Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
  • Hrvatski
  • English

Web aplikacije

U ovu kategoriji spadaju usluge koje koriste HTTPS/SOAP/SAML/CAS protokole. Usluge koje koriste sustav jedinstvene autentikacije korisnika označene su na popisu kraticom SAML ili CAS.

Napomena: Na popisu se nalaze isključivo usluge u produkcijskom statusu.

Za detaljnije informacije kliknite mišem na naziv usluge.

Naziv aplikacijeVlasnik aplikacijeAutentikacijski mehanizam
1.12tesla DokuWiki HomePagepmf.hrSAML
2.A1 PPK autorizacijacarnet.hrSAML
3.AAI Devsrce.hrSAML
4.AAI@EduHr autentifikacija za produkcijski vsmti.hrvsmti.hrSAML
5.AAI@EduHr Labsrce.hrSAML
6.AAI@EduHr websrce.hrSAML
7.Abuse obradacarnet.hrFWS
8.Administracija korisnika servisa za Upisnikemzos.hrSAML
9.Administracijska aplikacija prijava na visoka učilišta (admin.nispvu.hr)azvo.hrSAML
10.Administracijsko sučelje za ISSP REST APImzos.hrSAML
11.Administratorska aplikacija državne mature i upisa na fakultete (admin.ncvvo.hr)carnet.hrSAML
12.Adobe Connect 9carnet.hrSAML
13.Adobe Connect Pro 10 (SAML native)carnet.hrSAML
14.Aplikacija za administraciju prijava studijskih programaazvo.hrSAML
15.Aplikacija za istraživanje - informiranost maturanataazvo.hrSAML
16.Aplikacija za kontrolu zauzeća dvoranaefos.hrSAML
17.Aplikacija za pregled studentskih ugovorascst.hrSAML
18.Aplikacija za prijavu na natječaj za smještaj, pregled ponude poslova i izdanih studentskih ugovorascvz.hrSAML
19.Aplikacija za prijavu na natječaj za smještaj, pregled ponude poslova i izdanih studentskih ugovorastucos.hrSAML
20.Aplikacija za prijavu neprihvatljivih ponašanja u akademskoj zajedniciunizg.hrSAML
21.Aplikacija za pristup podacima usluga ISAK i ISSPsrce.hrSAML
22.Aplikacija za sinkronizaciju podataka prilikom povezivanja ISVU - LDAPsrce.hrSAML
23.Aplikacija za upravljanje virtualnim organizacijama u sustavu AAI@EduHrsrce.hrSAML
24.Aplikacija za upravljanje virtualnim organizacijama u sustavu AAI@EduHr - društvene mrežesrce.hrSAML
25.Aplikacija za web ugovore SC Sisakscsisak.hrSAML
26.Aplikacije Sveučilišta u Zagrebuunizg.hrSAML
27.Aplikacije Sveučilišta u Zagrebu (apps.unizg.hr)unizg.hrSAML
28.Arhiva AAI@EduHr web sjedištasrce.hrSAML
29.Autentikacija za aplikacije Rektorata Sveučilišta u Zagrebuunizg.hrSAML
30.Autentikacija za aplikacije Sveučilišta u Zagrebuunizg.hrSAML
31.Autentikacija za web Pomorskog fakulteta u Splitupfst.hrSAML
32.Autorizacija na internet stranicu Studenskog centra Sveučilišta u Dubrovniku putem AAI@EduHrunidu.hrSAML
33.Autorizacija na internet stranicu Sveučilišta u Dubrovniku putem AAI@EduHrunidu.hrSAML
34.Autorizacija stipendijamzos.hrSAML
35.Baltazarirb.hrSAML
36.Baltazar - sustav učenja na daljinu (svi studenti osim Menadžmenta javnog sektora)bak.hrSAML
37.Baza doktoranada OBADunizg.hrSAML
38.Baza podataka znanstvenih projekata RHirb.hrSAML
39.Baza projekata FSBfsb.hrSAML
40.Broj studenatasrce.hrSAML
41.CAP AAIsrce.hrSAML
42.CARNet administracija Javnog posluziteljacarnet.hrSAML
43.CARNet Adobe Connect Procarnet.hrSAML
44.CARNet Libarcarnet.hrSAML
45.CARNet LMScarnet.hrSAML
46.CARNet Loomencarnet.hrSAML
47.CARNet Moodle MOOCcarnet.hrSAML
48.CARNet Remailercarnet.hrSAML
49.CARNet RTcarnet.hrSAML
50.CARNet TCR-rezervacijecarnet.hrSAML
51.CARNET-ov CRM - predprodukcijacarnet.hrSAML, FWS
52.CARNetov interni webcarnet.hrSAML
53.CARNetove interne aplikacijecarnet.hrSAML
54.Centar za cjeloživotno obrazovanje Učiteljskog fakulteta u Zagrebuufzg.hrSAML
55.Centar za elektroničko obrazovanjevss.hrSAML
56.CIP-Webtvz.hrSAML
57.Cloud aplikacije Knjižnice IRB-airb.hrSAML
58.Cloud usluga - Virtual Computing Labsrce.hrSAML
59.Cloud usluga - Virtual Private Serversrce.hrSAML
60.CRM sustavcarnet.hrFWS
61.CRO NGI - Hrvatska nacionalna grid infrastruktura - web sjedištesrce.hrSAML
62.CRO NGI - Hrvatska nacionalna grid infrastruktura - wikisrce.hrSAML
63.CRO NGI HTC Cloudsrce.hrSAML
64.Croatian Internet eXchange (CIX)srce.hrSAML
65.CROSBIirb.hrSAML
66.CROSBI Adminirb.hrSAML
67.CROSBI Frontirb.hrSAML
68.CROSBI Front Restrictedirb.hrSAML
69.CUC prijava sudionikacarnet.hrSAML
70.CUC webcarnet.hrSAML
71.Dabar - Digitalni repozitorij Visokog učilišta Algebraracunarstvo.hrSAML
72.Dabar - default-ni produkcijski repozitorijsrce.hrSAML
73.Dabar - Digitalni akademski arhiv i repozitorij Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebusfzg.hrSAML
74.Dabar - Digitalni akademski repozitorij završnih i diplomskih radova Visoke škole za inspekcijski i kadrovski menadžment u Splituvsikmp.hrSAML
75.Dabar - Digitalni repozitorij Centra za integrativnu bioetiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebuffzg.hrSAML
76.Dabar - Digitalni repozitorij Hrvatskog katoličkog sveučilištaunicath.hrSAML
77.Dabar - Digitalni repozitorij Libertas međunarodnog sveučilištalibertas.hrSAML
78.Dabar - Digitalni repozitorij Međimurskog veleučilišta u Čakovcumev.hrSAML
79.Dabar - Digitalni repozitorij Muzičke akademijemuza.hrSAML
80.Dabar - Digitalni repozitorij Odjela za kulturologiju u Osijekuunios.hrSAML
81.Dabar - Digitalni repozitorij Politehnike Pulapolitehnika-pula.hrSAML
82.Dabar - Digitalni repozitorij Sveučilišta Sjeverunin.hrSAML
83.Dabar - Digitalni repozitorij Veleučilišta u Požegivup.hrSAML
84.Dabar - Digitalni repozitorij Veleučilišta u Rijeciveleri.hrSAML
85.Dabar - DJKBF repozitorijdjkbf.hrSAML
86.Dabar - EFOS repozitorijefos.hrSAML
87.Dabar - Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijekfazos.hrSAML
88.Dabar - GradRi repozitorijuniri.hrSAML
89.Dabar - GradRi repozitorij (repository)uniri.hrSAML
90.Dabar - Institucionalni repozitorij Pravnog fakulteta u Osijekupravos.hrSAML
91.Dabar - Institut za javne financijeijf.hrSAML
92.Dabar - javni web Dabrasrce.hrSAML
93.Dabar - KBF-Splitkbf-st.hrSAML
94.Dabar - KIFoREPkif.hrSAML
95.Dabar - Nacionalni repozitorij disertacija DRnsk.hrSAML
96.Dabar - Nacionalni repozitorij završnih i diplomskih radova ZIRnsk.hrSAML
97.Dabar - Pravni fakultet u Splitupravst.hrSAML
98.Dabar - razvojno okruženje 1srce.hrSAML
99.Dabar - razvojno okruženje 2srce.hrSAML
100.Dabar - razvojno okruženje 3srce.hrSAML
101.Dabar - razvojno okruženje 4srce.hrSAML
102.Dabar - razvojno okruženje 5srce.hrSAML
103.Dabar - razvojno okruženje 6srce.hrSAML
104.Dabar - REP ALU UNIZG - Repozitorij Akademije likovnih umjetnosti u Zagrebualu.hrSAML
105.Dabar - REPEFZG (Repozitorij radova Ekonomskog fakulteta)efzg.hrSAML
106.Dabar - Repozitorij ADUadu.hrSAML
107.Dabar - Repozitorij Agronomskog fakulteta u Zagrebuagr.hrSAML
108.Dabar - Repozitorij diplomskih radova Medicinskog fakulteta u Osijekumefos.hrSAML
109.Dabar - Repozitorij Državnog hidrometeorološkog zavodadhz.hrSAML
110.Dabar - Repozitorij Edukacijsko-rehabilitacijskog fakultetaerf.hrSAML
111.Dabar - Repozitorij Edward Bernays VŠKMbernays.hrSAML
112.Dabar - Repozitorij Ekonomskog fakulteta Rijeka ; Repozitorij EFRI ; Repository of the University of Rijeka, Faculty of Economics, FECRIuniri.hrSAML
113.Dabar - Repozitorij Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Splituefst.hrSAML
114.Dabar - Repozitorij Ekonomskog instituta Zagrebeizg.hrSAML
115.Dabar - Repozitorij Elektrotehničkog fakulteta Osijeketfos.hrSAML
116.Dabar - Repozitorij Fakulteta elektrotehnike i računarstva u Zagrebufer.hrSAML
117.Dabar - Repozitorij Fakulteta građevinarstva, arhitekture i geodezije, Sveučilište u Splitugradst.hrSAML
118.Dabar - Repozitorij Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebufkit.hrSAML
119.Dabar - Repozitorij Fakulteta organizacije i informatikefoi.hrSAML
120.Dabar - Repozitorij Fakulteta političkih znanosti, sveučilište u Zagrebufpzg.hrSAML
121.Dabar - Repozitorij Fakulteta prometnih znanostifpz.hrSAML
122.Dabar - Repozitorij Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijekfdmz.hrSAML
123.Dabar - Repozitorij Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvuuniri.hrSAML
124.Dabar - Repozitorij Fakulteta za odgojne i obrazovne znanostifoozos.hrSAML
125.Dabar - Repozitorij Fakulteta zdravstvenih studijauniri.hrSAML
126.Dabar - Repozitorij Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebupharma.hrSAML
127.Dabar - Repozitorij Fesb-afesb.hrSAML
128.Dabar - Repozitorij Filozofskog fakulteta Rijeka - Repozitorij FFRIuniri.hrSAML
129.Dabar - Repozitorij Filozofskog fakulteta u Osijeku (FFOS-repozitorij)ffos.hrSAML
130.Dabar - Repozitorij Filozofskog fakulteta u Splituffst.hrSAML
131.Dabar - Repozitorij Geotehničkog fakultetagfv.hrSAML
132.Dabar - Repozitorij GFOSgfos.hrSAML
133.Dabar - Repozitorij Gradske i sveučilišne knjižnice Osijekgskos.hrSAML
134.Dabar - Repozitorij Grafičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebugrf.hrSAML
135.Dabar - Repozitorij Hrvatskih studijahrstud.hrSAML
136.Dabar - Repozitorij Hrvatskog geološkog institutahgi-cgs.hrSAML
137.Dabar - Repozitorij Hrvatskog vojnog učilišta "Dr. Franjo Tuđman"hvu-morh.hrSAML
138.Dabar - Repozitorij Katoličkoga bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebukbf.hrSAML
139.Dabar - Repozitorij Kemijsko-tehnološkog fakulteta Splitktf-split.hrSAML
140.Dabar - Repozitorij Kineziološkog fakulteta u Splitukifst.hrSAML
141.Dabar - Repozitorij Kliničkog bolničkog centra Sestre milosrdnicekbcsm.hrSAML
142.Dabar - Repozitorij Medicinskog fakulteta Rijekauniri.hrSAML
143.Dabar - Repozitorij Medicinskoga fakulteta u Splitumefst.hrSAML
144.Dabar - Repozitorij Metalurškog fakulteta Sisak, Sveučilište u Zagrebusimet.hrSAML
145.Dabar - Repozitorij Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebunsk.hrSAML
146.Dabar - Repozitorij Odjela za biologijuunios.hrSAML
147.Dabar - Repozitorij Odjela za biotehnologiju Sveučilišta u Rijeciuniri.hrSAML
148.Dabar - Repozitorij Odjela za fiziku Sveučilišta u Rijeciuniri.hrSAML
149.Dabar - Repozitorij Odjela za fiziku u Osijekuunios.hrSAML
150.Dabar - Repozitorij Odjela za informatiku Sveučilišta u Rijeciuniri.hrSAML
151.Dabar - Repozitorij Odjela za kemijuunios.hrSAML
152.Dabar - Repozitorij Odjela za matematiku Sveučilišta u Rijeciuniri.hrSAML
153.Dabar - Repozitorij Odjela za matematiku u Osijekuunios.hrSAML
154.Dabar - Repozitorij Poljoprivrednog fakulteta u Osijekufazos.hrSAML
155.Dabar - Repozitorij Pomorskog fakulteta u Rijeci -Repozitorij PFRI - Repository of the University of Rijeka, Faculty of Maritime Studiesuniri.hrSAML
156.Dabar - Repozitorij Pomorskog fakulteta u Splitupfst.hrSAML
157.Dabar - Repozitorij Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeciuniri.hrSAML
158.Dabar - Repozitorij Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebupravo.hrSAML
159.Dabar - Repozitorij Prehrambeno-biotehnološkog fakulteta u Zagrebupbf.hrSAML
160.Dabar - Repozitorij Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Osijek, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijekuptfos.hrSAML
161.Dabar - Repozitorij Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebupmf.hrSAML
162.Dabar - Repozitorij Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Splitupmfst.hrSAML
163.Dabar - Repozitorij RGNFrgn.hrSAML
164.Dabar - Repozitorij SFSBsfsb.hrSAML
165.Dabar - Repozitorij Srcasrce.hrSAML
166.Dabar - Repozitorij Sveučilišne knjižnice Rijeka - Repozitorij SVKRI; Repository of the University of Rijeka Library - URL repositorysvkri.hrSAML
167.Dabar - Repozitorij Sveučilišnog odjela za forenzične znanosti Sveučilišta u Splituunist.hrSAML
168.Dabar - Repozitorij Sveučilišnog odjela za stručne studije Sveučilišta u Splituunist.hrSAML
169.Dabar - Repozitorij Sveučilišnog odjela za studije mora Sveučilišta u Splituunist.hrSAML
170.Dabar - Repozitorij Sveučilišnog odjela zdravstvenih studijaunist.hrSAML
171.Dabar - Repozitorij Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijekuunios.hrSAML
172.Dabar - Repozitorij Sveučilišta u Dubrovnikuunidu.hrSAML
173.Dabar - Repozitorij Sveučilišta u Splitusvkst.hrSAML
174.Dabar - Repozitorij Sveučilišta u Zadruunizd.hrSAML
175.Dabar - Repozitorij Sveučilišta u Zagrebuunizg.hrSAML
176.Dabar - Repozitorij Šumarskog fakultetasumfak.hrSAML
177.Dabar - Repozitorij Tehničkog fakulteta u Rijeciriteh.hrSAML
178.Dabar - Repozitorij Tekstilno-tehnološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebuttf.hrSAML
179.Dabar - Repozitorij Učiteljskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebuufzg.hrSAML
180.Dabar - Repozitorij UFRIuniri.hrSAML
181.Dabar - Repozitorij Umjetničke akademije u Osijekuuaos.hrSAML
182.Dabar - Repozitorij Umjetničke akademije u Splituumas.hrSAML
183.Dabar - Repozitorij Veleučilišta Baltazar Zaprešić u Zaprešićubak.hrSAML
184.Dabar - Repozitorij Veleučilišta u Karlovcuvuka.hrSAML
185.Dabar - Repozitorij Veleučilišta u Slavonskom Broduvusb.hrSAML
186.Dabar - Repozitorij Veleučilišta u Šibenikuvus.hrSAML
187.Dabar - Repozitorij Veleučilišta u Vukovaruvevu.hrSAML
188.Dabar - Repozitorij Veleučilišta VERNvernnet.hrSAML
189.Dabar - Repozitorij Veterinarskog fakulteta u Zagrebuvef.hrSAML
190.Dabar - Repozitorij VGUKvguk.hrSAML
191.Dabar - Repozitorij Visoke škole Viroviticavsmti.hrSAML
192.Dabar - Repozitorij Visoke škole za ekonomiju, poduzetništvo i upravljanje Nikola Šubić Zrinskivszrinski.hrSAML
193.Dabar - Repozitorij Visoke škole za sigurnostvss.hrSAML
194.Dabar - Repozitorij Visoke tehničke škole u Bjelovaruvub.hrSAML
195.Dabar - Repozitorij završnih radova Filozofskog fakulteta Sveučilita u Zagrebuffzg.hrSAML
196.Dabar - Repozitorij završnih radova Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebumef.hrSAML
197.Dabar - Repozitorij završnih radova RRiF VŠrvs.hrSAML
198.Dabar - Repozitorij završnih radova Sveučilišta Jurja Dobrile u Puliunipu.hrSAML
199.Dabar - Repozitorij završnih radova Veleučilišta Nikola Tesla u Gospićuvelegs-nikolatesla.hrSAML
200.Dabar - Repozitorij Zdravstvenog veleučilišta Zagrebzvu.hrSAML
201.Dabar - SEELS Network Database (SEELSNDB)pravri.hrSAML
202.Dabar - središnji servis (čvor - karaka-dabar.srce.hr)srce.hrSAML
203.Dabar - središnji servis (čvor - karaka-template.srce.hr)srce.hrSAML
204.Dabar - središnji servis (čvor - karaka-unizg.srce.hr)srce.hrSAML
205.Dabar - središnji servis (čvor - karaka-zir.srce.hr)srce.hrSAML
206.Dabar - središnji servis (čvor karaka-inst1.srce.hr)srce.hrSAML
207.Dabar - središnji servis (čvor karaka-inst2.srce.hr)srce.hrSAML
208.Dabar - Sveučilište u Rijeciuniri.hrSAML
209.Dabar - Veleučilište s pravom javnosti Baltazar Zaprešićbak.hrSAML
210.Dabar - Veleučilište Velika Goricavvg.hrSAML
211.Dabar - Visoka poslovna škola Zagrebpvzg.hrSAML
212.Dabar - Visoka škola za menadžment i dizajn ASPIRA Splitaspira.hrSAML
213.Dabar - Zagreb School of Economics and Management Repositoryzsem.hrSAML
214.Dabar - Završni radovi Studija energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora u Šibenikuunizg.hrSAML
215.Dabar - Zid : Repozitorij Sveučilišne knjižnice u Splitusvkst.hrSAML
216.DEMLASgeof.hrSAML
217.Digitalni raspored GFOSgfos.hrSAML
218.Digitalni udžbenici - Elementelement.hrSAML
219.DigRep - digitalni repozitorij SFSBsfsb.hrSAML
220.Distribucijski centar za Microsoftove proizvodesrce.hrSAML
221.Dreamspark Premium za korisnike Matematičkog odsjeka PMF-apmf.hrSAML
222.DreamSpark usluga za korisnike Tehničkog fakulteta u Rijeciriteh.hrSAML
223.Državne socio-ekonomske stipendijemzos.hrSAML
224.e-Dnevnik Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebusfzg.hrSAML
225.e-Knjižnicacarnet.hrSAML
226.e-Maticecarnet.hrFWS
227.e-potvrde CARNetcarnet.hrSAML
228.e-Potvrde za učenike i roditeljecarnet.hrSAML
229.e-servisi FO Prirodoslovno-matematičkog fakultetapmf.hrSAML
230.e-sfera - digitalni sustav udžbenika Školske knjigeskolskaknjiga.hrSAML
231.e-Škole - Aplikacija za prikupljanje podataka za administracijske potrebe projekta e-Školecarnet.hrSAML
232.e-Škole - mikropodacicarnet.hrSAML
233.e-Škole - mikropodaci (razvoj)carnet.hrSAML
234.e-Škole - mikropodaci OIDC proxycarnet.hrSAML
235.e-Škole Wi-Fi - Arubacarnet.hrSAML
236.e-Škole Wi-Fi - Merakicarnet.hrSAML
237.e-učenje VuKavuka.hrSAML
238.e.udzbenikSAML
239.eBaltazar - sustav učenja na daljinu (Menadžment javnog sektora)bak.hrSAML
240.ECTS katalogagr.hrSAML
241.Edgar Online Exam Systemfer.hrSAML
242.edu.hr portalcarnet.hrSAML
243.edu.hr portal (alternativna web adresa)carnet.hrSAML
244.eduAdresarsrce.hrSAML
245.eduAdresar adminsrce.hrSAML
246.eduKnjižaracarnet.hrSAML
247.Eduplanunist.hrSAML
248.EduPlan MEFSTmefst.hrSAML
249.EduPlanFFSTSplitffst.hrSAML
250.EduPlanKTFSplitktf-split.hrSAML
251.EduPlanOFZSplitunist.hrSAML
252.EduPlanOPSSSplitunist.hrSAML
253.EduPlanOSSSplitunist.hrSAML
254.EduPlanPFSTSplitpfst.hrSAML
255.EduPlanPVSTSplitpravst.hrSAML
256.Edupoint tečajevicarnet.hrSAML
257.eduroam - hosting RADIUS Web aplikacijasrce.hrSAML
258.Edutorijcarnet.hrSAML
259.EFZG - Sustav za anketiranjeefzg.hrCAS
260.EFZG Analyticsefzg.hrSAML
261.EFZGIzborniefzg.hrSAML
262.EFZGSmjeroviefzg.hrSAML
263.Elektronički udžbenici – Kršćanska sadašnjostks.hrSAML
264.Elektrostrojarska škola Varaždin - elektronički udžbeniciskole.hrSAML
265.EMA - Aplikacija za organizaciju edukacijecarnet.hrSAML
266.EMA - Aplikacija za organizaciju edukacije - preprodukcijska aplikacijacarnet.hrSAML
267.Energetski studij Šibenikunizg.hrSAML
268.eTURmzos.hrSAML
269.Evidencija međunarodne suradnjeunizg.hrSAML
270.Evidencija studenata RiTehriteh.hrSAML
271.F-Ticks websrce.hrSAML
272.FER natprofer.hrSAML
273.FFRI ISVUffri.hrSAML
274.Filesender - usluga Srca namijenjena razmjeni velikih datotekasrce.hrSAML
275.FOI Demo Anketafoi.hrSAML, CAS
276.FOI Eventsfoi.hrSAML
277.Foodle - usluga za planiranje sastanaka i provođenje jednostavnih anketa i upitnika (http://foodle.srce.hr/)srce.hrSAML
278.Fulir DATAirb.hrSAML
279.G Suite for Education za Športsku gimnazijuskole.hrSAML
280.G Suite za CARNETcarnet.hrSAML
281.G Suite za Filozofski fakultet u Splituffst.hrSAML
282.G Suite za Pravni fakultet u Zagrebupravo.hrSAML
283.G Suite za Sveučilište u Splituunist.hrSAML
284.G Suite za Veleučilište u Bjelovaruvub.hrSAML
285.Generator Državne Maturencvvo.hrSAML
286.Gimnazijski ekološki laboratorijskole.hrSAML
287.Godišnji izvještaji ustanova članicacarnet.hrSAML
288.Google Apps Education Edition za Elektrotehnički fakultet Osijeketfos.hrSAML
289.Google Apps Education Edition za Sveučilište Jurja Dobrile u Puliunipu.hrSAML
290.Google Apps Education Edition za Sveučilište u Rijeciuniri.hrSAML
291.Google Apps Education Edition za Teološki fakultet Matija Vlačić Iliriktfmvi.hrSAML
292.Google Apps za Akademiju dramskih umjetnostiadu.hrSAML
293.Google Apps za Institut za antropologijuinantro.hrSAML
294.Google Apps za Međimursko veleučilištemev.hrSAML
295.Google Apps za Muzičku akademijumuza.hrSAML
296.Google Apps za studente Međimurskog veleučilištamev.hrSAML
297.Google Apps za Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebusrce.hrSAML
298.Google Apps za Sveučilište Libertaslibertas.hrSAML
299.Google Apps za Sveučilište Sjeverunin.hrSAML
300.Google Apps za Visoku tehničku školu u Bjelovaruvub.hrSAML
301.Helpdesk Wikicarnet.hrSAML
302.Hrčak - Portal znanstvenih časopisa Republike Hrvatskesrce.hrSAML
303.Hrčak - Portal znanstvenih časopisa Republike Hrvatskesrce.hrSAML
304.Hrčak - Portal znanstvenih časopisa Republike Hrvatske - Razvojna okolinasrce.hrSAML
305.Hrčak - Portal znanstvenih časopisa Republike Hrvatske - Razvojna okolina (dev1)srce.hrSAML
306.Hrčak - Portal znanstvenih časopisa Republike Hrvatske - Razvojna okolina 1srce.hrSAML
307.HRN4You - online pregled hrvatskih normihzn.hrSAML
308.HZZ - Anketa o profesionalnim namjerama učenika osnovnih i srednjih školahzz.hrSAML
309.iLocksrce.hrSAML
310.Informacijski sustav studentske prehrane - web aplikacija za studentesrce.hrSAML
311.Informacijski sustav visokih učilišta (ISVU)srce.hrSAML
312.Informacijski sustav visokih učilišta (ISVU) - Studomat sučelje s virtualnom tipkovnicomsrce.hrSAML
313.Informacijski sustava visokih učilišta (ISVU) - Skladište podatakasrce.hrSAML
314.Interne CARNetove aplikacije 2carnet.hrSAML
315.Interni dokumenti fakultetapbf.hrSAML
316.Interni informacijski servis Srca - sflow CIXsrce.hrSAML
317.Interni informacijski servis Srca - sflow Srcesrce.hrSAML
318.Interni informacijski servisi - Nadzor računalnih sredstava Srcasrce.hrSAML
319.Interni informacijski servisi Srca - Gitlabsrce.hrSAML
320.Interni informacijski servisi Srca - Jirasrce.hrSAML
321.Interni informacijski servisi Srca - Network Weathermapsrce.hrSAML
322.Interni informacijski servisi Srca - NOC konfiguracije & syslogsrce.hrSAML
323.Interni informacijski servisi Srca - palunko.srce.hrsrce.hrSAML
324.Interni informacijski servisi Srca - Stari Wikisrce.hrSAML
325.Interni informacijski servisi Srca - Stari Wiki (alternativna adresa)srce.hrSAML
326.Interni informacijski servisi Srca - SysIntranet websrce.hrSAML
327.Interni informacijski servisi Srca - Wikisrce.hrSAML
328.Interni servis Srca - Remailersrce.hrSAML
329.Interni servisi Srcasrce.hrSAML
330.Interni servisi Srca - Websrce.hrSAML
331.Interni servisi za sistemcesrce.hrSAML
332.Interni web Srcasrce.hrSAML
333.Intranet autorizacija na web stranice Šumarskog fakultetasumfak.hrSAML
334.Intranet stranice Katoličkog bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Splitukbf-st.hrSAML
335.Intranet Sveučilišta Jurja Dobrile u Puliunipu.hrSAML
336.Inventura CARNet opremecarnet.hrSAML
337.IRB rezervacijeirb.hrSAML
338.ISSP izvještajni sustavsrce.hrSAML
339.ISVU – Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeciuniri.hrSAML
340.ISVU – Odjela za informatiku Sveučilišta u Rijeciuniri.hrSAML
341.ISVU – Sveučilišta u Rijeciuniri.hrSAML
342.ISVU – Tehničkog fakulteta Sveučilišta u Rijeciriteh.hrSAML
343.ISVURI – Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeciuniri.hrSAML
344.ISVURi – Odjel za biotehnologiju Sveučilišta u Rijeciuniri.hrSAML
345.ISVURI – Odjel za matematiku Sveučilišta u Rijeciuniri.hrSAML
346.ISVURI – Pravni fakultet Sveučilišta u Rijecipravri.hrSAML
347.IVRA studentska mrežaivra-student.hrSAML
348.Javne web usluge Srca - IT-UniZg, MSRef centarsrce.hrSAML
349.Javni informacijski servisi Srca - Wikisrce.hrSAML
350.Jedinstvena Studentska Sveučilišna Anketaunios.hrSAML
351.Katalog djelatnika Agronomskog fakultetaagr.hrSAML
352.Katalog e-kolegija ustanova u sustavu visokog obrazovanjasrce.hrSAML
353.katalog poslijediplomskog studija "Poljoprivredne znanosti"agr.hrSAML
354.Katalog projekata Agronomskog fakultetaagr.hrSAML
355.Kolegiosrce.hrSAML
356.Kolekcija web-aplikacija Sveučilišta u Zagrebuunizg.hrSAML
357.Laboratorij Udruge Demokracija 2.0ief.hrSAML
358.lektire.skole.hrcarnet.hrSAML
359.Limesurvey - upitnik.carnet.hrcarnet.hrSAML
360.LimeSurvey - Usluga za izradu anketnih upitnikasrce.hrSAML
361.LimeSurvey2srce.hrSAML
362.login za microsoft OnTheHubzvu.hrSAML
363.login.carnet.hrcarnet.hrSAML
364.Loomen integracijecarnet.hrSAML
365.mCARNetcarnet.hrSAML
366.mdm.skole.hr - predprodukcijacarnet.hrSAML
367.Meduzacarnet.hrSAML
368.Međuknjižnična posudbansk.hrSAML
369.MefZgPhDmef.hrSAML
370.MefZgSenmef.hrSAML
371.Merlin - Sustav za e-učenje (merlin.srce.hr)srce.hrSAML
372.Merlin - Sustav za e-učenje (moodle.srce.hr)srce.hrSAML
373.Merlin u školi - Sustav za e-učenjesrce.hrSAML
374.Microsoft DreamSpark Premium autorizacijski servismicrosoft.hrSAML
375.Microsoft Imagine Mathos repozitorijunios.hrSAML
376.Microsoft Office 365microsoft.hrSAML
377.Microsoft Office 365 za Arhitektonski fakultetarhitekt.hrSAML
378.Microsoft Office 365 za korisnike PMF Splitpmfst.hrSAML
379.Microsoft Office 365 za korisnike Elektrotehničkog Fakulteta Osijeketfos.hrSAML
380.Microsoft Office 365 za korisnike Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijekfdmz.hrSAML
381.Microsoft Office 365 za korisnike Geodetskog fakulteta - Sveučilište u Zagrebugeof.hrSAML
382.Microsoft Office 365 za korisnike Instituta za filozofijuifzg.hrSAML
383.Microsoft Office 365 za korisnike iz Akademije dramske Umjetnostiadu.hrSAML
384.Microsoft Office 365 za korisnike iz CARNetacarnet.hrSAML
385.Microsoft Office 365 za korisnike iz domene efzg.hrefzg.hrSAML
386.Microsoft Office 365 za korisnike iz Fakulteta filozofije i religijskih znanostiffrz.hrSAML
387.Microsoft Office 365 za korisnike iz Fakulteta organizacije i informatike Varaždinfoi.hrSAML
388.Microsoft Office 365 za korisnike iz FER-afer.hrSAML
389.Microsoft Office 365 za korisnike iz Filozofski fakultet, Sveučilište u Splituffst.hrSAML
390.Microsoft Office 365 za korisnike iz Geotehničkog fakultetagfv.hrSAML
391.Microsoft Office 365 za korisnike iz Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebugrad.hrSAML
392.Microsoft Office 365 za korisnike iz Grafičkog fakultetagrf.hrSAML
393.Microsoft Office 365 za korisnike iz HAZUhazu.hrSAML
394.Microsoft Office 365 za korisnike iz Hrvatskog instituta za povijestisp.hrSAML
395.Microsoft Office 365 za korisnike iz Institut za arheologijuiarh.hrSAML
396.Microsoft Office 365 za korisnike iz Institut za jadranske kulture i melioraciju kršakrs.hrSAML
397.Microsoft Office 365 za korisnike iz Institut za razvoj i međunarodne odnoseirmo.hrSAML
398.Microsoft Office 365 za korisnike iz Instituta za arheologijuiarh.hrSAML
399.Microsoft Office 365 za korisnike iz Instituta za etnologiju i folkloristikuief.hrSAML
400.Microsoft Office 365 za korisnike iz Instituta za Fizikuifs.hrSAML
401.Microsoft Office 365 za korisnike iz Instituta za javne financijeijf.hrSAML
402.Microsoft Office 365 za korisnike iz Instituta za medicinska istrazivanja i medicinu radaimi.hrSAML
403.Microsoft Office 365 za korisnike iz Instituta za povijest umjetnostiipu.hrSAML
404.Microsoft Office 365 za korisnike iz KBF-akbf.hrSAML
405.Microsoft Office 365 za korisnike iz Kemijsko-tehnološkog fakultetaktf-split.hrSAML
406.Microsoft Office 365 za korisnike iz Medicinskog fakulteta Osijekmefos.hrSAML
407.Microsoft Office 365 za korisnike iz Medicinskog Fakulteta u Zagrebumef.hrSAML
408.Microsoft Office 365 za korisnike iz Mediteranski institut za istraživanje životamedils.hrSAML
409.Microsoft Office 365 za korisnike iz Međimurskog veleučilišta u Čakovcumev.hrSAML
410.Microsoft Office 365 za korisnike iz Muzičke akademijemuza.hrSAML
411.Microsoft Office 365 za korisnike iz Nezavisnog sindikata zaposlenih u srednjim školama Hrvatskenszssh.hrSAML
412.Microsoft Office 365 za korisnike iz Poljoprivrednog instituta Osijekpoljinos.hrSAML
413.Microsoft Office 365 za korisnike iz Pravnog fakulteta Osijekpravos.hrSAML
414.Microsoft Office 365 za korisnike iz Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebupravo.hrSAML
415.Microsoft Office 365 za korisnike iz Pravnog Fakulteta u Splitupravst.hrSAML
416.Microsoft Office 365 za korisnike iz Prehrambeno tehnološki fakultet Osijekptfos.hrSAML
417.Microsoft Office 365 za korisnike iz Prehrambeno-biotehnološki fakultetpbf.hrSAML
418.Microsoft Office 365 za korisnike iz Pučkog otvorenog učilištapou.hrSAML
419.Microsoft Office 365 za korisnike iz Studentskog centra Šibenikscsi.hrSAML
420.Microsoft Office 365 za korisnike iz Sveučilišne knjižnice u Rijecisvkri.hrSAML
421.Microsoft Office 365 za korisnike iz Sveučilišta Sjeverunin.hrSAML
422.Microsoft Office 365 za korisnike iz Sveučilišta u Dubrovnikuunidu.hrSAML
423.Microsoft Office 365 za korisnike iz Sveučilišta u Osijeku (rektorat i odjeli)unios.hrSAML
424.Microsoft Office 365 za korisnike iz Sveučilišta u Zadruunizd.hrSAML
425.Microsoft Office 365 za korisnike iz Sveučilište u Zagrebu Farmaceutsko-biokemijski fakultetpharma.hrSAML
426.Microsoft Office 365 za korisnike iz Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultetagr.hrSAML
427.Microsoft Office 365 za korisnike iz Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultetffzg.hrSAML
428.Microsoft Office 365 za korisnike iz Šumarskog fakultetasumfak.hrSAML
429.Microsoft Office 365 za korisnike iz Umjetničke akademije u Splituumas.hrSAML
430.Microsoft Office 365 za korisnike iz ustanove Medicinski fakultet u Splitumefst.hrSAML
431.Microsoft Office 365 za korisnike iz Veleučilišta "Nikola Tesla" u Gospićuvelegs-nikolatesla.hrSAML
432.Microsoft Office 365 za korisnike iz Veleučilišta Baltazar Zaprešićbak.hrSAML
433.Microsoft Office 365 za korisnike iz Veleučilišta u Karlovcuvuka.hrSAML
434.Microsoft Office 365 za korisnike iz Veleučilišta u Rijeciveleri.hrSAML
435.Microsoft Office 365 za korisnike iz Veleučilišta u Šibenikuvus.hrSAML
436.Microsoft Office 365 za korisnike iz Veleučilišta Velika Goricavvg.hrSAML
437.Microsoft Office 365 za korisnike iz Velučilišta u Slavonskom Broduvusb.hrSAML
438.Microsoft Office 365 za korisnike iz Visoka škola za menadžment i dizajn ASPIRAaspira.hrSAML
439.Microsoft Office 365 za korisnike iz Visoke škole za sigurnost s pravom javnostivss.hrSAML
440.Microsoft Office 365 za korisnike iz Visoke tehničke škole u Bjelovaruvub.hrSAML
441.Microsoft Office 365 za korisnike iz Zdravstvenog Veleučilištazvu.hrSAML
442.Microsoft Office 365 za korisnike Prirodoslovno-matematičkog fakultetapmf.hrSAML
443.Microsoft Office 365 za korisnike s Ekonomskog fakulteta u Oijekuefos.hrSAML
444.Microsoft Office 365 za korisnike s Rektorata Sveučilišta u Splituunist.hrSAML
445.Microsoft Office 365 za korisnike sa Katoličkog bogoslovnog fakulteta u Đakovudjkbf.hrSAML
446.Microsoft Office 365 za korisnike sa Učiteljskog fakultetaufzg.hrSAML
447.Microsoft Office 365 za korisnike Sveučilišta Jurja Dobrile u Puliunipu.hrSAML
448.Microsoft Office 365 za korisnike Tehničkog fakulteta u Rijeciriteh.hrSAML
449.Microsoft Office 365 za korisnike Veterinarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebuvef.hrSAML
450.Microsoft Office 365 za osnovne i srednje školeskole.hrSAML
451.Microsoft Office 365 za Rektorat Sveučilišta u Zagrebuunizg.hrSAML
452.Microsoft software download centercarnet.hrSAML
453.Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta - Mreža ustanova u sustavu obrazovanjamzos.hrSAML
454.Mobilna aplikacija za potrebe Europske noći istraživačamzos.hrSAML
455.MoD - Sustav za e-učenje Moodle u društvusrce.hrSAML
456.Moj CARNetcarnet.hrSAML
457.Moj CARNet (interno)carnet.hrSAML
458.Moj oblaksrce.hrSAML
459.Moj oblak sslsrce.hrSAML
460.MojAAI razvojsrce.hrSAML
461.MojAAI@EduHr web sjedištesrce.hrSAML
462.Moodle - Biološki odsjek PMF-apmf.hrSAML
463.Moodle - Elektrostrojarska škola u Varaždinuskole.hrSAML
464.Moodle 2 test - Sustav za e-učenje za probni rad sa sustavom na određeno vrijemesrce.hrSAML
465.Moodle PMF Splitpmfst.hrSAML
466.Moodle sustav - Odjel za fiziku - Sveučilište JJ Strossmayera u Osijekuunios.hrSAML
467.Moodle Sveučilišta u Puliunipu.hrSAML
468.Mreža e-školecarnet.hrSAML
469.MSDN Academic Downloaduniri.hrSAML
470.MudRi UniRi - sustav za e-učenjeuniri.hrSAML
471.MudRi- Arhiva - sustav za pohranu kolegija Sveučilišta u Rijeciuniri.hrSAML
472.MZOS - Državne stipendijemzos.hrSAML
473.MZOS - Prijevoz učenikamzos.hrSAML
474.MZOS - Sufinanciranje prijevozamzos.hrSAML
475.MZOS (dev) - računalo za provjeru autentikacijesrce.hrSAML
476.MZOS sustav webObrascisrce.hrSAML
477.Nacionalni CERT Provjera ranjivosti sustavacarnet.hrSAML
478.Nacionalni informacijski sustav prijava i upisa u srednje školecarnet.hrSAML
479.Nacionalni informacijski sustav prijava i upisa u srednje škole - preprodukcijska admin aplikacijacarnet.hrSAML
480.Nacionalni portal za udaljeno učenje "Nikola Tesla"carnet.hrSAML
481.Nadzor IT sustava Srca (interni)srce.hrSAML
482.Nadzor IT sustava Srca iz mreže CARNetsrce.hrSAML
483.Nadzor IT sustava Srca iz mreže izvan Hrvatskesrce.hrSAML
484.Nadzor mrežne infrastrukturesrce.hrSAML
485.Nadzor StuDOM infrastrukturesrce.hrSAML
486.Nastavni materijali Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijekfdmz.hrSAML
487.Natječaj za smještaj - SC ZGsczg.hrSAML
488.NCERT wikicarnet.hrSAML
489.NIAS - Nacionalni identifikacijski i autentikacijski sustavsrce.hrSAML
490.NIAS - Razvojno okruženjesrce.hrSAML
491.NISpVUcarnet.hrFWS
492.Novi web Agronomskog fakultetaagr.hrSAML
493.NSZ.hrnsz.hrSAML
494.NSZVO Izborinsz.hrSAML
495.Oblak servis OŠ Sunjaskole.hrSAML
496.Održavanje poslužitelja ustanovasrce.hrSAML
497.Odsjek za informacijske i komunikacijske znanosti Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebuffzg.hrSAML
498.office365.skole.hrcarnet.hrSAML
499.Online baze podataka - Clarivate Analytics Web of Sciencemzos.hrSAML
500.Online baze podataka - EBSCOmzos.hrSAML
501.OrtoFLEXsfsb.hrSAML
502.osTicket sustav Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebupravo.hrCAS
503.OTRS sustav Srcasrce.hrSAML
504.PAR Moodlepar.hrSAML
505.pcchip.carnet.hrcarnet.hrSAML
506.Perseidsffzg.hrSAML
507.PFST - Isvupluspfst.hrSAML
508.PMFST Mentorstva Web Apppmfst.hrSAML
509.PMFST Voditeljstvapmfst.hrSAML
510.Politehnika Pula - wwwpolitehnika-pula.hrSAML
511.Portal elektroničkih izvora za hrvatsku akademsku i znanstvenu zajednicunsk.hrCAS
512.Portal za CARNet sistem inženjerecarnet.hrSAML
513.Potvrda realizacije nastave za predstojnike zavoda ETFOsetfos.hrSAML
514.PPK helpdeskcarnet.hrFWS
515.Praksa - EFRIefri.hrSAML
516.Praksa - EFSTefst.hrSAML
517.Praksa - FKITfkit.hrSAML
518.Praksa - PBFpbf.hrSAML
519.Praksa - PTFOSptfos.hrSAML
520.Praksa - ŠUMFAKsumfak.hrSAML
521.Praksa - UNIDUunidu.hrSAML
522.Pregled statusa pristupa Internetu putem CARNetovih modemskih ulazacarnet.hrSAML
523.Pregled statusa pristupa Internetu putem DUO.CARNet uslugecarnet.hrSAML
524.Pregled statusa pristupa Internetu putem MetroCARNet uslugecarnet.hrSAML
525.Pregled statusa pristupa Internetu putem MobileCARNet uslugecarnet.hrSAML
526.Pregled statusa pristupa Internetu putem OptiCARNet uslugecarnet.hrSAML
527.Pregled statusa pristupa Internetu putem Stick2CARNet uslugecarnet.hrSAML
528.Pregled statusa pristupa Internetu putem Tele2CARNet uslugecarnet.hrSAML
529.Pregled statusa pristupa Internetu putem X/3D CARNet uslugecarnet.hrSAML
530.Prehrambeno-biotehnološki fakultet - Baza podataka djelatnikapbf.hrSAML
531.Prehrambeno-biotehnološki fakultet - Znanstveni projektipbf.hrSAML
532.Prijava na web stranicu Odjela za biologijuunios.hrSAML
533.Pristup vanjskih članova UV Srca na intwikisrce.hrSAML
534.PRO-MIL d.o.o, elektronički udžbenicipro-mil.hrSAML
535.Profil Klett, elektronički udžbeniciprofil-klett.hrSAML
536.ProMDM za škole - sustav za upravljanje mobilnim uređajimacarnet.hrSAML
537.Prometna učilicacarnet.hrSAML
538.PROPYXpro-mil.hrSAML
539.Proxy za pristup portalu elektroničkih izvoransk.hrSAML
540.Rasip - Računalni sustav za organizaciju i razmjenu datotekaffzg.hrSAML
541.Registar resursa 2srce.hrSAML
542.registrar.carnet.hrcarnet.hrSAML
543.Rektorat Sveučilišta u Zagrebuunizg.hrSAML
544.Repozitorij Doktorske škole Sveučilišta Josipa Jurja u Osijekuunios.hrSAML
545.Repozitorij Fakulteta strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebufsb.hrSAML
546.Repozitorij Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebugrad.hrSAML
547.Repozitorij KBC Osijekkbo.hrSAML
548.Repozitorij Poslovnog veleučilišta Zagrebpvzg.hrSAML
549.Repozitorij sveučilišnih studija, centara i službi Sveučilišta u Rijeciuniri.hrSAML
550.Repozitorij Veleučilišta Marko Marulić u Kninuveleknin.hrSAML
551.Repozitorij Veleučilišta u Bjelovaruvub.hrSAML
552.Rezervacija prostorija Sveučilišta u Rijeciuniri.hrSAML
553.rezervacije.carnet.hrcarnet.hrSAML
554.RIT Croatia - digitalni repozitorijacmt.hrSAML
555.Riteh indeks - razvojno okruženjeriteh.hrSAML
556.Riteh indeks stranica s web aplikacijama namjenjenim studentima Tehničkog fakulteta u Rijeciriteh.hrSAML
557.Riznicacarnet.hrSAML
558.SCPU KONTO portal za studenteunipu.hrSAML
559.Scriptrunnercarnet.hrSAML
560.Sigus - wikicarnet.hrSAML
561.Sketchpadcarnet.hrSAML
562.Službena stranica Sveučilišta u Dubrovniku - administracijaunidu.hrSAML
563.SOZIT Redminemzos.hrSAML
564.SPEEDirb.hrSAML
565.Spot.oneSAML
566.Srce - Portal za sistemcesrce.hrSAML
567.Srce DeskNowsrce.hrCAS
568.Srce osTicketsrce.hrCAS
569.SRCE RAsrce.hrSAML
570.Srce VPSsrce.hrSAML
571.Srce Xen Orchestrasrce.hrSAML
572.Srce Xen Orchestra Portalsrce.hrSAML
573.Središnji sustav za pohranu sistemskih zapisasrce.hrSAML
574.Središnji web Geodetskog fakultetageof.hrSAML
575.Staro AAI@EduHr web sjedište (arhiva.aaiedu.hr)srce.hrSAML
576.STEM genijalcisfsb.hrSAML
577.STEM stipendijemzos.hrSAML
578.Studentski raspored za studente FERIT-aetfos.hrSAML
579.Studij inženjerstvaunizg.hrSAML
580.StuDOM - lokalne računalne mreže studentskih domova RH (web sučelje)srce.hrSAML
581.sup-sandboxsrce.hrSAML
582.Sustav evidencije nastave Kineziološkog fakulteta Splitkifst.hrSAML
583.Sustav Puhsrce.hrSAML
584.Sustav za automatiziranu evaluaciju računalnih programariteh.hrSAML
585.Sustav za automatiziranu evaluaciju računalnih programariteh.hrSAML
586.Sustav za automatiziranu evaluaciju studentskih rješenja iz kolegija Baze podatakariteh.hrSAML
587.Sustav za automatsko podešavanje eduroam-a (instaler.eduroam.hr)srce.hrSAML
588.Sustav za automatsko podešavanje eduroam-a (installer.eduroam.hr)srce.hrSAML
589.Sustav za on-line prijavljivanje na tečajeve Srcasrce.hrSAML
590.Sustav za praćenje korištenja infrastrukture CRO NGIsrce.hrSAML
591.Sustav za provjeru funkcionalnosti novih verzija programskih jezika PHP i Javasrce.hrSAML
592.Sustav za upravljanje korisnicima CRO NGI-jasrce.hrSAML
593.Sustav za webinare Centra za e-učenje Srcasrce.hrSAML
594.Sustav za webinare Centra za e-učenje Srca (webinari.srce.hr)srce.hrSAML
595.Suvremene tehnologije u obrazovanjucarnet.hrSAML
596.Sveučilište Sjever DreamSpark Premium sustav za preuzimanje besplatnog Microsoft softveraunin.hrSAML
597.Sveučilište u Rijeci, Odjel za fiziku - ISVURIuniri.hrSAML
598.Sveučilište u Splitu, Sveučilišni odjel za forenzične znanosti - E-learning portalunist.hrSAML
599.Sveučilište u Zagrebu, Centar za istraživanje, razvoj i transfer tehnologijeunizg.hrSAML
600.sys.backupcarnet.hrSAML
601.sys.dnscarnet.hrSAML
602.sys.monitorcarnet.hrSAML
603.sys.portalcarnet.hrSAML
604.Šah uz školusahklube4.hrSAML
605.Šestarirb.hrSAML
606.Školski portalskolskaknjiga.hrSAML
607.Tečajevi Srca - Sustav za udaljeno učenjesrce.hrSAML
608.Tempus OPUSunizg.hrSAML
609.Ugovoristucsb.hrSAML
610.UPS - Upravljanje pametnim senzorimacarnet.hrSAML
611.Ured za međunarodnu suradnju Sveučilišta u Zagrebuunizg.hrSAML
612.vijece.gfos.hrgfos.hrSAML
613.Vijeće korisnika CARNetacarnet.hrSAML
614.voopIXcarnet.hrSAML
615.VPN - bazepravo.hrSAML
616.Vrednovanje digitalne zrelosti školafoi.hrSAML
617.Web aplikacija - Indigo SSOhazu.hrSAML
618.Web aplikacija - Indigo SSO - ief.hrief.hrSAML
619.Web aplikacija - raspored satisfzg.hrSAML
620.Web aplikacija cvsecure za PMFpmf.hrSAML
621.WEB Aplikacija e-Uciliste za automatsku identifikaciju profesoramev.hrSAML
622.Web aplikacija za izdavanje ugovora elektroničkim putemscka.hrSAML
623.Web aplikacija za pregled studentskih ugovorascsi.hrSAML
624.Web aplikacija za pregled studentskih ugovora Veleučilišta "Lavoslav Ružička" u Vukovaruvevu.hrSAML
625.Web aplikacija za sjednice Odjela za fiziku u Osijekuunios.hrSAML
626.Web aplikacija za sjednice Senata Sveučilišta u Osijekuunios.hrSAML
627.Web aplikacija za testiranje Shibboleth konfiguracije pod operativnim sustavom CentOS 7srce.hrSAML
628.Web Centra za kulturološka i povijesna istraživanja socijalizmaunipu.hrSAML
629.Web Fakulteta ekonomije i turizma "Dr. Mijo Mirković"unipu.hrSAML
630.Web Fakulteta ekonomije i turizma "Dr. Mijo Mirković"unipu.hrSAML
631.Web Fakulteta informatike u Puliunipu.hrSAML
632.Web Fakulteta političkih znanostifpzg.hrSAML
633.Web Fakulteta za interdisciplinarne, talijanske i kulturološke studijeunipu.hrSAML
634.Web Fakulteta za odgojne i obrazovne znanostiunipu.hrSAML
635.Web Filozofskog fakulteta Sveučilišta Jurja Dobrile u Puliunipu.hrSAML
636.Web Filozofskog fakulteta u Splituffst.hrSAML
637.Web FKIT-afkit.hrSAML
638.Web Građevinskog fakultetagrad.hrSAML
639.Web Hrvatskih studijahrstud.hrSAML
640.Web Kineziološkog fakultetakif.hrSAML
641.Web Medicinskog fakulteta u Puliunipu.hrSAML
642.Web Muzičke akademije Sveučilišta u Puliunipu.hrSAML
643.Web Odjela za informacijsko-komunikacijske tehnologijeunipu.hrSAML
644.Web Odjela za interdisciplinarne, talijanske i kulturološke studijeunipu.hrSAML
645.Web Odjela za prirodne i zdravstvene studije opzs.unipu.hrunipu.hrSAML
646.Web Odjela za tehničke studijeunipu.hrSAML
647.Web Politehnike u Pulipolitehnika-pula.hrSAML
648.Web portal Instituta Ruđer Boškovićirb.hrSAML
649.Web Pravnog fakulteta u Zagrebupravo.hrSAML
650.Web Prirodoslovno-matematičkog fakultetapmf.hrSAML
651.Web Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Zagrebupmf.hrSAML
652.Web sjedište Ekonomskog fakulteta u Rijeci na uniri.hr domeniefri.hrSAML
653.Web sjedište sustava nadzora AAI@EduHrsrce.hrSAML
654.Web sjedište wiki servisa Sveučilišta u Zagrebuunizg.hrSAML
655.Web sjedište wiki servisa Ministarstva znanosti, obrazovanja i sportamzos.hrSAML
656.Web sjedište www.eduroam.hrsrce.hrSAML
657.Web Stomatološkog fakultetasfzg.hrSAML
658.Web stranica FERIT-aetfos.hrSAML
659.Web stranica Pomorskog fakulteta u Splitupfst.hrSAML
660.Web stranice Ekonomskog fakulteta u Rijeciefri.hrSAML
661.Web stranice FERIT-aetfos.hrSAML
662.Web stranice HUP-ove inicijative za mladeefos.hrSAML
663.Web stranice Sveučilišta u Osijekuunios.hrSAML
664.Web Studentskog intranetaunipu.hrSAML
665.Web Studija Energetike Sveučilišta u Zagrebu u Šibenikuunizg.hrSAML
666.Web Studijskog programa Vojnih studijaunizg.hrSAML
667.Web Sveučilišnog računskog i informacijskog centra u Puliunipu.hrSAML
668.Web Sveučilišta Jurja Dobrile u Puliunipu.hrSAML
669.Web Tehničkog fakulteta Sveučilišta u Rijeciriteh.hrSAML
670.Web usluge AAI@EduHr: autentikacijski proxy za društvene mrežesrce.hrSAML
671.Web-aplikacija baza projekata EFZGefzg.hrSAML
672.Web-aplikacija rasporedaaspira.hrSAML
673.Web-aplikacija za pregled studentskih ugovoraunizd.hrSAML
674.WebArgosypmfst.hrSAML
675.WebEd Classroom Management sustavcarnet.hrSAML
676.WebEd Democarnet.hrSAML
677.WebEd Demo Windowscarnet.hrSAML
678.WebMailcarnet.hrFWS
679.Wiki Farmaceutsko-biokemijskog fakultetapharma.hrSAML