Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
  • Hrvatski
  • English

Web aplikacije

U ovu kategoriji spadaju usluge koje koriste HTTPS/SOAP/SAML/CAS protokole. Usluge koje koriste sustav jedinstvene autentikacije korisnika označene su na popisu kraticom SAML ili CAS.

Napomena: Na popisu se nalaze isključivo usluge u produkcijskom statusu.

Za detaljnije informacije kliknite mišem na naziv usluge.

Naziv aplikacijeVlasnik aplikacijeAutentikacijski mehanizam
1.12tesla DokuWiki HomePagepmf.hrSAML
2.A1 PPK autorizacijacarnet.hrSAML
3.AAI Devsrce.hrSAML
4.AAI@EduHr autentifikacija za produkcijski vsmti.hrvsmti.hrSAML
5.AAI@EduHr Labsrce.hrSAML
6.AAI@EduHr websrce.hrSAML
7.Abuse obradacarnet.hrFWS
8.Administracija korisnika servisa za Upisnikemzos.hrSAML
9.Administracijska aplikacija prijava na visoka učilišta (admin.nispvu.hr)azvo.hrSAML
10.Administracijsko sučelje za ISSP REST APImzos.hrSAML
11.Administratorska aplikacija državne mature i upisa na fakultete (admin.ncvvo.hr)carnet.hrSAML
12.Adobe Connect 9carnet.hrSAML
13.Adobe Connect Pro 10 (SAML native)carnet.hrSAML
14.Aplikacija za administraciju prijava studijskih programaazvo.hrSAML
15.Aplikacija za istraživanje - informiranost maturanataazvo.hrSAML
16.Aplikacija za kontrolu zauzeća dvoranaefos.hrSAML
17.Aplikacija za pregled studentskih ugovorascst.hrSAML
18.Aplikacija za prijavu na natječaj za smještaj, pregled ponude poslova i izdanih studentskih ugovorascvz.hrSAML
19.Aplikacija za prijavu na natječaj za smještaj, pregled ponude poslova i izdanih studentskih ugovorastucos.hrSAML
20.Aplikacija za prijavu neprihvatljivih ponašanja u akademskoj zajedniciunizg.hrSAML
21.Aplikacija za pristup podacima usluga ISAK i ISSPsrce.hrSAML
22.Aplikacija za sinkronizaciju podataka prilikom povezivanja ISVU - LDAPsrce.hrSAML
23.Aplikacija za upravljanje virtualnim organizacijama u sustavu AAI@EduHrsrce.hrSAML
24.Aplikacija za upravljanje virtualnim organizacijama u sustavu AAI@EduHr - društvene mrežesrce.hrSAML
25.Aplikacija za web ugovore SC Sisakscsisak.hrSAML
26.Aplikacije Sveučilišta u Zagrebuunizg.hrSAML
27.Aplikacije Sveučilišta u Zagrebu (apps.unizg.hr)unizg.hrSAML
28.Arhiva AAI@EduHr web sjedištasrce.hrSAML
29.Autentikacija za aplikacije Rektorata Sveučilišta u Zagrebuunizg.hrSAML
30.Autentikacija za aplikacije Sveučilišta u Zagrebuunizg.hrSAML
31.Autentikacija za web Pomorskog fakulteta u Splitupfst.hrSAML
32.Autorizacija na internet stranicu Studenskog centra Sveučilišta u Dubrovniku putem AAI@EduHrunidu.hrSAML
33.Autorizacija na internet stranicu Sveučilišta u Dubrovniku putem AAI@EduHrunidu.hrSAML
34.Autorizacija stipendijamzos.hrSAML
35.Baltazarirb.hrSAML
36.Baltazar - sustav učenja na daljinu (svi studenti osim Menadžmenta javnog sektora)bak.hrSAML
37.Baza doktoranada OBADunizg.hrSAML
38.Baza podataka znanstvenih projekata RHirb.hrSAML
39.Baza projekata FSBfsb.hrSAML
40.Broj studenatasrce.hrSAML
41.CAP AAIsrce.hrSAML
42.CARNet administracija Javnog posluziteljacarnet.hrSAML
43.CARNet Adobe Connect Procarnet.hrSAML
44.CARNet Libarcarnet.hrSAML
45.CARNet LMScarnet.hrSAML
46.CARNet Loomencarnet.hrSAML
47.CARNET Moodle - posebni zahtjev Ministarstva - cn1-loomencarnet.hrSAML
48.CARNET Moodle - posebni zahtjev Ministarstva - cn2-loomencarnet.hrSAML
49.CARNET Moodle - posebni zahtjev Ministarstva - cn3-loomencarnet.hrSAML
50.CARNET Moodle - posebni zahtjev Ministarstva - cn4-loomencarnet.hrSAML
51.CARNET Moodle - posebni zahtjev Ministarstva - loomen1carnet.hrSAML
52.CARNet Moodle MOOCcarnet.hrSAML
53.CARNet Remailercarnet.hrSAML
54.CARNet RTcarnet.hrSAML
55.CARNet TCR-rezervacijecarnet.hrSAML
56.CARNET-ov CRM - predprodukcijacarnet.hrSAML, FWS
57.CARNetov interni webcarnet.hrSAML
58.CARNetove interne aplikacijecarnet.hrSAML
59.Centar za cjeloživotno obrazovanje Učiteljskog fakulteta u Zagrebuufzg.hrSAML
60.Centar za elektroničko obrazovanjevss.hrSAML
61.CIP-Webtvz.hrSAML
62.Cloud aplikacije Knjižnice IRB-airb.hrSAML
63.Cloud usluga - Virtual Computing Labsrce.hrSAML
64.Cloud usluga - Virtual Private Serversrce.hrSAML
65.Cloud usluga - Virtual Private Server - Zahtjevisrce.hrSAML
66.CRM sustavcarnet.hrFWS
67.CRO NGI - Hrvatska nacionalna grid infrastruktura - web sjedištesrce.hrSAML
68.CRO NGI - Hrvatska nacionalna grid infrastruktura - wikisrce.hrSAML
69.CRO NGI HTC Cloudsrce.hrSAML
70.Croatian Internet eXchange (CIX)srce.hrSAML
71.CROSBIirb.hrSAML
72.CROSBI Adminirb.hrSAML
73.CROSBI Frontirb.hrSAML
74.CROSBI Front Restrictedirb.hrSAML
75.CUC prijava sudionikacarnet.hrSAML
76.CUC webcarnet.hrSAML
77.Dabar - Digitalni repozitorij Visokog učilišta Algebraracunarstvo.hrSAML
78.Dabar - Repozitorij Hrvatskog instituta za povijestisp.hrSAML
79.Dabar - default-ni produkcijski repozitorijsrce.hrSAML
80.Dabar - Digitalni akademski arhiv i repozitorij Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebusfzg.hrSAML
81.Dabar - Digitalni akademski repozitorij završnih i diplomskih radova Visoke škole za inspekcijski i kadrovski menadžment u Splituvsikmp.hrSAML
82.Dabar - Digitalni repozitorij Centra za integrativnu bioetiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebuffzg.hrSAML
83.Dabar - Digitalni repozitorij Hrvatskog katoličkog sveučilištaunicath.hrSAML
84.Dabar - Digitalni repozitorij Libertas međunarodnog sveučilištalibertas.hrSAML
85.Dabar - Digitalni repozitorij Međimurskog veleučilišta u Čakovcumev.hrSAML
86.Dabar - Digitalni repozitorij Muzičke akademijemuza.hrSAML
87.Dabar - Digitalni repozitorij Odjela za kulturologiju u Osijekuunios.hrSAML
88.Dabar - Digitalni repozitorij Politehnike Pulapolitehnika-pula.hrSAML
89.Dabar - Digitalni repozitorij Sveučilišta Sjeverunin.hrSAML
90.Dabar - Digitalni repozitorij Veleučilišta u Požegivup.hrSAML
91.Dabar - Digitalni repozitorij Veleučilišta u Rijeciveleri.hrSAML
92.Dabar - DJKBF repozitorijdjkbf.hrSAML
93.Dabar - EFOS repozitorijefos.hrSAML
94.Dabar - Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijekfazos.hrSAML
95.Dabar - GradRi repozitorijuniri.hrSAML
96.Dabar - GradRi repozitorij (repository)uniri.hrSAML
97.Dabar - Institucionalni repozitorij Pravnog fakulteta u Osijekupravos.hrSAML
98.Dabar - Institut za javne financijeijf.hrSAML
99.Dabar - javni web Dabrasrce.hrSAML
100.Dabar - KBF-Splitkbf-st.hrSAML
101.Dabar - KIFoREPkif.hrSAML
102.Dabar - Nacionalni repozitorij disertacija DRnsk.hrSAML
103.Dabar - Nacionalni repozitorij završnih i diplomskih radova ZIRnsk.hrSAML
104.Dabar - Podest – Repozitorij Instituta za povijest umjetnostiipu.hrSAML
105.Dabar - Pravni fakultet u Splitupravst.hrSAML
106.Dabar - razvojno okruženje 1srce.hrSAML
107.Dabar - razvojno okruženje 2srce.hrSAML
108.Dabar - razvojno okruženje 3srce.hrSAML
109.Dabar - razvojno okruženje 4srce.hrSAML
110.Dabar - razvojno okruženje 5srce.hrSAML
111.Dabar - razvojno okruženje 6srce.hrSAML
112.Dabar - REP ALU UNIZG - Repozitorij Akademije likovnih umjetnosti u Zagrebualu.hrSAML
113.Dabar - REPEFZG (Repozitorij radova Ekonomskog fakulteta)efzg.hrSAML
114.Dabar - Repozitorij ADUadu.hrSAML
115.Dabar - Repozitorij Agronomskog fakulteta u Zagrebuagr.hrSAML
116.Dabar - Repozitorij Akademije za umjetnost i kulturu u Osijekuuaos.hrSAML
117.Dabar - Repozitorij diplomskih radova Medicinskog fakulteta u Osijekumefos.hrSAML
118.Dabar - Repozitorij Državnog hidrometeorološkog zavodadhz.hrSAML
119.Dabar - Repozitorij Edukacijsko-rehabilitacijskog fakultetaerf.hrSAML
120.Dabar - Repozitorij Edward Bernays VŠKMbernays.hrSAML
121.Dabar - Repozitorij Ekonomskog fakulteta Rijeka ; Repozitorij EFRI ; Repository of the University of Rijeka, Faculty of Economics, FECRIuniri.hrSAML
122.Dabar - Repozitorij Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Splituefst.hrSAML
123.Dabar - Repozitorij Ekonomskog instituta Zagrebeizg.hrSAML
124.Dabar - Repozitorij Elektrotehničkog fakulteta Osijeketfos.hrSAML
125.Dabar - Repozitorij Fakulteta elektrotehnike i računarstva u Zagrebufer.hrSAML
126.Dabar - Repozitorij Fakulteta građevinarstva, arhitekture i geodezije, Sveučilište u Splitugradst.hrSAML
127.Dabar - Repozitorij Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebufkit.hrSAML
128.Dabar - Repozitorij Fakulteta organizacije i informatikefoi.hrSAML
129.Dabar - Repozitorij Fakulteta političkih znanosti, sveučilište u Zagrebufpzg.hrSAML
130.Dabar - Repozitorij Fakulteta prometnih znanostifpz.hrSAML
131.Dabar - Repozitorij Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijekfdmz.hrSAML
132.Dabar - Repozitorij Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvuuniri.hrSAML
133.Dabar - Repozitorij Fakulteta za odgojne i obrazovne znanostifoozos.hrSAML
134.Dabar - Repozitorij Fakulteta zdravstvenih studijauniri.hrSAML
135.Dabar - Repozitorij Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebupharma.hrSAML
136.Dabar - Repozitorij Fesb-afesb.hrSAML
137.Dabar - Repozitorij Filozofskog fakulteta Rijeka - Repozitorij FFRIuniri.hrSAML
138.Dabar - Repozitorij Filozofskog fakulteta u Osijeku (FFOS-repozitorij)ffos.hrSAML
139.Dabar - Repozitorij Filozofskog fakulteta u Splituffst.hrSAML
140.Dabar - Repozitorij Geodetskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebugeof.hrSAML
141.Dabar - Repozitorij Geotehničkog fakultetagfv.hrSAML
142.Dabar - Repozitorij GFOSgfos.hrSAML
143.Dabar - Repozitorij Gradske i sveučilišne knjižnice Osijekgskos.hrSAML
144.Dabar - Repozitorij Grafičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebugrf.hrSAML
145.Dabar - Repozitorij Hrvatskih studijahrstud.hrSAML
146.Dabar - Repozitorij Hrvatskog geološkog institutahgi-cgs.hrSAML
147.Dabar - Repozitorij Hrvatskog vojnog učilišta "Dr. Franjo Tuđman"hvu-morh.hrSAML
148.Dabar - Repozitorij Instituta za fizikuifs.hrSAML
149.Dabar - Repozitorij Katoličkoga bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebukbf.hrSAML
150.Dabar - Repozitorij Kemijsko-tehnološkog fakulteta Splitktf-split.hrSAML
151.Dabar - Repozitorij Kineziološkog fakulteta u Splitukifst.hrSAML
152.Dabar - Repozitorij Kliničkog bolničkog centra Sestre milosrdnicekbcsm.hrSAML
153.Dabar - Repozitorij Medicinskog fakulteta Rijekauniri.hrSAML
154.Dabar - Repozitorij Medicinskoga fakulteta u Splitumefst.hrSAML
155.Dabar - Repozitorij Metalurškog fakulteta Sisak, Sveučilište u Zagrebusimet.hrSAML
156.Dabar - Repozitorij Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebunsk.hrSAML
157.Dabar - Repozitorij Odjela za biologijuunios.hrSAML
158.Dabar - Repozitorij Odjela za biotehnologiju Sveučilišta u Rijeciuniri.hrSAML
159.Dabar - Repozitorij Odjela za fiziku Sveučilišta u Rijeciuniri.hrSAML
160.Dabar - Repozitorij Odjela za fiziku u Osijekuunios.hrSAML
161.Dabar - Repozitorij Odjela za informatiku Sveučilišta u Rijeciuniri.hrSAML
162.Dabar - Repozitorij Odjela za kemijuunios.hrSAML
163.Dabar - Repozitorij Odjela za matematiku Sveučilišta u Rijeciuniri.hrSAML
164.Dabar - Repozitorij Odjela za matematiku u Osijekuunios.hrSAML
165.Dabar - Repozitorij Poljoprivrednog fakulteta u Osijekufazos.hrSAML
166.Dabar - Repozitorij Pomorskog fakulteta u Rijeci -Repozitorij PFRI - Repository of the University of Rijeka, Faculty of Maritime Studiesuniri.hrSAML
167.Dabar - Repozitorij Pomorskog fakulteta u Splitupfst.hrSAML
168.Dabar - Repozitorij Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeciuniri.hrSAML
169.Dabar - Repozitorij Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebupravo.hrSAML
170.Dabar - Repozitorij Prehrambeno-biotehnološkog fakulteta u Zagrebupbf.hrSAML
171.Dabar - Repozitorij Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Osijek, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijekuptfos.hrSAML
172.Dabar - Repozitorij Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebupmf.hrSAML
173.Dabar - Repozitorij Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Splitupmfst.hrSAML
174.Dabar - Repozitorij RGNFrgn.hrSAML
175.Dabar - Repozitorij SFSBsfsb.hrSAML
176.Dabar - Repozitorij Srcasrce.hrSAML
177.Dabar - Repozitorij Sveučilišne knjižnice Rijeka - Repozitorij SVKRI; Repository of the University of Rijeka Library - URL repositorysvkri.hrSAML
178.Dabar - Repozitorij Sveučilišnog odjela za forenzične znanosti Sveučilišta u Splituunist.hrSAML
179.Dabar - Repozitorij Sveučilišnog odjela za stručne studije Sveučilišta u Splituunist.hrSAML
180.Dabar - Repozitorij Sveučilišnog odjela za studije mora Sveučilišta u Splituunist.hrSAML
181.Dabar - Repozitorij Sveučilišnog odjela zdravstvenih studijaunist.hrSAML
182.Dabar - Repozitorij Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijekuunios.hrSAML
183.Dabar - Repozitorij Sveučilišta u Dubrovnikuunidu.hrSAML
184.Dabar - Repozitorij Sveučilišta u Splitusvkst.hrSAML
185.Dabar - Repozitorij Sveučilišta u Zadruunizd.hrSAML
186.Dabar - Repozitorij Sveučilišta u Zagrebuunizg.hrSAML
187.Dabar - Repozitorij Šumarskog fakultetasumfak.hrSAML
188.Dabar - Repozitorij Tehničkog fakulteta u Rijeciriteh.hrSAML
189.Dabar - Repozitorij Tekstilno-tehnološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebuttf.hrSAML
190.Dabar - Repozitorij Učiteljskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebuufzg.hrSAML
191.Dabar - Repozitorij UFRIuniri.hrSAML
192.Dabar - Repozitorij Umjetničke akademije u Osijekuuaos.hrSAML
193.Dabar - Repozitorij Umjetničke akademije u Splituumas.hrSAML
194.Dabar - Repozitorij Veleučilišta Baltazar Zaprešić u Zaprešićubak.hrSAML
195.Dabar - Repozitorij Veleučilišta u Karlovcuvuka.hrSAML
196.Dabar - Repozitorij Veleučilišta u Slavonskom Broduvusb.hrSAML
197.Dabar - Repozitorij Veleučilišta u Šibenikuvus.hrSAML
198.Dabar - Repozitorij Veleučilišta u Vukovaruvevu.hrSAML
199.Dabar - Repozitorij Veleučilišta VERNvernnet.hrSAML
200.Dabar - Repozitorij Veterinarskog fakulteta u Zagrebuvef.hrSAML
201.Dabar - Repozitorij VGUKvguk.hrSAML
202.Dabar - Repozitorij Visoke škole Viroviticavsmti.hrSAML
203.Dabar - Repozitorij Visoke škole za ekonomiju, poduzetništvo i upravljanje Nikola Šubić ZrinskiSAML
204.Dabar - Repozitorij Visoke škole za sigurnostvss.hrSAML
205.Dabar - Repozitorij Visoke tehničke škole u Bjelovaruvub.hrSAML
206.Dabar - Repozitorij završnih radova Filozofskog fakulteta Sveučilita u Zagrebuffzg.hrSAML
207.Dabar - Repozitorij završnih radova Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebumef.hrSAML
208.Dabar - Repozitorij završnih radova RRiF VŠrvs.hrSAML
209.Dabar - Repozitorij završnih radova Sveučilišta Jurja Dobrile u Puliunipu.hrSAML
210.Dabar - Repozitorij završnih radova Veleučilišta Nikola Tesla u Gospićuvelegs-nikolatesla.hrSAML
211.Dabar - Repozitorij Zdravstvenog veleučilišta Zagrebzvu.hrSAML
212.Dabar - SEELS Network Database (SEELSNDB)pravri.hrSAML
213.Dabar - središnji servis (čvor - karaka-dabar.srce.hr)srce.hrSAML
214.Dabar - središnji servis (čvor - karaka-template.srce.hr)srce.hrSAML
215.Dabar - središnji servis (čvor - karaka-unizg.srce.hr)srce.hrSAML
216.Dabar - središnji servis (čvor - karaka-zir.srce.hr)srce.hrSAML
217.Dabar - središnji servis (čvor karaka-inst1.srce.hr)srce.hrSAML
218.Dabar - središnji servis (čvor karaka-inst2.srce.hr)srce.hrSAML
219.Dabar - Sveučilište u Rijeciuniri.hrSAML
220.Dabar - UNIZG Arhivunizg.hrSAML
221.Dabar - Veleučilište s pravom javnosti Baltazar Zaprešićbak.hrSAML
222.Dabar - Veleučilište Velika Goricavvg.hrSAML
223.Dabar - Visoka poslovna škola Zagrebpvzg.hrSAML
224.Dabar - Visoka škola za menadžment i dizajn ASPIRA Splitaspira.hrSAML
225.Dabar - Zagreb School of Economics and Management Repositoryzsem.hrSAML
226.Dabar - Završni radovi Studija energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora u Šibenikuunizg.hrSAML
227.Dabar - Zid : Repozitorij Sveučilišne knjižnice u Splitusvkst.hrSAML
228.DEMLASgeof.hrSAML
229.Dev - AOSIsrce.hrSAML
230.Digitalni raspored GFOSgfos.hrSAML
231.Digitalni repozitorij dokumenataracunarstvo.hrSAML
232.Digitalni udžbenici - Elementelement.hrSAML
233.DigRep - digitalni repozitorij SFSBsfsb.hrSAML
234.Distribucijski centar za Microsoftove proizvodesrce.hrSAML
235.Dreamspark Premium za korisnike Matematičkog odsjeka PMF-apmf.hrSAML
236.DreamSpark usluga za korisnike Tehničkog fakulteta u Rijeciriteh.hrSAML
237.Državne socio-ekonomske stipendijemzos.hrSAML
238.e-Dnevnik Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebusfzg.hrSAML
239.e-Knjižnicacarnet.hrSAML
240.e-Maticecarnet.hrFWS
241.e-potvrde CARNetcarnet.hrSAML
242.e-Potvrde za učenike i roditeljecarnet.hrSAML
243.e-servisi FO Prirodoslovno-matematičkog fakultetapmf.hrSAML
244.e-sfera - digitalni sustav udžbenika Školske knjigeskolskaknjiga.hrSAML
245.e-Škole - Aplikacija za prikupljanje podataka za administracijske potrebe projekta e-Školecarnet.hrSAML
246.e-Škole - mikropodacicarnet.hrSAML
247.e-Škole - mikropodaci (razvoj)carnet.hrSAML
248.e-Škole - mikropodaci OIDC proxycarnet.hrSAML
249.e-Škole Wi-Fi - Arubacarnet.hrSAML
250.e-Škole Wi-Fi - Merakicarnet.hrSAML
251.e-učenje VuKavuka.hrSAML
252.e.udzbenikSAML
253.eBaltazar - sustav učenja na daljinu (Menadžment javnog sektora)bak.hrSAML
254.ECTS katalogagr.hrSAML
255.Edgar Online Exam Systemfer.hrSAML
256.Edgar Online Exam Systemfer.hrSAML
257.edu.hr portalcarnet.hrSAML
258.edu.hr portal (alternativna web adresa)carnet.hrSAML
259.eduAdresarsrce.hrSAML
260.eduAdresar adminsrce.hrSAML
261.eduKnjižaracarnet.hrSAML
262.Eduplanunist.hrSAML
263.EduPlan MEFSTmefst.hrSAML
264.EduPlanFFSTSplitffst.hrSAML
265.EduPlanKTFSplitktf-split.hrSAML
266.EduPlanOFZSplitunist.hrSAML
267.EduPlanOPSSSplitunist.hrSAML
268.EduPlanOSSSplitunist.hrSAML
269.EduPlanPFRijekapfri.hrSAML
270.EduPlanPFSTSplitpfst.hrSAML
271.EduPlanPVSTSplitpravst.hrSAML
272.Edupoint tečajevicarnet.hrSAML
273.eduroam - hosting RADIUS Web aplikacijasrce.hrSAML
274.Edutorijcarnet.hrSAML
275.EFZG - Sustav za anketiranjeefzg.hrCAS
276.EFZG Analyticsefzg.hrSAML
277.EFZGIzborniefzg.hrSAML
278.EFZGSmjeroviefzg.hrSAML
279.Elektroničke knjige – Kršćanska sadašnjostks.hrSAML
280.Elektrostrojarska škola Varaždin - elektronički udžbeniciskole.hrSAML
281.EMA - Aplikacija za organizaciju edukacijecarnet.hrSAML
282.EMA - Aplikacija za organizaciju edukacije - preprodukcijska aplikacijacarnet.hrSAML
283.Energetski studij Šibenikunizg.hrSAML
284.eTURmzos.hrSAML
285.Evidencija međunarodne suradnjeunizg.hrSAML
286.Evidencija studenata RiTehriteh.hrSAML
287.F-Ticks websrce.hrSAML
288.FER natprofer.hrSAML
289.FFRI ISVUffri.hrSAML
290.Filesender Aplikacijasrce.hrSAML
291.FOI Demo Anketafoi.hrSAML, CAS
292.FOI Eventsfoi.hrSAML
293.Foodle - usluga za planiranje sastanaka i provođenje jednostavnih anketa i upitnika (http://foodle.srce.hr/)srce.hrSAML
294.Fulir DATAirb.hrSAML
295.G Suite for Education za Športsku gimnazijuskole.hrSAML
296.G Suite za CARNETcarnet.hrSAML
297.G Suite za Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijekfdmz.hrSAML
298.G Suite za Filozofski fakultet u Splituffst.hrSAML
299.G Suite za INDUSTRIJSKA ŠKOLAskole.hrSAML
300.G Suite za Pravni fakultet Osijekpravos.hrSAML
301.G Suite za Pravni fakultet u Zagrebupravo.hrSAML
302.G Suite za skole.hrskole.hrSAML
303.G Suite za Strojarski fakultet u Slavonskom Brodusfsb.hrSAML
304.G Suite za Studentski centar Rijekascri.hrSAML
305.G Suite za Sveučilište u Dubrovnikuunidu.hrSAML
306.G Suite za Sveučilište u Splituunist.hrSAML
307.G Suite za Veleučilište u Bjelovaruvub.hrSAML
308.G Suite za Veterinarski fakultet Sveučilišta u Zagrebuvef.hrSAML
309.Generator Državne Maturencvvo.hrSAML
310.Gimnazijski ekološki laboratorijskole.hrSAML
311.Godišnji izvještaji ustanova članicacarnet.hrSAML
312.Google Apps Education Edition za Elektrotehnički fakultet Osijeketfos.hrSAML
313.Google Apps Education Edition za Sveučilište Jurja Dobrile u Puliunipu.hrSAML
314.Google Apps Education Edition za Sveučilište u Rijeciuniri.hrSAML
315.Google Apps Education Edition za Teološki fakultet Matija Vlačić Iliriktfmvi.hrSAML
316.Google Apps za Akademiju dramskih umjetnostiadu.hrSAML
317.Google Apps za Institut za antropologijuinantro.hrSAML
318.Google Apps za Međimursko veleučilištemev.hrSAML
319.Google Apps za Muzičku akademijumuza.hrSAML
320.Google Apps za studente Međimurskog veleučilištamev.hrSAML
321.Google Apps za Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebusrce.hrSAML
322.Google Apps za Sveučilište Libertaslibertas.hrSAML
323.Google Apps za Sveučilište Sjeverunin.hrSAML
324.Google Apps za Visoku tehničku školu u Bjelovaruvub.hrSAML
325.Helpdesk Wikicarnet.hrSAML
326.Hrčak - Portal znanstvenih časopisa Republike Hrvatskesrce.hrSAML
327.Hrčak - Portal znanstvenih časopisa Republike Hrvatskesrce.hrSAML
328.Hrčak - Portal znanstvenih časopisa Republike Hrvatske - Razvojna okolinasrce.hrSAML
329.Hrčak - Portal znanstvenih časopisa Republike Hrvatske - Razvojna okolina (dev1)srce.hrSAML
330.Hrčak - Portal znanstvenih časopisa Republike Hrvatske - Razvojna okolina 1srce.hrSAML
331.HRN4You - online pregled hrvatskih normihzn.hrSAML
332.HZZ - Anketa o profesionalnim namjerama učenika osnovnih i srednjih školahzz.hrSAML
333.iLocksrce.hrSAML
334.Informacijski sustav studentske prehrane - web aplikacija za studentesrce.hrSAML
335.Informacijski sustav visokih učilišta (ISVU)srce.hrSAML
336.Informacijski sustav visokih učilišta (ISVU) - Studomat sučelje s virtualnom tipkovnicomsrce.hrSAML
337.Informacijski sustava visokih učilišta (ISVU) - Skladište podatakasrce.hrSAML
338.Interne CARNetove aplikacije 2carnet.hrSAML
339.Interni dokumenti fakultetapbf.hrSAML
340.Interni informacijski servis Srca - sflow CIXsrce.hrSAML
341.Interni informacijski servis Srca - sflow Srcesrce.hrSAML
342.Interni informacijski servisi - Nadzor računalnih sredstava Srcasrce.hrSAML
343.Interni informacijski servisi Srca - Gitlabsrce.hrSAML
344.Interni informacijski servisi Srca - Jirasrce.hrSAML
345.Interni informacijski servisi Srca - Network Weathermapsrce.hrSAML
346.Interni informacijski servisi Srca - NOC konfiguracije & syslogsrce.hrSAML
347.Interni informacijski servisi Srca - palunko.srce.hrsrce.hrSAML
348.Interni informacijski servisi Srca - Stari Wikisrce.hrSAML
349.Interni informacijski servisi Srca - Stari Wiki (alternativna adresa)srce.hrSAML
350.Interni informacijski servisi Srca - SysIntranet websrce.hrSAML
351.Interni informacijski servisi Srca - Wikisrce.hrSAML
352.Interni servis Srca - Remailersrce.hrSAML
353.Interni servisi Srcasrce.hrSAML
354.Interni servisi Srca - Websrce.hrSAML
355.Interni servisi za sistemcesrce.hrSAML
356.Interni web Srcasrce.hrSAML
357.Intranet autorizacija na web stranice Šumarskog fakultetasumfak.hrSAML
358.Intranet stranice Katoličkog bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Splitukbf-st.hrSAML
359.Intranet Sveučilišta Jurja Dobrile u Puliunipu.hrSAML
360.Inventura CARNet opremecarnet.hrSAML
361.IRB rezervacijeirb.hrSAML
362.ISSP izvještajni sustavsrce.hrSAML
363.ISVU – Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeciuniri.hrSAML
364.ISVU – Odjela za informatiku Sveučilišta u Rijeciuniri.hrSAML
365.ISVU – Sveučilišta u Rijeciuniri.hrSAML
366.ISVU – Tehničkog fakulteta Sveučilišta u Rijeciriteh.hrSAML
367.ISVURI - Fakultet zdravstvenih studija u Rijeciuniri.hrSAML
368.ISVURI – Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeciuniri.hrSAML
369.ISVURi – Odjel za biotehnologiju Sveučilišta u Rijeciuniri.hrSAML
370.ISVURI – Odjel za matematiku Sveučilišta u Rijeciuniri.hrSAML
371.ISVURI – Pravni fakultet Sveučilišta u Rijecipravri.hrSAML
372.ISVURI – Sveučilište u Rijeci - Studij logopedijeuniri.hrSAML
373.ISVURI – Sveučilište u Rijeci - Studij politehnikeuniri.hrSAML
374.IVRA studentska mrežaivra-student.hrSAML
375.Javne web usluge Srca - IT-UniZg, MSRef centarsrce.hrSAML
376.Javni informacijski servisi Srca - Wikisrce.hrSAML
377.Jedinstvena Studentska Sveučilišna Anketaunios.hrSAML
378.JupyterHubsrce.hrSAML, CAS
379.Katalog djelatnika Agronomskog fakultetaagr.hrSAML
380.Katalog e-kolegija ustanova u sustavu visokog obrazovanjasrce.hrSAML
381.katalog poslijediplomskog studija "Poljoprivredne znanosti"agr.hrSAML
382.Katalog projekata Agronomskog fakultetaagr.hrSAML
383.Kolegiosrce.hrSAML
384.Kolekcija web-aplikacija Sveučilišta u Zagrebuunizg.hrSAML
385.kvizovi.srednja.hrsrednja.hrSAML
386.Laboratorij Udruge Demokracija 2.0ief.hrSAML
387.lektire.skole.hrcarnet.hrSAML
388.Limesurvey - upitnik.carnet.hrcarnet.hrSAML
389.LimeSurvey - Usluga za izradu anketnih upitnikasrce.hrSAML
390.LimeSurvey2srce.hrSAML
391.login za microsoft OnTheHubzvu.hrSAML
392.login.carnet.hrcarnet.hrSAML
393.Loomen integracijecarnet.hrSAML
394.mCARNetcarnet.hrSAML
395.mdm.skole.hr - predprodukcijacarnet.hrSAML
396.Meduzacarnet.hrSAML
397.Međuknjižnična posudbansk.hrSAML
398.MefZgPhDmef.hrSAML
399.MefZgSenmef.hrSAML
400.Merlin - Sustav za e-učenje (merlin.srce.hr)srce.hrSAML
401.Merlin - Sustav za e-učenje (moodle.srce.hr)srce.hrSAML
402.Merlin u školi - Sustav za e-učenjesrce.hrSAML
403.Microsoft DreamSpark Premium autorizacijski servismicrosoft.hrSAML
404.Microsoft Imagine Mathos repozitorijunios.hrSAML
405.Microsoft Office 365microsoft.hrSAML
406.Microsoft Office 365 za Arhitektonski fakultetarhitekt.hrSAML
407.Microsoft Office 365 za korisnike PMF Splitpmfst.hrSAML
408.Microsoft Office 365 za korisnike Elektrotehničkog Fakulteta Osijeketfos.hrSAML
409.Microsoft Office 365 za korisnike Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijekfdmz.hrSAML
410.Microsoft Office 365 za korisnike Geodetskog fakulteta - Sveučilište u Zagrebugeof.hrSAML
411.Microsoft Office 365 za korisnike Instituta za filozofijuifzg.hrSAML
412.Microsoft Office 365 za korisnike iz Akademije dramske Umjetnostiadu.hrSAML
413.Microsoft Office 365 za korisnike iz CARNetacarnet.hrSAML
414.Microsoft Office 365 za korisnike iz domene efzg.hrefzg.hrSAML
415.Microsoft office 365 za korisnike iz EFSTefst.hrSAML
416.Microsoft Office 365 za korisnike iz Fakulteta filozofije i religijskih znanostiffrz.hrSAML
417.Microsoft Office 365 za korisnike iz Fakulteta građevinarstva, arhitekture i geodezije u Splitugradst.hrSAML
418.Microsoft Office 365 za korisnike iz Fakulteta organizacije i informatike Varaždinfoi.hrSAML
419.Microsoft Office 365 za korisnike iz FER-afer.hrSAML
420.Microsoft Office 365 za korisnike iz Filozofski fakultet, Sveučilište u Splituffst.hrSAML
421.Microsoft Office 365 za korisnike iz Geotehničkog fakultetagfv.hrSAML
422.Microsoft Office 365 za korisnike iz Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebugrad.hrSAML
423.Microsoft Office 365 za korisnike iz Grafičkog fakultetagrf.hrSAML
424.Microsoft Office 365 za korisnike iz HAZUhazu.hrSAML
425.Microsoft Office 365 za korisnike iz Hrvatskog geološkog institutahgi-cgs.hrSAML
426.Microsoft Office 365 za korisnike iz Hrvatskog instituta za povijestisp.hrSAML
427.Microsoft Office 365 za korisnike iz Hrvatskog katoličkog sveučilištaunicath.hrSAML
428.Microsoft Office 365 za korisnike iz Institut za arheologijuiarh.hrSAML
429.Microsoft Office 365 za korisnike iz Institut za jadranske kulture i melioraciju kršakrs.hrSAML
430.Microsoft Office 365 za korisnike iz Institut za razvoj i međunarodne odnoseirmo.hrSAML
431.Microsoft Office 365 za korisnike iz Instituta za arheologijuiarh.hrSAML
432.Microsoft Office 365 za korisnike iz Instituta za etnologiju i folkloristikuief.hrSAML
433.Microsoft Office 365 za korisnike iz Instituta za Fizikuifs.hrSAML
434.Microsoft Office 365 za korisnike iz Instituta za javne financijeijf.hrSAML
435.Microsoft Office 365 za korisnike iz Instituta za medicinska istrazivanja i medicinu radaimi.hrSAML
436.Microsoft Office 365 za korisnike iz Instituta za povijest umjetnostiipu.hrSAML
437.Microsoft Office 365 za korisnike iz KBF-akbf.hrSAML
438.Microsoft Office 365 za korisnike iz Kemijsko-tehnološkog fakultetaktf-split.hrSAML
439.Microsoft Office 365 za korisnike iz Medicinskog fakulteta Osijekmefos.hrSAML
440.Microsoft Office 365 za korisnike iz Medicinskog Fakulteta u Zagrebumef.hrSAML
441.Microsoft Office 365 za korisnike iz Mediteranski institut za istraživanje životamedils.hrSAML
442.Microsoft Office 365 za korisnike iz Međimurskog veleučilišta u Čakovcumev.hrSAML
443.Microsoft Office 365 za korisnike iz Muzičke akademijemuza.hrSAML
444.Microsoft Office 365 za korisnike iz Nezavisnog sindikata zaposlenih u srednjim školama Hrvatskenszssh.hrSAML
445.Microsoft Office 365 za korisnike iz Poljoprivrednog instituta Osijekpoljinos.hrSAML
446.Microsoft Office 365 za korisnike iz Pravnog fakulteta Osijekpravos.hrSAML
447.Microsoft Office 365 za korisnike iz Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebupravo.hrSAML
448.Microsoft Office 365 za korisnike iz Pravnog fakulteta Svučilišta u Rijecipravri.hrSAML
449.Microsoft Office 365 za korisnike iz Pravnog Fakulteta u Splitupravst.hrSAML
450.Microsoft Office 365 za korisnike iz Prehrambeno tehnološki fakultet Osijekptfos.hrSAML
451.Microsoft Office 365 za korisnike iz Prehrambeno-biotehnološki fakultetpbf.hrSAML
452.Microsoft Office 365 za korisnike iz Pučkog otvorenog učilištapou.hrSAML
453.Microsoft Office 365 za korisnike iz Studentskog centra Šibenikscsi.hrSAML
454.Microsoft Office 365 za korisnike iz Sveučilišne knjižnice u Rijecisvkri.hrSAML
455.Microsoft Office 365 za korisnike iz Sveučilišta Sjeverunin.hrSAML
456.Microsoft Office 365 za korisnike iz Sveučilišta u Dubrovnikuunidu.hrSAML
457.Microsoft Office 365 za korisnike iz Sveučilišta u Osijeku (rektorat i odjeli)unios.hrSAML
458.Microsoft Office 365 za korisnike iz Sveučilišta u Zadruunizd.hrSAML
459.Microsoft Office 365 za korisnike iz Sveučilišta u Zagrebu, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologijefkit.hrSAML
460.Microsoft Office 365 za korisnike iz Sveučilište u Zagrebu Farmaceutsko-biokemijski fakultetpharma.hrSAML
461.Microsoft Office 365 za korisnike iz Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultetagr.hrSAML
462.Microsoft Office 365 za korisnike iz Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultetffzg.hrSAML
463.Microsoft Office 365 za korisnike iz Šumarskog fakultetasumfak.hrSAML
464.Microsoft Office 365 za korisnike iz Umjetničke akademije u Splituumas.hrSAML
465.Microsoft Office 365 za korisnike iz ustanove Medicinski fakultet u Splitumefst.hrSAML
466.Microsoft Office 365 za korisnike iz ustanove: Veleučilište "Lavoslav Ružička" u Vukovaruvevu.hrSAML
467.Microsoft Office 365 za korisnike iz Veleučilišta "Nikola Tesla" u Gospićuvelegs-nikolatesla.hrSAML
468.Microsoft Office 365 za korisnike iz Veleučilišta Baltazar Zaprešićbak.hrSAML
469.Microsoft Office 365 za korisnike iz Veleučilišta Hrvatsko zagorje Krapinavhzk.hrSAML
470.Microsoft Office 365 za korisnike iz Veleučilišta u Karlovcuvuka.hrSAML
471.Microsoft Office 365 za korisnike iz Veleučilišta u Rijeciveleri.hrSAML
472.Microsoft Office 365 za korisnike iz Veleučilišta u Šibenikuvus.hrSAML
473.Microsoft Office 365 za korisnike iz Veleučilišta Velika Goricavvg.hrSAML
474.Microsoft Office 365 za korisnike iz Velučilišta u Slavonskom Broduvusb.hrSAML
475.Microsoft Office 365 za korisnike iz Visoka škola za menadžment i dizajn ASPIRAaspira.hrSAML
476.Microsoft Office 365 za korisnike iz Visoke škole za sigurnost s pravom javnostivss.hrSAML
477.Microsoft Office 365 za korisnike iz Visoke tehničke škole u Bjelovaruvub.hrSAML
478.Microsoft Office 365 za korisnike iz Zdravstvenog Veleučilištazvu.hrSAML
479.Microsoft Office 365 za korisnike Kineziološkog fakulteta u Splitukifst.hrSAML
480.Microsoft Office 365 za korisnike Metalurškog fakulteta - Sveučilište u Zagrebusimet.hrSAML
481.Microsoft Office 365 za korisnike Prirodoslovno-matematičkog fakultetapmf.hrSAML
482.Microsoft Office 365 za korisnike s Ekonomskog fakulteta u Oijekuefos.hrSAML
483.Microsoft Office 365 za korisnike s Rektorata Sveučilišta u Splituunist.hrSAML
484.Microsoft Office 365 za korisnike sa Katoličkog bogoslovnog fakulteta u Đakovudjkbf.hrSAML
485.Microsoft Office 365 za korisnike sa Učiteljskog fakultetaufzg.hrSAML
486.Microsoft Office 365 za korisnike Sveučilišta Jurja Dobrile u Puliunipu.hrSAML
487.Microsoft Office 365 za korisnike Tehničkog fakulteta u Rijeciriteh.hrSAML
488.Microsoft Office 365 za korisnike Veleučilišta "Marko Marulić" u Kninuveleknin.hrSAML
489.Microsoft Office 365 za korisnike Veterinarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebuvef.hrSAML
490.Microsoft Office 365 za osnovne i srednje školeskole.hrSAML
491.Microsoft Office 365 za Rektorat Sveučilišta u Zagrebuunizg.hrSAML
492.Microsoft software download centercarnet.hrSAML
493.Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta - Mreža ustanova u sustavu obrazovanjamzos.hrSAML
494.Mobilna aplikacija za potrebe Europske noći istraživačamzos.hrSAML
495.MoD - Sustav za e-učenje Moodle u društvusrce.hrSAML
496.Moj CARNetcarnet.hrSAML
497.Moj CARNet (interno)carnet.hrSAML
498.Moj oblaksrce.hrSAML
499.Moj oblak sslsrce.hrSAML
500.MojAAI razvojsrce.hrSAML
501.MojAAI@EduHr web sjedištesrce.hrSAML
502.Moodle - Biološki odsjek PMF-apmf.hrSAML
503.Moodle - Elektrostrojarska škola u Varaždinuskole.hrSAML
504.Moodle 2 test - Sustav za e-učenje za probni rad sa sustavom na određeno vrijemesrce.hrSAML
505.Moodle PMF Splitpmfst.hrSAML
506.Moodle sustav - Odjel za fiziku - Sveučilište JJ Strossmayera u Osijekuunios.hrSAML
507.Moodle Sveučilišta u Puliunipu.hrSAML
508.Moodle Zdravstvenog Veleučilištazvu.hrSAML
509.Mreža e-školecarnet.hrSAML
510.MSDN Academic Downloaduniri.hrSAML
511.MudRi UniRi - sustav za e-učenjeuniri.hrSAML
512.MudRi- Arhiva - sustav za pohranu kolegija Sveučilišta u Rijeciuniri.hrSAML
513.MZOS - Državne stipendijemzos.hrSAML
514.MZOS - Prijevoz učenikamzos.hrSAML
515.MZOS - Sufinanciranje prijevozamzos.hrSAML
516.MZOS (dev) - računalo za provjeru autentikacijesrce.hrSAML
517.MZOS sustav webObrascisrce.hrSAML
518.Nacionalni CERT Provjera ranjivosti sustavacarnet.hrSAML
519.Nacionalni informacijski sustav prijava i upisa u srednje školecarnet.hrSAML
520.Nacionalni informacijski sustav prijava i upisa u srednje škole - preprodukcijska admin aplikacijacarnet.hrSAML
521.Nacionalni portal za udaljeno učenje "Nikola Tesla"carnet.hrSAML
522.Nadzor IT sustava Srca (interni)srce.hrSAML
523.Nadzor IT sustava Srca iz mreže CARNetsrce.hrSAML
524.Nadzor IT sustava Srca iz mreže izvan Hrvatskesrce.hrSAML
525.Nadzor mrežne infrastrukturesrce.hrSAML
526.Nadzor StuDOM infrastrukturesrce.hrSAML
527.Nastavni materijali Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijekfdmz.hrSAML
528.Natječaj za smještaj - SC ZGsczg.hrSAML
529.NCERT wikicarnet.hrSAML
530.NIAS - Nacionalni identifikacijski i autentikacijski sustavsrce.hrSAML
531.NIAS - Razvojno okruženjesrce.hrSAML
532.NISpVUcarnet.hrFWS
533.Novi web Agronomskog fakultetaagr.hrSAML
534.NSZ.hrnsz.hrSAML
535.NSZVO Izborinsz.hrSAML
536.Oblak servis OŠ Sunjaskole.hrSAML
537.Održavanje poslužitelja ustanovasrce.hrSAML
538.Odsjek za informacijske i komunikacijske znanosti Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebuffzg.hrSAML
539.office365.skole.hrcarnet.hrSAML
540.Online baze podataka - Clarivate Analytics Web of Sciencemzos.hrSAML
541.Online baze podataka - EBSCOmzos.hrSAML
542.OrtoFLEXsfsb.hrSAML
543.osTicket sustav Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebupravo.hrCAS
544.OTRS sustav Srcasrce.hrSAML
545.PAR Moodlepar.hrSAML
546.pcchip.carnet.hrcarnet.hrSAML
547.Perseidsffzg.hrSAML
548.Pfri Isvupfri.hrSAML
549.PFST - Isvupluspfst.hrSAML
550.PMFST Mentorstva Web Apppmfst.hrSAML
551.PMFST Voditeljstvapmfst.hrSAML
552.Politehnika Pula - wwwpolitehnika-pula.hrSAML
553.Portal elektroničkih izvora za hrvatsku akademsku i znanstvenu zajednicunsk.hrCAS
554.Portal za CARNet sistem inženjerecarnet.hrSAML
555.Potvrda realizacije nastave za predstojnike zavoda ETFOsetfos.hrSAML
556.PPK helpdeskcarnet.hrFWS
557.Praksa - EFRIefri.hrSAML
558.Praksa - EFSTefst.hrSAML
559.Praksa - FKITfkit.hrSAML
560.Praksa - PBFpbf.hrSAML
561.Praksa - PTFOSptfos.hrSAML
562.Praksa - ŠUMFAKsumfak.hrSAML
563.Praksa - UNIDUunidu.hrSAML
564.Pregled statusa pristupa Internetu putem CARNetovih modemskih ulazacarnet.hrSAML
565.Pregled statusa pristupa Internetu putem DUO.CARNet uslugecarnet.hrSAML
566.Pregled statusa pristupa Internetu putem MetroCARNet uslugecarnet.hrSAML
567.Pregled statusa pristupa Internetu putem MobileCARNet uslugecarnet.hrSAML
568.Pregled statusa pristupa Internetu putem OptiCARNet uslugecarnet.hrSAML
569.Pregled statusa pristupa Internetu putem Stick2CARNet uslugecarnet.hrSAML
570.Pregled statusa pristupa Internetu putem Tele2CARNet uslugecarnet.hrSAML
571.Pregled statusa pristupa Internetu putem X/3D CARNet uslugecarnet.hrSAML
572.Prehrambeno-biotehnološki fakultet - Baza podataka djelatnikapbf.hrSAML
573.Prehrambeno-biotehnološki fakultet - Znanstveni projektipbf.hrSAML
574.Prijava na web stranicu Odjela za biologijuunios.hrSAML
575.Pristup vanjskih članova UV Srca na intwikisrce.hrSAML
576.PRO-MIL d.o.o, elektronički udžbenicipro-mil.hrSAML
577.PRO-MIL d.o.o. elektronički udžbenici - modul Testovipro-mil.hrSAML
578.Profil Klett, elektronički udžbeniciprofil-klett.hrSAML
579.ProMDM za škole - sustav za upravljanje mobilnim uređajimacarnet.hrSAML
580.Prometna učilicacarnet.hrSAML
581.PROPYXpro-mil.hrSAML
582.Proxy - bazepravo.hrSAML
583.Proxy za pristup portalu elektroničkih izvoransk.hrSAML
584.Rasip - Računalni sustav za organizaciju i razmjenu datotekaffzg.hrSAML
585.Registar resursa 2srce.hrSAML
586.registrar.carnet.hrcarnet.hrSAML
587.Rektorat Sveučilišta u Zagrebuunizg.hrSAML
588.Repozitorij Doktorske škole Sveučilišta Josipa Jurja u Osijekuunios.hrSAML
589.Repozitorij Fakulteta strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebufsb.hrSAML
590.Repozitorij Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebugrad.hrSAML
591.Repozitorij KBC Osijekkbo.hrSAML
592.Repozitorij Poslovnog veleučilišta Zagrebpvzg.hrSAML
593.Repozitorij sveučilišnih studija, centara i službi Sveučilišta u Rijeciuniri.hrSAML
594.Repozitorij Veleučilišta Marko Marulić u Kninuveleknin.hrSAML
595.Repozitorij Veleučilišta u Bjelovaruvub.hrSAML
596.Rezervacija prostorija Sveučilišta u Rijeciuniri.hrSAML
597.rezervacije.carnet.hrcarnet.hrSAML
598.RIT Croatia - digitalni repozitorijacmt.hrSAML
599.Riteh indeks - razvojno okruženjeriteh.hrSAML
600.Riteh indeks stranica s web aplikacijama namjenjenim studentima Tehničkog fakulteta u Rijeciriteh.hrSAML
601.Riznicacarnet.hrSAML
602.SCPU KONTO portal za studenteunipu.hrSAML
603.Scriptrunnercarnet.hrSAML
604.Sigus - wikicarnet.hrSAML
605.Sketchpadcarnet.hrSAML
606.Službena stranica Sveučilišta u Dubrovniku - administracijaunidu.hrSAML
607.SOZIT Redminemzos.hrSAML
608.SPEEDirb.hrSAML
609.Spot.oneSAML
610.Srce - Portal za sistemcesrce.hrSAML
611.Srce DeskNowsrce.hrCAS
612.Srce osTicketsrce.hrCAS
613.SRCE RAsrce.hrSAML
614.Srce VPSsrce.hrSAML
615.Srce Xen Orchestrasrce.hrSAML
616.Srce Xen Orchestra Portalsrce.hrSAML
617.Središnji sustav za pohranu sistemskih zapisasrce.hrSAML
618.Središnji web Geodetskog fakultetageof.hrSAML
619.SSP stres testsrce.hrSAML
620.Staro AAI@EduHr web sjedište (arhiva.aaiedu.hr)srce.hrSAML
621.STEM genijalcisfsb.hrSAML
622.STEM stipendijemzos.hrSAML
623.Studentski intranet Sveučilišta Jurja Dobrile u Puliunipu.hrSAML
624.Studentski raspored za studente FERIT-aetfos.hrSAML
625.Studij inženjerstvaunizg.hrSAML
626.StuDOM - lokalne računalne mreže studentskih domova RH (web sučelje)srce.hrSAML
627.sup-sandboxsrce.hrSAML
628.Sustav evidencije nastave Kineziološkog fakulteta Splitkifst.hrSAML
629.Sustav Puhsrce.hrSAML
630.Sustav za automatiziranu evaluaciju računalnih programariteh.hrSAML
631.Sustav za automatiziranu evaluaciju računalnih programariteh.hrSAML
632.Sustav za automatiziranu evaluaciju studentskih rješenja iz kolegija Baze podatakariteh.hrSAML
633.Sustav za automatsko podešavanje eduroam-a (instaler.eduroam.hr)srce.hrSAML
634.Sustav za automatsko podešavanje eduroam-a (installer.eduroam.hr)srce.hrSAML
635.Sustav za on-line prijavljivanje na tečajeve Srcasrce.hrSAML
636.Sustav za provjeru funkcionalnosti novih verzija programskih jezika PHP i Javasrce.hrSAML
637.Sustav za upravljanje korisnicima CRO NGI-jasrce.hrSAML
638.Sustav za webinare Centra za e-učenje Srcasrce.hrSAML
639.Sustav za webinare Centra za e-učenje Srca (webinari.srce.hr)srce.hrSAML
640.Suvremene tehnologije u obrazovanjucarnet.hrSAML
641.Sveučilište Sjever DreamSpark Premium sustav za preuzimanje besplatnog Microsoft softveraunin.hrSAML
642.Sveučilište u Rijeci, Odjel za fiziku - ISVURIuniri.hrSAML
643.Sveučilište u Splitu, Sveučilišni odjel za forenzične znanosti - E-learning portalunist.hrSAML
644.Sveučilište u Zagrebu, Centar za istraživanje, razvoj i transfer tehnologijeunizg.hrSAML
645.sys.backupcarnet.hrSAML
646.sys.dnscarnet.hrSAML
647.sys.monitorcarnet.hrSAML
648.sys.portalcarnet.hrSAML
649.Šah uz školusahklube4.hrSAML
650.Šestarirb.hrSAML
651.Školski portalskolskaknjiga.hrSAML
652.Tečajevi Srca - Sustav za udaljeno učenjesrce.hrSAML
653.Tempus OPUSunizg.hrSAML
654.Ugovoristucsb.hrSAML
655.UPS - Upravljanje pametnim senzorimacarnet.hrSAML
656.vijece.gfos.hrgfos.hrSAML
657.Vijeće korisnika CARNetacarnet.hrSAML
658.voopIXcarnet.hrSAML
659.VPN - bazepravo.hrSAML
660.Vrednovanje digitalne zrelosti školafoi.hrSAML
661.Web aplikacija - Indigo SSOhazu.hrSAML
662.Web aplikacija - Indigo SSO - ief.hrief.hrSAML
663.Web aplikacija - raspored satisfzg.hrSAML
664.Web aplikacija cvsecure za PMFpmf.hrSAML
665.WEB Aplikacija e-Uciliste za automatsku identifikaciju profesoramev.hrSAML
666.Web aplikacija scst-a za iznajmljivanje smještaja studentimaunist.hrCAS
667.Web aplikacija za glasanjesumfak.hrSAML
668.Web aplikacija za izdavanje ugovora elektroničkim putemscka.hrSAML
669.Web aplikacija za podršku poslovanja Srcasrce.hrSAML
670.Web aplikacija za pregled studentskih ugovorascsi.hrSAML
671.Web aplikacija za pregled studentskih ugovora Veleučilišta "Lavoslav Ružička" u Vukovaruvevu.hrSAML
672.Web aplikacija za sjednice Odjela za fiziku u Osijekuunios.hrSAML
673.Web aplikacija za sjednice Senata Sveučilišta u Osijekuunios.hrSAML
674.Web Centra za kulturološka i povijesna istraživanja socijalizmaunipu.hrSAML
675.Web Fakulteta ekonomije i turizma "Dr. Mijo Mirković"unipu.hrSAML
676.Web Fakulteta ekonomije i turizma "Dr. Mijo Mirković"unipu.hrSAML
677.Web Fakulteta informatike u Puliunipu.hrSAML
678.Web Fakulteta političkih znanostifpzg.hrSAML
679.Web Fakulteta za interdisciplinarne, talijanske i kulturološke studijeunipu.hrSAML
680.Web Fakulteta za odgojne i obrazovne znanostiunipu.hrSAML
681.Web Filozofskog fakulteta Sveučilišta Jurja Dobrile u Puliunipu.hrSAML
682.Web Filozofskog fakulteta u Splituffst.hrSAML
683.Web FKIT-afkit.hrSAML
684.Web Građevinskog fakultetagrad.hrSAML
685.Web Hrvatskih studijahrstud.hrSAML
686.Web Kineziološkog fakultetakif.hrSAML
687.Web Medicinskog fakulteta u Puliunipu.hrSAML
688.Web Muzičke akademije Sveučilišta u Puliunipu.hrSAML
689.Web Odjela za informacijsko-komunikacijske tehnologijeunipu.hrSAML
690.Web Odjela za interdisciplinarne, talijanske i kulturološke studijeunipu.hrSAML
691.Web Odjela za prirodne i zdravstvene studije opzs.unipu.hrunipu.hrSAML
692.Web Odjela za tehničke studijeunipu.hrSAML
693.Web Politehnike u Pulipolitehnika-pula.hrSAML
694.Web portal Instituta Ruđer Boškovićirb.hrSAML
695.Web Pravnog fakulteta u Zagrebupravo.hrSAML
696.Web Prirodoslovno-matematičkog fakultetapmf.hrSAML
697.Web Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Zagrebupmf.hrSAML
698.Web sjedište Ekonomskog fakulteta u Rijeci na uniri.hr domeniefri.hrSAML
699.Web sjedište sustava nadzora AAI@EduHrsrce.hrSAML
700.Web sjedište wiki servisa Sveučilišta u Zagrebuunizg.hrSAML
701.Web sjedište wiki servisa Ministarstva znanosti, obrazovanja i sportamzos.hrSAML
702.Web sjedište wiki servisa Sveučilišta u Zagrebu - razvojna okolinaunizg.hrSAML
703.Web sjedište www.eduroam.hrsrce.hrSAML
704.Web Stomatološkog fakultetasfzg.hrSAML
705.Web stranica FERIT-aetfos.hrSAML
706.Web stranica Pomorskog fakulteta u Splitupfst.hrSAML
707.Web stranice Ekonomskog fakulteta u Rijeciefri.hrSAML
708.Web stranice FERIT-aetfos.hrSAML
709.Web stranice HUP-ove inicijative za mladeefos.hrSAML
710.Web stranice Sveučilišta u Osijekuunios.hrSAML
711.Web Studija Energetike Sveučilišta u Zagrebu u Šibenikuunizg.hrSAML
712.Web Studijskog programa Vojnih studijaunizg.hrSAML
713.Web Sveučilišnog računskog i informacijskog centra u Puliunipu.hrSAML
714.Web Sveučilišta Jurja Dobrile u Puliunipu.hrSAML
715.Web Tehničkog fakulteta Sveučilišta u Rijeciriteh.hrSAML
716.Web usluge AAI@EduHr: autentikacijski proxy za društvene mrežesrce.hrSAML
717.Web-aplikacija baza projekata EFZGefzg.hrSAML
718.Web-aplikacija rasporedaaspira.hrSAML
719.Web-aplikacija za pregled studentskih ugovoraunizd.hrSAML
720.WebArgosypmfst.hrSAML
721.WebEd Classroom Management sustavcarnet.hrSAML
722.WebEd Democarnet.hrSAML
723.WebEd Demo Windowscarnet.hrSAML
724.WebMailcarnet.hrFWS
725.Wiki Farmaceutsko-biokemijskog fakultetapharma.hrSAML