Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
  • Hrvatski
  • English

Web aplikacije

U ovu kategoriji spadaju usluge koje koriste HTTPS/SOAP/SAML/CAS protokole. Usluge koje koriste sustav jedinstvene autentikacije korisnika označene su na popisu kraticom SAML ili CAS.

Napomena: Na popisu se nalaze isključivo usluge u produkcijskom statusu.

Za detaljnije informacije kliknite mišem na naziv usluge.

Naziv aplikacijeVlasnik aplikacijeAutentikacijski mehanizam
1.12tesla DokuWiki HomePagepmf.hrSAML
2.A1 PPK autorizacijacarnet.hrSAML
3.AAI Devsrce.hrSAML
4.AAI@EduHr autentifikacija za produkcijski vsmti.hrvsmti.hrSAML
5.AAI@EduHr Labsrce.hrSAML
6.AAI@EduHr websrce.hrSAML
7.Abuse obradacarnet.hrFWS
8.Administracija korisnika servisa za Upisnikemzos.hrSAML
9.Administracijska aplikacija prijava na visoka učilišta (admin.nispvu.hr)azvo.hrSAML
10.Administracijsko sučelje za ISSP REST APImzos.hrSAML
11.Administratorska aplikacija državne mature i upisa na fakultete (admin.ncvvo.hr)carnet.hrSAML
12.Adobe Connect 9carnet.hrSAML
13.Adobe Connect Pro 10 (SAML native)carnet.hrSAML
14.Aplikacija za administraciju prijava studijskih programaazvo.hrSAML
15.Aplikacija za istraživanje - informiranost maturanataazvo.hrSAML
16.Aplikacija za kontrolu zauzeća dvoranaefos.hrSAML
17.Aplikacija za pregled studentskih ugovorascst.hrSAML
18.Aplikacija za prijavu na natječaj za smještaj, pregled ponude poslova i izdanih studentskih ugovorascvz.hrSAML
19.Aplikacija za prijavu na natječaj za smještaj, pregled ponude poslova i izdanih studentskih ugovorastucos.hrSAML
20.Aplikacija za prijavu neprihvatljivih ponašanja u akademskoj zajedniciunizg.hrSAML
21.Aplikacija za pristup podacima usluga ISAK i ISSPsrce.hrSAML
22.Aplikacija za sinkronizaciju podataka prilikom povezivanja ISVU - LDAPsrce.hrSAML
23.Aplikacija za upravljanje virtualnim organizacijama u sustavu AAI@EduHrsrce.hrSAML
24.Aplikacija za upravljanje virtualnim organizacijama u sustavu AAI@EduHr - društvene mrežesrce.hrSAML
25.Aplikacija za web ugovore SC Sisakscsisak.hrSAML
26.Aplikacije Sveučilišta u Zagrebuunizg.hrSAML
27.Aplikacije Sveučilišta u Zagrebu (apps.unizg.hr)unizg.hrSAML
28.Arhiva AAI@EduHr web sjedištasrce.hrSAML
29.Autentikacija za aplikacije Rektorata Sveučilišta u Zagrebuunizg.hrSAML
30.Autentikacija za aplikacije Sveučilišta u Zagrebuunizg.hrSAML
31.Autentikacija za web Pomorskog fakulteta u Splitupfst.hrSAML
32.Autorizacija na internet stranicu Studenskog centra Sveučilišta u Dubrovniku putem AAI@EduHrunidu.hrSAML
33.Autorizacija na internet stranicu Sveučilišta u Dubrovniku putem AAI@EduHrunidu.hrSAML
34.Autorizacija stipendijamzos.hrSAML
35.Baltazarirb.hrSAML
36.Baltazar - sustav učenja na daljinu (svi studenti osim Menadžmenta javnog sektora)bak.hrSAML
37.Baza doktoranada OBADunizg.hrSAML
38.Baza podataka znanstvenih projekata RHirb.hrSAML
39.Baza projekata FSBfsb.hrSAML
40.Broj studenatasrce.hrSAML
41.CAP AAIsrce.hrSAML
42.CARNet administracija Javnog posluziteljacarnet.hrSAML
43.CARNet Adobe Connect Procarnet.hrSAML
44.CARNet Libarcarnet.hrSAML
45.CARNet LMScarnet.hrSAML
46.CARNet Loomencarnet.hrSAML
47.CARNet Moodle MOOCcarnet.hrSAML
48.CARNet Remailercarnet.hrSAML
49.CARNet RTcarnet.hrSAML
50.CARNet TCR-rezervacijecarnet.hrSAML
51.CARNET-ov CRM - predprodukcijacarnet.hrSAML, FWS
52.CARNetov interni webcarnet.hrSAML
53.CARNetove interne aplikacijecarnet.hrSAML
54.Centar za cjeloživotno obrazovanje Učiteljskog fakulteta u Zagrebuufzg.hrSAML
55.Centar za elektroničko obrazovanjevss.hrSAML
56.CIP-Webtvz.hrSAML
57.Cloud aplikacije Knjižnice IRB-airb.hrSAML
58.Cloud usluga - Virtual Computing Labsrce.hrSAML
59.Cloud usluga - Virtual Private Serversrce.hrSAML
60.CRM sustavcarnet.hrFWS
61.CRO NGI - Hrvatska nacionalna grid infrastruktura - web sjedištesrce.hrSAML
62.CRO NGI - Hrvatska nacionalna grid infrastruktura - wikisrce.hrSAML
63.CRO NGI HTC Cloudsrce.hrSAML
64.Croatian Internet eXchange (CIX)srce.hrSAML
65.CROSBIirb.hrSAML
66.CROSBI Adminirb.hrSAML
67.CROSBI Frontirb.hrSAML
68.CROSBI Front Restrictedirb.hrSAML
69.CUC prijava sudionikacarnet.hrSAML
70.CUC webcarnet.hrSAML
71.Dabar - Digitalni repozitorij Visokog učilišta Algebraracunarstvo.hrSAML
72.Dabar - default-ni produkcijski repozitorijsrce.hrSAML
73.Dabar - Digitalni akademski arhiv i repozitorij Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebusfzg.hrSAML
74.Dabar - Digitalni akademski repozitorij završnih i diplomskih radova Visoke škole za inspekcijski i kadrovski menadžment u Splituvsikmp.hrSAML
75.Dabar - Digitalni repozitorij Centra za integrativnu bioetiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebuffzg.hrSAML
76.Dabar - Digitalni repozitorij Hrvatskog katoličkog sveučilištaunicath.hrSAML
77.Dabar - Digitalni repozitorij Libertas međunarodnog sveučilištalibertas.hrSAML
78.Dabar - Digitalni repozitorij Međimurskog veleučilišta u Čakovcumev.hrSAML
79.Dabar - Digitalni repozitorij Muzičke akademijemuza.hrSAML
80.Dabar - Digitalni repozitorij Odjela za kulturologiju u Osijekuunios.hrSAML
81.Dabar - Digitalni repozitorij Politehnike Pulapolitehnika-pula.hrSAML
82.Dabar - Digitalni repozitorij Sveučilišta Sjeverunin.hrSAML
83.Dabar - Digitalni repozitorij Veleučilišta u Požegivup.hrSAML
84.Dabar - Digitalni repozitorij Veleučilišta u Rijeciveleri.hrSAML
85.Dabar - DJKBF repozitorijdjkbf.hrSAML
86.Dabar - EFOS repozitorijefos.hrSAML
87.Dabar - Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijekfazos.hrSAML
88.Dabar - GradRi repozitorijuniri.hrSAML
89.Dabar - GradRi repozitorij (repository)uniri.hrSAML
90.Dabar - Institucionalni repozitorij Pravnog fakulteta u Osijekupravos.hrSAML
91.Dabar - Institut za javne financijeijf.hrSAML
92.Dabar - javni web Dabrasrce.hrSAML
93.Dabar - KBF-Splitkbf-st.hrSAML
94.Dabar - KIFoREPkif.hrSAML
95.Dabar - Nacionalni repozitorij disertacija DRnsk.hrSAML
96.Dabar - Nacionalni repozitorij završnih i diplomskih radova ZIRnsk.hrSAML
97.Dabar - Pravni fakultet u Splitupravst.hrSAML
98.Dabar - razvojno okruženje 1srce.hrSAML
99.Dabar - razvojno okruženje 2srce.hrSAML
100.Dabar - razvojno okruženje 3srce.hrSAML
101.Dabar - razvojno okruženje 4srce.hrSAML
102.Dabar - razvojno okruženje 5srce.hrSAML
103.Dabar - razvojno okruženje 6srce.hrSAML
104.Dabar - REP ALU UNIZG - Repozitorij Akademije likovnih umjetnosti u Zagrebualu.hrSAML
105.Dabar - REPEFZG (Repozitorij radova Ekonomskog fakulteta)efzg.hrSAML
106.Dabar - Repozitorij ADUadu.hrSAML
107.Dabar - Repozitorij Agronomskog fakulteta u Zagrebuagr.hrSAML
108.Dabar - Repozitorij Akademije za umjetnost i kulturu u Osijekuuaos.hrSAML
109.Dabar - Repozitorij diplomskih radova Medicinskog fakulteta u Osijekumefos.hrSAML
110.Dabar - Repozitorij Državnog hidrometeorološkog zavodadhz.hrSAML
111.Dabar - Repozitorij Edukacijsko-rehabilitacijskog fakultetaerf.hrSAML
112.Dabar - Repozitorij Edward Bernays VŠKMbernays.hrSAML
113.Dabar - Repozitorij Ekonomskog fakulteta Rijeka ; Repozitorij EFRI ; Repository of the University of Rijeka, Faculty of Economics, FECRIuniri.hrSAML
114.Dabar - Repozitorij Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Splituefst.hrSAML
115.Dabar - Repozitorij Ekonomskog instituta Zagrebeizg.hrSAML
116.Dabar - Repozitorij Elektrotehničkog fakulteta Osijeketfos.hrSAML
117.Dabar - Repozitorij Fakulteta elektrotehnike i računarstva u Zagrebufer.hrSAML
118.Dabar - Repozitorij Fakulteta građevinarstva, arhitekture i geodezije, Sveučilište u Splitugradst.hrSAML
119.Dabar - Repozitorij Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebufkit.hrSAML
120.Dabar - Repozitorij Fakulteta organizacije i informatikefoi.hrSAML
121.Dabar - Repozitorij Fakulteta političkih znanosti, sveučilište u Zagrebufpzg.hrSAML
122.Dabar - Repozitorij Fakulteta prometnih znanostifpz.hrSAML
123.Dabar - Repozitorij Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijekfdmz.hrSAML
124.Dabar - Repozitorij Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvuuniri.hrSAML
125.Dabar - Repozitorij Fakulteta za odgojne i obrazovne znanostifoozos.hrSAML
126.Dabar - Repozitorij Fakulteta zdravstvenih studijauniri.hrSAML
127.Dabar - Repozitorij Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebupharma.hrSAML
128.Dabar - Repozitorij Fesb-afesb.hrSAML
129.Dabar - Repozitorij Filozofskog fakulteta Rijeka - Repozitorij FFRIuniri.hrSAML
130.Dabar - Repozitorij Filozofskog fakulteta u Osijeku (FFOS-repozitorij)ffos.hrSAML
131.Dabar - Repozitorij Filozofskog fakulteta u Splituffst.hrSAML
132.Dabar - Repozitorij Geotehničkog fakultetagfv.hrSAML
133.Dabar - Repozitorij GFOSgfos.hrSAML
134.Dabar - Repozitorij Gradske i sveučilišne knjižnice Osijekgskos.hrSAML
135.Dabar - Repozitorij Grafičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebugrf.hrSAML
136.Dabar - Repozitorij Hrvatskih studijahrstud.hrSAML
137.Dabar - Repozitorij Hrvatskog geološkog institutahgi-cgs.hrSAML
138.Dabar - Repozitorij Hrvatskog vojnog učilišta "Dr. Franjo Tuđman"hvu-morh.hrSAML
139.Dabar - Repozitorij Instituta za fizikuifs.hrSAML
140.Dabar - Repozitorij Katoličkoga bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebukbf.hrSAML
141.Dabar - Repozitorij Kemijsko-tehnološkog fakulteta Splitktf-split.hrSAML
142.Dabar - Repozitorij Kineziološkog fakulteta u Splitukifst.hrSAML
143.Dabar - Repozitorij Kliničkog bolničkog centra Sestre milosrdnicekbcsm.hrSAML
144.Dabar - Repozitorij Medicinskog fakulteta Rijekauniri.hrSAML
145.Dabar - Repozitorij Medicinskoga fakulteta u Splitumefst.hrSAML
146.Dabar - Repozitorij Metalurškog fakulteta Sisak, Sveučilište u Zagrebusimet.hrSAML
147.Dabar - Repozitorij Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebunsk.hrSAML
148.Dabar - Repozitorij Odjela za biologijuunios.hrSAML
149.Dabar - Repozitorij Odjela za biotehnologiju Sveučilišta u Rijeciuniri.hrSAML
150.Dabar - Repozitorij Odjela za fiziku Sveučilišta u Rijeciuniri.hrSAML
151.Dabar - Repozitorij Odjela za fiziku u Osijekuunios.hrSAML
152.Dabar - Repozitorij Odjela za informatiku Sveučilišta u Rijeciuniri.hrSAML
153.Dabar - Repozitorij Odjela za kemijuunios.hrSAML
154.Dabar - Repozitorij Odjela za matematiku Sveučilišta u Rijeciuniri.hrSAML
155.Dabar - Repozitorij Odjela za matematiku u Osijekuunios.hrSAML
156.Dabar - Repozitorij Poljoprivrednog fakulteta u Osijekufazos.hrSAML
157.Dabar - Repozitorij Pomorskog fakulteta u Rijeci -Repozitorij PFRI - Repository of the University of Rijeka, Faculty of Maritime Studiesuniri.hrSAML
158.Dabar - Repozitorij Pomorskog fakulteta u Splitupfst.hrSAML
159.Dabar - Repozitorij Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeciuniri.hrSAML
160.Dabar - Repozitorij Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebupravo.hrSAML
161.Dabar - Repozitorij Prehrambeno-biotehnološkog fakulteta u Zagrebupbf.hrSAML
162.Dabar - Repozitorij Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Osijek, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijekuptfos.hrSAML
163.Dabar - Repozitorij Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebupmf.hrSAML
164.Dabar - Repozitorij Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Splitupmfst.hrSAML
165.Dabar - Repozitorij RGNFrgn.hrSAML
166.Dabar - Repozitorij SFSBsfsb.hrSAML
167.Dabar - Repozitorij Srcasrce.hrSAML
168.Dabar - Repozitorij Sveučilišne knjižnice Rijeka - Repozitorij SVKRI; Repository of the University of Rijeka Library - URL repositorysvkri.hrSAML
169.Dabar - Repozitorij Sveučilišnog odjela za forenzične znanosti Sveučilišta u Splituunist.hrSAML
170.Dabar - Repozitorij Sveučilišnog odjela za stručne studije Sveučilišta u Splituunist.hrSAML
171.Dabar - Repozitorij Sveučilišnog odjela za studije mora Sveučilišta u Splituunist.hrSAML
172.Dabar - Repozitorij Sveučilišnog odjela zdravstvenih studijaunist.hrSAML
173.Dabar - Repozitorij Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijekuunios.hrSAML
174.Dabar - Repozitorij Sveučilišta u Dubrovnikuunidu.hrSAML
175.Dabar - Repozitorij Sveučilišta u Splitusvkst.hrSAML
176.Dabar - Repozitorij Sveučilišta u Zadruunizd.hrSAML
177.Dabar - Repozitorij Sveučilišta u Zagrebuunizg.hrSAML
178.Dabar - Repozitorij Šumarskog fakultetasumfak.hrSAML
179.Dabar - Repozitorij Tehničkog fakulteta u Rijeciriteh.hrSAML
180.Dabar - Repozitorij Tekstilno-tehnološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebuttf.hrSAML
181.Dabar - Repozitorij Učiteljskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebuufzg.hrSAML
182.Dabar - Repozitorij UFRIuniri.hrSAML
183.Dabar - Repozitorij Umjetničke akademije u Osijekuuaos.hrSAML
184.Dabar - Repozitorij Umjetničke akademije u Splituumas.hrSAML
185.Dabar - Repozitorij Veleučilišta Baltazar Zaprešić u Zaprešićubak.hrSAML
186.Dabar - Repozitorij Veleučilišta u Karlovcuvuka.hrSAML
187.Dabar - Repozitorij Veleučilišta u Slavonskom Broduvusb.hrSAML
188.Dabar - Repozitorij Veleučilišta u Šibenikuvus.hrSAML
189.Dabar - Repozitorij Veleučilišta u Vukovaruvevu.hrSAML
190.Dabar - Repozitorij Veleučilišta VERNvernnet.hrSAML
191.Dabar - Repozitorij Veterinarskog fakulteta u Zagrebuvef.hrSAML
192.Dabar - Repozitorij VGUKvguk.hrSAML
193.Dabar - Repozitorij Visoke škole Viroviticavsmti.hrSAML
194.Dabar - Repozitorij Visoke škole za ekonomiju, poduzetništvo i upravljanje Nikola Šubić ZrinskiSAML
195.Dabar - Repozitorij Visoke škole za sigurnostvss.hrSAML
196.Dabar - Repozitorij Visoke tehničke škole u Bjelovaruvub.hrSAML
197.Dabar - Repozitorij završnih radova Filozofskog fakulteta Sveučilita u Zagrebuffzg.hrSAML
198.Dabar - Repozitorij završnih radova Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebumef.hrSAML
199.Dabar - Repozitorij završnih radova RRiF VŠrvs.hrSAML
200.Dabar - Repozitorij završnih radova Sveučilišta Jurja Dobrile u Puliunipu.hrSAML
201.Dabar - Repozitorij završnih radova Veleučilišta Nikola Tesla u Gospićuvelegs-nikolatesla.hrSAML
202.Dabar - Repozitorij Zdravstvenog veleučilišta Zagrebzvu.hrSAML
203.Dabar - SEELS Network Database (SEELSNDB)pravri.hrSAML
204.Dabar - središnji servis (čvor - karaka-dabar.srce.hr)srce.hrSAML
205.Dabar - središnji servis (čvor - karaka-template.srce.hr)srce.hrSAML
206.Dabar - središnji servis (čvor - karaka-unizg.srce.hr)srce.hrSAML
207.Dabar - središnji servis (čvor - karaka-zir.srce.hr)srce.hrSAML
208.Dabar - središnji servis (čvor karaka-inst1.srce.hr)srce.hrSAML
209.Dabar - središnji servis (čvor karaka-inst2.srce.hr)srce.hrSAML
210.Dabar - Sveučilište u Rijeciuniri.hrSAML
211.Dabar - UNIZG Arhivunizg.hrSAML
212.Dabar - Veleučilište s pravom javnosti Baltazar Zaprešićbak.hrSAML
213.Dabar - Veleučilište Velika Goricavvg.hrSAML
214.Dabar - Visoka poslovna škola Zagrebpvzg.hrSAML
215.Dabar - Visoka škola za menadžment i dizajn ASPIRA Splitaspira.hrSAML
216.Dabar - Zagreb School of Economics and Management Repositoryzsem.hrSAML
217.Dabar - Završni radovi Studija energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora u Šibenikuunizg.hrSAML
218.Dabar - Zid : Repozitorij Sveučilišne knjižnice u Splitusvkst.hrSAML
219.DEMLASgeof.hrSAML
220.Dev - AOSIsrce.hrSAML
221.Digitalni raspored GFOSgfos.hrSAML
222.Digitalni udžbenici - Elementelement.hrSAML
223.DigRep - digitalni repozitorij SFSBsfsb.hrSAML
224.Distribucijski centar za Microsoftove proizvodesrce.hrSAML
225.Dreamspark Premium za korisnike Matematičkog odsjeka PMF-apmf.hrSAML
226.DreamSpark usluga za korisnike Tehničkog fakulteta u Rijeciriteh.hrSAML
227.Državne socio-ekonomske stipendijemzos.hrSAML
228.e-Dnevnik Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebusfzg.hrSAML
229.e-Knjižnicacarnet.hrSAML
230.e-Maticecarnet.hrFWS
231.e-potvrde CARNetcarnet.hrSAML
232.e-Potvrde za učenike i roditeljecarnet.hrSAML
233.e-servisi FO Prirodoslovno-matematičkog fakultetapmf.hrSAML
234.e-sfera - digitalni sustav udžbenika Školske knjigeskolskaknjiga.hrSAML
235.e-Škole - Aplikacija za prikupljanje podataka za administracijske potrebe projekta e-Školecarnet.hrSAML
236.e-Škole - mikropodacicarnet.hrSAML
237.e-Škole - mikropodaci (razvoj)carnet.hrSAML
238.e-Škole - mikropodaci OIDC proxycarnet.hrSAML
239.e-Škole Wi-Fi - Arubacarnet.hrSAML
240.e-Škole Wi-Fi - Merakicarnet.hrSAML
241.e-učenje VuKavuka.hrSAML
242.e.udzbenikSAML
243.eBaltazar - sustav učenja na daljinu (Menadžment javnog sektora)bak.hrSAML
244.ECTS katalogagr.hrSAML
245.Edgar Online Exam Systemfer.hrSAML
246.edu.hr portalcarnet.hrSAML
247.edu.hr portal (alternativna web adresa)carnet.hrSAML
248.eduAdresarsrce.hrSAML
249.eduAdresar adminsrce.hrSAML
250.eduKnjižaracarnet.hrSAML
251.Eduplanunist.hrSAML
252.EduPlan MEFSTmefst.hrSAML
253.EduPlanFFSTSplitffst.hrSAML
254.EduPlanKTFSplitktf-split.hrSAML
255.EduPlanOFZSplitunist.hrSAML
256.EduPlanOPSSSplitunist.hrSAML
257.EduPlanOSSSplitunist.hrSAML
258.EduPlanPFSTSplitpfst.hrSAML
259.EduPlanPVSTSplitpravst.hrSAML
260.Edupoint tečajevicarnet.hrSAML
261.eduroam - hosting RADIUS Web aplikacijasrce.hrSAML
262.Edutorijcarnet.hrSAML
263.EFZG - Sustav za anketiranjeefzg.hrCAS
264.EFZG Analyticsefzg.hrSAML
265.EFZGIzborniefzg.hrSAML
266.EFZGSmjeroviefzg.hrSAML
267.Elektronički udžbenici – Kršćanska sadašnjostks.hrSAML
268.Elektrostrojarska škola Varaždin - elektronički udžbeniciskole.hrSAML
269.EMA - Aplikacija za organizaciju edukacijecarnet.hrSAML
270.EMA - Aplikacija za organizaciju edukacije - preprodukcijska aplikacijacarnet.hrSAML
271.Energetski studij Šibenikunizg.hrSAML
272.eTURmzos.hrSAML
273.Evidencija međunarodne suradnjeunizg.hrSAML
274.Evidencija studenata RiTehriteh.hrSAML
275.F-Ticks websrce.hrSAML
276.FER natprofer.hrSAML
277.FFRI ISVUffri.hrSAML
278.Filesender - usluga Srca namijenjena razmjeni velikih datotekasrce.hrSAML
279.Filesender Aplikacijasrce.hrSAML
280.FOI Demo Anketafoi.hrSAML, CAS
281.FOI Eventsfoi.hrSAML
282.Foodle - usluga za planiranje sastanaka i provođenje jednostavnih anketa i upitnika (http://foodle.srce.hr/)srce.hrSAML
283.Fulir DATAirb.hrSAML
284.G Suite for Education za Športsku gimnazijuskole.hrSAML
285.G Suite za CARNETcarnet.hrSAML
286.G Suite za Filozofski fakultet u Splituffst.hrSAML
287.G Suite za Pravni fakultet u Zagrebupravo.hrSAML
288.G Suite za skole.hrskole.hrSAML
289.G Suite za Studentski centar Rijekascri.hrSAML
290.G Suite za Sveučilište u Splituunist.hrSAML
291.G Suite za Veleučilište u Bjelovaruvub.hrSAML
292.Generator Državne Maturencvvo.hrSAML
293.Gimnazijski ekološki laboratorijskole.hrSAML
294.Godišnji izvještaji ustanova članicacarnet.hrSAML
295.Google Apps Education Edition za Elektrotehnički fakultet Osijeketfos.hrSAML
296.Google Apps Education Edition za Sveučilište Jurja Dobrile u Puliunipu.hrSAML
297.Google Apps Education Edition za Sveučilište u Rijeciuniri.hrSAML
298.Google Apps Education Edition za Teološki fakultet Matija Vlačić Iliriktfmvi.hrSAML
299.Google Apps za Akademiju dramskih umjetnostiadu.hrSAML
300.Google Apps za Institut za antropologijuinantro.hrSAML
301.Google Apps za Međimursko veleučilištemev.hrSAML
302.Google Apps za Muzičku akademijumuza.hrSAML
303.Google Apps za studente Međimurskog veleučilištamev.hrSAML
304.Google Apps za Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebusrce.hrSAML
305.Google Apps za Sveučilište Libertaslibertas.hrSAML
306.Google Apps za Sveučilište Sjeverunin.hrSAML
307.Google Apps za Visoku tehničku školu u Bjelovaruvub.hrSAML
308.Helpdesk Wikicarnet.hrSAML
309.Hrčak - Portal znanstvenih časopisa Republike Hrvatskesrce.hrSAML
310.Hrčak - Portal znanstvenih časopisa Republike Hrvatskesrce.hrSAML
311.Hrčak - Portal znanstvenih časopisa Republike Hrvatske - Razvojna okolinasrce.hrSAML
312.Hrčak - Portal znanstvenih časopisa Republike Hrvatske - Razvojna okolina (dev1)srce.hrSAML
313.Hrčak - Portal znanstvenih časopisa Republike Hrvatske - Razvojna okolina 1srce.hrSAML
314.HRN4You - online pregled hrvatskih normihzn.hrSAML
315.HZZ - Anketa o profesionalnim namjerama učenika osnovnih i srednjih školahzz.hrSAML
316.iLocksrce.hrSAML
317.Informacijski sustav studentske prehrane - web aplikacija za studentesrce.hrSAML
318.Informacijski sustav visokih učilišta (ISVU)srce.hrSAML
319.Informacijski sustav visokih učilišta (ISVU) - Studomat sučelje s virtualnom tipkovnicomsrce.hrSAML
320.Informacijski sustava visokih učilišta (ISVU) - Skladište podatakasrce.hrSAML
321.Interne CARNetove aplikacije 2carnet.hrSAML
322.Interni dokumenti fakultetapbf.hrSAML
323.Interni informacijski servis Srca - sflow CIXsrce.hrSAML
324.Interni informacijski servis Srca - sflow Srcesrce.hrSAML
325.Interni informacijski servisi - Nadzor računalnih sredstava Srcasrce.hrSAML
326.Interni informacijski servisi Srca - Gitlabsrce.hrSAML
327.Interni informacijski servisi Srca - Jirasrce.hrSAML
328.Interni informacijski servisi Srca - Network Weathermapsrce.hrSAML
329.Interni informacijski servisi Srca - NOC konfiguracije & syslogsrce.hrSAML
330.Interni informacijski servisi Srca - palunko.srce.hrsrce.hrSAML
331.Interni informacijski servisi Srca - Stari Wikisrce.hrSAML
332.Interni informacijski servisi Srca - Stari Wiki (alternativna adresa)srce.hrSAML
333.Interni informacijski servisi Srca - SysIntranet websrce.hrSAML
334.Interni informacijski servisi Srca - Wikisrce.hrSAML
335.Interni servis Srca - Remailersrce.hrSAML
336.Interni servisi Srcasrce.hrSAML
337.Interni servisi Srca - Websrce.hrSAML
338.Interni servisi za sistemcesrce.hrSAML
339.Interni web Srcasrce.hrSAML
340.Intranet autorizacija na web stranice Šumarskog fakultetasumfak.hrSAML
341.Intranet stranice Katoličkog bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Splitukbf-st.hrSAML
342.Intranet Sveučilišta Jurja Dobrile u Puliunipu.hrSAML
343.Inventura CARNet opremecarnet.hrSAML
344.IRB rezervacijeirb.hrSAML
345.ISSP izvještajni sustavsrce.hrSAML
346.ISVU – Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeciuniri.hrSAML
347.ISVU – Odjela za informatiku Sveučilišta u Rijeciuniri.hrSAML
348.ISVU – Sveučilišta u Rijeciuniri.hrSAML
349.ISVU – Tehničkog fakulteta Sveučilišta u Rijeciriteh.hrSAML
350.ISVURI – Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeciuniri.hrSAML
351.ISVURi – Odjel za biotehnologiju Sveučilišta u Rijeciuniri.hrSAML
352.ISVURI – Odjel za matematiku Sveučilišta u Rijeciuniri.hrSAML
353.ISVURI – Pravni fakultet Sveučilišta u Rijecipravri.hrSAML
354.IVRA studentska mrežaivra-student.hrSAML
355.Javne web usluge Srca - IT-UniZg, MSRef centarsrce.hrSAML
356.Javni informacijski servisi Srca - Wikisrce.hrSAML
357.Jedinstvena Studentska Sveučilišna Anketaunios.hrSAML
358.Katalog djelatnika Agronomskog fakultetaagr.hrSAML
359.Katalog e-kolegija ustanova u sustavu visokog obrazovanjasrce.hrSAML
360.katalog poslijediplomskog studija "Poljoprivredne znanosti"agr.hrSAML
361.Katalog projekata Agronomskog fakultetaagr.hrSAML
362.Kolegiosrce.hrSAML
363.Kolekcija web-aplikacija Sveučilišta u Zagrebuunizg.hrSAML
364.Laboratorij Udruge Demokracija 2.0ief.hrSAML
365.lektire.skole.hrcarnet.hrSAML
366.Limesurvey - upitnik.carnet.hrcarnet.hrSAML
367.LimeSurvey - Usluga za izradu anketnih upitnikasrce.hrSAML
368.LimeSurvey2srce.hrSAML
369.login za microsoft OnTheHubzvu.hrSAML
370.login.carnet.hrcarnet.hrSAML
371.Loomen integracijecarnet.hrSAML
372.mCARNetcarnet.hrSAML
373.mdm.skole.hr - predprodukcijacarnet.hrSAML
374.Meduzacarnet.hrSAML
375.Međuknjižnična posudbansk.hrSAML
376.MefZgPhDmef.hrSAML
377.MefZgSenmef.hrSAML
378.Merlin - Sustav za e-učenje (merlin.srce.hr)srce.hrSAML
379.Merlin - Sustav za e-učenje (moodle.srce.hr)srce.hrSAML
380.Merlin u školi - Sustav za e-učenjesrce.hrSAML
381.Microsoft DreamSpark Premium autorizacijski servismicrosoft.hrSAML
382.Microsoft Imagine Mathos repozitorijunios.hrSAML
383.Microsoft Office 365microsoft.hrSAML
384.Microsoft Office 365 za Arhitektonski fakultetarhitekt.hrSAML
385.Microsoft Office 365 za korisnike PMF Splitpmfst.hrSAML
386.Microsoft Office 365 za korisnike Elektrotehničkog Fakulteta Osijeketfos.hrSAML
387.Microsoft Office 365 za korisnike Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijekfdmz.hrSAML
388.Microsoft Office 365 za korisnike Geodetskog fakulteta - Sveučilište u Zagrebugeof.hrSAML
389.Microsoft Office 365 za korisnike Instituta za filozofijuifzg.hrSAML
390.Microsoft Office 365 za korisnike iz Akademije dramske Umjetnostiadu.hrSAML
391.Microsoft Office 365 za korisnike iz CARNetacarnet.hrSAML
392.Microsoft Office 365 za korisnike iz domene efzg.hrefzg.hrSAML
393.Microsoft office 365 za korisnike iz EFSTefst.hrSAML
394.Microsoft Office 365 za korisnike iz Fakulteta filozofije i religijskih znanostiffrz.hrSAML
395.Microsoft Office 365 za korisnike iz Fakulteta organizacije i informatike Varaždinfoi.hrSAML
396.Microsoft Office 365 za korisnike iz FER-afer.hrSAML
397.Microsoft Office 365 za korisnike iz Filozofski fakultet, Sveučilište u Splituffst.hrSAML
398.Microsoft Office 365 za korisnike iz Geotehničkog fakultetagfv.hrSAML
399.Microsoft Office 365 za korisnike iz Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebugrad.hrSAML
400.Microsoft Office 365 za korisnike iz Grafičkog fakultetagrf.hrSAML
401.Microsoft Office 365 za korisnike iz HAZUhazu.hrSAML
402.Microsoft Office 365 za korisnike iz Hrvatskog geološkog institutahgi-cgs.hrSAML
403.Microsoft Office 365 za korisnike iz Hrvatskog instituta za povijestisp.hrSAML
404.Microsoft Office 365 za korisnike iz Hrvatskog katoličkog sveučilištaunicath.hrSAML
405.Microsoft Office 365 za korisnike iz Institut za arheologijuiarh.hrSAML
406.Microsoft Office 365 za korisnike iz Institut za jadranske kulture i melioraciju kršakrs.hrSAML
407.Microsoft Office 365 za korisnike iz Institut za razvoj i međunarodne odnoseirmo.hrSAML
408.Microsoft Office 365 za korisnike iz Instituta za arheologijuiarh.hrSAML
409.Microsoft Office 365 za korisnike iz Instituta za etnologiju i folkloristikuief.hrSAML
410.Microsoft Office 365 za korisnike iz Instituta za Fizikuifs.hrSAML
411.Microsoft Office 365 za korisnike iz Instituta za javne financijeijf.hrSAML
412.Microsoft Office 365 za korisnike iz Instituta za medicinska istrazivanja i medicinu radaimi.hrSAML
413.Microsoft Office 365 za korisnike iz Instituta za povijest umjetnostiipu.hrSAML
414.Microsoft Office 365 za korisnike iz KBF-akbf.hrSAML
415.Microsoft Office 365 za korisnike iz Kemijsko-tehnološkog fakultetaktf-split.hrSAML
416.Microsoft Office 365 za korisnike iz Medicinskog fakulteta Osijekmefos.hrSAML
417.Microsoft Office 365 za korisnike iz Medicinskog Fakulteta u Zagrebumef.hrSAML
418.Microsoft Office 365 za korisnike iz Mediteranski institut za istraživanje životamedils.hrSAML
419.Microsoft Office 365 za korisnike iz Međimurskog veleučilišta u Čakovcumev.hrSAML
420.Microsoft Office 365 za korisnike iz Muzičke akademijemuza.hrSAML
421.Microsoft Office 365 za korisnike iz Nezavisnog sindikata zaposlenih u srednjim školama Hrvatskenszssh.hrSAML
422.Microsoft Office 365 za korisnike iz Poljoprivrednog instituta Osijekpoljinos.hrSAML
423.Microsoft Office 365 za korisnike iz Pravnog fakulteta Osijekpravos.hrSAML
424.Microsoft Office 365 za korisnike iz Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebupravo.hrSAML
425.Microsoft Office 365 za korisnike iz Pravnog Fakulteta u Splitupravst.hrSAML
426.Microsoft Office 365 za korisnike iz Prehrambeno tehnološki fakultet Osijekptfos.hrSAML
427.Microsoft Office 365 za korisnike iz Prehrambeno-biotehnološki fakultetpbf.hrSAML
428.Microsoft Office 365 za korisnike iz Pučkog otvorenog učilištapou.hrSAML
429.Microsoft Office 365 za korisnike iz Studentskog centra Šibenikscsi.hrSAML
430.Microsoft Office 365 za korisnike iz Sveučilišne knjižnice u Rijecisvkri.hrSAML
431.Microsoft Office 365 za korisnike iz Sveučilišta Sjeverunin.hrSAML
432.Microsoft Office 365 za korisnike iz Sveučilišta u Dubrovnikuunidu.hrSAML
433.Microsoft Office 365 za korisnike iz Sveučilišta u Osijeku (rektorat i odjeli)unios.hrSAML
434.Microsoft Office 365 za korisnike iz Sveučilišta u Zadruunizd.hrSAML
435.Microsoft Office 365 za korisnike iz Sveučilište u Zagrebu Farmaceutsko-biokemijski fakultetpharma.hrSAML
436.Microsoft Office 365 za korisnike iz Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultetagr.hrSAML
437.Microsoft Office 365 za korisnike iz Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultetffzg.hrSAML
438.Microsoft Office 365 za korisnike iz Šumarskog fakultetasumfak.hrSAML
439.Microsoft Office 365 za korisnike iz Umjetničke akademije u Splituumas.hrSAML
440.Microsoft Office 365 za korisnike iz ustanove Medicinski fakultet u Splitumefst.hrSAML
441.Microsoft Office 365 za korisnike iz Veleučilišta "Nikola Tesla" u Gospićuvelegs-nikolatesla.hrSAML
442.Microsoft Office 365 za korisnike iz Veleučilišta Baltazar Zaprešićbak.hrSAML
443.Microsoft Office 365 za korisnike iz Veleučilišta u Karlovcuvuka.hrSAML
444.Microsoft Office 365 za korisnike iz Veleučilišta u Rijeciveleri.hrSAML
445.Microsoft Office 365 za korisnike iz Veleučilišta u Šibenikuvus.hrSAML
446.Microsoft Office 365 za korisnike iz Veleučilišta Velika Goricavvg.hrSAML
447.Microsoft Office 365 za korisnike iz Velučilišta u Slavonskom Broduvusb.hrSAML
448.Microsoft Office 365 za korisnike iz Visoka škola za menadžment i dizajn ASPIRAaspira.hrSAML
449.Microsoft Office 365 za korisnike iz Visoke škole za sigurnost s pravom javnostivss.hrSAML
450.Microsoft Office 365 za korisnike iz Visoke tehničke škole u Bjelovaruvub.hrSAML
451.Microsoft Office 365 za korisnike iz Zdravstvenog Veleučilištazvu.hrSAML
452.Microsoft Office 365 za korisnike Prirodoslovno-matematičkog fakultetapmf.hrSAML
453.Microsoft Office 365 za korisnike s Ekonomskog fakulteta u Oijekuefos.hrSAML
454.Microsoft Office 365 za korisnike s Rektorata Sveučilišta u Splituunist.hrSAML
455.Microsoft Office 365 za korisnike sa Katoličkog bogoslovnog fakulteta u Đakovudjkbf.hrSAML
456.Microsoft Office 365 za korisnike sa Učiteljskog fakultetaufzg.hrSAML
457.Microsoft Office 365 za korisnike Sveučilišta Jurja Dobrile u Puliunipu.hrSAML
458.Microsoft Office 365 za korisnike Tehničkog fakulteta u Rijeciriteh.hrSAML
459.Microsoft Office 365 za korisnike Veterinarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebuvef.hrSAML
460.Microsoft Office 365 za osnovne i srednje školeskole.hrSAML
461.Microsoft Office 365 za Rektorat Sveučilišta u Zagrebuunizg.hrSAML
462.Microsoft software download centercarnet.hrSAML
463.Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta - Mreža ustanova u sustavu obrazovanjamzos.hrSAML
464.Mobilna aplikacija za potrebe Europske noći istraživačamzos.hrSAML
465.MoD - Sustav za e-učenje Moodle u društvusrce.hrSAML
466.Moj CARNetcarnet.hrSAML
467.Moj CARNet (interno)carnet.hrSAML
468.Moj oblaksrce.hrSAML
469.Moj oblak sslsrce.hrSAML
470.MojAAI razvojsrce.hrSAML
471.MojAAI@EduHr web sjedištesrce.hrSAML
472.Moodle - Biološki odsjek PMF-apmf.hrSAML
473.Moodle - Elektrostrojarska škola u Varaždinuskole.hrSAML
474.Moodle 2 test - Sustav za e-učenje za probni rad sa sustavom na određeno vrijemesrce.hrSAML
475.Moodle PMF Splitpmfst.hrSAML
476.Moodle sustav - Odjel za fiziku - Sveučilište JJ Strossmayera u Osijekuunios.hrSAML
477.Moodle Sveučilišta u Puliunipu.hrSAML
478.Mreža e-školecarnet.hrSAML
479.MSDN Academic Downloaduniri.hrSAML
480.MudRi UniRi - sustav za e-učenjeuniri.hrSAML
481.MudRi- Arhiva - sustav za pohranu kolegija Sveučilišta u Rijeciuniri.hrSAML
482.MZOS - Državne stipendijemzos.hrSAML
483.MZOS - Prijevoz učenikamzos.hrSAML
484.MZOS - Sufinanciranje prijevozamzos.hrSAML
485.MZOS (dev) - računalo za provjeru autentikacijesrce.hrSAML
486.MZOS sustav webObrascisrce.hrSAML
487.Nacionalni CERT Provjera ranjivosti sustavacarnet.hrSAML
488.Nacionalni informacijski sustav prijava i upisa u srednje školecarnet.hrSAML
489.Nacionalni informacijski sustav prijava i upisa u srednje škole - preprodukcijska admin aplikacijacarnet.hrSAML
490.Nacionalni portal za udaljeno učenje "Nikola Tesla"carnet.hrSAML
491.Nadzor IT sustava Srca (interni)srce.hrSAML
492.Nadzor IT sustava Srca iz mreže CARNetsrce.hrSAML
493.Nadzor IT sustava Srca iz mreže izvan Hrvatskesrce.hrSAML
494.Nadzor mrežne infrastrukturesrce.hrSAML
495.Nadzor StuDOM infrastrukturesrce.hrSAML
496.Nastavni materijali Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijekfdmz.hrSAML
497.Natječaj za smještaj - SC ZGsczg.hrSAML
498.NCERT wikicarnet.hrSAML
499.NIAS - Nacionalni identifikacijski i autentikacijski sustavsrce.hrSAML
500.NIAS - Razvojno okruženjesrce.hrSAML
501.NISpVUcarnet.hrFWS
502.Novi web Agronomskog fakultetaagr.hrSAML
503.NSZ.hrnsz.hrSAML
504.NSZVO Izborinsz.hrSAML
505.Oblak servis OŠ Sunjaskole.hrSAML
506.Održavanje poslužitelja ustanovasrce.hrSAML
507.Odsjek za informacijske i komunikacijske znanosti Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebuffzg.hrSAML
508.office365.skole.hrcarnet.hrSAML
509.Online baze podataka - Clarivate Analytics Web of Sciencemzos.hrSAML
510.Online baze podataka - EBSCOmzos.hrSAML
511.OrtoFLEXsfsb.hrSAML
512.osTicket sustav Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebupravo.hrCAS
513.OTRS sustav Srcasrce.hrSAML
514.PAR Moodlepar.hrSAML
515.pcchip.carnet.hrcarnet.hrSAML
516.Perseidsffzg.hrSAML
517.PFST - Isvupluspfst.hrSAML
518.PMFST Mentorstva Web Apppmfst.hrSAML
519.PMFST Voditeljstvapmfst.hrSAML
520.Politehnika Pula - wwwpolitehnika-pula.hrSAML
521.Portal elektroničkih izvora za hrvatsku akademsku i znanstvenu zajednicunsk.hrCAS
522.Portal za CARNet sistem inženjerecarnet.hrSAML
523.Potvrda realizacije nastave za predstojnike zavoda ETFOsetfos.hrSAML
524.PPK helpdeskcarnet.hrFWS
525.Praksa - EFRIefri.hrSAML
526.Praksa - EFSTefst.hrSAML
527.Praksa - FKITfkit.hrSAML
528.Praksa - PBFpbf.hrSAML
529.Praksa - PTFOSptfos.hrSAML
530.Praksa - ŠUMFAKsumfak.hrSAML
531.Praksa - UNIDUunidu.hrSAML
532.Pregled statusa pristupa Internetu putem CARNetovih modemskih ulazacarnet.hrSAML
533.Pregled statusa pristupa Internetu putem DUO.CARNet uslugecarnet.hrSAML
534.Pregled statusa pristupa Internetu putem MetroCARNet uslugecarnet.hrSAML
535.Pregled statusa pristupa Internetu putem MobileCARNet uslugecarnet.hrSAML
536.Pregled statusa pristupa Internetu putem OptiCARNet uslugecarnet.hrSAML
537.Pregled statusa pristupa Internetu putem Stick2CARNet uslugecarnet.hrSAML
538.Pregled statusa pristupa Internetu putem Tele2CARNet uslugecarnet.hrSAML
539.Pregled statusa pristupa Internetu putem X/3D CARNet uslugecarnet.hrSAML
540.Prehrambeno-biotehnološki fakultet - Baza podataka djelatnikapbf.hrSAML
541.Prehrambeno-biotehnološki fakultet - Znanstveni projektipbf.hrSAML
542.Prijava na web stranicu Odjela za biologijuunios.hrSAML
543.Pristup vanjskih članova UV Srca na intwikisrce.hrSAML
544.PRO-MIL d.o.o, elektronički udžbenicipro-mil.hrSAML
545.Profil Klett, elektronički udžbeniciprofil-klett.hrSAML
546.ProMDM za škole - sustav za upravljanje mobilnim uređajimacarnet.hrSAML
547.Prometna učilicacarnet.hrSAML
548.PROPYXpro-mil.hrSAML
549.Proxy za pristup portalu elektroničkih izvoransk.hrSAML
550.Rasip - Računalni sustav za organizaciju i razmjenu datotekaffzg.hrSAML
551.Registar resursa 2srce.hrSAML
552.registrar.carnet.hrcarnet.hrSAML
553.Rektorat Sveučilišta u Zagrebuunizg.hrSAML
554.Repozitorij Doktorske škole Sveučilišta Josipa Jurja u Osijekuunios.hrSAML
555.Repozitorij Fakulteta strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebufsb.hrSAML
556.Repozitorij Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebugrad.hrSAML
557.Repozitorij KBC Osijekkbo.hrSAML
558.Repozitorij Poslovnog veleučilišta Zagrebpvzg.hrSAML
559.Repozitorij sveučilišnih studija, centara i službi Sveučilišta u Rijeciuniri.hrSAML
560.Repozitorij Veleučilišta Marko Marulić u Kninuveleknin.hrSAML
561.Repozitorij Veleučilišta u Bjelovaruvub.hrSAML
562.Rezervacija prostorija Sveučilišta u Rijeciuniri.hrSAML
563.rezervacije.carnet.hrcarnet.hrSAML
564.RIT Croatia - digitalni repozitorijacmt.hrSAML
565.Riteh indeks - razvojno okruženjeriteh.hrSAML
566.Riteh indeks stranica s web aplikacijama namjenjenim studentima Tehničkog fakulteta u Rijeciriteh.hrSAML
567.Riznicacarnet.hrSAML
568.SCPU KONTO portal za studenteunipu.hrSAML
569.Scriptrunnercarnet.hrSAML
570.Sigus - wikicarnet.hrSAML
571.Sketchpadcarnet.hrSAML
572.Službena stranica Sveučilišta u Dubrovniku - administracijaunidu.hrSAML
573.SOZIT Redminemzos.hrSAML
574.SPEEDirb.hrSAML
575.Spot.oneSAML
576.Srce - Portal za sistemcesrce.hrSAML
577.Srce DeskNowsrce.hrCAS
578.Srce osTicketsrce.hrCAS
579.SRCE RAsrce.hrSAML
580.Srce VPSsrce.hrSAML
581.Srce Xen Orchestrasrce.hrSAML
582.Srce Xen Orchestra Portalsrce.hrSAML
583.Središnji sustav za pohranu sistemskih zapisasrce.hrSAML
584.Središnji web Geodetskog fakultetageof.hrSAML
585.Staro AAI@EduHr web sjedište (arhiva.aaiedu.hr)srce.hrSAML
586.STEM genijalcisfsb.hrSAML
587.STEM stipendijemzos.hrSAML
588.Studentski raspored za studente FERIT-aetfos.hrSAML
589.Studij inženjerstvaunizg.hrSAML
590.StuDOM - lokalne računalne mreže studentskih domova RH (web sučelje)srce.hrSAML
591.sup-sandboxsrce.hrSAML
592.Sustav evidencije nastave Kineziološkog fakulteta Splitkifst.hrSAML
593.Sustav Puhsrce.hrSAML
594.Sustav za automatiziranu evaluaciju računalnih programariteh.hrSAML
595.Sustav za automatiziranu evaluaciju računalnih programariteh.hrSAML
596.Sustav za automatiziranu evaluaciju studentskih rješenja iz kolegija Baze podatakariteh.hrSAML
597.Sustav za automatsko podešavanje eduroam-a (instaler.eduroam.hr)srce.hrSAML
598.Sustav za automatsko podešavanje eduroam-a (installer.eduroam.hr)srce.hrSAML
599.Sustav za on-line prijavljivanje na tečajeve Srcasrce.hrSAML
600.Sustav za praćenje korištenja infrastrukture CRO NGIsrce.hrSAML
601.Sustav za provjeru funkcionalnosti novih verzija programskih jezika PHP i Javasrce.hrSAML
602.Sustav za upravljanje korisnicima CRO NGI-jasrce.hrSAML
603.Sustav za webinare Centra za e-učenje Srcasrce.hrSAML
604.Sustav za webinare Centra za e-učenje Srca (webinari.srce.hr)srce.hrSAML
605.Suvremene tehnologije u obrazovanjucarnet.hrSAML
606.Sveučilište Sjever DreamSpark Premium sustav za preuzimanje besplatnog Microsoft softveraunin.hrSAML
607.Sveučilište u Rijeci, Odjel za fiziku - ISVURIuniri.hrSAML
608.Sveučilište u Splitu, Sveučilišni odjel za forenzične znanosti - E-learning portalunist.hrSAML
609.Sveučilište u Zagrebu, Centar za istraživanje, razvoj i transfer tehnologijeunizg.hrSAML
610.sys.backupcarnet.hrSAML
611.sys.dnscarnet.hrSAML
612.sys.monitorcarnet.hrSAML
613.sys.portalcarnet.hrSAML
614.Šah uz školusahklube4.hrSAML
615.Šestarirb.hrSAML
616.Školski portalskolskaknjiga.hrSAML
617.Tečajevi Srca - Sustav za udaljeno učenjesrce.hrSAML
618.Tempus OPUSunizg.hrSAML
619.Ugovoristucsb.hrSAML
620.UPS - Upravljanje pametnim senzorimacarnet.hrSAML
621.Ured za međunarodnu suradnju Sveučilišta u Zagrebuunizg.hrSAML
622.vijece.gfos.hrgfos.hrSAML
623.Vijeće korisnika CARNetacarnet.hrSAML
624.voopIXcarnet.hrSAML
625.VPN - bazepravo.hrSAML
626.Vrednovanje digitalne zrelosti školafoi.hrSAML
627.Web aplikacija - Indigo SSOhazu.hrSAML
628.Web aplikacija - Indigo SSO - ief.hrief.hrSAML
629.Web aplikacija - raspored satisfzg.hrSAML
630.Web aplikacija cvsecure za PMFpmf.hrSAML
631.WEB Aplikacija e-Uciliste za automatsku identifikaciju profesoramev.hrSAML
632.Web aplikacija za izdavanje ugovora elektroničkim putemscka.hrSAML
633.Web aplikacija za podršku poslovanja Srcasrce.hrSAML
634.Web aplikacija za pregled studentskih ugovorascsi.hrSAML
635.Web aplikacija za pregled studentskih ugovora Veleučilišta "Lavoslav Ružička" u Vukovaruvevu.hrSAML
636.Web aplikacija za sjednice Odjela za fiziku u Osijekuunios.hrSAML
637.Web aplikacija za sjednice Senata Sveučilišta u Osijekuunios.hrSAML
638.Web aplikacija za testiranje Shibboleth konfiguracije pod operativnim sustavom CentOS 7srce.hrSAML
639.Web Centra za kulturološka i povijesna istraživanja socijalizmaunipu.hrSAML
640.Web Fakulteta ekonomije i turizma "Dr. Mijo Mirković"unipu.hrSAML
641.Web Fakulteta ekonomije i turizma "Dr. Mijo Mirković"unipu.hrSAML
642.Web Fakulteta informatike u Puliunipu.hrSAML
643.Web Fakulteta političkih znanostifpzg.hrSAML
644.Web Fakulteta za interdisciplinarne, talijanske i kulturološke studijeunipu.hrSAML
645.Web Fakulteta za odgojne i obrazovne znanostiunipu.hrSAML
646.Web Filozofskog fakulteta Sveučilišta Jurja Dobrile u Puliunipu.hrSAML
647.Web Filozofskog fakulteta u Splituffst.hrSAML
648.Web FKIT-afkit.hrSAML
649.Web Građevinskog fakultetagrad.hrSAML
650.Web Hrvatskih studijahrstud.hrSAML
651.Web Kineziološkog fakultetakif.hrSAML
652.Web Medicinskog fakulteta u Puliunipu.hrSAML
653.Web Muzičke akademije Sveučilišta u Puliunipu.hrSAML
654.Web Odjela za informacijsko-komunikacijske tehnologijeunipu.hrSAML
655.Web Odjela za interdisciplinarne, talijanske i kulturološke studijeunipu.hrSAML
656.Web Odjela za prirodne i zdravstvene studije opzs.unipu.hrunipu.hrSAML
657.Web Odjela za tehničke studijeunipu.hrSAML
658.Web Politehnike u Pulipolitehnika-pula.hrSAML
659.Web portal Instituta Ruđer Boškovićirb.hrSAML
660.Web Pravnog fakulteta u Zagrebupravo.hrSAML
661.Web Prirodoslovno-matematičkog fakultetapmf.hrSAML
662.Web Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Zagrebupmf.hrSAML
663.Web sjedište Ekonomskog fakulteta u Rijeci na uniri.hr domeniefri.hrSAML
664.Web sjedište sustava nadzora AAI@EduHrsrce.hrSAML
665.Web sjedište wiki servisa Sveučilišta u Zagrebuunizg.hrSAML
666.Web sjedište wiki servisa Ministarstva znanosti, obrazovanja i sportamzos.hrSAML
667.Web sjedište www.eduroam.hrsrce.hrSAML
668.Web Stomatološkog fakultetasfzg.hrSAML
669.Web stranica FERIT-aetfos.hrSAML
670.Web stranica Pomorskog fakulteta u Splitupfst.hrSAML
671.Web stranice Ekonomskog fakulteta u Rijeciefri.hrSAML
672.Web stranice FERIT-aetfos.hrSAML
673.Web stranice HUP-ove inicijative za mladeefos.hrSAML
674.Web stranice Sveučilišta u Osijekuunios.hrSAML
675.Web Studentskog intranetaunipu.hrSAML
676.Web Studija Energetike Sveučilišta u Zagrebu u Šibenikuunizg.hrSAML
677.Web Studijskog programa Vojnih studijaunizg.hrSAML
678.Web Sveučilišnog računskog i informacijskog centra u Puliunipu.hrSAML
679.Web Sveučilišta Jurja Dobrile u Puliunipu.hrSAML
680.Web Tehničkog fakulteta Sveučilišta u Rijeciriteh.hrSAML
681.Web usluge AAI@EduHr: autentikacijski proxy za društvene mrežesrce.hrSAML
682.Web-aplikacija baza projekata EFZGefzg.hrSAML
683.Web-aplikacija rasporedaaspira.hrSAML
684.Web-aplikacija za pregled studentskih ugovoraunizd.hrSAML
685.WebArgosypmfst.hrSAML
686.WebEd Classroom Management sustavcarnet.hrSAML
687.WebEd Democarnet.hrSAML
688.WebEd Demo Windowscarnet.hrSAML
689.WebMailcarnet.hrFWS
690.Wiki Farmaceutsko-biokemijskog fakultetapharma.hrSAML