Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
  • Hrvatski
  • English

Web aplikacije

U ovu kategoriji spadaju usluge koje koriste HTTPS/SOAP/SAML/CAS protokole. Usluge koje koriste sustav jedinstvene autentikacije korisnika označene su na popisu kraticom SAML ili CAS.

Napomena: Na popisu se nalaze isključivo usluge u produkcijskom statusu.

Za detaljnije informacije kliknite mišem na naziv usluge.

Naziv aplikacijeVlasnik aplikacijeAutentikacijski mehanizam
1."Web aplikacija za tajno glasanje Instituta Ivo Pilar"pilar.hrSAML
2.12tesla DokuWiki HomePagepmf.hrSAML
3.AAI@EduHr autentifikacija za Veleučilište u Viroviticivuv.hrSAML
4.AAI@EduHr Labsrce.hrSAML
5.AAI@EduHr websrce.hrSAML
6.Academio - web aplikacija za izradu rasporedakif.hrSAML
7.Academio DEVefos.hrOIDC
8.Academio EFOSefos.hrOIDC
9.Academio KIFkif.hrOIDC
10.Academio SFZGsfzg.hrOIDC
11.Administracijska aplikacija prijava na visoka učilišta (admin.nispvu.hr)azvo.hrSAML
12.Administratorska aplikacija državne mature i upisa na fakultete (admin.ncvvo.hr)carnet.hrSAML
13.Adobe Connect 9carnet.hrSAML
14.Adobe Connect 9 - test upgradecarnet.hrSAML
15.Alfa kabinetalfa.hrSAML
16.alfa.ffzg.hr (BigBlueButton videkonferencijski poslužitelj)ffzg.hrCAS
17.Anketa@IDIidi.hrSAML
18.Aplikacija Alumni Sveučilišta u Zagrebuunizg.hrSAML
19.Aplikacija Asistent Školske knjigeskolskaknjiga.hrSAML
20.Aplikacija Urudžbeni i pismohranasrce.hrSAML
21.Aplikacija za administraciju prijava studijskih programaazvo.hrSAML
22.Aplikacija za certificiranje usluga u sustavu AAI@EduHrsrce.hrSAML
23.Aplikacija za istraživanje - informiranost maturanataazvo.hrSAML
24.Aplikacija za kontrolu zauzeća dvoranaefos.hrSAML
25.Aplikacija za pregled studentskih ugovorascst.hrSAML
26.Aplikacija za pretraživanje i pregled hrvatskih normihzn.hrSAML
27.Aplikacija za prijavu na natječaj za smještaj, pregled ponude poslova i izdanih studentskih ugovorascvz.hrSAML
28.Aplikacija za prijavu na natječaj za smještaj, pregled ponude poslova i izdanih studentskih ugovorastucos.hrSAML
29.Aplikacija za prijavu neprihvatljivih ponašanja u akademskoj zajedniciunizg.hrSAML
30.Aplikacija za prijavu znanstvenih aktivnostiffst.hrCAS
31.Aplikacija za pristup podacima usluga ISAK i ISSPsrce.hrSAML
32.Aplikacija za sinkronizaciju podataka prilikom povezivanja ISVU - LDAPsrce.hrSAML
33.Aplikacija za upravljanje subjektima u sustavu AAI@EduHrsrce.hrSAML
34.Aplikacija za upravljanje virtualnim organizacijama u sustavu AAI@EduHrsrce.hrSAML
35.Aplikacija za upravljanje virtualnim organizacijama u sustavu AAI@EduHr - društvene mrežesrce.hrSAML
36.Aplikacija za web ugovore SC Sisakscsisak.hrSAML
37.Aplikacije Sveučilišta u Zagrebuunizg.hrSAML
38.Aplikacije Sveučilišta u Zagrebu (apps.unizg.hr)unizg.hrSAML
39.Aplikacije Sveučilišta u Zagrebu i web sjedište wiki servisa Sveučilišta u Zagrebu - razvojna okolinaunizg.hrSAML
40.Apuri Isvuuniri.hrSAML
41.Arhiva AAI@EduHr web sjedištasrce.hrSAML
42.Arhivska web aplikacija za Moodle tečajeve u 2022 godinicarnet.hrSAML
43.Autentikacija za aplikacije Rektorata Sveučilišta u Zagrebuunizg.hrSAML
44.Autentikacija za aplikacije Sveučilišta u Zagrebuunizg.hrSAML
45.Autorizacija na internet stranicu Studenskog centra Sveučilišta u Dubrovniku putem AAI@EduHrunidu.hrSAML
46.Autorizacija stipendijamzos.hrSAML
47.AZOO natjecanjaazoo.hrOIDC
48.Baltazarirb.hrSAML
49.Baltazar - sustav učenja na daljinu (svi studenti osim Menadžmenta javnog sektora)bak.hrSAML
50.Baltazar 2023./2024.bak.hrSAML
51.Baza doktoranada OBADunizg.hrSAML
52.Baza podataka znanstvenih projekata RHirb.hrSAML
53.Baza projekataagr.hrCAS
54.Baza projekatapharma.hrCAS
55.Baza projekata FSBfsb.hrSAML
56.Bazvuka - zvučna baza govoraffzg.hrSAML
57.Box@IRB - Računalni sustav za organizaciju i razmjenu datotekairb.hrSAML
58.Broj studenatasrce.hrSAML
59.CARNet administracija Javnog posluziteljacarnet.hrSAML
60.CARNet Adobe Connect Procarnet.hrSAML
61.CARNET aerocarnet.hrSAML
62.CARNET aero - predprodukcijacarnet.hrSAML
63.CARNET Arhiva-2021 Loomencarnet.hrSAML
64.CARNet Libarcarnet.hrSAML
65.CARNet Loomencarnet.hrSAML
66.CARNet Moodle MOOC - Arhivacarnet.hrSAML
67.CARNet Remailercarnet.hrSAML
68.CARNet RTcarnet.hrSAML
69.CARNet TCR-rezervacijecarnet.hrSAML
70.CARNET-ov CRM - predprodukcijacarnet.hrSAML, FWS
71.CARNetov interni webcarnet.hrSAML
72.CARNetove interne aplikacijecarnet.hrSAML
73.CAS za CPEU BBB analitikuffzg.hrCAS
74.CERES Web aplikacija za menadžment korištenja opremepfst.hrSAML
75.Chat servis za IRBirb.hrSAML
76.CLARIN repozitorijffzg.hrSAML
77.Cloud aplikacije Knjižnice IRB-airb.hrSAML
78.Cloud usluga - Virtual Computing Labsrce.hrSAML
79.Cloud usluga - Virtual Private Server - Zahtjevisrce.hrSAML
80.Confluence i Jira - srcehr.atlasian.netsrce.hrSAML
81.CRM sustavcarnet.hrFWS
82.CRO NGI - Hrvatska nacionalna grid infrastruktura - web sjedištesrce.hrSAML
83.CRO NGI - Hrvatska nacionalna grid infrastruktura - wikisrce.hrSAML
84.CRO NGI HTC Cloudsrce.hrSAML
85.Croatian Internet eXchange (CIX)srce.hrSAML
86.CroRIS Analitikasrce.hrSAML
87.CroRIS Portalsrce.hrSAML
88.CroRIS Projektisrce.hrSAML
89.CroRIS web aplikacija službenih evidencija MZOsrce.hrSAML
90.CroRIS web aplikacija za upravljanje administrativnim poslovimasrce.hrSAML
91.CroRIS web aplikacija za upravljanje CROSBI-jemsrce.hrSAML
92.CroRIS web aplikacija za upravljanje časopisimasrce.hrSAML
93.CroRIS web aplikacija za upravljanje događanjimasrce.hrSAML
94.CroRIS web aplikacija za upravljanje opremom i uslugamasrce.hrSAML
95.CroRIS web aplikacija za upravljanje osobamasrce.hrSAML
96.CroRIS web aplikacija za upravljanje patentima i proizvodimasrce.hrSAML
97.CroRIS web aplikacija za upravljanje ustanovamasrce.hrSAML
98.CROSBIirb.hrSAML
99.CROSBI Adminirb.hrSAML
100.CROSBI Frontirb.hrSAML
101.CROSBI Front Restrictedirb.hrSAML
102.CROSSDA Dataverseffzg.hrSAML
103.Dabar - Digitalni repozitorij Visokog učilišta Algebraalgebra.hrSAML
104.Dabar - Repozitorij Hrvatskog instituta za povijestisp.hrSAML
105.Dabar - default-ni produkcijski repozitorijsrce.hrSAML
106.Dabar - Digitalni akademski arhiv i repozitorij Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebusfzg.hrSAML
107.Dabar - Digitalni akademski repozitorij završnih i diplomskih radova Visoke škole ARCAvisokaskolaarca.hrSAML
108.Dabar - Digitalni akademski repozitorij završnih i diplomskih radova Visoke škole za inspekcijski i kadrovski menadžment u Splituvisokaskolaarca.hrSAML
109.Dabar - Digitalni repozitorij Centra za integrativnu bioetiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebuffzg.hrSAML
110.Dabar - Digitalni repozitorij Fakulteta turizma i ruralnog razvoja u Požegiftrr.hrSAML
111.Dabar - Digitalni repozitorij Hrvatskog katoličkog sveučilištaunicath.hrSAML
112.Dabar - Digitalni repozitorij Instituta za turizamiztzg.hrSAML
113.Dabar - Digitalni repozitorij Istarskog Veleučilištaiv.hrSAML
114.Dabar - Digitalni repozitorij Libertas međunarodnog sveučilištalibertas.hrSAML
115.Dabar - Digitalni repozitorij Međimurskog veleučilišta u Čakovcumev.hrSAML
116.Dabar - Digitalni repozitorij Muzičke akademijemuza.hrSAML
117.Dabar - Digitalni repozitorij Odjela za kulturologiju u Osijekuunios.hrSAML
118.Dabar - Digitalni repozitorij Sveučilišta Sjeverunin.hrSAML
119.Dabar - Digitalni repozitorij Veleučilišta u Rijeciveleri.hrSAML
120.Dabar - DJKBF repozitorijdjkbf.hrSAML
121.Dabar - EFOS repozitorijefos.hrSAML
122.Dabar - Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijekfazos.hrSAML
123.Dabar - Fakultet filozofije i religijskih znanostiffrz.hrSAML
124.Dabar - GradRi repozitorij (repository)uniri.hrSAML
125.Dabar - Hrvatski iseljenički tisakffzg.hrSAML
126.Dabar - Hrvatski veterinarski institutveinst.hrSAML
127.Dabar - IMI DATAimi.hrSAML
128.Dabar - Inantroinantro.hrSAML
129.Dabar - Institucionalni repozitorij Pravnog fakulteta u Osijekupravos.hrSAML
130.Dabar - Institut za javne financijeijf.hrSAML
131.Dabar - javni web Dabrasrce.hrSAML
132.Dabar - karaka-test.srce.hrsrce.hrSAML
133.Dabar - karaka10.srce.hrsrce.hrSAML
134.Dabar - karaka7.srce.hrsrce.hrSAML
135.Dabar - karaka8.srce.hrsrce.hrSAML
136.Dabar - karaka9.srce.hrsrce.hrSAML
137.Dabar - KBF-Splitkbf-st.hrSAML
138.Dabar - KIFoREPkif.hrSAML
139.Dabar - Nacionalni repozitorij disertacija DRnsk.hrSAML
140.Dabar - Nacionalni repozitorij završnih i diplomskih radova ZIRnsk.hrSAML
141.Dabar - Podest – Repozitorij Instituta za povijest umjetnostiipu.hrSAML
142.Dabar - Pravni fakultet u Splitupravst.hrSAML
143.Dabar - razvojno okruženje 1srce.hrSAML
144.Dabar - razvojno okruženje 2srce.hrSAML
145.Dabar - razvojno okruženje 3srce.hrSAML
146.Dabar - razvojno okruženje 4srce.hrSAML
147.Dabar - razvojno okruženje 5srce.hrSAML
148.Dabar - razvojno okruženje 6srce.hrSAML
149.Dabar - REP ALU UNIZG - Repozitorij Akademije likovnih umjetnosti u Zagrebualu.hrSAML
150.Dabar - REPEFZG (Repozitorij radova Ekonomskog fakulteta)efzg.hrSAML
151.Dabar - Repozitorij ADUadu.hrSAML
152.Dabar - Repozitorij Agronomskog fakulteta u Zagrebuagr.hrSAML
153.Dabar - Repozitorij Akademije primijenjenih umjetnosti Sveučilišta u Rijeciuniri.hrSAML
154.Dabar - Repozitorij Akademije za umjetnost i kulturu u Osijekuuaos.hrSAML
155.Dabar - Repozitorij diplomskih radova Medicinskog fakulteta u Osijekumefos.hrSAML
156.Dabar - Repozitorij Državnog hidrometeorološkog zavodadhz.hrSAML
157.Dabar - Repozitorij Edukacijsko-rehabilitacijskog fakultetaerf.hrSAML
158.Dabar - Repozitorij Edward Bernays VŠKMbernays.hrSAML
159.Dabar - REPOZITORIJ EFFECTUS VELEUČILIŠTEvsfp.hrSAML
160.Dabar - Repozitorij Ekonomskog fakulteta Rijeka ; Repozitorij EFRI ; Repository of the University of Rijeka, Faculty of Economics, FECRIuniri.hrSAML
161.Dabar - Repozitorij Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Splituefst.hrSAML
162.Dabar - Repozitorij Ekonomskog instituta Zagrebeizg.hrSAML
163.Dabar - Repozitorij Elektrotehničkog fakulteta Osijeketfos.hrSAML
164.Dabar - Repozitorij Fakulteta dentalne medicine: Repozitorij FDMRIuniri.hrSAML
165.Dabar - Repozitorij Fakulteta elektrotehnike i računarstva u Zagrebufer.hrSAML
166.Dabar - Repozitorij Fakulteta građevinarstva, arhitekture i geodezije, Sveučilište u Splitugradst.hrSAML
167.Dabar - Repozitorij Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebufkit.hrSAML
168.Dabar - Repozitorij Fakulteta organizacije i informatikefoi.hrSAML
169.Dabar - Repozitorij Fakulteta političkih znanosti, sveučilište u Zagrebufpzg.hrSAML
170.Dabar - Repozitorij Fakulteta prometnih znanostifpz.hrSAML
171.Dabar - Repozitorij Fakulteta turizma i ruralnog razvoja u Požegiftrr.hrSAML
172.Dabar - Repozitorij Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijekfdmz.hrSAML
173.Dabar - Repozitorij Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvuuniri.hrSAML
174.Dabar - Repozitorij Fakulteta za odgojne i obrazovne znanostifoozos.hrSAML
175.Dabar - Repozitorij Fakulteta zdravstvenih studijauniri.hrSAML
176.Dabar - Repozitorij Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebupharma.hrSAML
177.Dabar - Repozitorij Fesb-afesb.hrSAML
178.Dabar - Repozitorij Filozofskog fakulteta Rijeka - Repozitorij FFRIuniri.hrSAML
179.Dabar - Repozitorij Filozofskog fakulteta u Osijeku (FFOS-repozitorij)ffos.hrSAML
180.Dabar - Repozitorij Filozofskog fakulteta u Splituffst.hrSAML
181.Dabar - Repozitorij Geodetskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebugeof.hrSAML
182.Dabar - Repozitorij Geotehničkog fakultetagfv.hrSAML
183.Dabar - Repozitorij GFOSgfos.hrSAML
184.Dabar - Repozitorij Gradske i sveučilišne knjižnice Osijekgskos.hrSAML
185.Dabar - Repozitorij Grafičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebugrf.hrSAML
186.Dabar - Repozitorij Hrvatske akademije znanosti i umjetnostihazu.hrSAML
187.Dabar - Repozitorij Hrvatskih studijafhs.hrSAML
188.Dabar - Repozitorij Hrvatskog geološkog institutahgi-cgs.hrSAML
189.Dabar - Repozitorij Hrvatskog vojnog učilišta "Dr. Franjo Tuđman"hvu-morh.hrSAML
190.Dabar - Repozitorij Instituta za filozofijuifzg.hrSAML
191.Dabar - Repozitorij Instituta za fizikuifs.hrSAML
192.Dabar - Repozitorij Instituta za jadranske kulture i melioraciju kršakrs.hrSAML
193.Dabar - Repozitorij instituta za oceanografiju i ribarstvo, Splitizor.hrSAML
194.Dabar - Repozitorij Instituta za poljoprivredu i turizamiptpo.hrSAML
195.Dabar - Repozitorij istraživanja Instituta za društvena istraživanja u Zagrebuidi.hrSAML
196.Dabar - Repozitorij Katoličkoga bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebukbf.hrSAML
197.Dabar - Repozitorij Kemijsko-tehnološkog fakulteta Splitktf-split.hrSAML
198.Dabar - Repozitorij Kineziološkog fakulteta Osijekkifos.hrSAML
199.Dabar - Repozitorij Kineziološkog fakulteta u Splitukifst.hrSAML
200.Dabar - Repozitorij Kliničke bolnice Merkurkb-merkur.hrSAML
201.Dabar - Repozitorij Kliničkog bolničkog centra Sestre milosrdnicekbcsm.hrSAML
202.Dabar - Repozitorij Kliničkog bolničkog centra Splitkbsplit.hrSAML
203.Dabar - Repozitorij Klinike za dječje bolesti Zagrebkdb.hrSAML
204.Dabar - Repozitorij Medicinskog fakulteta Rijekauniri.hrSAML
205.Dabar - Repozitorij Medicinskoga fakulteta u Splitumefst.hrSAML
206.Dabar - Repozitorij Metalurškog fakulteta Sisak, Sveučilište u Zagrebusimet.hrSAML
207.Dabar - Repozitorij Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebunsk.hrSAML
208.Dabar - Repozitorij Odjela za biologijuunios.hrSAML
209.Dabar - Repozitorij Odjela za biotehnologiju Sveučilišta u Rijeciuniri.hrSAML
210.Dabar - Repozitorij Odjela za fiziku Sveučilišta u Rijeciuniri.hrSAML
211.Dabar - Repozitorij Odjela za fiziku u Osijekuunios.hrSAML
212.Dabar - Repozitorij Odjela za informatiku Sveučilišta u Rijeciuniri.hrSAML
213.Dabar - Repozitorij Odjela za kemijuunios.hrSAML
214.Dabar - Repozitorij Odjela za matematiku Sveučilišta u Rijeciuniri.hrSAML
215.Dabar - Repozitorij Odjela za matematiku u Osijekuunios.hrSAML
216.Dabar - Repozitorij Opće županijske bolnice Požegapozeska-bolnica.hrSAML
217.Dabar - Repozitorij PILARpilar.hrSAML
218.Dabar - Repozitorij Poliklinike SUVAGsuvag.hrSAML
219.Dabar - Repozitorij Pomorskog fakulteta u Rijeci -Repozitorij PFRI - Repository of the University of Rijeka, Faculty of Maritime Studiesuniri.hrSAML
220.Dabar - Repozitorij Pomorskog fakulteta u Splitupfst.hrSAML
221.Dabar - Repozitorij Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeciuniri.hrSAML
222.Dabar - Repozitorij Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebupravo.hrSAML
223.Dabar - Repozitorij Prehrambeno-biotehnološkog fakulteta u Zagrebupbf.hrSAML
224.Dabar - Repozitorij Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Osijek, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijekuptfos.hrSAML
225.Dabar - Repozitorij Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebupmf.hrSAML
226.Dabar - Repozitorij Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Splitupmfst.hrSAML
227.Dabar - Repozitorij radova Arhitektonskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebuarhitekt.hrSAML
228.Dabar - Repozitorij RGNFrgn.hrSAML
229.Dabar - Repozitorij Srcasrce.hrSAML
230.Dabar - Repozitorij Strojarskog fakulteta u Slavonskom Brodu - Sveučilište Slavonski brodunisb.hrSAML
231.Dabar - Repozitorij Sveučilišne knjižnice Rijeka - Repozitorij SVKRI; Repository of the University of Rijeka Library - URL repositoryuniri.hrSAML
232.Dabar - Repozitorij Sveučilišnog odjela za forenzične znanosti Sveučilišta u Splituunist.hrSAML
233.Dabar - Repozitorij Sveučilišnog odjela za stručne studije Sveučilišta u Splituunist.hrSAML
234.Dabar - Repozitorij Sveučilišnog odjela za studije mora Sveučilišta u Splituunist.hrSAML
235.Dabar - Repozitorij Sveučilišnog odjela zdravstvenih studijaunist.hrSAML
236.Dabar - Repozitorij Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijekuunios.hrSAML
237.Dabar - Repozitorij Sveučilišta u Dubrovnikuunidu.hrSAML
238.Dabar - Repozitorij Sveučilišta u Splitusvkst.hrSAML
239.Dabar - Repozitorij Sveučilišta u Zadruunizd.hrSAML
240.Dabar - Repozitorij Sveučilišta u Zagrebuunizg.hrSAML
241.Dabar - Repozitorij Šumarskog fakultetasumfak.hrSAML
242.Dabar - Repozitorij Tehničkog fakulteta u Rijeciriteh.hrSAML
243.Dabar - Repozitorij Tekstilno-tehnološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebuttf.hrSAML
244.Dabar - Repozitorij Učiteljskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebuufzg.hrSAML
245.Dabar - Repozitorij UFRIuniri.hrSAML
246.Dabar - Repozitorij Umjetničke akademije u Osijekuuaos.hrSAML
247.Dabar - Repozitorij Umjetničke akademije u Splituumas.hrSAML
248.Dabar - Repozitorij UNISBunisb.hrSAML
249.Dabar - Repozitorij Veleučilišta Baltazar Zaprešić u Zaprešićubak.hrSAML
250.Dabar - Repozitorij Veleučilišta PARpar.hrSAML
251.Dabar - Repozitorij Veleučilišta u Karlovcuvuka.hrSAML
252.Dabar - Repozitorij Veleučilišta u Slavonskom Broduunisb.hrSAML
253.Dabar - Repozitorij Veleučilišta u Šibenikuvus.hrSAML
254.Dabar - Repozitorij Veleučilišta u Viroviticivuv.hrSAML
255.Dabar - Repozitorij Veleučilišta u Vukovaruvevu.hrSAML
256.Dabar - Repozitorij Veleučilišta VERNunivern.hrSAML
257.Dabar - Repozitorij Veterinarskog fakulteta u Zagrebuvef.hrSAML
258.Dabar - Repozitorij VGUKvguk.hrSAML
259.Dabar - Repozitorij Visoke škole Ivanić-Gradvsig.hrSAML
260.Dabar - Repozitorij Visoke škole za ekonomiju, poduzetništvo i upravljanje Nikola Šubić Zrinskiepsz.hrSAML
261.Dabar - Repozitorij Visoke škole za sigurnostvss.hrSAML
262.Dabar - Repozitorij završnih radova Filozofskog fakulteta Sveučilita u Zagrebuffzg.hrSAML
263.Dabar - Repozitorij završnih radova Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebumef.hrSAML
264.Dabar - Repozitorij završnih radova RRiF VŠrvs.hrSAML
265.Dabar - Repozitorij završnih radova Sveučilišta Jurja Dobrile u Puliunipu.hrSAML
266.Dabar - Repozitorij završnih radova Veleučilišta Nikola Tesla u Gospićuvelegs-nikolatesla.hrSAML
267.Dabar - Repozitorij Zdravstvenog veleučilišta Zagrebzvu.hrSAML
268.Dabar - Repozitorij znanstvenih i stručnih radova Hrvatskog Crvenog križahck.hrSAML
269.Dabar - RIARH - Repozitorij Instituta za arheologijuiarh.hrSAML
270.Dabar - SEELS Network Database (SEELSNDB) repozitorij Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeciuniri.hrSAML
271.Dabar - središnji servis (čvor - karaka-dabar.srce.hr)srce.hrSAML
272.Dabar - STIN repozitorijstin.hrSAML
273.Dabar - Sveučilište u Rijeciuniri.hrSAML
274.Dabar - UNIZG Arhivunizg.hrSAML
275.Dabar - Veleučilište s pravom javnosti Baltazar Zaprešićbak.hrSAML
276.Dabar - Veleučilište Velika Goricavvg.hrSAML
277.Dabar - Visoka škola za menadžment i dizajn ASPIRA Splitaspira.hrSAML
278.Dabar - Zagreb School of Economics and Management Repositoryzsem.hrSAML
279.Dabar - Završni radovi Studija energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora u Šibenikuunizg.hrSAML
280.DEMLASgeof.hrSAML
281.Demo aplikacija za registraciju drugog faktora višestupanjske autentikacijesrce.hrSAML
282.Dev - AOSIsrce.hrSAML, CAS
283.Digitalna zrelost E-školecarnet.hrCAS
284.Digitalna zrelost E-škole - FOIfoi.hrCAS
285.Digitalni raspored GFOSgfos.hrSAML
286.Digitalni repozitorij dokumenataalgebra.hrSAML, OIDC
287.Digitalni udžbenici - Elementelement.hrSAML
288.Distribucijski centar za Microsoftove proizvodesrce.hrSAML
289.Dodjeljivanje dvo-faktorske autentikacije za djelatnike Srcasrce.hrSAML
290.Dreamspark Premium za korisnike Matematičkog odsjeka PMF-apmf.hrSAML
291.Državne socio-ekonomske stipendijemzos.hrSAML
292.Dvostupanjska autentikacija - demo aplikacija webauthn-eIDsrce.hrSAML
293.Dvostupanjska autentikacija - demo aplikacija webauthn-FIDOsrce.hrSAML
294.Dvostupanjska autentikacija demo aplikacija SMS OTP AAI@EduHr Gatewaysrce.hrSAML
295.Dvostupanjska autentikacija demo aplikacija SMS OTP infobib Gateway uniri.hr SZsrce.hrSAML
296.Dvostupanjska autentikacija demo aplikacija TOTPsrce.hrSAML
297.Dvostupanjska autentikacija demo aplikacija YubiKeysrce.hrSAML
298.e-Maticecarnet.hrFWS
299.e-platforma za učenjeOIDC
300.e-potvrde CARNetcarnet.hrSAML
301.e-Potvrde za učenike i roditeljecarnet.hrSAML
302.e-Savjetovanja Agronomski fakultetagr.hrSAML
303.e-servisi FO Prirodoslovno-matematičkog fakultetapmf.hrSAML
304.e-sfera - digitalni sustav udžbenika Školske knjigeskolskaknjiga.hrSAML
305.e-Škole Wi-Fi - Arubacarnet.hrSAML
306.e-Škole Wi-Fi - Merakicarnet.hrSAML
307.e-učenje VuKavuka.hrSAML
308.e-Upisi usluga upisa u odgojne i obrazovne ustanovecarnet.hrSAML, OIDC
309.e.udzbenikSAML
310.ECTS katalogagr.hrSAML
311.Edgar Online Exam Systemfer.hrSAML
312.Edgar Online Exam Systemfer.hrSAML
313.Edgar UI SPA productionfer.hrOIDC
314.eduAdresarsrce.hrSAML
315.eduAdresar adminsrce.hrSAML
316.Eduplanunist.hrSAML
317.EduPlan MEFSTmefst.hrSAML
318.Eduplan OZSunist.hrOIDC
319.EduplanHKSunicath.hrOIDC
320.EduPlanKTFSplitktf-split.hrSAML
321.eduroam - hosting RADIUS Web aplikacijasrce.hrSAML
322.Edutorijcarnet.hrSAML
323.EFRI e-referadaefri.hrSAML
324.EFRI ISVURIefri.hrSAML
325.EFZG - Sustav za anketiranjeefzg.hrCAS
326.EFZG Analyticsefzg.hrSAML
327.EFZGIzborniefzg.hrSAML
328.Elektroničke knjige – Kršćanska sadašnjostks.hrSAML
329.Elektrostrojarska škola Varaždin - elektronički udžbeniciskole.hrSAML
330.EMA - Aplikacija za organizaciju edukacijecarnet.hrSAML
331.EMA - Aplikacija za organizaciju edukacije - preprodukcijska aplikacijacarnet.hrSAML
332.Energetski studij Šibenikunizg.hrSAML
333.ERM Venture - softver za upravljanje rizicimahera.baSAML
334.eTURmzos.hrSAML
335.Evidencija međunarodne suradnjeunizg.hrSAML
336.Evidencija nasiljasrce.hrSAML
337.F-Ticks websrce.hrSAML
338.FEPA-clientfer.hrOIDC
339.FER natprofer.hrSAML
340.FFRI ISVUuniri.hrSAML
341.FIDIT Aplikacije - Produkcijauniri.hrSAML
342.Filesender Aplikacijasrce.hrSAML
343.FKIT e-Referadafkit.hrSAML
344.FOI BBBfoi.hrOIDC
345.FOI BBB - eksperimentalnofoi.hrOIDC
346.FOI Eventsfoi.hrSAML
347.FOI Zaštita na radufoi.hrSAML
348.FTHM ISVURIuniri.hrSAML
349.Fulir DATAirb.hrSAML
350.G Suite for Education za Športsku gimnazijuskole.hrSAML
351.G Suite za CARNETcarnet.hrSAML
352.G Suite za Dubrovačke knjižnicedkd.hrSAML
353.G Suite za Fakultet elektrotehnike i računarstva Sveučilište u Zagrebufer.hrSAML
354.G Suite za Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijekfdmz.hrSAML
355.G Suite za Filozofski fakultet u Splituffst.hrSAML
356.G Suite za INDUSTRIJSKA ŠKOLAskole.hrSAML
357.G Suite za Institut za arheologijuiarh.hrSAML
358.G Suite za Pravni fakultet Osijekpravos.hrSAML
359.G Suite za Pravni fakultet u Zagrebupravo.hrSAML
360.G Suite za Prehrambeno-biotehnološki fakultetpbf.hrSAML
361.G Suite za skole.hrskole.hrSAML
362.G Suite za Studentski centar Rijekascri.hrSAML
363.G Suite za Sveučilište u Dubrovnikuunidu.hrSAML
364.G Suite za Sveučilište u Slavonskom Broduunisb.hrSAML
365.G Suite za Sveučilište u Splituunist.hrSAML
366.G suite za unizd.hrunizd.hrSAML
367.G Suite za Veleučilište u Bjelovaruvub.hrSAML
368.G Suite za Veterinarski fakultet Sveučilišta u Zagrebuvef.hrSAML
369.Galaxysrce.hrOIDC
370.Galaxy develsrce.hrOIDC
371.garbin.unidu.hr - web stranica Sveučilišta u Dubrovnikuunidu.hrSAML
372.Gauss Box e-learning platforma (PROD)OIDC
373.Generator Državne Maturencvvo.hrSAML
374.GFOS vijećegfos.hrSAML
375.Gimnazijski ekološki laboratorijskole.hrSAML
376.Gitlab serverunipu.hrSAML
377.Gitlab server 2unipu.hrSAML
378.Godišnji izvještaji ustanova članicacarnet.hrSAML
379.Google Apps Education Edition za Elektrotehnički fakultet Osijeketfos.hrSAML
380.Google Apps Education Edition za Sveučilište Jurja Dobrile u Puliunipu.hrSAML
381.Google Apps Education Edition za Sveučilište u Rijeciuniri.hrSAML
382.Google Apps Education Edition za Teološki fakultet Matija Vlačić Iliriktfmvi.hrSAML
383.Google Apps za Akademiju dramskih umjetnostiadu.hrSAML
384.Google Apps za Institut za antropologijuinantro.hrSAML
385.Google Apps za Međimursko veleučilištemev.hrSAML
386.Google Apps za Muzičku akademijumuza.hrSAML
387.Google Apps za studente Međimurskog veleučilištamev.hrSAML
388.Google Apps za Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebusrce.hrSAML
389.Google Apps za Sveučilište Libertaslibertas.hrSAML
390.Google Apps za Sveučilište Sjeverunin.hrSAML
391.Google Workspace for Education za Istarsko veleučilišteiv.hrSAML
392.Helpdesk Wikicarnet.hrSAML
393.HMD - Online Natjecanjamatematika.hrSAML
394.HR-ZOO - VDC Portalsrce.hrSAML
395.HR-ZOO.CSNIsrce.hrSAML
396.Hrčak - administratorska sučelja - ASunizg.hrSAML
397.Hrčak - Portal znanstvenih časopisa Republike Hrvatskesrce.hrSAML
398.Hrčak - Portal znanstvenih časopisa Republike Hrvatske - Razvojna okolinasrce.hrSAML
399.Hrčak - Portal znanstvenih časopisa Republike Hrvatske - Razvojna okolina (dev1)srce.hrSAML
400.Hrčak administratorsko sučeljeunizg.hrSAML
401.HRN4You - online pregled hrvatskih normihzn.hrSAML
402.HRZOO Openstack - Faust Vrancicsrce.hrOIDC
403.HZZ - Anketa o profesionalnim namjerama učenika osnovnih i srednjih školahzz.hrSAML
404.Informacijski sustav visokih učilišta (ISVU)srce.hrSAML
405.Informacijski sustav visokih učilišta (ISVU) - Studomat sučelje s virtualnom tipkovnicomsrce.hrSAML
406.Informacijski sustav za elektroničko glasovanjeuniri.hrSAML
407.Informacijski sustava visokih učilišta (ISVU) - Skladište podatakasrce.hrSAML
408.Interna Wordpress inačica za nastavu informatike OŠ Matije Petra Katančićaskole.hrSAML
409.Interni dokumenti fakultetapbf.hrSAML
410.Interni informacijski servis Srca - sflow CIXsrce.hrSAML
411.Interni informacijski servis Srca - sflow Srcesrce.hrSAML
412.Interni informacijski servisi - Nadzor računalnih sredstava Srcasrce.hrSAML
413.Interni informacijski servisi i sustavi Srca - testsrce.hrSAML
414.Interni informacijski servisi Srca - Gitlabsrce.hrSAML
415.Interni informacijski servisi Srca - Jirasrce.hrSAML
416.Interni informacijski servisi Srca - NOC konfiguracije & syslogsrce.hrSAML
417.Interni informacijski servisi Srca - SysIntranet websrce.hrSAML
418.Interni informacijski servisi Srca - Wikisrce.hrSAML
419.Interni servisi Srcasrce.hrSAML
420.Interni servisi Srca - Websrce.hrSAML
421.Interni servisi za sistemcesrce.hrSAML
422.Intranet autorizacija na web stranice Šumarskog fakultetasumfak.hrSAML
423.Intranet i javni web Veleučilišta u Šibenikuvus.hrSAML
424.Intranet Pravnog fakulteta u Splitupravst.hrSAML
425.Intranet stranice Katoličkog bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Splitukbf-st.hrSAML
426.Intranet Sveučilišta Jurja Dobrile u Puliunipu.hrSAML
427.IRB rezervacijeirb.hrSAML
428.ISSP izvještajni sustavsrce.hrSAML, OIDC
429.ISVU – Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeciuniri.hrSAML
430.ISVU – Odjela za informatiku Sveučilišta u Rijeciuniri.hrSAML
431.ISVU – Sveučilišta u Rijeciuniri.hrSAML
432.ISVU – Tehničkog fakulteta Sveučilišta u Rijeciriteh.hrSAML
433.ISVU RI - FDMRIuniri.hrSAML
434.ISVURI - Fakultet zdravstvenih studija u Rijeciuniri.hrSAML
435.ISVURI – Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeciuniri.hrSAML
436.ISVURi – Odjel za biotehnologiju Sveučilišta u Rijeciuniri.hrSAML
437.ISVURI – Odjel za matematiku Sveučilišta u Rijeciuniri.hrSAML
438.ISVURI – Pravni fakultet Sveučilišta u Rijeciuniri.hrSAML
439.ISVURI – Sveučilište u Rijeci - Studij logopedijeuniri.hrSAML
440.ISVURI – Sveučilište u Rijeci - Studij politehnikeuniri.hrSAML
441.Izrada paketa stribor.srce.hrsrce.hrSAML
442.IZZI aplikacija za digitalne obrazovne sadržajeprofil-klett.hrSAML, OIDC
443.Javne web usluge Srca - IT-UniZg, MSRef centarsrce.hrSAML
444.Javni informacijski servisi Srca - Wikisrce.hrSAML
445.Jedinstvena Studentska Sveučilišna Anketaunios.hrSAML
446.JupyterHubsrce.hrSAML, CAS, OIDC
447.JupyterLab devel servisisrce.hrOIDC
448.Katalog djelatnika Agronomskog fakultetaagr.hrSAML
449.Katalog e-kolegija ustanova u sustavu visokog obrazovanjasrce.hrSAML
450.katalog poslijediplomskog studija "Poljoprivredne znanosti"agr.hrSAML
451.Katalog projekata Agronomskog fakultetaagr.hrSAML
452.Katalog studenata Agronomskog fakultetaagr.hrSAML
453.Kermit - interne aplikacije ZPR, FERfer.hrSAML, OIDC
454.Kolegiokolegio.hrSAML
455.Kolekcija web-aplikacija Sveučilišta u Zagrebuunizg.hrSAML
456.Konto webunist.hrSAML
457.kvizovi.srednja.hrsrednja.hrSAML
458.Laboratorij Udruge Demokracija 2.0ief.hrSAML
459.lapis.unidu.hr-Intraweb stranica Sveučilišta u Dubrovnikuunidu.hrSAML
460.Learn@FOIfoi.hrCAS
461.lektire.skole.hrcarnet.hrSAML
462.Lex pravospravos.hrSAML
463.Limesurvey - upitnik.carnet.hrcarnet.hrSAML
464.LimeSurvey - Usluga za izradu anketnih upitnikasrce.hrSAML
465.LimeSurvey2srce.hrSAML
466.login.carnet.hrcarnet.hrSAML
467.Loomen integracijecarnet.hrSAML
468.Mailman3 instalacija - produkcijasrce.hrOIDC
469.Mailman3 instalacija na neumijkusrce.hrOIDC
470.mCARNetcarnet.hrSAML
471.mdm.skole.hr - predprodukcijacarnet.hrSAML
472.Meduzacarnet.hrSAML
473.MEFST EduPlan (VDC)mefst.hrOIDC
474.MefZgPhDmef.hrSAML
475.MefZgSenmef.hrSAML
476.Merlin - Sustav za e-učenje (merlin.srce.hr)srce.hrSAML
477.Merlin - Sustav za e-učenje (moodle.srce.hr)srce.hrSAML
478.Merlin u školi - Sustav za e-učenjesrce.hrSAML
479.Microsoft Office 365 za Arhitektonski fakultetarhitekt.hrSAML
480.Microsoft Office 365 za domenu srce.hrsrce.hrSAML
481.Microsoft Office 365 za korisnike PMF Splitpmfst.hrSAML
482.Microsoft Office 365 za korisnike Elektrotehničkog Fakulteta Osijeketfos.hrSAML
483.Microsoft Office 365 za korisnike Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijekfdmz.hrSAML
484.Microsoft office 365 za korisnike gkzd.hrgkzd.hrSAML
485.Microsoft Office 365 za korisnike Instituta za filozofijuifzg.hrSAML
486.Microsoft Office 365 za korisnike iz Akademija za umjetnost i kulturuuaos.hrSAML
487.Microsoft Office 365 za korisnike iz Akademije dramske Umjetnostiadu.hrSAML
488.Microsoft Office 365 za korisnike iz Akademije likovnih umjetnosti Sveučilišta u Zagrebualu.hrSAML
489.Microsoft Office 365 za korisnike iz domene efzg.hrefzg.hrSAML
490.Microsoft office 365 za korisnike iz EFSTefst.hrSAML
491.Microsoft Office 365 za korisnike iz Fakulteta filozofije i religijskih znanostiffrz.hrSAML
492.Microsoft Office 365 za korisnike iz Fakulteta građevinarstva, arhitekture i geodezije u Splitugradst.hrSAML
493.Microsoft Office 365 za korisnike iz Fakulteta organizacije i informatike Varaždinfoi.hrSAML
494.Microsoft Office 365 za korisnike iz Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti u Osijekufoozos.hrSAML
495.Microsoft Office 365 za korisnike iz FER-afer.hrSAML
496.Microsoft Office 365 za korisnike iz Filozofski fakultet, Sveučilište u Splituffst.hrSAML
497.Microsoft Office 365 za korisnike iz Filozofskog fakulteta u Osijekuffos.hrSAML
498.Microsoft Office 365 za korisnike iz Geotehničkog fakultetagfv.hrSAML
499.Microsoft Office 365 za korisnike iz Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebugrad.hrSAML
500.Microsoft Office 365 za korisnike iz Građevinskog i arhitektonskog fakulteta Osijekgfos.hrSAML
501.Microsoft Office 365 za korisnike iz Grafičkog fakultetagrf.hrSAML
502.Microsoft Office 365 za korisnike iz Hrvatskog geološkog institutahgi-cgs.hrSAML
503.Microsoft Office 365 za korisnike iz Hrvatskog instituta za povijestisp.hrSAML
504.Microsoft Office 365 za korisnike iz Institut za jadranske kulture i melioraciju kršakrs.hrSAML
505.Microsoft Office 365 za korisnike iz Institut za razvoj i međunarodne odnoseirmo.hrSAML
506.Microsoft Office 365 za korisnike iz Instituta za arheologijuiarh.hrSAML
507.Microsoft Office 365 za korisnike iz Instituta za etnologiju i folkloristikuief.hrSAML
508.Microsoft Office 365 za korisnike iz Instituta za Fizikuifs.hrSAML
509.Microsoft Office 365 za korisnike iz Instituta za javne financijeijf.hrSAML
510.Microsoft Office 365 za korisnike iz Instituta za medicinska istrazivanja i medicinu radaimi.hrSAML
511.Microsoft Office 365 za korisnike iz Instituta za oceanografiju i ribarsvo, Splitizor.hrSAML
512.Microsoft Office 365 za korisnike iz Instituta za povijest umjetnostiipu.hrSAML
513.Microsoft Office 365 za korisnike iz KBF-akbf.hrSAML
514.Microsoft Office 365 za korisnike iz Kemijsko-tehnološkog fakultetaktf-split.hrSAML
515.Microsoft Office 365 za korisnike iz Kineziološkog fakulteta Osijekkifos.hrSAML
516.Microsoft Office 365 za korisnike iz Kliničke bolnice "Sveti Duh"kbsd.hrSAML
517.Microsoft Office 365 za korisnike iz Leksikografskog zavoda Miroslav Krležalzmk.hrSAML
518.Microsoft Office 365 za korisnike iz Medicinskog fakulteta Osijekmefos.hrSAML
519.Microsoft Office 365 za korisnike iz Medicinskog Fakulteta u Zagrebumef.hrSAML
520.Microsoft Office 365 za korisnike iz Mediteranski institut za istraživanje životamedils.hrSAML
521.Microsoft Office 365 za korisnike iz Međimurskog veleučilišta u Čakovcumev.hrSAML
522.Microsoft Office 365 za korisnike iz Muzičke akademijemuza.hrSAML
523.Microsoft Office 365 za korisnike iz Poljoprivrednog instituta Osijekpoljinos.hrSAML
524.Microsoft Office 365 za korisnike iz Pomorskog fakulteta Splitpfst.hrSAML
525.Microsoft Office 365 za korisnike iz Pravnog fakulteta Osijekpravos.hrSAML
526.Microsoft Office 365 za korisnike iz Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebupravo.hrSAML
527.Microsoft Office 365 za korisnike iz Pravnog fakulteta Svučilišta u Rijeciuniri.hrSAML
528.Microsoft Office 365 za korisnike iz Pravnog Fakulteta u Splitupravst.hrSAML
529.Microsoft Office 365 za korisnike iz Prehrambeno tehnološki fakultet Osijekptfos.hrSAML
530.Microsoft Office 365 za korisnike iz Prehrambeno-biotehnološki fakultetpbf.hrSAML
531.Microsoft Office 365 za korisnike iz Pučko otvoreno učilište Novakpounovak.hrSAML
532.Microsoft Office 365 za korisnike iz Pučkog otvorenog učilištapou.hrSAML
533.Microsoft Office 365 za korisnike iz Staroslavenskog institutastin.hrSAML
534.Microsoft Office 365 za korisnike iz Studentskog centra Šibenikscsi.hrSAML
535.Microsoft Office 365 za korisnike iz Sveučilišne knjižnice u Splitusvkst.hrSAML
536.Microsoft Office 365 za korisnike iz Sveučilišta Sjeverunin.hrSAML
537.Microsoft Office 365 za korisnike iz Sveučilišta u Dubrovnikuunidu.hrSAML
538.Microsoft Office 365 za korisnike iz Sveučilišta u Osijeku (rektorat i odjeli)unios.hrSAML
539.Microsoft Office 365 za korisnike iz Sveučilišta u Zadruunizd.hrSAML
540.Microsoft Office 365 za korisnike iz Sveučilišta u Zagrebu, Tekstilno-tehnološki fakultetttf.hrSAML
541.Microsoft Office 365 za korisnike iz Sveučilišta ui Slavonskom Broduunisb.hrSAML
542.Microsoft Office 365 za korisnike iz Sveučilište u Zagrebu Farmaceutsko-biokemijski fakultetpharma.hrSAML
543.Microsoft Office 365 za korisnike iz Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultetagr.hrSAML
544.Microsoft Office 365 za korisnike iz Šumarskog fakultetasumfak.hrSAML
545.Microsoft Office 365 za korisnike iz šumarskog institutasumins.hrSAML
546.Microsoft Office 365 za korisnike iz Učilišta MAestrouciliste-maestro.hrSAML
547.Microsoft Office 365 za korisnike iz ustanove Medicinski fakultet u Splitumefst.hrSAML
548.Microsoft Office 365 za korisnike iz ustanove: Veleučilište "Lavoslav Ružička" u Vukovaruvevu.hrSAML
549.Microsoft Office 365 za korisnike iz Veleučilišta "Nikola Tesla" u Gospićuvelegs-nikolatesla.hrSAML
550.Microsoft Office 365 za korisnike iz Veleučilišta Baltazar Zaprešićbak.hrSAML
551.Microsoft Office 365 za korisnike iz Veleučilišta Hrvatsko zagorje Krapinavhzk.hrSAML
552.Microsoft Office 365 za korisnike iz Veleučilišta u Karlovcuvuka.hrSAML
553.Microsoft Office 365 za korisnike iz Veleučilišta u Rijeciveleri.hrSAML
554.Microsoft Office 365 za korisnike iz Veleučilišta u Šibenikuvus.hrSAML
555.Microsoft Office 365 za korisnike iz Veleučilišta Velika Goricavvg.hrSAML
556.Microsoft Office 365 za korisnike iz Visoka škola za menadžment i dizajn ASPIRAaspira.hrSAML
557.Microsoft Office 365 za korisnike iz Visoke škole za sigurnost s pravom javnostivss.hrSAML
558.Microsoft Office 365 za korisnike iz Zdravstvenog Veleučilištazvu.hrSAML
559.Microsoft Office 365 za korisnike Kineziološkog fakulteta u Splitukifst.hrSAML
560.Microsoft Office 365 za korisnike Metalurškog fakulteta - Sveučilište u Zagrebusimet.hrSAML
561.Microsoft Office 365 za korisnike Prirodoslovno-matematičkog fakultetapmf.hrSAML
562.Microsoft Office 365 za korisnike s Ekonomskog fakulteta u Oijekuefos.hrSAML
563.Microsoft Office 365 za korisnike s Rektorata Sveučilišta u Splituunist.hrSAML
564.Microsoft Office 365 za korisnike sa Katoličkog bogoslovnog fakulteta u Đakovudjkbf.hrSAML
565.Microsoft Office 365 za korisnike sa Učiteljskog fakultetaufzg.hrSAML
566.Microsoft Office 365 za korisnike Sveučilišta Jurja Dobrile u Puliunipu.hrSAML
567.Microsoft Office 365 za korisnike Tehničkog fakulteta u Rijeciriteh.hrSAML
568.Microsoft Office 365 za korisnike Tera Tehnopolistera.hrSAML
569.Microsoft Office 365 za korisnike Veleučilišta "Marko Marulić" u Kninuveleknin.hrSAML
570.Microsoft Office 365 za korisnike Veterinarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebuvef.hrSAML
571.Microsoft Office 365 za osnovne i srednje školeskole.hrSAML
572.Microsoft Office 365 za Rektorat Sveučilišta u Zagrebuunizg.hrSAML
573.Microsoft software download centercarnet.hrSAML
574.Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta - Mreža ustanova u sustavu obrazovanjamzos.hrSAML
575.MoD - Sustav za e-učenje Moodle u društvusrce.hrSAML
576.Moj CARNet (interno)carnet.hrSAML
577.MojAAI razvojsrce.hrSAML
578.MojAAI@EduHr web sjedištesrce.hrSAML
579.Moodle - Biološki odsjek PMF-apmf.hrSAML
580.Moodle 2 test - Sustav za e-učenje za probni rad sa sustavom na određeno vrijemesrce.hrSAML
581.Moodle PMF Splitpmfst.hrSAML
582.Moodle sustav - Odjel za fiziku - Sveučilište JJ Strossmayera u Osijekuunios.hrSAML
583.Moodle Sveučilišta u Puliunipu.hrSAML
584.Moodle Zdravstvenog Veleučilištazvu.hrSAML
585.moodle_testunipu.hrSAML
586.Mreža e-školecarnet.hrSAML
587.Mrežna stranica Institut za oceanografiju i ribarstvoizor.hrSAML
588.Mrkve Fizikaunios.hrSAML
589.MSDN Academic Downloaduniri.hrSAML
590.MZOS - Državne stipendijemzos.hrSAML
591.MZOS - Prijevoz učenikamzos.hrSAML
592.MZOS (dev) - računalo za provjeru autentikacijesrce.hrSAML
593.MZOS sustav webObrascisrce.hrSAML
594.Nacionalni informacijski sustav prijava i upisa u srednje školecarnet.hrSAML
595.Nacionalni informacijski sustav prijava i upisa u srednje škole - preprodukcijska admin aplikacijacarnet.hrSAML
596.Nacionalni portal za udaljeno učenje "Nikola Tesla"carnet.hrSAML
597.Nadzor IT sustava Srca (interni)srce.hrSAML
598.Nadzor IT sustava Srca iz mreže CARNetsrce.hrSAML
599.Nadzor IT sustava Srca iz mreže izvan Hrvatskesrce.hrSAML
600.Nadzor mrežne infrastrukturesrce.hrSAML
601.Nadzorni sustav Grafana - testsrce.hrSAML, OIDC
602.Nastavni materijali Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijekfdmz.hrSAML
603.Natječaj za smještaj - SC ZGsczg.hrSAML
604.NIAS - Nacionalni identifikacijski i autentikacijski sustavsrce.hrSAML
605.NIAS - Razvojno okruženjesrce.hrSAML
606.NISpVUcarnet.hrFWS
607.NSZ.hrnsz.hrSAML
608.NSZVO Izborinsz.hrSAML
609.Oblak servis OŠ Sunjaskole.hrSAML
610.Održavanje poslužitelja ustanovasrce.hrSAML
611.Odsjek za informacijske i komunikacijske znanosti Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebuffzg.hrSAML
612.Okolina za predmet ARISfer.hrOIDC
613.Online baze podataka - EBSCOmzos.hrSAML
614.Online prijaveOIDC
615.OnlyFaxonlyfax.hrOIDC
616.osTicket sustav Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebupravo.hrCAS
617.PAR Moodlepar.hrSAML
618.Pfri Isvuuniri.hrSAML
619.PFRI-AAI-Loginuniri.hrSAML
620.Platforma za e-učenje RCK Faust – Strojarstvocarnet.hrSAML
621.PMFST Mentorstva Web Apppmfst.hrSAML
622.PMFST Voditeljstvapmfst.hrSAML
623.PMFST-Javna nabavapmfst.hrSAML
624.Portal elektroničkih izvora za hrvatsku akademsku i znanstvenu zajednicunsk.hrCAS
625.Portal za CARNet sistem inženjerecarnet.hrSAML
626.Potvrda realizacije nastave za predstojnike zavoda ETFOsetfos.hrSAML
627.PPK helpdeskcarnet.hrFWS
628.Praksa - AGRagr.hrCAS
629.Praksa - EFRIefri.hrSAML, CAS
630.Praksa - EFSTefst.hrSAML
631.Praksa - FKITfkit.hrSAML, CAS
632.Praksa - GRFgrf.hrCAS
633.Praksa - PBFpbf.hrSAML
634.Praksa - PTFOSptfos.hrSAML
635.Praksa - ŠUMFAKsumfak.hrSAML
636.Praksa - TTFfoi.hrCAS
637.Praksa - UNIDUunidu.hrSAML
638.Praksa FFZGffzg.hrCAS
639.Pregled statusa pristupa Internetu putem DUO.CARNet uslugecarnet.hrSAML
640.Pregled statusa pristupa Internetu putem MetroCARNet uslugecarnet.hrSAML
641.Pregled statusa pristupa Internetu putem OptiCARNet uslugecarnet.hrSAML
642.Pregled statusa pristupa Internetu putem Stick2CARNet uslugecarnet.hrSAML
643.Pregled statusa pristupa Internetu putem Tele2CARNet uslugecarnet.hrSAML
644.Prehrambeno-biotehnološki fakultet - Baza podataka djelatnikapbf.hrSAML
645.Prehrambeno-biotehnološki fakultet - Znanstveni projektipbf.hrSAML
646.Prijava na web stranicu Odjela za biologijuunios.hrSAML
647.Pristup vanjskih članova UV Srca na intwikisrce.hrSAML
648.PRO-MIL d.o.o, elektronički udžbenicipro-mil.hrSAML
649.Produkcijska Wordpress stranica OŠ Matije Petra Katančića Valpovoskole.hrSAML
650.Profil Klett, elektronički udžbeniciprofil-klett.hrSAML
651.Program za praćenje studentskih praksiunist.hrSAML
652.ProMDM za škole - sustav za upravljanje mobilnim uređajimacarnet.hrSAML
653.Prometna učilicacarnet.hrSAML
654.PROPYXpro-mil.hrSAML
655.Proxy - bazepravo.hrSAML
656.Proxy za pristup portalu elektroničkih izvoransk.hrSAML
657.Računalni klaster za potrebe Isabella radionicesrce.hrOIDC
658.Rasip - Računalni sustav za organizaciju i razmjenu datotekaffzg.hrSAML
659.Registar resursasrce.hrSAML
660.registrar.carnet.hrcarnet.hrSAML
661.Rektorat Sveučilišta u Zagrebuunizg.hrSAML
662.Repozitorij Doktorske škole Sveučilišta Josipa Jurja u Osijekuunios.hrSAML
663.Repozitorij Fakulteta strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebufsb.hrSAML
664.Repozitorij Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebugrad.hrSAML
665.Repozitorij KBC Osijekkbo.hrSAML
666.Repozitorij Klinike za infektivne bolesti "Dr. Fran Mihaljević"bfm.hrSAML
667.Repozitorij koda sustava NCC Hrvatskasrce.hrSAML
668.Repozitorij Poslovnog veleučilišta Zagrebpvzg.hrSAML
669.Repozitorij sveučilišnih studija, centara i službi Sveučilišta u Rijeciuniri.hrSAML
670.Repozitorij Veleučilišta Marko Marulić u Kninuveleknin.hrSAML
671.Repozitorij Veleučilišta u Bjelovaruvub.hrSAML
672.Rezervacija prostorija Sveučilišta u Rijeciuniri.hrSAML
673.rezervacije.carnet.hrcarnet.hrSAML
674.RIT Croatia - digitalni repozitorijacmt.hrSAML
675.Riteh indeks - razvojno okruženjeriteh.hrSAML
676.Riteh indeks stranica s web aplikacijama namjenjenim studentima Tehničkog fakulteta u Rijeciriteh.hrSAML
677.SCPU KONTO portal za studenteunipu.hrSAML
678.Scriptrunnercarnet.hrSAML
679.Setcor Geant Customer Portalsetcor.hrSAML
680.Sketchpadcarnet.hrSAML
681.SPEEDirb.hrSAML
682.Spot.oneSAML
683.Srce eduMeetsrce.hrOIDC
684.Srce osTicketsrce.hrCAS
685.SRCE RAsrce.hrSAML
686.Srce Xen Orchestra Portalsrce.hrSAML
687.Središnji web Geodetskog fakultetageof.hrSAML
688.SSP stres testsrce.hrSAML
689.Stari web Agronomskog fakultetaagr.hrSAML
690.STATUSweb MEDRI - web aplikacijauniri.hrSAML, OIDC
691.STEM stipendijemzos.hrSAML
692.Stemi LabOIDC
693.Stručna praksafpz.hrCAS
694.Stručna praksa - Geotehnički Fakultet - Sveučilište u Zagrebugfv.hrCAS
695.Stručna praksa na Građevinskom fakultetugrad.hrSAML
696.Studentski intranet Sveučilišta Jurja Dobrile u Puliunipu.hrSAML
697.Studentski raspored za studente FERIT-aetfos.hrSAML
698.Studij inženjerstvaunizg.hrSAML
699.sup-sandboxsrce.hrSAML
700.Sustav evidencije nastave Kineziološkog fakulteta Splitkifst.hrSAML
701.Sustav Matomo - Devsrce.hrSAML, OIDC
702.Sustav Moodle za potrebe projekta CroQCIsrce.hrSAML
703.Sustav OsTicket - produkcijasrce.hrSAML, OIDC
704.Sustav OsTicket - testsrce.hrSAML, OIDC
705.Sustav prijava na web forme Ministarstva znanosti i obrazovanjamzos.hrSAML
706.Sustav Puhsrce.hrSAML
707.Sustav Wazuhsrce.hrOIDC
708.Sustav za automatiziranu evaluaciju računalnih programariteh.hrSAML
709.Sustav za automatiziranu evaluaciju računalnih programariteh.hrSAML
710.Sustav za automatiziranu evaluaciju studentskih rješenja iz kolegija Baze podatakariteh.hrSAML
711.Sustav za automatsko podešavanje eduroam-a (instaler.eduroam.hr)srce.hrSAML
712.Sustav za automatsko podešavanje eduroam-a (installer.eduroam.hr)srce.hrSAML
713.Sustav za digitalno obrazovanjeskole.hrSAML
714.Sustav za e-učenje SUMARUM Sveučilišta u Mostarusum.baSAML
715.Sustav za on-line prijavljivanje na tečajeve Srcasrce.hrSAML
716.Sustav za provjeru funkcionalnosti novih verzija programskih jezika PHP i Javasrce.hrSAML
717.Sustav za upravljanje korisnicima CRO NGI-jasrce.hrSAML
718.Sustav za webinare Centra za e-učenje Srcasrce.hrSAML
719.Sustav za webinare Centra za e-učenje Srca (webinari.srce.hr)srce.hrSAML
720.Sveučilište u Rijeci, Odjel za fiziku - ISVURIuniri.hrSAML
721.Sveučilište u Splitu, Sveučilišni odjel za forenzične znanosti - E-learning portalunist.hrSAML
722.Sveučilište u Zagrebu, Centar za istraživanje, razvoj i transfer tehnologijeunizg.hrSAML
723.sys.backupcarnet.hrSAML
724.sys.dnscarnet.hrSAML
725.sys.monitorcarnet.hrSAML
726.sys.portalcarnet.hrSAML
727.Šah uz školusahklube4.hrSAML
728.Šestarirb.hrSAML
729.Školski portalskolskaknjiga.hrSAML
730.Tečajevi Srca - Sustav za udaljeno učenjesrce.hrSAML
731.Tempus OPUSunizg.hrSAML
732.UFRI ISVUuniri.hrSAML
733.Ugovoristucsb.hrSAML
734.UNIPU Konto portal za djelatnikeunipu.hrSAML
735.UNIRI Evidencija Radnog Vremenauniri.hrSAML
736.Vidra javni testsrce.hrSAML
737.vijece.gfos.hrgfos.hrSAML
738.Vijeće korisnika CARNetacarnet.hrSAML
739.voopIXcarnet.hrSAML
740.VPN - bazepravo.hrSAML
741.Vrednovanje digitalne zrelosti školafoi.hrSAML
742.WeaPay - digitalni studentski novčanikwea.systemsOIDC
743.Web Agronomskog fakultetaagr.hrSAML
744.Web aplikacija - raspored satisfzg.hrSAML
745.Web aplikacija Baza poduzećaSAML
746.Web aplikacija cvsecure za PMFpmf.hrSAML
747.Web aplikacija HASS za prijavu i registraciju studenata na akademska sportska natjecanjaunisport.hrSAML
748.Web aplikacija KBSD-akbsd.hrCAS
749.Web aplikacija scst-a za iznajmljivanje smještaja studentimaunist.hrCAS
750.Web aplikacija upisi.pmf.hrpmf.hrSAML, OIDC
751.Web aplikacija za alumnije PMFpmf.hrSAML
752.Web aplikacija za evidenciju izvođenja nastavepmfst.hrSAML
753.Web aplikacija za generiranje zadataka i zadaćaskole.hrOIDC
754.Web aplikacija za glasanjesumfak.hrSAML
755.Web aplikacija za izdavanje studentskih ugovora - SC Rijekascri.hrSAML
756.Web aplikacija za izdavanje ugovora elektroničkim putemscka.hrSAML
757.Web aplikacija za karijerni centar PMFpmf.hrSAML
758.Web aplikacija za podršku nabave računalne opremevef.hrSAML
759.Web aplikacija za podršku poslovanja Srcasrce.hrSAML
760.Web aplikacija za praćenje izvedbe stručne praksevevu.hrSAML
761.Web aplikacija za pregled studentskih ugovorascsi.hrSAML
762.Web aplikacija za pregled studentskih ugovora Veleučilišta "Lavoslav Ružička" u Vukovaruvevu.hrSAML
763.Web aplikacija za sjednice Odjela za fiziku u Osijekuunios.hrSAML
764.Web aplikacija za sjednice Senata Sveučilišta u Osijekuunios.hrSAML
765.Web aplikacija za stručne prakse - FSB Zagrebfsb.hrSAML
766.Web aplikacija za stručne prakse - PMF Zagrebpmf.hrSAML
767.Web aplikacija za upis semestrapmf.hrSAML
768.Web aplikacija za upis u knjižnice u sustavu Crolistsvkst.hrSAML
769.Web aplikacija za upravljanje provođenjem stručne prakse studenata Veleučilišta Velika Goricavvg.hrSAML
770.Web Centra za kulturološka i povijesna istraživanja socijalizmaunipu.hrSAML
771.Web Fakulteta ekonomije i turizma "Dr. Mijo Mirković"unipu.hrSAML
772.Web Fakulteta ekonomije i turizma "Dr. Mijo Mirković"unipu.hrSAML
773.Web Fakulteta informatike u Puliunipu.hrSAML
774.Web Fakulteta političkih znanostifpzg.hrSAML
775.Web Fakulteta prirodnih znanosti u Puliunipu.hrSAML
776.Web Fakulteta za interdisciplinarne, talijanske i kulturološke studijeunipu.hrSAML
777.Web Fakulteta za odgojne i obrazovne znanostiunipu.hrSAML
778.Web Filozofskog fakulteta Sveučilišta Jurja Dobrile u Puliunipu.hrSAML
779.Web Filozofskog fakulteta u Splituffst.hrSAML
780.Web Filozofskog fakulteta u Splituffst.hrSAML
781.Web FKIT-afkit.hrSAML
782.Web Građevinskog fakultetagrad.hrSAML
783.Web Hrvatske akademije znanosti i umjetnostihazu.hrSAML
784.Web i intranet Edukacijsko-rehabilitacijskog fakultetaerf.hrSAML
785.Web i intranet Veleučilišta u Karlovcuvuka.hrSAML
786.Web Istarskog veleučilištaiv.hrSAML
787.Web Kineziološkog fakultetakif.hrSAML
788.Web Medicinskog fakulteta u Puliunipu.hrSAML
789.Web Muzičke akademije Sveučilišta u Puliunipu.hrSAML
790.Web Odjela za informacijsko-komunikacijske tehnologijeunipu.hrSAML
791.Web Odjela za interdisciplinarne, talijanske i kulturološke studijeunipu.hrSAML
792.Web Odjela za prirodne i zdravstvene studije opzs.unipu.hrunipu.hrSAML
793.Web Odjela za tehničke studijeunipu.hrSAML
794.Web portal Instituta Ruđer Boškovićirb.hrSAML
795.Web Pravnog fakulteta u Zagrebupravo.hrSAML
796.Web Prirodoslovno-matematičkog fakultetapmf.hrSAML
797.Web Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Zagrebupmf.hrSAML
798.Web sjedište Ekonomskog fakulteta u Rijeci na uniri.hr domeniefri.hrSAML
799.Web sjedište Pravnog fakulteta u Zagrebupravo.hrSAML
800.Web sjedište sustava nadzora AAI@EduHrsrce.hrSAML
801.Web sjedište wiki servisa Sveučilišta u Zagrebuunizg.hrSAML
802.Web sjedište wiki servisa Fakulteta filozofije i religijskih znanosti Sveučilišta u Zagrebuffrz.hrSAML
803.Web sjedište wiki servisa Ministarstva znanosti, obrazovanja i sportamzos.hrSAML
804.Web sjedište www.eduroam.hrsrce.hrSAML
805.Web Stomatološkog fakultetasfzg.hrSAML
806.Web stranica FERIT-aetfos.hrSAML
807.Web stranica Odjela za matematiku Svečilišta u Osijekuunios.hrSAML
808.Web stranice Ekonomskog fakulteta u Rijeciefri.hrSAML
809.Web stranice Fakulteta hrvatskih studijafhs.hrSAML
810.Web stranice FERIT-aetfos.hrSAML
811.Web stranice HUP-ove inicijative za mladeefos.hrSAML
812.Web stranice Sveučilišta u Osijekuunios.hrSAML
813.Web Studija Energetike Sveučilišta u Zagrebu u Šibenikuunizg.hrSAML
814.Web Studijskog programa Vojnih studijaunizg.hrSAML
815.Web Sveučilišne knjižnice u Puliunipu.hrSAML
816.Web Sveučilišnog računskog i informacijskog centra u Puliunipu.hrSAML
817.Web Sveučilišta Jurja Dobrile u Puliunipu.hrSAML
818.Web Tehničkog fakulteta Sveučilišta u Rijeciriteh.hrSAML
819.Web Tehničkog fakulteta u Puliunipu.hrSAML
820.Web usluge AAI@EduHr: autentikacijski proxy za društvene mrežesrce.hrSAML
821.Web Znanstveno-tehnološkog instituta VISIOunipu.hrSAML
822.Web-aplikacija AGR online upisiagr.hrCAS
823.Web-aplikacija AGR za plaćanjeagr.hrCAS
824.Web-aplikacija baza projekata EFZGefzg.hrSAML, CAS
825.Web-aplikacija FOI online upisifoi.hrCAS
826.Web-aplikacija Izvedbeno nastavni planuniri.hrOIDC
827.Web-aplikacija koja prati prisutnost studenata na nastaviaspira.hrSAML, CAS
828.Web-aplikacija Matematičkog odsjeka PMF-a za predaju i evaluaciju studentskih zadaćapmf.hrSAML
829.Web-aplikacija Metelwin za prikaz kataloga knjižnica.foi.hrSAML
830.Web-aplikacija PMF-a za administraciju projekatapmf.hrSAML
831.Web-aplikacija rasporedaaspira.hrSAML
832.Web-aplikacija studenti.hr za razmjenu studentskih materijalaSAML
833.Web-aplikacija za evidenciju prisustva učenika na praktičnoj nastaviasoo.hrSAML
834.Web-aplikacija za Natjecateljsko programiranjefer.hrSAML
835.Web-aplikacija za pregled studentskih ugovoraunizd.hrSAML
836.Web-aplikacija za prijavu HRZOO resurse Supek i Vrancic.srce.hrSAML
837.Webaplikacija Potresgrad.hrSAML
838.WebArgosypmf.hrSAML
839.WebEd Classroom Management sustavcarnet.hrSAML
840.WebMailcarnet.hrFWS
841.Wiki Fakulteta hrvatskih studijafhs.hrSAML
842.Wiki Farmaceutsko-biokemijskog fakultetapharma.hrSAML
843.Zbirke Hrvatskog arhiva webansk.hrSAML