Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
  • Hrvatski
  • English

Web aplikacije

U ovu kategoriji spadaju usluge koje koriste HTTPS/SOAP/SAML/CAS protokole. Usluge koje koriste sustav jedinstvene autentikacije korisnika označene su na popisu kraticom SAML ili CAS.

Napomena: Na popisu se nalaze isključivo usluge u produkcijskom statusu.

Za detaljnije informacije kliknite mišem na naziv usluge.

Naziv aplikacijeVlasnik aplikacijeAutentikacijski mehanizam
1.12tesla DokuWiki HomePagepmf.hrSAML
2.A1 PPK autorizacijacarnet.hrSAML
3.AAI Devsrce.hrSAML
4.AAI@EduHr autentifikacija za produkcijski vsmti.hrvsmti.hrSAML
5.AAI@EduHr Labsrce.hrSAML
6.AAI@EduHr websrce.hrSAML
7.Abuse obradacarnet.hrFWS
8.Administracija korisnika servisa za Upisnikemzos.hrSAML
9.Administracijska aplikacija prijava na visoka učilišta (admin.nispvu.hr)azvo.hrSAML
10.Administracijsko sučelje za ISSP REST APImzos.hrSAML
11.Administratorska aplikacija državne mature i upisa na fakultete (admin.ncvvo.hr)carnet.hrSAML
12.Adobe Connect 9carnet.hrSAML
13.Adobe Connect Pro 10 (SAML native)carnet.hrSAML
14.Aplikacija za administraciju prijava studijskih programaazvo.hrSAML
15.Aplikacija za istraživanje - informiranost maturanataazvo.hrSAML
16.Aplikacija za kontrolu zauzeća dvoranaefos.hrSAML
17.Aplikacija za pregled studentskih ugovorascst.hrSAML
18.Aplikacija za prijavu na natječaj za smještaj, pregled ponude poslova i izdanih studentskih ugovorascvz.hrSAML
19.Aplikacija za prijavu na natječaj za smještaj, pregled ponude poslova i izdanih studentskih ugovorastucos.hrSAML
20.Aplikacija za prijavu neprihvatljivih ponašanja u akademskoj zajedniciunizg.hrSAML
21.Aplikacija za pristup podacima usluga ISAK i ISSPsrce.hrSAML
22.Aplikacija za sinkronizaciju podataka prilikom povezivanja ISVU - LDAPsrce.hrSAML
23.Aplikacija za upravljanje virtualnim organizacijama u sustavu AAI@EduHrsrce.hrSAML
24.Aplikacija za upravljanje virtualnim organizacijama u sustavu AAI@EduHr - društvene mrežesrce.hrSAML
25.Aplikacija za web ugovore SC Sisakscsisak.hrSAML
26.Aplikacije Sveučilišta u Zagrebuunizg.hrSAML
27.Aplikacije Sveučilišta u Zagrebu (apps.unizg.hr)unizg.hrSAML
28.Arhiva AAI@EduHr web sjedištasrce.hrSAML
29.Autentikacija za aplikacije Rektorata Sveučilišta u Zagrebuunizg.hrSAML
30.Autentikacija za aplikacije Sveučilišta u Zagrebuunizg.hrSAML
31.Autentikacija za web Pomorskog fakulteta u Splitupfst.hrSAML
32.Autorizacija na internet stranicu Studenskog centra Sveučilišta u Dubrovniku putem AAI@EduHrunidu.hrSAML
33.Autorizacija na internet stranicu Sveučilišta u Dubrovniku putem AAI@EduHrunidu.hrSAML
34.Autorizacija stipendijamzos.hrSAML
35.Baltazarirb.hrSAML
36.Baltazar - sustav učenja na daljinu (svi studenti osim Menadžmenta javnog sektora)bak.hrSAML
37.Baza doktoranada OBADunizg.hrSAML
38.Baza podataka znanstvenih projekata RHirb.hrSAML
39.Baza projekata FSBfsb.hrSAML
40.Broj studenatasrce.hrSAML
41.CAP AAIsrce.hrSAML
42.CARNet administracija Javnog posluziteljacarnet.hrSAML
43.CARNet Adobe Connect Procarnet.hrSAML
44.CARNet Libarcarnet.hrSAML
45.CARNet LMScarnet.hrSAML
46.CARNet Loomencarnet.hrSAML
47.CARNet Moodle MOOCcarnet.hrSAML
48.CARNet Remailercarnet.hrSAML
49.CARNet RTcarnet.hrSAML
50.CARNet TCR-rezervacijecarnet.hrSAML
51.CARNET-ov CRM - predprodukcijacarnet.hrSAML, FWS
52.CARNetov interni webcarnet.hrSAML
53.CARNetove interne aplikacijecarnet.hrSAML
54.Centar za cjeloživotno obrazovanje Učiteljskog fakulteta u Zagrebuufzg.hrSAML
55.Centar za elektroničko obrazovanjevss.hrSAML
56.CIP-Webtvz.hrSAML
57.Cloud aplikacije Knjižnice IRB-airb.hrSAML
58.Cloud usluga - Virtual Computing Labsrce.hrSAML
59.Cloud usluga - Virtual Private Serversrce.hrSAML
60.CRM sustavcarnet.hrFWS
61.CRO NGI - Hrvatska nacionalna grid infrastruktura - web sjedištesrce.hrSAML
62.CRO NGI - Hrvatska nacionalna grid infrastruktura - wikisrce.hrSAML
63.CRO NGI HTC Cloudsrce.hrSAML
64.Croatian Internet eXchange (CIX)srce.hrSAML
65.CROSBIirb.hrSAML
66.CROSBI Adminirb.hrSAML
67.CROSBI Frontirb.hrSAML
68.CROSBI Front Restrictedirb.hrSAML
69.CUC prijava sudionikacarnet.hrSAML
70.CUC webcarnet.hrSAML
71.Dabar - Digitalni repozitorij Visokog učilišta Algebraracunarstvo.hrSAML
72.Dabar - default-ni produkcijski repozitorijsrce.hrSAML
73.Dabar - Digitalni akademski arhiv i repozitorij Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebusfzg.hrSAML
74.Dabar - Digitalni akademski repozitorij završnih i diplomskih radova Visoke škole za inspekcijski i kadrovski menadžment u Splituvsikmp.hrSAML
75.Dabar - Digitalni repozitorij Centra za integrativnu bioetiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebuffzg.hrSAML
76.Dabar - Digitalni repozitorij Hrvatskog katoličkog sveučilištaunicath.hrSAML
77.Dabar - Digitalni repozitorij Libertas međunarodnog sveučilištalibertas.hrSAML
78.Dabar - Digitalni repozitorij Međimurskog veleučilišta u Čakovcumev.hrSAML
79.Dabar - Digitalni repozitorij Muzičke akademijemuza.hrSAML
80.Dabar - Digitalni repozitorij Odjela za kulturologiju u Osijekuunios.hrSAML
81.Dabar - Digitalni repozitorij Politehnike Pulapolitehnika-pula.hrSAML
82.Dabar - Digitalni repozitorij Sveučilišta Sjeverunin.hrSAML
83.Dabar - Digitalni repozitorij Veleučilišta u Požegivup.hrSAML
84.Dabar - Digitalni repozitorij Veleučilišta u Rijeciveleri.hrSAML
85.Dabar - DJKBF repozitorijdjkbf.hrSAML
86.Dabar - EFOS repozitorijefos.hrSAML
87.Dabar - Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijekfazos.hrSAML
88.Dabar - GradRi repozitorijuniri.hrSAML
89.Dabar - GradRi repozitorij (repository)uniri.hrSAML
90.Dabar - Institucionalni repozitorij Pravnog fakulteta u Osijekupravos.hrSAML
91.Dabar - Institut za javne financijeijf.hrSAML
92.Dabar - javni web Dabrasrce.hrSAML
93.Dabar - KBF-Splitkbf-st.hrSAML
94.Dabar - KIFoREPkif.hrSAML
95.Dabar - Nacionalni repozitorij disertacija DRnsk.hrSAML
96.Dabar - Nacionalni repozitorij završnih i diplomskih radova ZIRnsk.hrSAML
97.Dabar - Podest – Repozitorij Instituta za povijest umjetnostiipu.hrSAML
98.Dabar - Pravni fakultet u Splitupravst.hrSAML
99.Dabar - razvojno okruženje 1srce.hrSAML
100.Dabar - razvojno okruženje 2srce.hrSAML
101.Dabar - razvojno okruženje 3srce.hrSAML
102.Dabar - razvojno okruženje 4srce.hrSAML
103.Dabar - razvojno okruženje 5srce.hrSAML
104.Dabar - razvojno okruženje 6srce.hrSAML
105.Dabar - REP ALU UNIZG - Repozitorij Akademije likovnih umjetnosti u Zagrebualu.hrSAML
106.Dabar - REPEFZG (Repozitorij radova Ekonomskog fakulteta)efzg.hrSAML
107.Dabar - Repozitorij ADUadu.hrSAML
108.Dabar - Repozitorij Agronomskog fakulteta u Zagrebuagr.hrSAML
109.Dabar - Repozitorij Akademije za umjetnost i kulturu u Osijekuuaos.hrSAML
110.Dabar - Repozitorij diplomskih radova Medicinskog fakulteta u Osijekumefos.hrSAML
111.Dabar - Repozitorij Državnog hidrometeorološkog zavodadhz.hrSAML
112.Dabar - Repozitorij Edukacijsko-rehabilitacijskog fakultetaerf.hrSAML
113.Dabar - Repozitorij Edward Bernays VŠKMbernays.hrSAML
114.Dabar - Repozitorij Ekonomskog fakulteta Rijeka ; Repozitorij EFRI ; Repository of the University of Rijeka, Faculty of Economics, FECRIuniri.hrSAML
115.Dabar - Repozitorij Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Splituefst.hrSAML
116.Dabar - Repozitorij Ekonomskog instituta Zagrebeizg.hrSAML
117.Dabar - Repozitorij Elektrotehničkog fakulteta Osijeketfos.hrSAML
118.Dabar - Repozitorij Fakulteta elektrotehnike i računarstva u Zagrebufer.hrSAML
119.Dabar - Repozitorij Fakulteta građevinarstva, arhitekture i geodezije, Sveučilište u Splitugradst.hrSAML
120.Dabar - Repozitorij Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebufkit.hrSAML
121.Dabar - Repozitorij Fakulteta organizacije i informatikefoi.hrSAML
122.Dabar - Repozitorij Fakulteta političkih znanosti, sveučilište u Zagrebufpzg.hrSAML
123.Dabar - Repozitorij Fakulteta prometnih znanostifpz.hrSAML
124.Dabar - Repozitorij Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijekfdmz.hrSAML
125.Dabar - Repozitorij Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvuuniri.hrSAML
126.Dabar - Repozitorij Fakulteta za odgojne i obrazovne znanostifoozos.hrSAML
127.Dabar - Repozitorij Fakulteta zdravstvenih studijauniri.hrSAML
128.Dabar - Repozitorij Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebupharma.hrSAML
129.Dabar - Repozitorij Fesb-afesb.hrSAML
130.Dabar - Repozitorij Filozofskog fakulteta Rijeka - Repozitorij FFRIuniri.hrSAML
131.Dabar - Repozitorij Filozofskog fakulteta u Osijeku (FFOS-repozitorij)ffos.hrSAML
132.Dabar - Repozitorij Filozofskog fakulteta u Splituffst.hrSAML
133.Dabar - Repozitorij Geotehničkog fakultetagfv.hrSAML
134.Dabar - Repozitorij GFOSgfos.hrSAML
135.Dabar - Repozitorij Gradske i sveučilišne knjižnice Osijekgskos.hrSAML
136.Dabar - Repozitorij Grafičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebugrf.hrSAML
137.Dabar - Repozitorij Hrvatskih studijahrstud.hrSAML
138.Dabar - Repozitorij Hrvatskog geološkog institutahgi-cgs.hrSAML
139.Dabar - Repozitorij Hrvatskog vojnog učilišta "Dr. Franjo Tuđman"hvu-morh.hrSAML
140.Dabar - Repozitorij Instituta za fizikuifs.hrSAML
141.Dabar - Repozitorij Katoličkoga bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebukbf.hrSAML
142.Dabar - Repozitorij Kemijsko-tehnološkog fakulteta Splitktf-split.hrSAML
143.Dabar - Repozitorij Kineziološkog fakulteta u Splitukifst.hrSAML
144.Dabar - Repozitorij Kliničkog bolničkog centra Sestre milosrdnicekbcsm.hrSAML
145.Dabar - Repozitorij Medicinskog fakulteta Rijekauniri.hrSAML
146.Dabar - Repozitorij Medicinskoga fakulteta u Splitumefst.hrSAML
147.Dabar - Repozitorij Metalurškog fakulteta Sisak, Sveučilište u Zagrebusimet.hrSAML
148.Dabar - Repozitorij Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebunsk.hrSAML
149.Dabar - Repozitorij Odjela za biologijuunios.hrSAML
150.Dabar - Repozitorij Odjela za biotehnologiju Sveučilišta u Rijeciuniri.hrSAML
151.Dabar - Repozitorij Odjela za fiziku Sveučilišta u Rijeciuniri.hrSAML
152.Dabar - Repozitorij Odjela za fiziku u Osijekuunios.hrSAML
153.Dabar - Repozitorij Odjela za informatiku Sveučilišta u Rijeciuniri.hrSAML
154.Dabar - Repozitorij Odjela za kemijuunios.hrSAML
155.Dabar - Repozitorij Odjela za matematiku Sveučilišta u Rijeciuniri.hrSAML
156.Dabar - Repozitorij Odjela za matematiku u Osijekuunios.hrSAML
157.Dabar - Repozitorij Poljoprivrednog fakulteta u Osijekufazos.hrSAML
158.Dabar - Repozitorij Pomorskog fakulteta u Rijeci -Repozitorij PFRI - Repository of the University of Rijeka, Faculty of Maritime Studiesuniri.hrSAML
159.Dabar - Repozitorij Pomorskog fakulteta u Splitupfst.hrSAML
160.Dabar - Repozitorij Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeciuniri.hrSAML
161.Dabar - Repozitorij Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebupravo.hrSAML
162.Dabar - Repozitorij Prehrambeno-biotehnološkog fakulteta u Zagrebupbf.hrSAML
163.Dabar - Repozitorij Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Osijek, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijekuptfos.hrSAML
164.Dabar - Repozitorij Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebupmf.hrSAML
165.Dabar - Repozitorij Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Splitupmfst.hrSAML
166.Dabar - Repozitorij RGNFrgn.hrSAML
167.Dabar - Repozitorij SFSBsfsb.hrSAML
168.Dabar - Repozitorij Srcasrce.hrSAML
169.Dabar - Repozitorij Sveučilišne knjižnice Rijeka - Repozitorij SVKRI; Repository of the University of Rijeka Library - URL repositorysvkri.hrSAML
170.Dabar - Repozitorij Sveučilišnog odjela za forenzične znanosti Sveučilišta u Splituunist.hrSAML
171.Dabar - Repozitorij Sveučilišnog odjela za stručne studije Sveučilišta u Splituunist.hrSAML
172.Dabar - Repozitorij Sveučilišnog odjela za studije mora Sveučilišta u Splituunist.hrSAML
173.Dabar - Repozitorij Sveučilišnog odjela zdravstvenih studijaunist.hrSAML
174.Dabar - Repozitorij Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijekuunios.hrSAML
175.Dabar - Repozitorij Sveučilišta u Dubrovnikuunidu.hrSAML
176.Dabar - Repozitorij Sveučilišta u Splitusvkst.hrSAML
177.Dabar - Repozitorij Sveučilišta u Zadruunizd.hrSAML
178.Dabar - Repozitorij Sveučilišta u Zagrebuunizg.hrSAML
179.Dabar - Repozitorij Šumarskog fakultetasumfak.hrSAML
180.Dabar - Repozitorij Tehničkog fakulteta u Rijeciriteh.hrSAML
181.Dabar - Repozitorij Tekstilno-tehnološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebuttf.hrSAML
182.Dabar - Repozitorij Učiteljskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebuufzg.hrSAML
183.Dabar - Repozitorij UFRIuniri.hrSAML
184.Dabar - Repozitorij Umjetničke akademije u Osijekuuaos.hrSAML
185.Dabar - Repozitorij Umjetničke akademije u Splituumas.hrSAML
186.Dabar - Repozitorij Veleučilišta Baltazar Zaprešić u Zaprešićubak.hrSAML
187.Dabar - Repozitorij Veleučilišta u Karlovcuvuka.hrSAML
188.Dabar - Repozitorij Veleučilišta u Slavonskom Broduvusb.hrSAML
189.Dabar - Repozitorij Veleučilišta u Šibenikuvus.hrSAML
190.Dabar - Repozitorij Veleučilišta u Vukovaruvevu.hrSAML
191.Dabar - Repozitorij Veleučilišta VERNvernnet.hrSAML
192.Dabar - Repozitorij Veterinarskog fakulteta u Zagrebuvef.hrSAML
193.Dabar - Repozitorij VGUKvguk.hrSAML
194.Dabar - Repozitorij Visoke škole Viroviticavsmti.hrSAML
195.Dabar - Repozitorij Visoke škole za ekonomiju, poduzetništvo i upravljanje Nikola Šubić ZrinskiSAML
196.Dabar - Repozitorij Visoke škole za sigurnostvss.hrSAML
197.Dabar - Repozitorij Visoke tehničke škole u Bjelovaruvub.hrSAML
198.Dabar - Repozitorij završnih radova Filozofskog fakulteta Sveučilita u Zagrebuffzg.hrSAML
199.Dabar - Repozitorij završnih radova Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebumef.hrSAML
200.Dabar - Repozitorij završnih radova RRiF VŠrvs.hrSAML
201.Dabar - Repozitorij završnih radova Sveučilišta Jurja Dobrile u Puliunipu.hrSAML
202.Dabar - Repozitorij završnih radova Veleučilišta Nikola Tesla u Gospićuvelegs-nikolatesla.hrSAML
203.Dabar - Repozitorij Zdravstvenog veleučilišta Zagrebzvu.hrSAML
204.Dabar - SEELS Network Database (SEELSNDB)pravri.hrSAML
205.Dabar - središnji servis (čvor - karaka-dabar.srce.hr)srce.hrSAML
206.Dabar - središnji servis (čvor - karaka-template.srce.hr)srce.hrSAML
207.Dabar - središnji servis (čvor - karaka-unizg.srce.hr)srce.hrSAML
208.Dabar - središnji servis (čvor - karaka-zir.srce.hr)srce.hrSAML
209.Dabar - središnji servis (čvor karaka-inst1.srce.hr)srce.hrSAML
210.Dabar - središnji servis (čvor karaka-inst2.srce.hr)srce.hrSAML
211.Dabar - Sveučilište u Rijeciuniri.hrSAML
212.Dabar - UNIZG Arhivunizg.hrSAML
213.Dabar - Veleučilište s pravom javnosti Baltazar Zaprešićbak.hrSAML
214.Dabar - Veleučilište Velika Goricavvg.hrSAML
215.Dabar - Visoka poslovna škola Zagrebpvzg.hrSAML
216.Dabar - Visoka škola za menadžment i dizajn ASPIRA Splitaspira.hrSAML
217.Dabar - Zagreb School of Economics and Management Repositoryzsem.hrSAML
218.Dabar - Završni radovi Studija energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora u Šibenikuunizg.hrSAML
219.Dabar - Zid : Repozitorij Sveučilišne knjižnice u Splitusvkst.hrSAML
220.DEMLASgeof.hrSAML
221.Dev - AOSIsrce.hrSAML
222.Digitalni raspored GFOSgfos.hrSAML
223.Digitalni udžbenici - Elementelement.hrSAML
224.DigRep - digitalni repozitorij SFSBsfsb.hrSAML
225.Distribucijski centar za Microsoftove proizvodesrce.hrSAML
226.Dreamspark Premium za korisnike Matematičkog odsjeka PMF-apmf.hrSAML
227.DreamSpark usluga za korisnike Tehničkog fakulteta u Rijeciriteh.hrSAML
228.Državne socio-ekonomske stipendijemzos.hrSAML
229.e-Dnevnik Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebusfzg.hrSAML
230.e-Knjižnicacarnet.hrSAML
231.e-Maticecarnet.hrFWS
232.e-potvrde CARNetcarnet.hrSAML
233.e-Potvrde za učenike i roditeljecarnet.hrSAML
234.e-servisi FO Prirodoslovno-matematičkog fakultetapmf.hrSAML
235.e-sfera - digitalni sustav udžbenika Školske knjigeskolskaknjiga.hrSAML
236.e-Škole - Aplikacija za prikupljanje podataka za administracijske potrebe projekta e-Školecarnet.hrSAML
237.e-Škole - mikropodacicarnet.hrSAML
238.e-Škole - mikropodaci (razvoj)carnet.hrSAML
239.e-Škole - mikropodaci OIDC proxycarnet.hrSAML
240.e-Škole Wi-Fi - Arubacarnet.hrSAML
241.e-Škole Wi-Fi - Merakicarnet.hrSAML
242.e-učenje VuKavuka.hrSAML
243.e.udzbenikSAML
244.eBaltazar - sustav učenja na daljinu (Menadžment javnog sektora)bak.hrSAML
245.ECTS katalogagr.hrSAML
246.Edgar Online Exam Systemfer.hrSAML
247.edu.hr portalcarnet.hrSAML
248.edu.hr portal (alternativna web adresa)carnet.hrSAML
249.eduAdresarsrce.hrSAML
250.eduAdresar adminsrce.hrSAML
251.eduKnjižaracarnet.hrSAML
252.Eduplanunist.hrSAML
253.EduPlan MEFSTmefst.hrSAML
254.EduPlanFFSTSplitffst.hrSAML
255.EduPlanKTFSplitktf-split.hrSAML
256.EduPlanOFZSplitunist.hrSAML
257.EduPlanOPSSSplitunist.hrSAML
258.EduPlanOSSSplitunist.hrSAML
259.EduPlanPFRijekapfri.hrSAML
260.EduPlanPFSTSplitpfst.hrSAML
261.EduPlanPVSTSplitpravst.hrSAML
262.Edupoint tečajevicarnet.hrSAML
263.eduroam - hosting RADIUS Web aplikacijasrce.hrSAML
264.Edutorijcarnet.hrSAML
265.EFZG - Sustav za anketiranjeefzg.hrCAS
266.EFZG Analyticsefzg.hrSAML
267.EFZGIzborniefzg.hrSAML
268.EFZGSmjeroviefzg.hrSAML
269.Elektronički udžbenici – Kršćanska sadašnjostks.hrSAML
270.Elektrostrojarska škola Varaždin - elektronički udžbeniciskole.hrSAML
271.EMA - Aplikacija za organizaciju edukacijecarnet.hrSAML
272.EMA - Aplikacija za organizaciju edukacije - preprodukcijska aplikacijacarnet.hrSAML
273.Energetski studij Šibenikunizg.hrSAML
274.eTURmzos.hrSAML
275.Evidencija međunarodne suradnjeunizg.hrSAML
276.Evidencija studenata RiTehriteh.hrSAML
277.F-Ticks websrce.hrSAML
278.FER natprofer.hrSAML
279.FFRI ISVUffri.hrSAML
280.Filesender Aplikacijasrce.hrSAML
281.FOI Demo Anketafoi.hrSAML, CAS
282.FOI Eventsfoi.hrSAML
283.Foodle - usluga za planiranje sastanaka i provođenje jednostavnih anketa i upitnika (http://foodle.srce.hr/)srce.hrSAML
284.Fulir DATAirb.hrSAML
285.G Suite for Education za Športsku gimnazijuskole.hrSAML
286.G Suite za CARNETcarnet.hrSAML
287.G Suite za Filozofski fakultet u Splituffst.hrSAML
288.G Suite za INDUSTRIJSKA ŠKOLAskole.hrSAML
289.G Suite za Pravni fakultet u Zagrebupravo.hrSAML
290.G Suite za skole.hrskole.hrSAML
291.G Suite za Strojarski fakultet u Slavonskom Brodusfsb.hrSAML
292.G Suite za Studentski centar Rijekascri.hrSAML
293.G Suite za Sveučilište u Splituunist.hrSAML
294.G Suite za Veleučilište u Bjelovaruvub.hrSAML
295.G Suite za Veterinarski fakultet Sveučilišta u Zagrebuvef.hrSAML
296.Generator Državne Maturencvvo.hrSAML
297.Gimnazijski ekološki laboratorijskole.hrSAML
298.Godišnji izvještaji ustanova članicacarnet.hrSAML
299.Google Apps Education Edition za Elektrotehnički fakultet Osijeketfos.hrSAML
300.Google Apps Education Edition za Sveučilište Jurja Dobrile u Puliunipu.hrSAML
301.Google Apps Education Edition za Sveučilište u Rijeciuniri.hrSAML
302.Google Apps Education Edition za Teološki fakultet Matija Vlačić Iliriktfmvi.hrSAML
303.Google Apps za Akademiju dramskih umjetnostiadu.hrSAML
304.Google Apps za Institut za antropologijuinantro.hrSAML
305.Google Apps za Međimursko veleučilištemev.hrSAML
306.Google Apps za Muzičku akademijumuza.hrSAML
307.Google Apps za studente Međimurskog veleučilištamev.hrSAML
308.Google Apps za Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebusrce.hrSAML
309.Google Apps za Sveučilište Libertaslibertas.hrSAML
310.Google Apps za Sveučilište Sjeverunin.hrSAML
311.Google Apps za Visoku tehničku školu u Bjelovaruvub.hrSAML
312.Helpdesk Wikicarnet.hrSAML
313.Hrčak - Portal znanstvenih časopisa Republike Hrvatskesrce.hrSAML
314.Hrčak - Portal znanstvenih časopisa Republike Hrvatskesrce.hrSAML
315.Hrčak - Portal znanstvenih časopisa Republike Hrvatske - Razvojna okolinasrce.hrSAML
316.Hrčak - Portal znanstvenih časopisa Republike Hrvatske - Razvojna okolina (dev1)srce.hrSAML
317.Hrčak - Portal znanstvenih časopisa Republike Hrvatske - Razvojna okolina 1srce.hrSAML
318.HRN4You - online pregled hrvatskih normihzn.hrSAML
319.HZZ - Anketa o profesionalnim namjerama učenika osnovnih i srednjih školahzz.hrSAML
320.iLocksrce.hrSAML
321.Informacijski sustav studentske prehrane - web aplikacija za studentesrce.hrSAML
322.Informacijski sustav visokih učilišta (ISVU)srce.hrSAML
323.Informacijski sustav visokih učilišta (ISVU) - Studomat sučelje s virtualnom tipkovnicomsrce.hrSAML
324.Informacijski sustava visokih učilišta (ISVU) - Skladište podatakasrce.hrSAML
325.Interne CARNetove aplikacije 2carnet.hrSAML
326.Interni dokumenti fakultetapbf.hrSAML
327.Interni informacijski servis Srca - sflow CIXsrce.hrSAML
328.Interni informacijski servis Srca - sflow Srcesrce.hrSAML
329.Interni informacijski servisi - Nadzor računalnih sredstava Srcasrce.hrSAML
330.Interni informacijski servisi Srca - Gitlabsrce.hrSAML
331.Interni informacijski servisi Srca - Jirasrce.hrSAML
332.Interni informacijski servisi Srca - Network Weathermapsrce.hrSAML
333.Interni informacijski servisi Srca - NOC konfiguracije & syslogsrce.hrSAML
334.Interni informacijski servisi Srca - palunko.srce.hrsrce.hrSAML
335.Interni informacijski servisi Srca - Stari Wikisrce.hrSAML
336.Interni informacijski servisi Srca - Stari Wiki (alternativna adresa)srce.hrSAML
337.Interni informacijski servisi Srca - SysIntranet websrce.hrSAML
338.Interni informacijski servisi Srca - Wikisrce.hrSAML
339.Interni servis Srca - Remailersrce.hrSAML
340.Interni servisi Srcasrce.hrSAML
341.Interni servisi Srca - Websrce.hrSAML
342.Interni servisi za sistemcesrce.hrSAML
343.Interni web Srcasrce.hrSAML
344.Intranet autorizacija na web stranice Šumarskog fakultetasumfak.hrSAML
345.Intranet stranice Katoličkog bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Splitukbf-st.hrSAML
346.Intranet Sveučilišta Jurja Dobrile u Puliunipu.hrSAML
347.Inventura CARNet opremecarnet.hrSAML
348.IRB rezervacijeirb.hrSAML
349.ISSP izvještajni sustavsrce.hrSAML
350.ISVU – Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeciuniri.hrSAML
351.ISVU – Odjela za informatiku Sveučilišta u Rijeciuniri.hrSAML
352.ISVU – Sveučilišta u Rijeciuniri.hrSAML
353.ISVU – Tehničkog fakulteta Sveučilišta u Rijeciriteh.hrSAML
354.ISVURI – Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeciuniri.hrSAML
355.ISVURi – Odjel za biotehnologiju Sveučilišta u Rijeciuniri.hrSAML
356.ISVURI – Odjel za matematiku Sveučilišta u Rijeciuniri.hrSAML
357.ISVURI – Pravni fakultet Sveučilišta u Rijecipravri.hrSAML
358.IVRA studentska mrežaivra-student.hrSAML
359.Javne web usluge Srca - IT-UniZg, MSRef centarsrce.hrSAML
360.Javni informacijski servisi Srca - Wikisrce.hrSAML
361.Jedinstvena Studentska Sveučilišna Anketaunios.hrSAML
362.JupyterHubsrce.hrSAML, CAS
363.Katalog djelatnika Agronomskog fakultetaagr.hrSAML
364.Katalog e-kolegija ustanova u sustavu visokog obrazovanjasrce.hrSAML
365.katalog poslijediplomskog studija "Poljoprivredne znanosti"agr.hrSAML
366.Katalog projekata Agronomskog fakultetaagr.hrSAML
367.Kolegiosrce.hrSAML
368.Kolekcija web-aplikacija Sveučilišta u Zagrebuunizg.hrSAML
369.Laboratorij Udruge Demokracija 2.0ief.hrSAML
370.lektire.skole.hrcarnet.hrSAML
371.Limesurvey - upitnik.carnet.hrcarnet.hrSAML
372.LimeSurvey - Usluga za izradu anketnih upitnikasrce.hrSAML
373.LimeSurvey2srce.hrSAML
374.login za microsoft OnTheHubzvu.hrSAML
375.login.carnet.hrcarnet.hrSAML
376.Loomen integracijecarnet.hrSAML
377.mCARNetcarnet.hrSAML
378.mdm.skole.hr - predprodukcijacarnet.hrSAML
379.Meduzacarnet.hrSAML
380.Međuknjižnična posudbansk.hrSAML
381.MefZgPhDmef.hrSAML
382.MefZgSenmef.hrSAML
383.Merlin - Sustav za e-učenje (merlin.srce.hr)srce.hrSAML
384.Merlin - Sustav za e-učenje (moodle.srce.hr)srce.hrSAML
385.Merlin u školi - Sustav za e-učenjesrce.hrSAML
386.Microsoft DreamSpark Premium autorizacijski servismicrosoft.hrSAML
387.Microsoft Imagine Mathos repozitorijunios.hrSAML
388.Microsoft Office 365microsoft.hrSAML
389.Microsoft Office 365 za Arhitektonski fakultetarhitekt.hrSAML
390.Microsoft Office 365 za korisnike PMF Splitpmfst.hrSAML
391.Microsoft Office 365 za korisnike Elektrotehničkog Fakulteta Osijeketfos.hrSAML
392.Microsoft Office 365 za korisnike Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijekfdmz.hrSAML
393.Microsoft Office 365 za korisnike Geodetskog fakulteta - Sveučilište u Zagrebugeof.hrSAML
394.Microsoft Office 365 za korisnike Instituta za filozofijuifzg.hrSAML
395.Microsoft Office 365 za korisnike iz Akademije dramske Umjetnostiadu.hrSAML
396.Microsoft Office 365 za korisnike iz CARNetacarnet.hrSAML
397.Microsoft Office 365 za korisnike iz domene efzg.hrefzg.hrSAML
398.Microsoft office 365 za korisnike iz EFSTefst.hrSAML
399.Microsoft Office 365 za korisnike iz Fakulteta filozofije i religijskih znanostiffrz.hrSAML
400.Microsoft Office 365 za korisnike iz Fakulteta organizacije i informatike Varaždinfoi.hrSAML
401.Microsoft Office 365 za korisnike iz FER-afer.hrSAML
402.Microsoft Office 365 za korisnike iz Filozofski fakultet, Sveučilište u Splituffst.hrSAML
403.Microsoft Office 365 za korisnike iz Geotehničkog fakultetagfv.hrSAML
404.Microsoft Office 365 za korisnike iz Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebugrad.hrSAML
405.Microsoft Office 365 za korisnike iz Grafičkog fakultetagrf.hrSAML
406.Microsoft Office 365 za korisnike iz HAZUhazu.hrSAML
407.Microsoft Office 365 za korisnike iz Hrvatskog geološkog institutahgi-cgs.hrSAML
408.Microsoft Office 365 za korisnike iz Hrvatskog instituta za povijestisp.hrSAML
409.Microsoft Office 365 za korisnike iz Hrvatskog katoličkog sveučilištaunicath.hrSAML
410.Microsoft Office 365 za korisnike iz Institut za arheologijuiarh.hrSAML
411.Microsoft Office 365 za korisnike iz Institut za jadranske kulture i melioraciju kršakrs.hrSAML
412.Microsoft Office 365 za korisnike iz Institut za razvoj i međunarodne odnoseirmo.hrSAML
413.Microsoft Office 365 za korisnike iz Instituta za arheologijuiarh.hrSAML
414.Microsoft Office 365 za korisnike iz Instituta za etnologiju i folkloristikuief.hrSAML
415.Microsoft Office 365 za korisnike iz Instituta za Fizikuifs.hrSAML
416.Microsoft Office 365 za korisnike iz Instituta za javne financijeijf.hrSAML
417.Microsoft Office 365 za korisnike iz Instituta za medicinska istrazivanja i medicinu radaimi.hrSAML
418.Microsoft Office 365 za korisnike iz Instituta za povijest umjetnostiipu.hrSAML
419.Microsoft Office 365 za korisnike iz KBF-akbf.hrSAML
420.Microsoft Office 365 za korisnike iz Kemijsko-tehnološkog fakultetaktf-split.hrSAML
421.Microsoft Office 365 za korisnike iz Medicinskog fakulteta Osijekmefos.hrSAML
422.Microsoft Office 365 za korisnike iz Medicinskog Fakulteta u Zagrebumef.hrSAML
423.Microsoft Office 365 za korisnike iz Mediteranski institut za istraživanje životamedils.hrSAML
424.Microsoft Office 365 za korisnike iz Međimurskog veleučilišta u Čakovcumev.hrSAML
425.Microsoft Office 365 za korisnike iz Muzičke akademijemuza.hrSAML
426.Microsoft Office 365 za korisnike iz Nezavisnog sindikata zaposlenih u srednjim školama Hrvatskenszssh.hrSAML
427.Microsoft Office 365 za korisnike iz Poljoprivrednog instituta Osijekpoljinos.hrSAML
428.Microsoft Office 365 za korisnike iz Pravnog fakulteta Osijekpravos.hrSAML
429.Microsoft Office 365 za korisnike iz Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebupravo.hrSAML
430.Microsoft Office 365 za korisnike iz Pravnog Fakulteta u Splitupravst.hrSAML
431.Microsoft Office 365 za korisnike iz Prehrambeno tehnološki fakultet Osijekptfos.hrSAML
432.Microsoft Office 365 za korisnike iz Prehrambeno-biotehnološki fakultetpbf.hrSAML
433.Microsoft Office 365 za korisnike iz Pučkog otvorenog učilištapou.hrSAML
434.Microsoft Office 365 za korisnike iz Studentskog centra Šibenikscsi.hrSAML
435.Microsoft Office 365 za korisnike iz Sveučilišne knjižnice u Rijecisvkri.hrSAML
436.Microsoft Office 365 za korisnike iz Sveučilišta Sjeverunin.hrSAML
437.Microsoft Office 365 za korisnike iz Sveučilišta u Dubrovnikuunidu.hrSAML
438.Microsoft Office 365 za korisnike iz Sveučilišta u Osijeku (rektorat i odjeli)unios.hrSAML
439.Microsoft Office 365 za korisnike iz Sveučilišta u Zadruunizd.hrSAML
440.Microsoft Office 365 za korisnike iz Sveučilište u Zagrebu Farmaceutsko-biokemijski fakultetpharma.hrSAML
441.Microsoft Office 365 za korisnike iz Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultetagr.hrSAML
442.Microsoft Office 365 za korisnike iz Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultetffzg.hrSAML
443.Microsoft Office 365 za korisnike iz Šumarskog fakultetasumfak.hrSAML
444.Microsoft Office 365 za korisnike iz Umjetničke akademije u Splituumas.hrSAML
445.Microsoft Office 365 za korisnike iz ustanove Medicinski fakultet u Splitumefst.hrSAML
446.Microsoft Office 365 za korisnike iz Veleučilišta "Nikola Tesla" u Gospićuvelegs-nikolatesla.hrSAML
447.Microsoft Office 365 za korisnike iz Veleučilišta Baltazar Zaprešićbak.hrSAML
448.Microsoft Office 365 za korisnike iz Veleučilišta u Karlovcuvuka.hrSAML
449.Microsoft Office 365 za korisnike iz Veleučilišta u Rijeciveleri.hrSAML
450.Microsoft Office 365 za korisnike iz Veleučilišta u Šibenikuvus.hrSAML
451.Microsoft Office 365 za korisnike iz Veleučilišta Velika Goricavvg.hrSAML
452.Microsoft Office 365 za korisnike iz Velučilišta u Slavonskom Broduvusb.hrSAML
453.Microsoft Office 365 za korisnike iz Visoka škola za menadžment i dizajn ASPIRAaspira.hrSAML
454.Microsoft Office 365 za korisnike iz Visoke škole za sigurnost s pravom javnostivss.hrSAML
455.Microsoft Office 365 za korisnike iz Visoke tehničke škole u Bjelovaruvub.hrSAML
456.Microsoft Office 365 za korisnike iz Zdravstvenog Veleučilištazvu.hrSAML
457.Microsoft Office 365 za korisnike Prirodoslovno-matematičkog fakultetapmf.hrSAML
458.Microsoft Office 365 za korisnike s Ekonomskog fakulteta u Oijekuefos.hrSAML
459.Microsoft Office 365 za korisnike s Rektorata Sveučilišta u Splituunist.hrSAML
460.Microsoft Office 365 za korisnike sa Katoličkog bogoslovnog fakulteta u Đakovudjkbf.hrSAML
461.Microsoft Office 365 za korisnike sa Učiteljskog fakultetaufzg.hrSAML
462.Microsoft Office 365 za korisnike Sveučilišta Jurja Dobrile u Puliunipu.hrSAML
463.Microsoft Office 365 za korisnike Tehničkog fakulteta u Rijeciriteh.hrSAML
464.Microsoft Office 365 za korisnike Veterinarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebuvef.hrSAML
465.Microsoft Office 365 za osnovne i srednje školeskole.hrSAML
466.Microsoft Office 365 za Rektorat Sveučilišta u Zagrebuunizg.hrSAML
467.Microsoft software download centercarnet.hrSAML
468.Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta - Mreža ustanova u sustavu obrazovanjamzos.hrSAML
469.Mobilna aplikacija za potrebe Europske noći istraživačamzos.hrSAML
470.MoD - Sustav za e-učenje Moodle u društvusrce.hrSAML
471.Moj CARNetcarnet.hrSAML
472.Moj CARNet (interno)carnet.hrSAML
473.Moj oblaksrce.hrSAML
474.Moj oblak sslsrce.hrSAML
475.MojAAI razvojsrce.hrSAML
476.MojAAI@EduHr web sjedištesrce.hrSAML
477.Moodle - Biološki odsjek PMF-apmf.hrSAML
478.Moodle - Elektrostrojarska škola u Varaždinuskole.hrSAML
479.Moodle 2 test - Sustav za e-učenje za probni rad sa sustavom na određeno vrijemesrce.hrSAML
480.Moodle PMF Splitpmfst.hrSAML
481.Moodle sustav - Odjel za fiziku - Sveučilište JJ Strossmayera u Osijekuunios.hrSAML
482.Moodle Sveučilišta u Puliunipu.hrSAML
483.Mreža e-školecarnet.hrSAML
484.MSDN Academic Downloaduniri.hrSAML
485.MudRi UniRi - sustav za e-učenjeuniri.hrSAML
486.MudRi- Arhiva - sustav za pohranu kolegija Sveučilišta u Rijeciuniri.hrSAML
487.MZOS - Državne stipendijemzos.hrSAML
488.MZOS - Prijevoz učenikamzos.hrSAML
489.MZOS - Sufinanciranje prijevozamzos.hrSAML
490.MZOS (dev) - računalo za provjeru autentikacijesrce.hrSAML
491.MZOS sustav webObrascisrce.hrSAML
492.Nacionalni CERT Provjera ranjivosti sustavacarnet.hrSAML
493.Nacionalni informacijski sustav prijava i upisa u srednje školecarnet.hrSAML
494.Nacionalni informacijski sustav prijava i upisa u srednje škole - preprodukcijska admin aplikacijacarnet.hrSAML
495.Nacionalni portal za udaljeno učenje "Nikola Tesla"carnet.hrSAML
496.Nadzor IT sustava Srca (interni)srce.hrSAML
497.Nadzor IT sustava Srca iz mreže CARNetsrce.hrSAML
498.Nadzor IT sustava Srca iz mreže izvan Hrvatskesrce.hrSAML
499.Nadzor mrežne infrastrukturesrce.hrSAML
500.Nadzor StuDOM infrastrukturesrce.hrSAML
501.Nastavni materijali Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijekfdmz.hrSAML
502.Natječaj za smještaj - SC ZGsczg.hrSAML
503.NCERT wikicarnet.hrSAML
504.NIAS - Nacionalni identifikacijski i autentikacijski sustavsrce.hrSAML
505.NIAS - Razvojno okruženjesrce.hrSAML
506.NISpVUcarnet.hrFWS
507.Novi web Agronomskog fakultetaagr.hrSAML
508.NSZ.hrnsz.hrSAML
509.NSZVO Izborinsz.hrSAML
510.Oblak servis OŠ Sunjaskole.hrSAML
511.Održavanje poslužitelja ustanovasrce.hrSAML
512.Odsjek za informacijske i komunikacijske znanosti Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebuffzg.hrSAML
513.office365.skole.hrcarnet.hrSAML
514.Online baze podataka - Clarivate Analytics Web of Sciencemzos.hrSAML
515.Online baze podataka - EBSCOmzos.hrSAML
516.OrtoFLEXsfsb.hrSAML
517.osTicket sustav Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebupravo.hrCAS
518.OTRS sustav Srcasrce.hrSAML
519.PAR Moodlepar.hrSAML
520.pcchip.carnet.hrcarnet.hrSAML
521.Perseidsffzg.hrSAML
522.PFST - Isvupluspfst.hrSAML
523.PMFST Mentorstva Web Apppmfst.hrSAML
524.PMFST Voditeljstvapmfst.hrSAML
525.Politehnika Pula - wwwpolitehnika-pula.hrSAML
526.Portal elektroničkih izvora za hrvatsku akademsku i znanstvenu zajednicunsk.hrCAS
527.Portal za CARNet sistem inženjerecarnet.hrSAML
528.Potvrda realizacije nastave za predstojnike zavoda ETFOsetfos.hrSAML
529.PPK helpdeskcarnet.hrFWS
530.Praksa - EFRIefri.hrSAML
531.Praksa - EFSTefst.hrSAML
532.Praksa - FKITfkit.hrSAML
533.Praksa - PBFpbf.hrSAML
534.Praksa - PTFOSptfos.hrSAML
535.Praksa - ŠUMFAKsumfak.hrSAML
536.Praksa - UNIDUunidu.hrSAML
537.Pregled statusa pristupa Internetu putem CARNetovih modemskih ulazacarnet.hrSAML
538.Pregled statusa pristupa Internetu putem DUO.CARNet uslugecarnet.hrSAML
539.Pregled statusa pristupa Internetu putem MetroCARNet uslugecarnet.hrSAML
540.Pregled statusa pristupa Internetu putem MobileCARNet uslugecarnet.hrSAML
541.Pregled statusa pristupa Internetu putem OptiCARNet uslugecarnet.hrSAML
542.Pregled statusa pristupa Internetu putem Stick2CARNet uslugecarnet.hrSAML
543.Pregled statusa pristupa Internetu putem Tele2CARNet uslugecarnet.hrSAML
544.Pregled statusa pristupa Internetu putem X/3D CARNet uslugecarnet.hrSAML
545.Prehrambeno-biotehnološki fakultet - Baza podataka djelatnikapbf.hrSAML
546.Prehrambeno-biotehnološki fakultet - Znanstveni projektipbf.hrSAML
547.Prijava na web stranicu Odjela za biologijuunios.hrSAML
548.Pristup vanjskih članova UV Srca na intwikisrce.hrSAML
549.PRO-MIL d.o.o, elektronički udžbenicipro-mil.hrSAML
550.Profil Klett, elektronički udžbeniciprofil-klett.hrSAML
551.ProMDM za škole - sustav za upravljanje mobilnim uređajimacarnet.hrSAML
552.Prometna učilicacarnet.hrSAML
553.PROPYXpro-mil.hrSAML
554.Proxy za pristup portalu elektroničkih izvoransk.hrSAML
555.Rasip - Računalni sustav za organizaciju i razmjenu datotekaffzg.hrSAML
556.Registar resursa 2srce.hrSAML
557.registrar.carnet.hrcarnet.hrSAML
558.Rektorat Sveučilišta u Zagrebuunizg.hrSAML
559.Repozitorij Doktorske škole Sveučilišta Josipa Jurja u Osijekuunios.hrSAML
560.Repozitorij Fakulteta strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebufsb.hrSAML
561.Repozitorij Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebugrad.hrSAML
562.Repozitorij KBC Osijekkbo.hrSAML
563.Repozitorij Poslovnog veleučilišta Zagrebpvzg.hrSAML
564.Repozitorij sveučilišnih studija, centara i službi Sveučilišta u Rijeciuniri.hrSAML
565.Repozitorij Veleučilišta Marko Marulić u Kninuveleknin.hrSAML
566.Repozitorij Veleučilišta u Bjelovaruvub.hrSAML
567.Rezervacija prostorija Sveučilišta u Rijeciuniri.hrSAML
568.rezervacije.carnet.hrcarnet.hrSAML
569.RIT Croatia - digitalni repozitorijacmt.hrSAML
570.Riteh indeks - razvojno okruženjeriteh.hrSAML
571.Riteh indeks stranica s web aplikacijama namjenjenim studentima Tehničkog fakulteta u Rijeciriteh.hrSAML
572.Riznicacarnet.hrSAML
573.SCPU KONTO portal za studenteunipu.hrSAML
574.Scriptrunnercarnet.hrSAML
575.Sigus - wikicarnet.hrSAML
576.Sketchpadcarnet.hrSAML
577.Službena stranica Sveučilišta u Dubrovniku - administracijaunidu.hrSAML
578.SOZIT Redminemzos.hrSAML
579.SPEEDirb.hrSAML
580.Spot.oneSAML
581.Srce - Portal za sistemcesrce.hrSAML
582.Srce DeskNowsrce.hrCAS
583.Srce osTicketsrce.hrCAS
584.SRCE RAsrce.hrSAML
585.Srce VPSsrce.hrSAML
586.Srce Xen Orchestrasrce.hrSAML
587.Srce Xen Orchestra Portalsrce.hrSAML
588.Središnji sustav za pohranu sistemskih zapisasrce.hrSAML
589.Središnji web Geodetskog fakultetageof.hrSAML
590.SSP stres testsrce.hrSAML
591.Staro AAI@EduHr web sjedište (arhiva.aaiedu.hr)srce.hrSAML
592.STEM genijalcisfsb.hrSAML
593.STEM stipendijemzos.hrSAML
594.Studentski raspored za studente FERIT-aetfos.hrSAML
595.Studij inženjerstvaunizg.hrSAML
596.StuDOM - lokalne računalne mreže studentskih domova RH (web sučelje)srce.hrSAML
597.sup-sandboxsrce.hrSAML
598.Sustav evidencije nastave Kineziološkog fakulteta Splitkifst.hrSAML
599.Sustav Puhsrce.hrSAML
600.Sustav za automatiziranu evaluaciju računalnih programariteh.hrSAML
601.Sustav za automatiziranu evaluaciju računalnih programariteh.hrSAML
602.Sustav za automatiziranu evaluaciju studentskih rješenja iz kolegija Baze podatakariteh.hrSAML
603.Sustav za automatsko podešavanje eduroam-a (instaler.eduroam.hr)srce.hrSAML
604.Sustav za automatsko podešavanje eduroam-a (installer.eduroam.hr)srce.hrSAML
605.Sustav za on-line prijavljivanje na tečajeve Srcasrce.hrSAML
606.Sustav za provjeru funkcionalnosti novih verzija programskih jezika PHP i Javasrce.hrSAML
607.Sustav za upravljanje korisnicima CRO NGI-jasrce.hrSAML
608.Sustav za webinare Centra za e-učenje Srcasrce.hrSAML
609.Sustav za webinare Centra za e-učenje Srca (webinari.srce.hr)srce.hrSAML
610.Suvremene tehnologije u obrazovanjucarnet.hrSAML
611.Sveučilište Sjever DreamSpark Premium sustav za preuzimanje besplatnog Microsoft softveraunin.hrSAML
612.Sveučilište u Rijeci, Odjel za fiziku - ISVURIuniri.hrSAML
613.Sveučilište u Splitu, Sveučilišni odjel za forenzične znanosti - E-learning portalunist.hrSAML
614.Sveučilište u Zagrebu, Centar za istraživanje, razvoj i transfer tehnologijeunizg.hrSAML
615.sys.backupcarnet.hrSAML
616.sys.dnscarnet.hrSAML
617.sys.monitorcarnet.hrSAML
618.sys.portalcarnet.hrSAML
619.Šah uz školusahklube4.hrSAML
620.Šestarirb.hrSAML
621.Školski portalskolskaknjiga.hrSAML
622.Tečajevi Srca - Sustav za udaljeno učenjesrce.hrSAML
623.Tempus OPUSunizg.hrSAML
624.Ugovoristucsb.hrSAML
625.UPS - Upravljanje pametnim senzorimacarnet.hrSAML
626.Ured za međunarodnu suradnju Sveučilišta u Zagrebuunizg.hrSAML
627.vijece.gfos.hrgfos.hrSAML
628.Vijeće korisnika CARNetacarnet.hrSAML
629.voopIXcarnet.hrSAML
630.VPN - bazepravo.hrSAML
631.Vrednovanje digitalne zrelosti školafoi.hrSAML
632.Web aplikacija - Indigo SSOhazu.hrSAML
633.Web aplikacija - Indigo SSO - ief.hrief.hrSAML
634.Web aplikacija - raspored satisfzg.hrSAML
635.Web aplikacija cvsecure za PMFpmf.hrSAML
636.WEB Aplikacija e-Uciliste za automatsku identifikaciju profesoramev.hrSAML
637.Web aplikacija za izdavanje ugovora elektroničkim putemscka.hrSAML
638.Web aplikacija za podršku poslovanja Srcasrce.hrSAML
639.Web aplikacija za pregled studentskih ugovorascsi.hrSAML
640.Web aplikacija za pregled studentskih ugovora Veleučilišta "Lavoslav Ružička" u Vukovaruvevu.hrSAML
641.Web aplikacija za sjednice Odjela za fiziku u Osijekuunios.hrSAML
642.Web aplikacija za sjednice Senata Sveučilišta u Osijekuunios.hrSAML
643.Web Centra za kulturološka i povijesna istraživanja socijalizmaunipu.hrSAML
644.Web Fakulteta ekonomije i turizma "Dr. Mijo Mirković"unipu.hrSAML
645.Web Fakulteta ekonomije i turizma "Dr. Mijo Mirković"unipu.hrSAML
646.Web Fakulteta informatike u Puliunipu.hrSAML
647.Web Fakulteta političkih znanostifpzg.hrSAML
648.Web Fakulteta za interdisciplinarne, talijanske i kulturološke studijeunipu.hrSAML
649.Web Fakulteta za odgojne i obrazovne znanostiunipu.hrSAML
650.Web Filozofskog fakulteta Sveučilišta Jurja Dobrile u Puliunipu.hrSAML
651.Web Filozofskog fakulteta u Splituffst.hrSAML
652.Web FKIT-afkit.hrSAML
653.Web Građevinskog fakultetagrad.hrSAML
654.Web Hrvatskih studijahrstud.hrSAML
655.Web Kineziološkog fakultetakif.hrSAML
656.Web Medicinskog fakulteta u Puliunipu.hrSAML
657.Web Muzičke akademije Sveučilišta u Puliunipu.hrSAML
658.Web Odjela za informacijsko-komunikacijske tehnologijeunipu.hrSAML
659.Web Odjela za interdisciplinarne, talijanske i kulturološke studijeunipu.hrSAML
660.Web Odjela za prirodne i zdravstvene studije opzs.unipu.hrunipu.hrSAML
661.Web Odjela za tehničke studijeunipu.hrSAML
662.Web Politehnike u Pulipolitehnika-pula.hrSAML
663.Web portal Instituta Ruđer Boškovićirb.hrSAML
664.Web Pravnog fakulteta u Zagrebupravo.hrSAML
665.Web Prirodoslovno-matematičkog fakultetapmf.hrSAML
666.Web Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Zagrebupmf.hrSAML
667.Web sjedište Ekonomskog fakulteta u Rijeci na uniri.hr domeniefri.hrSAML
668.Web sjedište sustava nadzora AAI@EduHrsrce.hrSAML
669.Web sjedište wiki servisa Sveučilišta u Zagrebuunizg.hrSAML
670.Web sjedište wiki servisa Ministarstva znanosti, obrazovanja i sportamzos.hrSAML
671.Web sjedište www.eduroam.hrsrce.hrSAML
672.Web Stomatološkog fakultetasfzg.hrSAML
673.Web stranica FERIT-aetfos.hrSAML
674.Web stranica Pomorskog fakulteta u Splitupfst.hrSAML
675.Web stranice Ekonomskog fakulteta u Rijeciefri.hrSAML
676.Web stranice FERIT-aetfos.hrSAML
677.Web stranice HUP-ove inicijative za mladeefos.hrSAML
678.Web stranice Sveučilišta u Osijekuunios.hrSAML
679.Web Studentskog intranetaunipu.hrSAML
680.Web Studija Energetike Sveučilišta u Zagrebu u Šibenikuunizg.hrSAML
681.Web Studijskog programa Vojnih studijaunizg.hrSAML
682.Web Sveučilišnog računskog i informacijskog centra u Puliunipu.hrSAML
683.Web Sveučilišta Jurja Dobrile u Puliunipu.hrSAML
684.Web Tehničkog fakulteta Sveučilišta u Rijeciriteh.hrSAML
685.Web usluge AAI@EduHr: autentikacijski proxy za društvene mrežesrce.hrSAML
686.Web-aplikacija baza projekata EFZGefzg.hrSAML
687.Web-aplikacija rasporedaaspira.hrSAML
688.Web-aplikacija za pregled studentskih ugovoraunizd.hrSAML
689.WebArgosypmfst.hrSAML
690.WebEd Classroom Management sustavcarnet.hrSAML
691.WebEd Democarnet.hrSAML
692.WebEd Demo Windowscarnet.hrSAML
693.WebMailcarnet.hrFWS
694.Wiki Farmaceutsko-biokemijskog fakultetapharma.hrSAML