Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
  • Hrvatski
  • English

Web aplikacije

U ovu kategoriji spadaju usluge koje koriste HTTPS/SOAP/SAML/CAS protokole. Usluge koje koriste sustav jedinstvene autentikacije korisnika označene su na popisu kraticom SAML ili CAS.

Napomena: Na popisu se nalaze isključivo usluge u produkcijskom statusu.

Za detaljnije informacije kliknite mišem na naziv usluge.

Naziv aplikacijeVlasnik aplikacijeAutentikacijski mehanizam
1.12tesla DokuWiki HomePagepmf.hrSAML
2.A1 PPK autorizacijacarnet.hrSAML
3.AAI Devsrce.hrSAML
4.AAI@EduHr autentifikacija za produkcijski vsmti.hrvsmti.hrSAML
5.AAI@EduHr Labsrce.hrSAML
6.AAI@EduHr websrce.hrSAML
7.Abuse obradacarnet.hrFWS
8.Administracija korisnika servisa za Upisnikemzos.hrSAML
9.Administracijska aplikacija prijava na visoka učilišta (admin.nispvu.hr)azvo.hrSAML
10.Administracijsko sučelje za ISSP REST APImzos.hrSAML
11.Administratorska aplikacija državne mature i upisa na fakultete (admin.ncvvo.hr)carnet.hrSAML
12.Adobe Connect 9carnet.hrSAML
13.Adobe Connect Pro 10 (SAML native)carnet.hrSAML
14.Aplikacija za administraciju prijava studijskih programaazvo.hrSAML
15.Aplikacija za istraživanje - informiranost maturanataazvo.hrSAML
16.Aplikacija za kontrolu zauzeća dvoranaefos.hrSAML
17.Aplikacija za pregled studentskih ugovorascst.hrSAML
18.Aplikacija za prijavu na natječaj za smještaj, pregled ponude poslova i izdanih studentskih ugovorascvz.hrSAML
19.Aplikacija za prijavu na natječaj za smještaj, pregled ponude poslova i izdanih studentskih ugovorastucos.hrSAML
20.Aplikacija za prijavu neprihvatljivih ponašanja u akademskoj zajedniciunizg.hrSAML
21.Aplikacija za pristup podacima usluga ISAK i ISSPsrce.hrSAML
22.Aplikacija za sinkronizaciju podataka prilikom povezivanja ISVU - LDAPsrce.hrSAML
23.Aplikacija za upravljanje virtualnim organizacijama u sustavu AAI@EduHrsrce.hrSAML
24.Aplikacija za upravljanje virtualnim organizacijama u sustavu AAI@EduHr - društvene mrežesrce.hrSAML
25.Aplikacija za web ugovore SC Sisakscsisak.hrSAML
26.Aplikacije Sveučilišta u Zagrebuunizg.hrSAML
27.Aplikacije Sveučilišta u Zagrebu (apps.unizg.hr)unizg.hrSAML
28.Aplikacije Sveučilišta u Zagrebu i web sjedište wiki servisa Sveučilišta u Zagrebu - razvojna okolinaunizg.hrSAML
29.Arhiva AAI@EduHr web sjedištasrce.hrSAML
30.Autentikacija za aplikacije Rektorata Sveučilišta u Zagrebuunizg.hrSAML
31.Autentikacija za aplikacije Sveučilišta u Zagrebuunizg.hrSAML
32.Autentikacija za web Pomorskog fakulteta u Splitupfst.hrSAML
33.Autorizacija na internet stranicu Studenskog centra Sveučilišta u Dubrovniku putem AAI@EduHrunidu.hrSAML
34.Autorizacija na internet stranicu Sveučilišta u Dubrovniku putem AAI@EduHrunidu.hrSAML
35.Autorizacija stipendijamzos.hrSAML
36.Baltazarirb.hrSAML
37.Baltazar - sustav učenja na daljinu (svi studenti osim Menadžmenta javnog sektora)bak.hrSAML
38.Baza doktoranada OBADunizg.hrSAML
39.Baza podataka znanstvenih projekata RHirb.hrSAML
40.Baza projekata FSBfsb.hrSAML
41.Broj studenatasrce.hrSAML
42.CAP AAIsrce.hrSAML
43.CARNet administracija Javnog posluziteljacarnet.hrSAML
44.CARNet Adobe Connect Procarnet.hrSAML
45.CARNet Libarcarnet.hrSAML
46.CARNet LMScarnet.hrSAML
47.CARNet Loomencarnet.hrSAML
48.CARNet Loomen v2carnet.hrSAML
49.CARNET Moodle - posebni zahtjev Ministarstva - cn1-loomencarnet.hrSAML
50.CARNET Moodle - posebni zahtjev Ministarstva - cn2-loomencarnet.hrSAML
51.CARNET Moodle - posebni zahtjev Ministarstva - cn3-loomencarnet.hrSAML
52.CARNET Moodle - posebni zahtjev Ministarstva - cn4-loomencarnet.hrSAML
53.CARNET Moodle - posebni zahtjev Ministarstva - loomen1carnet.hrSAML
54.CARNet Moodle MOOCcarnet.hrSAML
55.CARNet Remailercarnet.hrSAML
56.CARNet RTcarnet.hrSAML
57.CARNet TCR-rezervacijecarnet.hrSAML
58.CARNET-ov CRM - predprodukcijacarnet.hrSAML, FWS
59.CARNetov interni webcarnet.hrSAML
60.CARNetove interne aplikacijecarnet.hrSAML
61.Centar za cjeloživotno obrazovanje Učiteljskog fakulteta u Zagrebuufzg.hrSAML
62.Centar za elektroničko obrazovanjevss.hrSAML
63.CIP-Webtvz.hrSAML
64.Cloud aplikacije Knjižnice IRB-airb.hrSAML
65.Cloud usluga - Virtual Computing Labsrce.hrSAML
66.Cloud usluga - Virtual Private Serversrce.hrSAML
67.Cloud usluga - Virtual Private Server - Zahtjevisrce.hrSAML
68.CRM sustavcarnet.hrFWS
69.CRO NGI - Hrvatska nacionalna grid infrastruktura - web sjedištesrce.hrSAML
70.CRO NGI - Hrvatska nacionalna grid infrastruktura - wikisrce.hrSAML
71.CRO NGI HTC Cloudsrce.hrSAML
72.Croatian Internet eXchange (CIX)srce.hrSAML
73.CroRIS web aplikacija za upravljanje administrativnim poslovimasrce.hrSAML
74.CROSBIirb.hrSAML
75.CROSBI Adminirb.hrSAML
76.CROSBI Frontirb.hrSAML
77.CROSBI Front Restrictedirb.hrSAML
78.CUC prijava sudionikacarnet.hrSAML
79.CUC webcarnet.hrSAML
80.Dabar - Digitalni repozitorij Visokog učilišta Algebraracunarstvo.hrSAML
81.Dabar - Repozitorij Hrvatskog instituta za povijestisp.hrSAML
82.Dabar - default-ni produkcijski repozitorijsrce.hrSAML
83.Dabar - Digitalni akademski arhiv i repozitorij Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebusfzg.hrSAML
84.Dabar - Digitalni akademski repozitorij završnih i diplomskih radova Visoke škole za inspekcijski i kadrovski menadžment u Splituvsikmp.hrSAML
85.Dabar - Digitalni repozitorij Centra za integrativnu bioetiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebuffzg.hrSAML
86.Dabar - Digitalni repozitorij Hrvatskog katoličkog sveučilištaunicath.hrSAML
87.Dabar - Digitalni repozitorij Istarskog Veleučilištaiv.hrSAML
88.Dabar - Digitalni repozitorij Libertas međunarodnog sveučilištalibertas.hrSAML
89.Dabar - Digitalni repozitorij Međimurskog veleučilišta u Čakovcumev.hrSAML
90.Dabar - Digitalni repozitorij Muzičke akademijemuza.hrSAML
91.Dabar - Digitalni repozitorij Odjela za kulturologiju u Osijekuunios.hrSAML
92.Dabar - Digitalni repozitorij Politehnike Pulaiv.hrSAML
93.Dabar - Digitalni repozitorij Sveučilišta Sjeverunin.hrSAML
94.Dabar - Digitalni repozitorij Veleučilišta u Požegivup.hrSAML
95.Dabar - Digitalni repozitorij Veleučilišta u Rijeciveleri.hrSAML
96.Dabar - DJKBF repozitorijdjkbf.hrSAML
97.Dabar - EFOS repozitorijefos.hrSAML
98.Dabar - Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijekfazos.hrSAML
99.Dabar - GradRi repozitorijuniri.hrSAML
100.Dabar - GradRi repozitorij (repository)uniri.hrSAML
101.Dabar - Institucionalni repozitorij Pravnog fakulteta u Osijekupravos.hrSAML
102.Dabar - Institut za javne financijeijf.hrSAML
103.Dabar - javni web Dabrasrce.hrSAML
104.Dabar - KBF-Splitkbf-st.hrSAML
105.Dabar - KIFoREPkif.hrSAML
106.Dabar - Nacionalni repozitorij disertacija DRnsk.hrSAML
107.Dabar - Nacionalni repozitorij završnih i diplomskih radova ZIRnsk.hrSAML
108.Dabar - Podest – Repozitorij Instituta za povijest umjetnostiipu.hrSAML
109.Dabar - Pravni fakultet u Splitupravst.hrSAML
110.Dabar - razvojno okruženje 1srce.hrSAML
111.Dabar - razvojno okruženje 2srce.hrSAML
112.Dabar - razvojno okruženje 3srce.hrSAML
113.Dabar - razvojno okruženje 4srce.hrSAML
114.Dabar - razvojno okruženje 5srce.hrSAML
115.Dabar - razvojno okruženje 6srce.hrSAML
116.Dabar - REP ALU UNIZG - Repozitorij Akademije likovnih umjetnosti u Zagrebualu.hrSAML
117.Dabar - REPEFZG (Repozitorij radova Ekonomskog fakulteta)efzg.hrSAML
118.Dabar - Repozitorij ADUadu.hrSAML
119.Dabar - Repozitorij Agronomskog fakulteta u Zagrebuagr.hrSAML
120.Dabar - Repozitorij Akademije za umjetnost i kulturu u Osijekuuaos.hrSAML
121.Dabar - Repozitorij diplomskih radova Medicinskog fakulteta u Osijekumefos.hrSAML
122.Dabar - Repozitorij Državnog hidrometeorološkog zavodadhz.hrSAML
123.Dabar - Repozitorij Edukacijsko-rehabilitacijskog fakultetaerf.hrSAML
124.Dabar - Repozitorij Edward Bernays VŠKMbernays.hrSAML
125.Dabar - Repozitorij Ekonomskog fakulteta Rijeka ; Repozitorij EFRI ; Repository of the University of Rijeka, Faculty of Economics, FECRIuniri.hrSAML
126.Dabar - Repozitorij Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Splituefst.hrSAML
127.Dabar - Repozitorij Ekonomskog instituta Zagrebeizg.hrSAML
128.Dabar - Repozitorij Elektrotehničkog fakulteta Osijeketfos.hrSAML
129.Dabar - Repozitorij Fakulteta elektrotehnike i računarstva u Zagrebufer.hrSAML
130.Dabar - Repozitorij Fakulteta građevinarstva, arhitekture i geodezije, Sveučilište u Splitugradst.hrSAML
131.Dabar - Repozitorij Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebufkit.hrSAML
132.Dabar - Repozitorij Fakulteta organizacije i informatikefoi.hrSAML
133.Dabar - Repozitorij Fakulteta političkih znanosti, sveučilište u Zagrebufpzg.hrSAML
134.Dabar - Repozitorij Fakulteta prometnih znanostifpz.hrSAML
135.Dabar - Repozitorij Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijekfdmz.hrSAML
136.Dabar - Repozitorij Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvuuniri.hrSAML
137.Dabar - Repozitorij Fakulteta za odgojne i obrazovne znanostifoozos.hrSAML
138.Dabar - Repozitorij Fakulteta zdravstvenih studijauniri.hrSAML
139.Dabar - Repozitorij Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebupharma.hrSAML
140.Dabar - Repozitorij Fesb-afesb.hrSAML
141.Dabar - Repozitorij Filozofskog fakulteta Rijeka - Repozitorij FFRIuniri.hrSAML
142.Dabar - Repozitorij Filozofskog fakulteta u Osijeku (FFOS-repozitorij)ffos.hrSAML
143.Dabar - Repozitorij Filozofskog fakulteta u Splituffst.hrSAML
144.Dabar - Repozitorij Geodetskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebugeof.hrSAML
145.Dabar - Repozitorij Geotehničkog fakultetagfv.hrSAML
146.Dabar - Repozitorij GFOSgfos.hrSAML
147.Dabar - Repozitorij Gradske i sveučilišne knjižnice Osijekgskos.hrSAML
148.Dabar - Repozitorij Grafičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebugrf.hrSAML
149.Dabar - Repozitorij Hrvatskih studijahrstud.hrSAML
150.Dabar - Repozitorij Hrvatskog geološkog institutahgi-cgs.hrSAML
151.Dabar - Repozitorij Hrvatskog vojnog učilišta "Dr. Franjo Tuđman"hvu-morh.hrSAML
152.Dabar - Repozitorij Instituta za fizikuifs.hrSAML
153.Dabar - Repozitorij Katoličkoga bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebukbf.hrSAML
154.Dabar - Repozitorij Kemijsko-tehnološkog fakulteta Splitktf-split.hrSAML
155.Dabar - Repozitorij Kineziološkog fakulteta u Splitukifst.hrSAML
156.Dabar - Repozitorij Kliničkog bolničkog centra Sestre milosrdnicekbcsm.hrSAML
157.Dabar - Repozitorij Medicinskog fakulteta Rijekauniri.hrSAML
158.Dabar - Repozitorij Medicinskoga fakulteta u Splitumefst.hrSAML
159.Dabar - Repozitorij Metalurškog fakulteta Sisak, Sveučilište u Zagrebusimet.hrSAML
160.Dabar - Repozitorij Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebunsk.hrSAML
161.Dabar - Repozitorij Odjela za biologijuunios.hrSAML
162.Dabar - Repozitorij Odjela za biotehnologiju Sveučilišta u Rijeciuniri.hrSAML
163.Dabar - Repozitorij Odjela za fiziku Sveučilišta u Rijeciuniri.hrSAML
164.Dabar - Repozitorij Odjela za fiziku u Osijekuunios.hrSAML
165.Dabar - Repozitorij Odjela za informatiku Sveučilišta u Rijeciuniri.hrSAML
166.Dabar - Repozitorij Odjela za kemijuunios.hrSAML
167.Dabar - Repozitorij Odjela za matematiku Sveučilišta u Rijeciuniri.hrSAML
168.Dabar - Repozitorij Odjela za matematiku u Osijekuunios.hrSAML
169.Dabar - Repozitorij Poliklinike SUVAGsuvag.hrSAML
170.Dabar - Repozitorij Poljoprivrednog fakulteta u Osijekufazos.hrSAML
171.Dabar - Repozitorij Pomorskog fakulteta u Rijeci -Repozitorij PFRI - Repository of the University of Rijeka, Faculty of Maritime Studiesuniri.hrSAML
172.Dabar - Repozitorij Pomorskog fakulteta u Splitupfst.hrSAML
173.Dabar - Repozitorij Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeciuniri.hrSAML
174.Dabar - Repozitorij Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebupravo.hrSAML
175.Dabar - Repozitorij Prehrambeno-biotehnološkog fakulteta u Zagrebupbf.hrSAML
176.Dabar - Repozitorij Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Osijek, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijekuptfos.hrSAML
177.Dabar - Repozitorij Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebupmf.hrSAML
178.Dabar - Repozitorij Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Splitupmfst.hrSAML
179.Dabar - Repozitorij RGNFrgn.hrSAML
180.Dabar - Repozitorij SFSBsfsb.hrSAML
181.Dabar - Repozitorij Srcasrce.hrSAML
182.Dabar - Repozitorij Sveučilišne knjižnice Rijeka - Repozitorij SVKRI; Repository of the University of Rijeka Library - URL repositorysvkri.hrSAML
183.Dabar - Repozitorij Sveučilišnog odjela za forenzične znanosti Sveučilišta u Splituunist.hrSAML
184.Dabar - Repozitorij Sveučilišnog odjela za stručne studije Sveučilišta u Splituunist.hrSAML
185.Dabar - Repozitorij Sveučilišnog odjela za studije mora Sveučilišta u Splituunist.hrSAML
186.Dabar - Repozitorij Sveučilišnog odjela zdravstvenih studijaunist.hrSAML
187.Dabar - Repozitorij Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijekuunios.hrSAML
188.Dabar - Repozitorij Sveučilišta u Dubrovnikuunidu.hrSAML
189.Dabar - Repozitorij Sveučilišta u Splitusvkst.hrSAML
190.Dabar - Repozitorij Sveučilišta u Zadruunizd.hrSAML
191.Dabar - Repozitorij Sveučilišta u Zagrebuunizg.hrSAML
192.Dabar - Repozitorij Šumarskog fakultetasumfak.hrSAML
193.Dabar - Repozitorij Tehničkog fakulteta u Rijeciriteh.hrSAML
194.Dabar - Repozitorij Tekstilno-tehnološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebuttf.hrSAML
195.Dabar - Repozitorij Učiteljskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebuufzg.hrSAML
196.Dabar - Repozitorij UFRIuniri.hrSAML
197.Dabar - Repozitorij Umjetničke akademije u Osijekuuaos.hrSAML
198.Dabar - Repozitorij Umjetničke akademije u Splituumas.hrSAML
199.Dabar - Repozitorij Veleučilišta Baltazar Zaprešić u Zaprešićubak.hrSAML
200.Dabar - Repozitorij Veleučilišta u Karlovcuvuka.hrSAML
201.Dabar - Repozitorij Veleučilišta u Slavonskom Broduvusb.hrSAML
202.Dabar - Repozitorij Veleučilišta u Šibenikuvus.hrSAML
203.Dabar - Repozitorij Veleučilišta u Vukovaruvevu.hrSAML
204.Dabar - Repozitorij Veleučilišta VERNvernnet.hrSAML
205.Dabar - Repozitorij Veterinarskog fakulteta u Zagrebuvef.hrSAML
206.Dabar - Repozitorij VGUKvguk.hrSAML
207.Dabar - Repozitorij Visoke škole Viroviticavsmti.hrSAML
208.Dabar - Repozitorij Visoke škole za ekonomiju, poduzetništvo i upravljanje Nikola Šubić ZrinskiSAML
209.Dabar - Repozitorij Visoke škole za sigurnostvss.hrSAML
210.Dabar - Repozitorij Visoke tehničke škole u Bjelovaruvub.hrSAML
211.Dabar - Repozitorij završnih radova Filozofskog fakulteta Sveučilita u Zagrebuffzg.hrSAML
212.Dabar - Repozitorij završnih radova Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebumef.hrSAML
213.Dabar - Repozitorij završnih radova RRiF VŠrvs.hrSAML
214.Dabar - Repozitorij završnih radova Sveučilišta Jurja Dobrile u Puliunipu.hrSAML
215.Dabar - Repozitorij završnih radova Veleučilišta Nikola Tesla u Gospićuvelegs-nikolatesla.hrSAML
216.Dabar - Repozitorij Zdravstvenog veleučilišta Zagrebzvu.hrSAML
217.Dabar - SEELS Network Database (SEELSNDB)pravri.hrSAML
218.Dabar - središnji servis (čvor - karaka-dabar.srce.hr)srce.hrSAML
219.Dabar - središnji servis (čvor - karaka-template.srce.hr)srce.hrSAML
220.Dabar - središnji servis (čvor - karaka-unizg.srce.hr)srce.hrSAML
221.Dabar - središnji servis (čvor - karaka-zir.srce.hr)srce.hrSAML
222.Dabar - središnji servis (čvor karaka-inst1.srce.hr)srce.hrSAML
223.Dabar - središnji servis (čvor karaka-inst2.srce.hr)srce.hrSAML
224.Dabar - Sveučilište u Rijeciuniri.hrSAML
225.Dabar - UNIZG Arhivunizg.hrSAML
226.Dabar - Veleučilište s pravom javnosti Baltazar Zaprešićbak.hrSAML
227.Dabar - Veleučilište Velika Goricavvg.hrSAML
228.Dabar - Visoka poslovna škola Zagrebpvzg.hrSAML
229.Dabar - Visoka škola za menadžment i dizajn ASPIRA Splitaspira.hrSAML
230.Dabar - Zagreb School of Economics and Management Repositoryzsem.hrSAML
231.Dabar - Završni radovi Studija energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora u Šibenikuunizg.hrSAML
232.Dabar - Zid : Repozitorij Sveučilišne knjižnice u Splitusvkst.hrSAML
233.DEMLASgeof.hrSAML
234.Dev - AOSIsrce.hrSAML, CAS
235.Digitalni raspored GFOSgfos.hrSAML
236.Digitalni repozitorij dokumenataracunarstvo.hrSAML
237.Digitalni udžbenici - Elementelement.hrSAML
238.DigRep - digitalni repozitorij SFSBsfsb.hrSAML
239.Distribucijski centar za Microsoftove proizvodesrce.hrSAML
240.Dreamspark Premium za korisnike Matematičkog odsjeka PMF-apmf.hrSAML
241.DreamSpark usluga za korisnike Tehničkog fakulteta u Rijeciriteh.hrSAML
242.Državne socio-ekonomske stipendijemzos.hrSAML
243.e-Dnevnik Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebusfzg.hrSAML
244.e-Knjižnicacarnet.hrSAML
245.e-Maticecarnet.hrFWS
246.e-potvrde CARNetcarnet.hrSAML
247.e-Potvrde za učenike i roditeljecarnet.hrSAML
248.e-servisi FO Prirodoslovno-matematičkog fakultetapmf.hrSAML
249.e-sfera - digitalni sustav udžbenika Školske knjigeskolskaknjiga.hrSAML
250.e-Škole - Aplikacija za prikupljanje podataka za administracijske potrebe projekta e-Školecarnet.hrSAML
251.e-Škole - mikropodacicarnet.hrSAML
252.e-Škole - mikropodaci (razvoj)carnet.hrSAML
253.e-Škole - mikropodaci OIDC proxycarnet.hrSAML
254.e-Škole Wi-Fi - Arubacarnet.hrSAML
255.e-Škole Wi-Fi - Merakicarnet.hrSAML
256.e-učenje VuKavuka.hrSAML
257.e.udzbenikSAML
258.eBaltazar - sustav učenja na daljinu (Menadžment javnog sektora)bak.hrSAML
259.ECTS katalogagr.hrSAML
260.Edgar Online Exam Systemfer.hrSAML
261.Edgar Online Exam Systemfer.hrSAML
262.edu.hr portalcarnet.hrSAML
263.edu.hr portal (alternativna web adresa)carnet.hrSAML
264.eduAdresarsrce.hrSAML
265.eduAdresar adminsrce.hrSAML
266.eduKnjižaracarnet.hrSAML
267.Eduplanunist.hrSAML
268.EduPlan MEFSTmefst.hrSAML
269.EduPlanFFSTSplitffst.hrSAML
270.EduPlanKTFSplitktf-split.hrSAML
271.EduPlanOFZSplitunist.hrSAML
272.EduPlanOPSSSplitunist.hrSAML
273.EduPlanOSSSplitunist.hrSAML
274.EduPlanPFRijekapfri.hrSAML
275.EduPlanPFSTSplitpfst.hrSAML
276.EduPlanPVSTSplitpravst.hrSAML
277.Edupoint tečajevicarnet.hrSAML
278.eduroam - hosting RADIUS Web aplikacijasrce.hrSAML
279.Edutorijcarnet.hrSAML
280.EFZG - Sustav za anketiranjeefzg.hrCAS
281.EFZG Analyticsefzg.hrSAML
282.EFZGIzborniefzg.hrSAML
283.EFZGSmjeroviefzg.hrSAML
284.Elektroničke knjige – Kršćanska sadašnjostks.hrSAML
285.Elektrostrojarska škola Varaždin - elektronički udžbeniciskole.hrSAML
286.EMA - Aplikacija za organizaciju edukacijecarnet.hrSAML
287.EMA - Aplikacija za organizaciju edukacije - preprodukcijska aplikacijacarnet.hrSAML
288.Energetski studij Šibenikunizg.hrSAML
289.eTURmzos.hrSAML
290.Evidencija međunarodne suradnjeunizg.hrSAML
291.Evidencija studenata RiTehriteh.hrSAML
292.F-Ticks websrce.hrSAML
293.FER natprofer.hrSAML
294.FFRI ISVUffri.hrSAML
295.Filesender Aplikacijasrce.hrSAML
296.FOI Demo Anketafoi.hrSAML, CAS
297.FOI Eventsfoi.hrSAML
298.Foodle - usluga za planiranje sastanaka i provođenje jednostavnih anketa i upitnika (http://foodle.srce.hr/)srce.hrSAML
299.Fulir DATAirb.hrSAML
300.G Suite for Education za Športsku gimnazijuskole.hrSAML
301.G Suite za CARNETcarnet.hrSAML
302.G Suite za Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijekfdmz.hrSAML
303.G Suite za Filozofski fakultet u Splituffst.hrSAML
304.G Suite za INDUSTRIJSKA ŠKOLAskole.hrSAML
305.G Suite za Pravni fakultet Osijekpravos.hrSAML
306.G Suite za Pravni fakultet u Zagrebupravo.hrSAML
307.G Suite za skole.hrskole.hrSAML
308.G Suite za Strojarski fakultet u Slavonskom Brodusfsb.hrSAML
309.G Suite za Studentski centar Rijekascri.hrSAML
310.G Suite za Sveučilište u Dubrovnikuunidu.hrSAML
311.G Suite za Sveučilište u Splituunist.hrSAML
312.G Suite za Veleučilište u Bjelovaruvub.hrSAML
313.G Suite za Veterinarski fakultet Sveučilišta u Zagrebuvef.hrSAML
314.garbin.unidu.hr - web stranica Sveučilišta u Dubrovnikuunidu.hrSAML
315.Generator Državne Maturencvvo.hrSAML
316.Gimnazijski ekološki laboratorijskole.hrSAML
317.Godišnji izvještaji ustanova članicacarnet.hrSAML
318.Google Apps Education Edition za Elektrotehnički fakultet Osijeketfos.hrSAML
319.Google Apps Education Edition za Sveučilište Jurja Dobrile u Puliunipu.hrSAML
320.Google Apps Education Edition za Sveučilište u Rijeciuniri.hrSAML
321.Google Apps Education Edition za Teološki fakultet Matija Vlačić Iliriktfmvi.hrSAML
322.Google Apps za Akademiju dramskih umjetnostiadu.hrSAML
323.Google Apps za Institut za antropologijuinantro.hrSAML
324.Google Apps za Međimursko veleučilištemev.hrSAML
325.Google Apps za Muzičku akademijumuza.hrSAML
326.Google Apps za studente Međimurskog veleučilištamev.hrSAML
327.Google Apps za Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebusrce.hrSAML
328.Google Apps za Sveučilište Libertaslibertas.hrSAML
329.Google Apps za Sveučilište Sjeverunin.hrSAML
330.Google Apps za Visoku tehničku školu u Bjelovaruvub.hrSAML
331.Helpdesk Wikicarnet.hrSAML
332.Hrčak - Portal znanstvenih časopisa Republike Hrvatskesrce.hrSAML
333.Hrčak - Portal znanstvenih časopisa Republike Hrvatskesrce.hrSAML
334.Hrčak - Portal znanstvenih časopisa Republike Hrvatske - Razvojna okolinasrce.hrSAML
335.Hrčak - Portal znanstvenih časopisa Republike Hrvatske - Razvojna okolina (dev1)srce.hrSAML
336.Hrčak - Portal znanstvenih časopisa Republike Hrvatske - Razvojna okolina 1srce.hrSAML
337.Hrčak administratorsko sučelje - as1unizg.hrSAML
338.HRN4You - online pregled hrvatskih normihzn.hrSAML
339.HZZ - Anketa o profesionalnim namjerama učenika osnovnih i srednjih školahzz.hrSAML
340.iLocksrce.hrSAML
341.Informacijski sustav studentske prehrane - web aplikacija za studentesrce.hrSAML
342.Informacijski sustav visokih učilišta (ISVU)srce.hrSAML
343.Informacijski sustav visokih učilišta (ISVU) - Studomat sučelje s virtualnom tipkovnicomsrce.hrSAML
344.Informacijski sustava visokih učilišta (ISVU) - Skladište podatakasrce.hrSAML
345.Interne CARNetove aplikacije 2carnet.hrSAML
346.Interni dokumenti fakultetapbf.hrSAML
347.Interni informacijski servis Srca - sflow CIXsrce.hrSAML
348.Interni informacijski servis Srca - sflow Srcesrce.hrSAML
349.Interni informacijski servisi - Nadzor računalnih sredstava Srcasrce.hrSAML
350.Interni informacijski servisi Srca - Gitlabsrce.hrSAML
351.Interni informacijski servisi Srca - Jirasrce.hrSAML
352.Interni informacijski servisi Srca - Network Weathermapsrce.hrSAML
353.Interni informacijski servisi Srca - NOC konfiguracije & syslogsrce.hrSAML
354.Interni informacijski servisi Srca - palunko.srce.hrsrce.hrSAML
355.Interni informacijski servisi Srca - Stari Wikisrce.hrSAML
356.Interni informacijski servisi Srca - Stari Wiki (alternativna adresa)srce.hrSAML
357.Interni informacijski servisi Srca - SysIntranet websrce.hrSAML
358.Interni informacijski servisi Srca - Wikisrce.hrSAML
359.Interni servis Srca - Remailersrce.hrSAML
360.Interni servisi Srcasrce.hrSAML
361.Interni servisi Srca - Websrce.hrSAML
362.Interni servisi za sistemcesrce.hrSAML
363.Interni web Srcasrce.hrSAML
364.Intranet autorizacija na web stranice Šumarskog fakultetasumfak.hrSAML
365.Intranet stranice Katoličkog bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Splitukbf-st.hrSAML
366.Intranet Sveučilišta Jurja Dobrile u Puliunipu.hrSAML
367.Inventura CARNet opremecarnet.hrSAML
368.IRB rezervacijeirb.hrSAML
369.ISSP izvještajni sustavsrce.hrSAML
370.ISVU – Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeciuniri.hrSAML
371.ISVU – Odjela za informatiku Sveučilišta u Rijeciuniri.hrSAML
372.ISVU – Sveučilišta u Rijeciuniri.hrSAML
373.ISVU – Tehničkog fakulteta Sveučilišta u Rijeciriteh.hrSAML
374.ISVURI - Fakultet zdravstvenih studija u Rijeciuniri.hrSAML
375.ISVURI – Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeciuniri.hrSAML
376.ISVURi – Odjel za biotehnologiju Sveučilišta u Rijeciuniri.hrSAML
377.ISVURI – Odjel za matematiku Sveučilišta u Rijeciuniri.hrSAML
378.ISVURI – Pravni fakultet Sveučilišta u Rijecipravri.hrSAML
379.ISVURI – Sveučilište u Rijeci - Studij logopedijeuniri.hrSAML
380.ISVURI – Sveučilište u Rijeci - Studij politehnikeuniri.hrSAML
381.IVRA studentska mrežaivra-student.hrSAML
382.Javne web usluge Srca - IT-UniZg, MSRef centarsrce.hrSAML
383.Javni informacijski servisi Srca - Wikisrce.hrSAML
384.Jedinstvena Studentska Sveučilišna Anketaunios.hrSAML
385.JupyterHubsrce.hrSAML, CAS
386.Katalog djelatnika Agronomskog fakultetaagr.hrSAML
387.Katalog e-kolegija ustanova u sustavu visokog obrazovanjasrce.hrSAML
388.katalog poslijediplomskog studija "Poljoprivredne znanosti"agr.hrSAML
389.Katalog projekata Agronomskog fakultetaagr.hrSAML
390.Kolegiosrce.hrSAML
391.Kolekcija web-aplikacija Sveučilišta u Zagrebuunizg.hrSAML
392.kvizovi.srednja.hrsrednja.hrSAML
393.Laboratorij Udruge Demokracija 2.0ief.hrSAML
394.lapis.unidu.hr-Intraweb stranica Sveučilišta u Dubrovnikuunidu.hrSAML
395.lektire.skole.hrcarnet.hrSAML
396.Limesurvey - upitnik.carnet.hrcarnet.hrSAML
397.LimeSurvey - Usluga za izradu anketnih upitnikasrce.hrSAML
398.LimeSurvey2srce.hrSAML
399.login za microsoft OnTheHubzvu.hrSAML
400.login.carnet.hrcarnet.hrSAML
401.Loomen integracijecarnet.hrSAML
402.mCARNetcarnet.hrSAML
403.mdm.skole.hr - predprodukcijacarnet.hrSAML
404.Meduzacarnet.hrSAML
405.Međuknjižnična posudbansk.hrSAML
406.MefZgPhDmef.hrSAML
407.MefZgSenmef.hrSAML
408.Merlin - Sustav za e-učenje (merlin.srce.hr)srce.hrSAML
409.Merlin - Sustav za e-učenje (moodle.srce.hr)srce.hrSAML
410.Merlin u školi - Sustav za e-učenjesrce.hrSAML
411.Microsoft DreamSpark Premium autorizacijski servismicrosoft.hrSAML
412.Microsoft Imagine Mathos repozitorijunios.hrSAML
413.Microsoft Office 365 za Arhitektonski fakultetarhitekt.hrSAML
414.Microsoft Office 365 za domenu srce.hrsrce.hrSAML
415.Microsoft Office 365 za korisnike PMF Splitpmfst.hrSAML
416.Microsoft Office 365 za korisnike Elektrotehničkog Fakulteta Osijeketfos.hrSAML
417.Microsoft Office 365 za korisnike Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijekfdmz.hrSAML
418.Microsoft Office 365 za korisnike Instituta za filozofijuifzg.hrSAML
419.Microsoft Office 365 za korisnike iz Akademije dramske Umjetnostiadu.hrSAML
420.Microsoft Office 365 za korisnike iz CARNetacarnet.hrSAML
421.Microsoft Office 365 za korisnike iz domene efzg.hrefzg.hrSAML
422.Microsoft office 365 za korisnike iz EFSTefst.hrSAML
423.Microsoft Office 365 za korisnike iz Fakulteta filozofije i religijskih znanostiffrz.hrSAML
424.Microsoft Office 365 za korisnike iz Fakulteta građevinarstva, arhitekture i geodezije u Splitugradst.hrSAML
425.Microsoft Office 365 za korisnike iz Fakulteta organizacije i informatike Varaždinfoi.hrSAML
426.Microsoft Office 365 za korisnike iz FER-afer.hrSAML
427.Microsoft Office 365 za korisnike iz Filozofski fakultet, Sveučilište u Splituffst.hrSAML
428.Microsoft Office 365 za korisnike iz Geotehničkog fakultetagfv.hrSAML
429.Microsoft Office 365 za korisnike iz Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebugrad.hrSAML
430.Microsoft Office 365 za korisnike iz Grafičkog fakultetagrf.hrSAML
431.Microsoft Office 365 za korisnike iz HAZUhazu.hrSAML
432.Microsoft Office 365 za korisnike iz Hrvatskog geološkog institutahgi-cgs.hrSAML
433.Microsoft Office 365 za korisnike iz Hrvatskog instituta za povijestisp.hrSAML
434.Microsoft Office 365 za korisnike iz Institut za arheologijuiarh.hrSAML
435.Microsoft Office 365 za korisnike iz Institut za jadranske kulture i melioraciju kršakrs.hrSAML
436.Microsoft Office 365 za korisnike iz Institut za razvoj i međunarodne odnoseirmo.hrSAML
437.Microsoft Office 365 za korisnike iz Instituta za arheologijuiarh.hrSAML
438.Microsoft Office 365 za korisnike iz Instituta za etnologiju i folkloristikuief.hrSAML
439.Microsoft Office 365 za korisnike iz Instituta za Fizikuifs.hrSAML
440.Microsoft Office 365 za korisnike iz Instituta za javne financijeijf.hrSAML
441.Microsoft Office 365 za korisnike iz Instituta za medicinska istrazivanja i medicinu radaimi.hrSAML
442.Microsoft Office 365 za korisnike iz Instituta za povijest umjetnostiipu.hrSAML
443.Microsoft Office 365 za korisnike iz KBF-akbf.hrSAML
444.Microsoft Office 365 za korisnike iz Kemijsko-tehnološkog fakultetaktf-split.hrSAML
445.Microsoft Office 365 za korisnike iz Medicinskog fakulteta Osijekmefos.hrSAML
446.Microsoft Office 365 za korisnike iz Medicinskog Fakulteta u Zagrebumef.hrSAML
447.Microsoft Office 365 za korisnike iz Mediteranski institut za istraživanje životamedils.hrSAML
448.Microsoft Office 365 za korisnike iz Međimurskog veleučilišta u Čakovcumev.hrSAML
449.Microsoft Office 365 za korisnike iz Muzičke akademijemuza.hrSAML
450.Microsoft Office 365 za korisnike iz Poljoprivrednog instituta Osijekpoljinos.hrSAML
451.Microsoft Office 365 za korisnike iz Pravnog fakulteta Osijekpravos.hrSAML
452.Microsoft Office 365 za korisnike iz Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebupravo.hrSAML
453.Microsoft Office 365 za korisnike iz Pravnog fakulteta Svučilišta u Rijecipravri.hrSAML
454.Microsoft Office 365 za korisnike iz Pravnog Fakulteta u Splitupravst.hrSAML
455.Microsoft Office 365 za korisnike iz Prehrambeno tehnološki fakultet Osijekptfos.hrSAML
456.Microsoft Office 365 za korisnike iz Prehrambeno-biotehnološki fakultetpbf.hrSAML
457.Microsoft Office 365 za korisnike iz Pučkog otvorenog učilištapou.hrSAML
458.Microsoft Office 365 za korisnike iz Studentskog centra Šibenikscsi.hrSAML
459.Microsoft Office 365 za korisnike iz Sveučilišne knjižnice u Rijecisvkri.hrSAML
460.Microsoft Office 365 za korisnike iz Sveučilišne knjižnice u Splitusvkst.hrSAML
461.Microsoft Office 365 za korisnike iz Sveučilišta Sjeverunin.hrSAML
462.Microsoft Office 365 za korisnike iz Sveučilišta u Dubrovnikuunidu.hrSAML
463.Microsoft Office 365 za korisnike iz Sveučilišta u Osijeku (rektorat i odjeli)unios.hrSAML
464.Microsoft Office 365 za korisnike iz Sveučilišta u Zadruunizd.hrSAML
465.Microsoft Office 365 za korisnike iz Sveučilište u Zagrebu Farmaceutsko-biokemijski fakultetpharma.hrSAML
466.Microsoft Office 365 za korisnike iz Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultetagr.hrSAML
467.Microsoft Office 365 za korisnike iz Šumarskog fakultetasumfak.hrSAML
468.Microsoft Office 365 za korisnike iz ustanove Medicinski fakultet u Splitumefst.hrSAML
469.Microsoft Office 365 za korisnike iz ustanove: Veleučilište "Lavoslav Ružička" u Vukovaruvevu.hrSAML
470.Microsoft Office 365 za korisnike iz Veleučilišta "Nikola Tesla" u Gospićuvelegs-nikolatesla.hrSAML
471.Microsoft Office 365 za korisnike iz Veleučilišta Baltazar Zaprešićbak.hrSAML
472.Microsoft Office 365 za korisnike iz Veleučilišta Hrvatsko zagorje Krapinavhzk.hrSAML
473.Microsoft Office 365 za korisnike iz Veleučilišta u Karlovcuvuka.hrSAML
474.Microsoft Office 365 za korisnike iz Veleučilišta u Rijeciveleri.hrSAML
475.Microsoft Office 365 za korisnike iz Veleučilišta u Šibenikuvus.hrSAML
476.Microsoft Office 365 za korisnike iz Veleučilišta Velika Goricavvg.hrSAML
477.Microsoft Office 365 za korisnike iz Velučilišta u Slavonskom Broduvusb.hrSAML
478.Microsoft Office 365 za korisnike iz Visoka škola za menadžment i dizajn ASPIRAaspira.hrSAML
479.Microsoft Office 365 za korisnike iz Visoke škole za sigurnost s pravom javnostivss.hrSAML
480.Microsoft Office 365 za korisnike iz Zdravstvenog Veleučilištazvu.hrSAML
481.Microsoft Office 365 za korisnike Kineziološkog fakulteta u Splitukifst.hrSAML
482.Microsoft Office 365 za korisnike Metalurškog fakulteta - Sveučilište u Zagrebusimet.hrSAML
483.Microsoft Office 365 za korisnike Prirodoslovno-matematičkog fakultetapmf.hrSAML
484.Microsoft Office 365 za korisnike s Ekonomskog fakulteta u Oijekuefos.hrSAML
485.Microsoft Office 365 za korisnike s Rektorata Sveučilišta u Splituunist.hrSAML
486.Microsoft Office 365 za korisnike sa Katoličkog bogoslovnog fakulteta u Đakovudjkbf.hrSAML
487.Microsoft Office 365 za korisnike sa Učiteljskog fakultetaufzg.hrSAML
488.Microsoft Office 365 za korisnike Sveučilišta Jurja Dobrile u Puliunipu.hrSAML
489.Microsoft Office 365 za korisnike Tehničkog fakulteta u Rijeciriteh.hrSAML
490.Microsoft Office 365 za korisnike Veleučilišta "Marko Marulić" u Kninuveleknin.hrSAML
491.Microsoft Office 365 za korisnike Veterinarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebuvef.hrSAML
492.Microsoft Office 365 za osnovne i srednje školeskole.hrSAML
493.Microsoft Office 365 za Rektorat Sveučilišta u Zagrebuunizg.hrSAML
494.Microsoft software download centercarnet.hrSAML
495.Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta - Mreža ustanova u sustavu obrazovanjamzos.hrSAML
496.Mobilna aplikacija za potrebe Europske noći istraživačamzos.hrSAML
497.MoD - Sustav za e-učenje Moodle u društvusrce.hrSAML
498.Moj CARNetcarnet.hrSAML
499.Moj CARNet (interno)carnet.hrSAML
500.Moj oblaksrce.hrSAML
501.Moj oblak sslsrce.hrSAML
502.MojAAI razvojsrce.hrSAML
503.MojAAI@EduHr web sjedištesrce.hrSAML
504.Moodle - Biološki odsjek PMF-apmf.hrSAML
505.Moodle - Elektrostrojarska škola u Varaždinuskole.hrSAML
506.Moodle 2 test - Sustav za e-učenje za probni rad sa sustavom na određeno vrijemesrce.hrSAML
507.Moodle PMF Splitpmfst.hrSAML
508.Moodle sustav - Odjel za fiziku - Sveučilište JJ Strossmayera u Osijekuunios.hrSAML
509.Moodle Sveučilišta u Puliunipu.hrSAML
510.Moodle Zdravstvenog Veleučilištazvu.hrSAML
511.Mreža e-školecarnet.hrSAML
512.MSDN Academic Downloaduniri.hrSAML
513.MudRi UniRi - sustav za e-učenjeuniri.hrSAML
514.MudRi- Arhiva - sustav za pohranu kolegija Sveučilišta u Rijeciuniri.hrSAML
515.MZOS - Državne stipendijemzos.hrSAML
516.MZOS - Prijevoz učenikamzos.hrSAML
517.MZOS - Sufinanciranje prijevozamzos.hrSAML
518.MZOS (dev) - računalo za provjeru autentikacijesrce.hrSAML
519.MZOS sustav webObrascisrce.hrSAML
520.Nacionalni CERT Provjera ranjivosti sustavacarnet.hrSAML
521.Nacionalni informacijski sustav prijava i upisa u srednje školecarnet.hrSAML
522.Nacionalni informacijski sustav prijava i upisa u srednje škole - preprodukcijska admin aplikacijacarnet.hrSAML
523.Nacionalni portal za udaljeno učenje "Nikola Tesla"carnet.hrSAML
524.Nadzor IT sustava Srca (interni)srce.hrSAML
525.Nadzor IT sustava Srca iz mreže CARNetsrce.hrSAML
526.Nadzor IT sustava Srca iz mreže izvan Hrvatskesrce.hrSAML
527.Nadzor mrežne infrastrukturesrce.hrSAML
528.Nadzor StuDOM infrastrukturesrce.hrSAML
529.Nastavni materijali Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijekfdmz.hrSAML
530.Natječaj za smještaj - SC ZGsczg.hrSAML
531.NCERT wikicarnet.hrSAML
532.NIAS - Nacionalni identifikacijski i autentikacijski sustavsrce.hrSAML
533.NIAS - Razvojno okruženjesrce.hrSAML
534.NISpVUcarnet.hrFWS
535.Novi web Agronomskog fakultetaagr.hrSAML
536.NSZ.hrnsz.hrSAML
537.NSZVO Izborinsz.hrSAML
538.Oblak servis OŠ Sunjaskole.hrSAML
539.Održavanje poslužitelja ustanovasrce.hrSAML
540.Odsjek za informacijske i komunikacijske znanosti Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebuffzg.hrSAML
541.office365.skole.hrcarnet.hrSAML
542.Online baze podataka - Clarivate Analytics Web of Sciencemzos.hrSAML
543.Online baze podataka - EBSCOmzos.hrSAML
544.OrtoFLEXsfsb.hrSAML
545.osTicket sustav Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebupravo.hrCAS
546.OTRS sustav Srcasrce.hrSAML
547.PAR Moodlepar.hrSAML
548.pcchip.carnet.hrcarnet.hrSAML
549.Perseidsffzg.hrSAML
550.Pfri Isvupfri.hrSAML
551.PMFST Mentorstva Web Apppmfst.hrSAML
552.PMFST Voditeljstvapmfst.hrSAML
553.Politehnika Pula - wwwiv.hrSAML
554.Portal elektroničkih izvora za hrvatsku akademsku i znanstvenu zajednicunsk.hrCAS
555.Portal za CARNet sistem inženjerecarnet.hrSAML
556.Potvrda realizacije nastave za predstojnike zavoda ETFOsetfos.hrSAML
557.PPK helpdeskcarnet.hrFWS
558.Praksa - EFRIefri.hrSAML
559.Praksa - EFSTefst.hrSAML
560.Praksa - FKITfkit.hrSAML
561.Praksa - PBFpbf.hrSAML
562.Praksa - PTFOSptfos.hrSAML
563.Praksa - ŠUMFAKsumfak.hrSAML
564.Praksa - UNIDUunidu.hrSAML
565.Pregled statusa pristupa Internetu putem CARNetovih modemskih ulazacarnet.hrSAML
566.Pregled statusa pristupa Internetu putem DUO.CARNet uslugecarnet.hrSAML
567.Pregled statusa pristupa Internetu putem MetroCARNet uslugecarnet.hrSAML
568.Pregled statusa pristupa Internetu putem MobileCARNet uslugecarnet.hrSAML
569.Pregled statusa pristupa Internetu putem OptiCARNet uslugecarnet.hrSAML
570.Pregled statusa pristupa Internetu putem Stick2CARNet uslugecarnet.hrSAML
571.Pregled statusa pristupa Internetu putem Tele2CARNet uslugecarnet.hrSAML
572.Pregled statusa pristupa Internetu putem X/3D CARNet uslugecarnet.hrSAML
573.Prehrambeno-biotehnološki fakultet - Baza podataka djelatnikapbf.hrSAML
574.Prehrambeno-biotehnološki fakultet - Znanstveni projektipbf.hrSAML
575.Prijava na web stranicu Odjela za biologijuunios.hrSAML
576.Pristup vanjskih članova UV Srca na intwikisrce.hrSAML
577.PRO-MIL d.o.o, elektronički udžbenicipro-mil.hrSAML
578.PRO-MIL d.o.o. elektronički udžbenici - modul Testovipro-mil.hrSAML
579.Profil Klett, elektronički udžbeniciprofil-klett.hrSAML
580.ProMDM za škole - sustav za upravljanje mobilnim uređajimacarnet.hrSAML
581.Prometna učilicacarnet.hrSAML
582.PROPYXpro-mil.hrSAML
583.Proxy - bazepravo.hrSAML
584.Proxy za pristup portalu elektroničkih izvoransk.hrSAML
585.Rasip - Računalni sustav za organizaciju i razmjenu datotekaffzg.hrSAML
586.Registar resursa 2srce.hrSAML
587.registrar.carnet.hrcarnet.hrSAML
588.Rektorat Sveučilišta u Zagrebuunizg.hrSAML
589.Repozitorij Doktorske škole Sveučilišta Josipa Jurja u Osijekuunios.hrSAML
590.Repozitorij Fakulteta strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebufsb.hrSAML
591.Repozitorij Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebugrad.hrSAML
592.Repozitorij KBC Osijekkbo.hrSAML
593.Repozitorij Poslovnog veleučilišta Zagrebpvzg.hrSAML
594.Repozitorij sveučilišnih studija, centara i službi Sveučilišta u Rijeciuniri.hrSAML
595.Repozitorij Veleučilišta Marko Marulić u Kninuveleknin.hrSAML
596.Repozitorij Veleučilišta u Bjelovaruvub.hrSAML
597.Rezervacija prostorija Sveučilišta u Rijeciuniri.hrSAML
598.rezervacije.carnet.hrcarnet.hrSAML
599.RIT Croatia - digitalni repozitorijacmt.hrSAML
600.Riteh indeks - razvojno okruženjeriteh.hrSAML
601.Riteh indeks stranica s web aplikacijama namjenjenim studentima Tehničkog fakulteta u Rijeciriteh.hrSAML
602.Riznicacarnet.hrSAML
603.SCPU KONTO portal za studenteunipu.hrSAML
604.Scriptrunnercarnet.hrSAML
605.Sigus - wikicarnet.hrSAML
606.Sketchpadcarnet.hrSAML
607.Službena stranica Sveučilišta u Dubrovniku - administracijaunidu.hrSAML
608.SOZIT Redminemzos.hrSAML
609.SPEEDirb.hrSAML
610.Spot.oneSAML
611.Srce - Portal za sistemcesrce.hrSAML
612.Srce DeskNowsrce.hrCAS
613.Srce osTicketsrce.hrCAS
614.SRCE RAsrce.hrSAML
615.Srce VPSsrce.hrSAML
616.Srce Xen Orchestrasrce.hrSAML
617.Srce Xen Orchestra Portalsrce.hrSAML
618.Središnji sustav za pohranu sistemskih zapisasrce.hrSAML
619.Središnji web Geodetskog fakultetageof.hrSAML
620.SSP stres testsrce.hrSAML
621.Staro AAI@EduHr web sjedište (arhiva.aaiedu.hr)srce.hrSAML
622.STEM genijalcisfsb.hrSAML
623.STEM stipendijemzos.hrSAML
624.Studentski intranet Sveučilišta Jurja Dobrile u Puliunipu.hrSAML
625.Studentski raspored za studente FERIT-aetfos.hrSAML
626.Studij inženjerstvaunizg.hrSAML
627.StuDOM - lokalne računalne mreže studentskih domova RH (web sučelje)srce.hrSAML
628.sup-sandboxsrce.hrSAML
629.Sustav evidencije nastave Kineziološkog fakulteta Splitkifst.hrSAML
630.Sustav Puhsrce.hrSAML
631.Sustav za automatiziranu evaluaciju računalnih programariteh.hrSAML
632.Sustav za automatiziranu evaluaciju računalnih programariteh.hrSAML
633.Sustav za automatiziranu evaluaciju studentskih rješenja iz kolegija Baze podatakariteh.hrSAML
634.Sustav za automatsko podešavanje eduroam-a (instaler.eduroam.hr)srce.hrSAML
635.Sustav za automatsko podešavanje eduroam-a (installer.eduroam.hr)srce.hrSAML
636.Sustav za on-line prijavljivanje na tečajeve Srcasrce.hrSAML
637.Sustav za provjeru funkcionalnosti novih verzija programskih jezika PHP i Javasrce.hrSAML
638.Sustav za upravljanje korisnicima CRO NGI-jasrce.hrSAML
639.Sustav za webinare Centra za e-učenje Srcasrce.hrSAML
640.Sustav za webinare Centra za e-učenje Srca (webinari.srce.hr)srce.hrSAML
641.Suvremene tehnologije u obrazovanjucarnet.hrSAML
642.Sveučilište Sjever DreamSpark Premium sustav za preuzimanje besplatnog Microsoft softveraunin.hrSAML
643.Sveučilište u Rijeci, Odjel za fiziku - ISVURIuniri.hrSAML
644.Sveučilište u Splitu, Sveučilišni odjel za forenzične znanosti - E-learning portalunist.hrSAML
645.Sveučilište u Zagrebu, Centar za istraživanje, razvoj i transfer tehnologijeunizg.hrSAML
646.sys.backupcarnet.hrSAML
647.sys.dnscarnet.hrSAML
648.sys.monitorcarnet.hrSAML
649.sys.portalcarnet.hrSAML
650.Šah uz školusahklube4.hrSAML
651.Šestarirb.hrSAML
652.Školski portalskolskaknjiga.hrSAML
653.Tečajevi Srca - Sustav za udaljeno učenjesrce.hrSAML
654.Tempus OPUSunizg.hrSAML
655.UFRI ISVUuniri.hrSAML
656.Ugovoristucsb.hrSAML
657.UPS - Upravljanje pametnim senzorimacarnet.hrSAML
658.vijece.gfos.hrgfos.hrSAML
659.Vijeće korisnika CARNetacarnet.hrSAML
660.voopIXcarnet.hrSAML
661.VPN - bazepravo.hrSAML
662.Vrednovanje digitalne zrelosti školafoi.hrSAML
663.Web aplikacija - Indigo SSOhazu.hrSAML
664.Web aplikacija - Indigo SSO - ief.hrief.hrSAML
665.Web aplikacija - raspored satisfzg.hrSAML
666.Web aplikacija cvsecure za PMFpmf.hrSAML
667.WEB Aplikacija e-Uciliste za automatsku identifikaciju profesoramev.hrSAML
668.Web aplikacija scst-a za iznajmljivanje smještaja studentimaunist.hrCAS
669.Web aplikacija za glasanjesumfak.hrSAML
670.Web aplikacija za izdavanje ugovora elektroničkim putemscka.hrSAML
671.Web aplikacija za podršku poslovanja Srcasrce.hrSAML
672.Web aplikacija za pregled studentskih ugovorascsi.hrSAML
673.Web aplikacija za pregled studentskih ugovora Veleučilišta "Lavoslav Ružička" u Vukovaruvevu.hrSAML
674.Web aplikacija za sjednice Odjela za fiziku u Osijekuunios.hrSAML
675.Web aplikacija za sjednice Senata Sveučilišta u Osijekuunios.hrSAML
676.Web Centra za kulturološka i povijesna istraživanja socijalizmaunipu.hrSAML
677.Web Fakulteta ekonomije i turizma "Dr. Mijo Mirković"unipu.hrSAML
678.Web Fakulteta ekonomije i turizma "Dr. Mijo Mirković"unipu.hrSAML
679.Web Fakulteta informatike u Puliunipu.hrSAML
680.Web Fakulteta političkih znanostifpzg.hrSAML
681.Web Fakulteta za interdisciplinarne, talijanske i kulturološke studijeunipu.hrSAML
682.Web Fakulteta za odgojne i obrazovne znanostiunipu.hrSAML
683.Web Filozofskog fakulteta Sveučilišta Jurja Dobrile u Puliunipu.hrSAML
684.Web Filozofskog fakulteta u Splituffst.hrSAML
685.Web FKIT-afkit.hrSAML
686.Web Građevinskog fakultetagrad.hrSAML
687.Web Hrvatskih studijahrstud.hrSAML
688.Web Kineziološkog fakultetakif.hrSAML
689.Web Medicinskog fakulteta u Puliunipu.hrSAML
690.Web Muzičke akademije Sveučilišta u Puliunipu.hrSAML
691.Web Odjela za informacijsko-komunikacijske tehnologijeunipu.hrSAML
692.Web Odjela za interdisciplinarne, talijanske i kulturološke studijeunipu.hrSAML
693.Web Odjela za prirodne i zdravstvene studije opzs.unipu.hrunipu.hrSAML
694.Web Odjela za tehničke studijeunipu.hrSAML
695.Web Politehnike u Puliiv.hrSAML
696.Web portal Instituta Ruđer Boškovićirb.hrSAML
697.Web Pravnog fakulteta u Zagrebupravo.hrSAML
698.Web Prirodoslovno-matematičkog fakultetapmf.hrSAML
699.Web Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Zagrebupmf.hrSAML
700.Web sjedište Ekonomskog fakulteta u Rijeci na uniri.hr domeniefri.hrSAML
701.Web sjedište sustava nadzora AAI@EduHrsrce.hrSAML
702.Web sjedište wiki servisa Sveučilišta u Zagrebuunizg.hrSAML
703.Web sjedište wiki servisa Ministarstva znanosti, obrazovanja i sportamzos.hrSAML
704.Web sjedište www.eduroam.hrsrce.hrSAML
705.Web Stomatološkog fakultetasfzg.hrSAML
706.Web stranica FERIT-aetfos.hrSAML
707.Web stranica Pomorskog fakulteta u Splitupfst.hrSAML
708.Web stranice Ekonomskog fakulteta u Rijeciefri.hrSAML
709.Web stranice FERIT-aetfos.hrSAML
710.Web stranice HUP-ove inicijative za mladeefos.hrSAML
711.Web stranice Sveučilišta u Osijekuunios.hrSAML
712.Web Studija Energetike Sveučilišta u Zagrebu u Šibenikuunizg.hrSAML
713.Web Studijskog programa Vojnih studijaunizg.hrSAML
714.Web Sveučilišnog računskog i informacijskog centra u Puliunipu.hrSAML
715.Web Sveučilišta Jurja Dobrile u Puliunipu.hrSAML
716.Web Tehničkog fakulteta Sveučilišta u Rijeciriteh.hrSAML
717.Web usluge AAI@EduHr: autentikacijski proxy za društvene mrežesrce.hrSAML
718.Web-aplikacija baza projekata EFZGefzg.hrSAML
719.Web-aplikacija FOI online upisifoi.hrCAS
720.Web-aplikacija rasporedaaspira.hrSAML
721.Web-aplikacija za pregled studentskih ugovoraunizd.hrSAML
722.WebArgosypmfst.hrSAML
723.WebEd Classroom Management sustavcarnet.hrSAML
724.WebEd Democarnet.hrSAML
725.WebEd Demo Windowscarnet.hrSAML
726.WebMailcarnet.hrFWS
727.Wiki Farmaceutsko-biokemijskog fakultetapharma.hrSAML