Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
  • Hrvatski
  • English

Web aplikacije

U ovu kategoriji spadaju usluge koje koriste HTTPS/SOAP/SAML/CAS protokole. Usluge koje koriste sustav jedinstvene autentikacije korisnika označene su na popisu kraticom SAML ili CAS.

Napomena: Na popisu se nalaze isključivo usluge u produkcijskom statusu.

Za detaljnije informacije kliknite mišem na naziv usluge.

Naziv aplikacijeVlasnik aplikacijeAutentikacijski mehanizam
1.12tesla DokuWiki HomePagepmf.hrSAML
2.A1 PPK autorizacijacarnet.hrSAML
3.AAI Devsrce.hrSAML
4.AAI@EduHr autentifikacija za produkcijski vsmti.hrvsmti.hrSAML
5.AAI@EduHr Labsrce.hrSAML
6.AAI@EduHr websrce.hrSAML
7.Abuse obradacarnet.hrFWS
8.Administracija korisnika servisa za Upisnikemzos.hrSAML
9.Administracijska aplikacija prijava na visoka učilišta (admin.nispvu.hr)azvo.hrSAML
10.Administracijsko sučelje za ISSP REST APImzos.hrSAML
11.Administratorska aplikacija državne mature i upisa na fakultete (admin.ncvvo.hr)carnet.hrSAML
12.Adobe Connect 9carnet.hrSAML
13.Adobe Connect Pro 10 (SAML native)carnet.hrSAML
14.Aplikacija Asistent Školske knjigeskolskaknjiga.hrSAML
15.Aplikacija za administraciju prijava studijskih programaazvo.hrSAML
16.Aplikacija za istraživanje - informiranost maturanataazvo.hrSAML
17.Aplikacija za kontrolu zauzeća dvoranaefos.hrSAML
18.Aplikacija za pregled studentskih ugovorascst.hrSAML
19.Aplikacija za prijavu na natječaj za smještaj, pregled ponude poslova i izdanih studentskih ugovorascvz.hrSAML
20.Aplikacija za prijavu na natječaj za smještaj, pregled ponude poslova i izdanih studentskih ugovorastucos.hrSAML
21.Aplikacija za prijavu neprihvatljivih ponašanja u akademskoj zajedniciunizg.hrSAML
22.Aplikacija za prijavu znanstvenih aktivnostiffst.hrCAS
23.Aplikacija za pristup podacima usluga ISAK i ISSPsrce.hrSAML
24.Aplikacija za sinkronizaciju podataka prilikom povezivanja ISVU - LDAPsrce.hrSAML
25.Aplikacija za upravljanje virtualnim organizacijama u sustavu AAI@EduHrsrce.hrSAML
26.Aplikacija za upravljanje virtualnim organizacijama u sustavu AAI@EduHr - društvene mrežesrce.hrSAML
27.Aplikacija za web ugovore SC Sisakscsisak.hrSAML
28.Aplikacije Sveučilišta u Zagrebuunizg.hrSAML
29.Aplikacije Sveučilišta u Zagrebu (apps.unizg.hr)unizg.hrSAML
30.Aplikacije Sveučilišta u Zagrebu i web sjedište wiki servisa Sveučilišta u Zagrebu - razvojna okolinaunizg.hrSAML
31.Arhiva AAI@EduHr web sjedištasrce.hrSAML
32.Autentikacija za aplikacije Rektorata Sveučilišta u Zagrebuunizg.hrSAML
33.Autentikacija za aplikacije Sveučilišta u Zagrebuunizg.hrSAML
34.Autentikacija za web Pomorskog fakulteta u Splitupfst.hrSAML
35.Autorizacija na internet stranicu Studenskog centra Sveučilišta u Dubrovniku putem AAI@EduHrunidu.hrSAML
36.Autorizacija na internet stranicu Sveučilišta u Dubrovniku putem AAI@EduHrunidu.hrSAML
37.Autorizacija stipendijamzos.hrSAML
38.Baltazarirb.hrSAML
39.Baltazar - sustav učenja na daljinu (svi studenti osim Menadžmenta javnog sektora)bak.hrSAML
40.Baza doktoranada OBADunizg.hrSAML
41.Baza podataka znanstvenih projekata RHirb.hrSAML
42.Baza projekata FSBfsb.hrSAML
43.Broj studenatasrce.hrSAML
44.CAP AAIsrce.hrSAML
45.CARNet administracija Javnog posluziteljacarnet.hrSAML
46.CARNet Adobe Connect Procarnet.hrSAML
47.CARNet Libarcarnet.hrSAML
48.CARNet LMScarnet.hrSAML
49.CARNet Loomencarnet.hrSAML
50.CARNet Loomen v2carnet.hrSAML
51.CARNet Loomen2carnet.hrSAML
52.CARNet Loomen3carnet.hrSAML
53.CARNET Moodle - posebni zahtjev Ministarstva - cn1-loomencarnet.hrSAML
54.CARNET Moodle - posebni zahtjev Ministarstva - cn2-loomencarnet.hrSAML
55.CARNET Moodle - posebni zahtjev Ministarstva - cn3-loomencarnet.hrSAML
56.CARNET Moodle - posebni zahtjev Ministarstva - cn4-loomencarnet.hrSAML
57.CARNET Moodle - posebni zahtjev Ministarstva - loomen1carnet.hrSAML
58.CARNet Moodle MOOCcarnet.hrSAML
59.CARNet Remailercarnet.hrSAML
60.CARNet RTcarnet.hrSAML
61.CARNet TCR-rezervacijecarnet.hrSAML
62.CARNET-ov CRM - predprodukcijacarnet.hrSAML, FWS
63.CARNetov interni webcarnet.hrSAML
64.CARNetove interne aplikacijecarnet.hrSAML
65.Centar za cjeloživotno obrazovanje Učiteljskog fakulteta u Zagrebuufzg.hrSAML
66.Centar za elektroničko obrazovanjevss.hrSAML
67.CIP-Webtvz.hrSAML
68.Cloud aplikacije Knjižnice IRB-airb.hrSAML
69.Cloud usluga - Virtual Computing Labsrce.hrSAML
70.Cloud usluga - Virtual Private Serversrce.hrSAML
71.Cloud usluga - Virtual Private Server - Zahtjevisrce.hrSAML
72.CRM sustavcarnet.hrFWS
73.CRO NGI - Hrvatska nacionalna grid infrastruktura - web sjedištesrce.hrSAML
74.CRO NGI - Hrvatska nacionalna grid infrastruktura - wikisrce.hrSAML
75.CRO NGI HTC Cloudsrce.hrSAML
76.Croatian Internet eXchange (CIX)srce.hrSAML
77.CroRIS web aplikacija službenih evidencija MZOsrce.hrSAML
78.CroRIS web aplikacija za upravljanje administrativnim poslovimasrce.hrSAML
79.CROSBIirb.hrSAML
80.CROSBI Adminirb.hrSAML
81.CROSBI Frontirb.hrSAML
82.CROSBI Front Restrictedirb.hrSAML
83.CUC prijava sudionikacarnet.hrSAML
84.CUC webcarnet.hrSAML
85.Dabar - Digitalni repozitorij Visokog učilišta Algebraracunarstvo.hrSAML
86.Dabar - Repozitorij Hrvatskog instituta za povijestisp.hrSAML
87.Dabar - default-ni produkcijski repozitorijsrce.hrSAML
88.Dabar - Digitalni akademski arhiv i repozitorij Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebusfzg.hrSAML
89.Dabar - Digitalni akademski repozitorij završnih i diplomskih radova Visoke škole za inspekcijski i kadrovski menadžment u Splituvsikmp.hrSAML
90.Dabar - Digitalni repozitorij Centra za integrativnu bioetiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebuffzg.hrSAML
91.Dabar - Digitalni repozitorij Hrvatskog katoličkog sveučilištaunicath.hrSAML
92.Dabar - Digitalni repozitorij Istarskog Veleučilištaiv.hrSAML
93.Dabar - Digitalni repozitorij Libertas međunarodnog sveučilištalibertas.hrSAML
94.Dabar - Digitalni repozitorij Međimurskog veleučilišta u Čakovcumev.hrSAML
95.Dabar - Digitalni repozitorij Muzičke akademijemuza.hrSAML
96.Dabar - Digitalni repozitorij Odjela za kulturologiju u Osijekuunios.hrSAML
97.Dabar - Digitalni repozitorij Politehnike Pulaiv.hrSAML
98.Dabar - Digitalni repozitorij Sveučilišta Sjeverunin.hrSAML
99.Dabar - Digitalni repozitorij Veleučilišta u Požegivup.hrSAML
100.Dabar - Digitalni repozitorij Veleučilišta u Rijeciveleri.hrSAML
101.Dabar - DJKBF repozitorijdjkbf.hrSAML
102.Dabar - EFOS repozitorijefos.hrSAML
103.Dabar - Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijekfazos.hrSAML
104.Dabar - GradRi repozitorijuniri.hrSAML
105.Dabar - GradRi repozitorij (repository)uniri.hrSAML
106.Dabar - Institucionalni repozitorij Pravnog fakulteta u Osijekupravos.hrSAML
107.Dabar - Institut za javne financijeijf.hrSAML
108.Dabar - javni web Dabrasrce.hrSAML
109.Dabar - KBF-Splitkbf-st.hrSAML
110.Dabar - KIFoREPkif.hrSAML
111.Dabar - Nacionalni repozitorij disertacija DRnsk.hrSAML
112.Dabar - Nacionalni repozitorij završnih i diplomskih radova ZIRnsk.hrSAML
113.Dabar - Podest – Repozitorij Instituta za povijest umjetnostiipu.hrSAML
114.Dabar - Pravni fakultet u Splitupravst.hrSAML
115.Dabar - razvojno okruženje 1srce.hrSAML
116.Dabar - razvojno okruženje 2srce.hrSAML
117.Dabar - razvojno okruženje 3srce.hrSAML
118.Dabar - razvojno okruženje 4srce.hrSAML
119.Dabar - razvojno okruženje 5srce.hrSAML
120.Dabar - razvojno okruženje 6srce.hrSAML
121.Dabar - REP ALU UNIZG - Repozitorij Akademije likovnih umjetnosti u Zagrebualu.hrSAML
122.Dabar - REPEFZG (Repozitorij radova Ekonomskog fakulteta)efzg.hrSAML
123.Dabar - Repozitorij ADUadu.hrSAML
124.Dabar - Repozitorij Agronomskog fakulteta u Zagrebuagr.hrSAML
125.Dabar - Repozitorij Akademije za umjetnost i kulturu u Osijekuuaos.hrSAML
126.Dabar - Repozitorij diplomskih radova Medicinskog fakulteta u Osijekumefos.hrSAML
127.Dabar - Repozitorij Državnog hidrometeorološkog zavodadhz.hrSAML
128.Dabar - Repozitorij Edukacijsko-rehabilitacijskog fakultetaerf.hrSAML
129.Dabar - Repozitorij Edward Bernays VŠKMbernays.hrSAML
130.Dabar - Repozitorij Ekonomskog fakulteta Rijeka ; Repozitorij EFRI ; Repository of the University of Rijeka, Faculty of Economics, FECRIuniri.hrSAML
131.Dabar - Repozitorij Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Splituefst.hrSAML
132.Dabar - Repozitorij Ekonomskog instituta Zagrebeizg.hrSAML
133.Dabar - Repozitorij Elektrotehničkog fakulteta Osijeketfos.hrSAML
134.Dabar - Repozitorij Fakulteta elektrotehnike i računarstva u Zagrebufer.hrSAML
135.Dabar - Repozitorij Fakulteta građevinarstva, arhitekture i geodezije, Sveučilište u Splitugradst.hrSAML
136.Dabar - Repozitorij Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebufkit.hrSAML
137.Dabar - Repozitorij Fakulteta organizacije i informatikefoi.hrSAML
138.Dabar - Repozitorij Fakulteta političkih znanosti, sveučilište u Zagrebufpzg.hrSAML
139.Dabar - Repozitorij Fakulteta prometnih znanostifpz.hrSAML
140.Dabar - Repozitorij Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijekfdmz.hrSAML
141.Dabar - Repozitorij Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvuuniri.hrSAML
142.Dabar - Repozitorij Fakulteta za odgojne i obrazovne znanostifoozos.hrSAML
143.Dabar - Repozitorij Fakulteta zdravstvenih studijauniri.hrSAML
144.Dabar - Repozitorij Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebupharma.hrSAML
145.Dabar - Repozitorij Fesb-afesb.hrSAML
146.Dabar - Repozitorij Filozofskog fakulteta Rijeka - Repozitorij FFRIuniri.hrSAML
147.Dabar - Repozitorij Filozofskog fakulteta u Osijeku (FFOS-repozitorij)ffos.hrSAML
148.Dabar - Repozitorij Filozofskog fakulteta u Splituffst.hrSAML
149.Dabar - Repozitorij Geodetskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebugeof.hrSAML
150.Dabar - Repozitorij Geotehničkog fakultetagfv.hrSAML
151.Dabar - Repozitorij GFOSgfos.hrSAML
152.Dabar - Repozitorij Gradske i sveučilišne knjižnice Osijekgskos.hrSAML
153.Dabar - Repozitorij Grafičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebugrf.hrSAML
154.Dabar - Repozitorij Hrvatskih studijahrstud.hrSAML
155.Dabar - Repozitorij Hrvatskog geološkog institutahgi-cgs.hrSAML
156.Dabar - Repozitorij Hrvatskog vojnog učilišta "Dr. Franjo Tuđman"hvu-morh.hrSAML
157.Dabar - Repozitorij Instituta za fizikuifs.hrSAML
158.Dabar - Repozitorij Katoličkoga bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebukbf.hrSAML
159.Dabar - Repozitorij Kemijsko-tehnološkog fakulteta Splitktf-split.hrSAML
160.Dabar - Repozitorij Kineziološkog fakulteta u Splitukifst.hrSAML
161.Dabar - Repozitorij Kliničkog bolničkog centra Sestre milosrdnicekbcsm.hrSAML
162.Dabar - Repozitorij Medicinskog fakulteta Rijekauniri.hrSAML
163.Dabar - Repozitorij Medicinskoga fakulteta u Splitumefst.hrSAML
164.Dabar - Repozitorij Metalurškog fakulteta Sisak, Sveučilište u Zagrebusimet.hrSAML
165.Dabar - Repozitorij Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebunsk.hrSAML
166.Dabar - Repozitorij Odjela za biologijuunios.hrSAML
167.Dabar - Repozitorij Odjela za biotehnologiju Sveučilišta u Rijeciuniri.hrSAML
168.Dabar - Repozitorij Odjela za fiziku Sveučilišta u Rijeciuniri.hrSAML
169.Dabar - Repozitorij Odjela za fiziku u Osijekuunios.hrSAML
170.Dabar - Repozitorij Odjela za informatiku Sveučilišta u Rijeciuniri.hrSAML
171.Dabar - Repozitorij Odjela za kemijuunios.hrSAML
172.Dabar - Repozitorij Odjela za matematiku Sveučilišta u Rijeciuniri.hrSAML
173.Dabar - Repozitorij Odjela za matematiku u Osijekuunios.hrSAML
174.Dabar - Repozitorij Poliklinike SUVAGsuvag.hrSAML
175.Dabar - Repozitorij Poljoprivrednog fakulteta u Osijekufazos.hrSAML
176.Dabar - Repozitorij Pomorskog fakulteta u Rijeci -Repozitorij PFRI - Repository of the University of Rijeka, Faculty of Maritime Studiesuniri.hrSAML
177.Dabar - Repozitorij Pomorskog fakulteta u Splitupfst.hrSAML
178.Dabar - Repozitorij Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeciuniri.hrSAML
179.Dabar - Repozitorij Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebupravo.hrSAML
180.Dabar - Repozitorij Prehrambeno-biotehnološkog fakulteta u Zagrebupbf.hrSAML
181.Dabar - Repozitorij Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Osijek, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijekuptfos.hrSAML
182.Dabar - Repozitorij Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebupmf.hrSAML
183.Dabar - Repozitorij Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Splitupmfst.hrSAML
184.Dabar - Repozitorij RGNFrgn.hrSAML
185.Dabar - Repozitorij SFSBsfsb.hrSAML
186.Dabar - Repozitorij Srcasrce.hrSAML
187.Dabar - Repozitorij Sveučilišne knjižnice Rijeka - Repozitorij SVKRI; Repository of the University of Rijeka Library - URL repositorysvkri.hrSAML
188.Dabar - Repozitorij Sveučilišnog odjela za forenzične znanosti Sveučilišta u Splituunist.hrSAML
189.Dabar - Repozitorij Sveučilišnog odjela za stručne studije Sveučilišta u Splituunist.hrSAML
190.Dabar - Repozitorij Sveučilišnog odjela za studije mora Sveučilišta u Splituunist.hrSAML
191.Dabar - Repozitorij Sveučilišnog odjela zdravstvenih studijaunist.hrSAML
192.Dabar - Repozitorij Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijekuunios.hrSAML
193.Dabar - Repozitorij Sveučilišta u Dubrovnikuunidu.hrSAML
194.Dabar - Repozitorij Sveučilišta u Splitusvkst.hrSAML
195.Dabar - Repozitorij Sveučilišta u Zadruunizd.hrSAML
196.Dabar - Repozitorij Sveučilišta u Zagrebuunizg.hrSAML
197.Dabar - Repozitorij Šumarskog fakultetasumfak.hrSAML
198.Dabar - Repozitorij Tehničkog fakulteta u Rijeciriteh.hrSAML
199.Dabar - Repozitorij Tekstilno-tehnološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebuttf.hrSAML
200.Dabar - Repozitorij Učiteljskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebuufzg.hrSAML
201.Dabar - Repozitorij UFRIuniri.hrSAML
202.Dabar - Repozitorij Umjetničke akademije u Osijekuuaos.hrSAML
203.Dabar - Repozitorij Umjetničke akademije u Splituumas.hrSAML
204.Dabar - Repozitorij Veleučilišta Baltazar Zaprešić u Zaprešićubak.hrSAML
205.Dabar - Repozitorij Veleučilišta u Karlovcuvuka.hrSAML
206.Dabar - Repozitorij Veleučilišta u Slavonskom Broduvusb.hrSAML
207.Dabar - Repozitorij Veleučilišta u Šibenikuvus.hrSAML
208.Dabar - Repozitorij Veleučilišta u Vukovaruvevu.hrSAML
209.Dabar - Repozitorij Veleučilišta VERNvernnet.hrSAML
210.Dabar - Repozitorij Veterinarskog fakulteta u Zagrebuvef.hrSAML
211.Dabar - Repozitorij VGUKvguk.hrSAML
212.Dabar - Repozitorij Visoke škole Viroviticavsmti.hrSAML
213.Dabar - Repozitorij Visoke škole za ekonomiju, poduzetništvo i upravljanje Nikola Šubić ZrinskiSAML
214.Dabar - Repozitorij Visoke škole za sigurnostvss.hrSAML
215.Dabar - Repozitorij Visoke tehničke škole u Bjelovaruvub.hrSAML
216.Dabar - Repozitorij završnih radova Filozofskog fakulteta Sveučilita u Zagrebuffzg.hrSAML
217.Dabar - Repozitorij završnih radova Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebumef.hrSAML
218.Dabar - Repozitorij završnih radova RRiF VŠrvs.hrSAML
219.Dabar - Repozitorij završnih radova Sveučilišta Jurja Dobrile u Puliunipu.hrSAML
220.Dabar - Repozitorij završnih radova Veleučilišta Nikola Tesla u Gospićuvelegs-nikolatesla.hrSAML
221.Dabar - Repozitorij Zdravstvenog veleučilišta Zagrebzvu.hrSAML
222.Dabar - SEELS Network Database (SEELSNDB)pravri.hrSAML
223.Dabar - središnji servis (čvor - karaka-dabar.srce.hr)srce.hrSAML
224.Dabar - središnji servis (čvor - karaka-template.srce.hr)srce.hrSAML
225.Dabar - središnji servis (čvor - karaka-unizg.srce.hr)srce.hrSAML
226.Dabar - središnji servis (čvor - karaka-zir.srce.hr)srce.hrSAML
227.Dabar - središnji servis (čvor karaka-inst1.srce.hr)srce.hrSAML
228.Dabar - središnji servis (čvor karaka-inst2.srce.hr)srce.hrSAML
229.Dabar - Sveučilište u Rijeciuniri.hrSAML
230.Dabar - UNIZG Arhivunizg.hrSAML
231.Dabar - Veleučilište s pravom javnosti Baltazar Zaprešićbak.hrSAML
232.Dabar - Veleučilište Velika Goricavvg.hrSAML
233.Dabar - Visoka poslovna škola Zagrebpvzg.hrSAML
234.Dabar - Visoka škola za menadžment i dizajn ASPIRA Splitaspira.hrSAML
235.Dabar - Zagreb School of Economics and Management Repositoryzsem.hrSAML
236.Dabar - Završni radovi Studija energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora u Šibenikuunizg.hrSAML
237.Dabar - Zid : Repozitorij Sveučilišne knjižnice u Splitusvkst.hrSAML
238.DEMLASgeof.hrSAML
239.Dev - AOSIsrce.hrSAML, CAS
240.Digitalni raspored GFOSgfos.hrSAML
241.Digitalni repozitorij dokumenataracunarstvo.hrSAML
242.Digitalni udžbenici - Elementelement.hrSAML
243.DigRep - digitalni repozitorij SFSBsfsb.hrSAML
244.Distribucijski centar za Microsoftove proizvodesrce.hrSAML
245.Dreamspark Premium za korisnike Matematičkog odsjeka PMF-apmf.hrSAML
246.DreamSpark usluga za korisnike Tehničkog fakulteta u Rijeciriteh.hrSAML
247.Državne socio-ekonomske stipendijemzos.hrSAML
248.e-Dnevnik Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebusfzg.hrSAML
249.e-Knjižnicacarnet.hrSAML
250.e-Maticecarnet.hrFWS
251.e-potvrde CARNetcarnet.hrSAML
252.e-Potvrde za učenike i roditeljecarnet.hrSAML
253.e-servisi FO Prirodoslovno-matematičkog fakultetapmf.hrSAML
254.e-sfera - digitalni sustav udžbenika Školske knjigeskolskaknjiga.hrSAML
255.e-Škole - Aplikacija za prikupljanje podataka za administracijske potrebe projekta e-Školecarnet.hrSAML
256.e-Škole - mikropodacicarnet.hrSAML
257.e-Škole - mikropodaci (razvoj)carnet.hrSAML
258.e-Škole - mikropodaci OIDC proxycarnet.hrSAML
259.e-Škole Wi-Fi - Arubacarnet.hrSAML
260.e-Škole Wi-Fi - Merakicarnet.hrSAML
261.e-učenje VuKavuka.hrSAML
262.e.udzbenikSAML
263.eBaltazar - sustav učenja na daljinu (Menadžment javnog sektora)bak.hrSAML
264.ECTS katalogagr.hrSAML
265.Edgar Online Exam Systemfer.hrSAML
266.Edgar Online Exam Systemfer.hrSAML
267.edu.hr portalcarnet.hrSAML
268.edu.hr portal (alternativna web adresa)carnet.hrSAML
269.eduAdresarsrce.hrSAML
270.eduAdresar adminsrce.hrSAML
271.eduKnjižaracarnet.hrSAML
272.Eduplanunist.hrSAML
273.EduPlan MEFSTmefst.hrSAML
274.EduPlanKTFSplitktf-split.hrSAML
275.EduPlanOFZSplitunist.hrSAML
276.EduPlanOPSSSplitunist.hrSAML
277.EduPlanOSSSplitunist.hrSAML
278.EduPlanPFRijekapfri.hrSAML
279.EduPlanPFSTSplitpfst.hrSAML
280.EduPlanPVSTSplitpravst.hrSAML
281.Edupoint tečajevicarnet.hrSAML
282.eduroam - hosting RADIUS Web aplikacijasrce.hrSAML
283.Edutorijcarnet.hrSAML
284.EFZG - Sustav za anketiranjeefzg.hrCAS
285.EFZG Analyticsefzg.hrSAML
286.EFZGIzborniefzg.hrSAML
287.EFZGSmjeroviefzg.hrSAML
288.Elektroničke knjige – Kršćanska sadašnjostks.hrSAML
289.Elektrostrojarska škola Varaždin - elektronički udžbeniciskole.hrSAML
290.EMA - Aplikacija za organizaciju edukacijecarnet.hrSAML
291.EMA - Aplikacija za organizaciju edukacije - preprodukcijska aplikacijacarnet.hrSAML
292.Energetski studij Šibenikunizg.hrSAML
293.eTURmzos.hrSAML
294.Evidencija međunarodne suradnjeunizg.hrSAML
295.Evidencija nasiljasrce.hrSAML
296.Evidencija studenata RiTehriteh.hrSAML
297.F-Ticks websrce.hrSAML
298.FER natprofer.hrSAML
299.FFRI ISVUffri.hrSAML
300.Filesender Aplikacijasrce.hrSAML
301.FOI Demo Anketafoi.hrSAML, CAS
302.FOI Eventsfoi.hrSAML
303.Foodle - usluga za planiranje sastanaka i provođenje jednostavnih anketa i upitnika (http://foodle.srce.hr/)srce.hrSAML
304.Fulir DATAirb.hrSAML
305.G Suite for Education za Športsku gimnazijuskole.hrSAML
306.G Suite za CARNETcarnet.hrSAML
307.G Suite za Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijekfdmz.hrSAML
308.G Suite za Filozofski fakultet u Splituffst.hrSAML
309.G Suite za INDUSTRIJSKA ŠKOLAskole.hrSAML
310.G Suite za Institut za arheologijuiarh.hrSAML
311.G Suite za Pravni fakultet Osijekpravos.hrSAML
312.G Suite za Pravni fakultet u Zagrebupravo.hrSAML
313.G Suite za skole.hrskole.hrSAML
314.G Suite za Strojarski fakultet u Slavonskom Brodusfsb.hrSAML
315.G Suite za Studentski centar Rijekascri.hrSAML
316.G Suite za Sveučilište u Dubrovnikuunidu.hrSAML
317.G Suite za Sveučilište u Splituunist.hrSAML
318.G Suite za Veleučilište u Bjelovaruvub.hrSAML
319.G Suite za Veterinarski fakultet Sveučilišta u Zagrebuvef.hrSAML
320.garbin.unidu.hr - web stranica Sveučilišta u Dubrovnikuunidu.hrSAML
321.Generator Državne Maturencvvo.hrSAML
322.Gimnazijski ekološki laboratorijskole.hrSAML
323.Gitlab serverunipu.hrSAML
324.Godišnji izvještaji ustanova članicacarnet.hrSAML
325.Google Apps Education Edition za Elektrotehnički fakultet Osijeketfos.hrSAML
326.Google Apps Education Edition za Sveučilište Jurja Dobrile u Puliunipu.hrSAML
327.Google Apps Education Edition za Sveučilište u Rijeciuniri.hrSAML
328.Google Apps Education Edition za Teološki fakultet Matija Vlačić Iliriktfmvi.hrSAML
329.Google Apps za Akademiju dramskih umjetnostiadu.hrSAML
330.Google Apps za Institut za antropologijuinantro.hrSAML
331.Google Apps za Međimursko veleučilištemev.hrSAML
332.Google Apps za Muzičku akademijumuza.hrSAML
333.Google Apps za studente Međimurskog veleučilištamev.hrSAML
334.Google Apps za Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebusrce.hrSAML
335.Google Apps za Sveučilište Libertaslibertas.hrSAML
336.Google Apps za Sveučilište Sjeverunin.hrSAML
337.Google Apps za Visoku tehničku školu u Bjelovaruvub.hrSAML
338.Helpdesk Wikicarnet.hrSAML
339.Hrčak - Portal znanstvenih časopisa Republike Hrvatskesrce.hrSAML
340.Hrčak - Portal znanstvenih časopisa Republike Hrvatskesrce.hrSAML
341.Hrčak - Portal znanstvenih časopisa Republike Hrvatske - Razvojna okolinasrce.hrSAML
342.Hrčak - Portal znanstvenih časopisa Republike Hrvatske - Razvojna okolina (dev1)srce.hrSAML
343.Hrčak - Portal znanstvenih časopisa Republike Hrvatske - Razvojna okolina 1srce.hrSAML
344.Hrčak administratorsko sučelje - as1unizg.hrSAML
345.HRN4You - online pregled hrvatskih normihzn.hrSAML
346.HZZ - Anketa o profesionalnim namjerama učenika osnovnih i srednjih školahzz.hrSAML
347.iLocksrce.hrSAML
348.Informacijski sustav studentske prehrane - web aplikacija za studentesrce.hrSAML
349.Informacijski sustav visokih učilišta (ISVU)srce.hrSAML
350.Informacijski sustav visokih učilišta (ISVU) - Studomat sučelje s virtualnom tipkovnicomsrce.hrSAML
351.Informacijski sustav za elektroničko glasovanjeuniri.hrSAML
352.Informacijski sustava visokih učilišta (ISVU) - Skladište podatakasrce.hrSAML
353.Interne CARNetove aplikacije 2carnet.hrSAML
354.Interni dokumenti fakultetapbf.hrSAML
355.Interni informacijski servis Srca - sflow CIXsrce.hrSAML
356.Interni informacijski servis Srca - sflow Srcesrce.hrSAML
357.Interni informacijski servisi - Nadzor računalnih sredstava Srcasrce.hrSAML
358.Interni informacijski servisi Srca - Gitlabsrce.hrSAML
359.Interni informacijski servisi Srca - Jirasrce.hrSAML
360.Interni informacijski servisi Srca - Network Weathermapsrce.hrSAML
361.Interni informacijski servisi Srca - NOC konfiguracije & syslogsrce.hrSAML
362.Interni informacijski servisi Srca - palunko.srce.hrsrce.hrSAML
363.Interni informacijski servisi Srca - Stari Wikisrce.hrSAML
364.Interni informacijski servisi Srca - Stari Wiki (alternativna adresa)srce.hrSAML
365.Interni informacijski servisi Srca - SysIntranet websrce.hrSAML
366.Interni informacijski servisi Srca - Wikisrce.hrSAML
367.Interni servis Srca - Remailersrce.hrSAML
368.Interni servisi Srcasrce.hrSAML
369.Interni servisi Srca - Websrce.hrSAML
370.Interni servisi za sistemcesrce.hrSAML
371.Interni web Srcasrce.hrSAML
372.Intranet autorizacija na web stranice Šumarskog fakultetasumfak.hrSAML
373.Intranet stranice Katoličkog bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Splitukbf-st.hrSAML
374.Intranet Sveučilišta Jurja Dobrile u Puliunipu.hrSAML
375.Inventura CARNet opremecarnet.hrSAML
376.IRB rezervacijeirb.hrSAML
377.ISSP izvještajni sustavsrce.hrSAML
378.ISVU – Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeciuniri.hrSAML
379.ISVU – Odjela za informatiku Sveučilišta u Rijeciuniri.hrSAML
380.ISVU – Sveučilišta u Rijeciuniri.hrSAML
381.ISVU – Tehničkog fakulteta Sveučilišta u Rijeciriteh.hrSAML
382.ISVURI - Fakultet zdravstvenih studija u Rijeciuniri.hrSAML
383.ISVURI – Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeciuniri.hrSAML
384.ISVURi – Odjel za biotehnologiju Sveučilišta u Rijeciuniri.hrSAML
385.ISVURI – Odjel za matematiku Sveučilišta u Rijeciuniri.hrSAML
386.ISVURI – Pravni fakultet Sveučilišta u Rijecipravri.hrSAML
387.ISVURI – Sveučilište u Rijeci - Studij logopedijeuniri.hrSAML
388.ISVURI – Sveučilište u Rijeci - Studij politehnikeuniri.hrSAML
389.IVRA studentska mrežaivra-student.hrSAML
390.Javne web usluge Srca - IT-UniZg, MSRef centarsrce.hrSAML
391.Javni informacijski servisi Srca - Wikisrce.hrSAML
392.Jedinstvena Studentska Sveučilišna Anketaunios.hrSAML
393.JupyterHubsrce.hrSAML, CAS
394.Katalog djelatnika Agronomskog fakultetaagr.hrSAML
395.Katalog e-kolegija ustanova u sustavu visokog obrazovanjasrce.hrSAML
396.katalog poslijediplomskog studija "Poljoprivredne znanosti"agr.hrSAML
397.Katalog projekata Agronomskog fakultetaagr.hrSAML
398.Katalog studenata Agronomskog fakultetaagr.hrSAML
399.Kolegiosrce.hrSAML
400.Kolekcija web-aplikacija Sveučilišta u Zagrebuunizg.hrSAML
401.kvizovi.srednja.hrsrednja.hrSAML
402.Laboratorij Udruge Demokracija 2.0ief.hrSAML
403.lapis.unidu.hr-Intraweb stranica Sveučilišta u Dubrovnikuunidu.hrSAML
404.lektire.skole.hrcarnet.hrSAML
405.Limesurvey - upitnik.carnet.hrcarnet.hrSAML
406.LimeSurvey - Usluga za izradu anketnih upitnikasrce.hrSAML
407.LimeSurvey2srce.hrSAML
408.login za microsoft OnTheHubzvu.hrSAML
409.login.carnet.hrcarnet.hrSAML
410.Loomen integracijecarnet.hrSAML
411.mCARNetcarnet.hrSAML
412.mdm.skole.hr - predprodukcijacarnet.hrSAML
413.Meduzacarnet.hrSAML
414.Međuknjižnična posudbansk.hrSAML
415.MefZgPhDmef.hrSAML
416.MefZgSenmef.hrSAML
417.Merlin - Sustav za e-učenje (merlin.srce.hr)srce.hrSAML
418.Merlin - Sustav za e-učenje (moodle.srce.hr)srce.hrSAML
419.Merlin u školi - Sustav za e-učenjesrce.hrSAML
420.Microsoft DreamSpark Premium autorizacijski servismicrosoft.hrSAML
421.Microsoft Imagine Mathos repozitorijunios.hrSAML
422.Microsoft Office 365 za Arhitektonski fakultetarhitekt.hrSAML
423.Microsoft Office 365 za domenu srce.hrsrce.hrSAML
424.Microsoft Office 365 za korisnike PMF Splitpmfst.hrSAML
425.Microsoft Office 365 za korisnike Elektrotehničkog Fakulteta Osijeketfos.hrSAML
426.Microsoft Office 365 za korisnike Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijekfdmz.hrSAML
427.Microsoft Office 365 za korisnike Instituta za filozofijuifzg.hrSAML
428.Microsoft Office 365 za korisnike iz Akademije dramske Umjetnostiadu.hrSAML
429.Microsoft Office 365 za korisnike iz Akademije likovnih umjetnosti Sveučilišta u Zagrebualu.hrSAML
430.Microsoft Office 365 za korisnike iz CARNetacarnet.hrSAML
431.Microsoft Office 365 za korisnike iz domene efzg.hrefzg.hrSAML
432.Microsoft office 365 za korisnike iz EFSTefst.hrSAML
433.Microsoft Office 365 za korisnike iz Fakulteta filozofije i religijskih znanostiffrz.hrSAML
434.Microsoft Office 365 za korisnike iz Fakulteta građevinarstva, arhitekture i geodezije u Splitugradst.hrSAML
435.Microsoft Office 365 za korisnike iz Fakulteta organizacije i informatike Varaždinfoi.hrSAML
436.Microsoft Office 365 za korisnike iz FER-afer.hrSAML
437.Microsoft Office 365 za korisnike iz Filozofski fakultet, Sveučilište u Splituffst.hrSAML
438.Microsoft Office 365 za korisnike iz Geotehničkog fakultetagfv.hrSAML
439.Microsoft Office 365 za korisnike iz Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebugrad.hrSAML
440.Microsoft Office 365 za korisnike iz Grafičkog fakultetagrf.hrSAML
441.Microsoft Office 365 za korisnike iz HAZUhazu.hrSAML
442.Microsoft Office 365 za korisnike iz Hrvatskog geološkog institutahgi-cgs.hrSAML
443.Microsoft Office 365 za korisnike iz Hrvatskog instituta za povijestisp.hrSAML
444.Microsoft Office 365 za korisnike iz Hrvatskog šumarskog institutasumins.hrSAML
445.Microsoft Office 365 za korisnike iz Institut za arheologijuiarh.hrSAML
446.Microsoft Office 365 za korisnike iz Institut za jadranske kulture i melioraciju kršakrs.hrSAML
447.Microsoft Office 365 za korisnike iz Institut za razvoj i međunarodne odnoseirmo.hrSAML
448.Microsoft Office 365 za korisnike iz Instituta za arheologijuiarh.hrSAML
449.Microsoft Office 365 za korisnike iz Instituta za etnologiju i folkloristikuief.hrSAML
450.Microsoft Office 365 za korisnike iz Instituta za Fizikuifs.hrSAML
451.Microsoft Office 365 za korisnike iz Instituta za javne financijeijf.hrSAML
452.Microsoft Office 365 za korisnike iz Instituta za medicinska istrazivanja i medicinu radaimi.hrSAML
453.Microsoft Office 365 za korisnike iz Instituta za povijest umjetnostiipu.hrSAML
454.Microsoft Office 365 za korisnike iz KBF-akbf.hrSAML
455.Microsoft Office 365 za korisnike iz Kemijsko-tehnološkog fakultetaktf-split.hrSAML
456.Microsoft Office 365 za korisnike iz Medicinskog fakulteta Osijekmefos.hrSAML
457.Microsoft Office 365 za korisnike iz Medicinskog Fakulteta u Zagrebumef.hrSAML
458.Microsoft Office 365 za korisnike iz Mediteranski institut za istraživanje životamedils.hrSAML
459.Microsoft Office 365 za korisnike iz Međimurskog veleučilišta u Čakovcumev.hrSAML
460.Microsoft Office 365 za korisnike iz Muzičke akademijemuza.hrSAML
461.Microsoft Office 365 za korisnike iz Poljoprivrednog instituta Osijekpoljinos.hrSAML
462.Microsoft Office 365 za korisnike iz Pomorskog fakulteta Splitpfst.hrSAML
463.Microsoft Office 365 za korisnike iz Pravnog fakulteta Osijekpravos.hrSAML
464.Microsoft Office 365 za korisnike iz Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebupravo.hrSAML
465.Microsoft Office 365 za korisnike iz Pravnog fakulteta Svučilišta u Rijecipravri.hrSAML
466.Microsoft Office 365 za korisnike iz Pravnog Fakulteta u Splitupravst.hrSAML
467.Microsoft Office 365 za korisnike iz Prehrambeno tehnološki fakultet Osijekptfos.hrSAML
468.Microsoft Office 365 za korisnike iz Prehrambeno-biotehnološki fakultetpbf.hrSAML
469.Microsoft Office 365 za korisnike iz Pučkog otvorenog učilištapou.hrSAML
470.Microsoft Office 365 za korisnike iz Studentskog centra Šibenikscsi.hrSAML
471.Microsoft Office 365 za korisnike iz Sveučilišne knjižnice u Rijecisvkri.hrSAML
472.Microsoft Office 365 za korisnike iz Sveučilišne knjižnice u Splitusvkst.hrSAML
473.Microsoft Office 365 za korisnike iz Sveučilišta Sjeverunin.hrSAML
474.Microsoft Office 365 za korisnike iz Sveučilišta u Dubrovnikuunidu.hrSAML
475.Microsoft Office 365 za korisnike iz Sveučilišta u Osijeku (rektorat i odjeli)unios.hrSAML
476.Microsoft Office 365 za korisnike iz Sveučilišta u Zadruunizd.hrSAML
477.Microsoft Office 365 za korisnike iz Sveučilište u Zagrebu Farmaceutsko-biokemijski fakultetpharma.hrSAML
478.Microsoft Office 365 za korisnike iz Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultetagr.hrSAML
479.Microsoft Office 365 za korisnike iz Šumarskog fakultetasumfak.hrSAML
480.Microsoft Office 365 za korisnike iz ustanove Medicinski fakultet u Splitumefst.hrSAML
481.Microsoft Office 365 za korisnike iz ustanove: Veleučilište "Lavoslav Ružička" u Vukovaruvevu.hrSAML
482.Microsoft Office 365 za korisnike iz Veleučilišta "Nikola Tesla" u Gospićuvelegs-nikolatesla.hrSAML
483.Microsoft Office 365 za korisnike iz Veleučilišta Baltazar Zaprešićbak.hrSAML
484.Microsoft Office 365 za korisnike iz Veleučilišta Hrvatsko zagorje Krapinavhzk.hrSAML
485.Microsoft Office 365 za korisnike iz Veleučilišta u Karlovcuvuka.hrSAML
486.Microsoft Office 365 za korisnike iz Veleučilišta u Rijeciveleri.hrSAML
487.Microsoft Office 365 za korisnike iz Veleučilišta u Šibenikuvus.hrSAML
488.Microsoft Office 365 za korisnike iz Veleučilišta Velika Goricavvg.hrSAML
489.Microsoft Office 365 za korisnike iz Velučilišta u Slavonskom Broduvusb.hrSAML
490.Microsoft Office 365 za korisnike iz Visoka škola za menadžment i dizajn ASPIRAaspira.hrSAML
491.Microsoft Office 365 za korisnike iz Visoke škole za sigurnost s pravom javnostivss.hrSAML
492.Microsoft Office 365 za korisnike iz Zdravstvenog Veleučilištazvu.hrSAML
493.Microsoft Office 365 za korisnike Kineziološkog fakulteta u Splitukifst.hrSAML
494.Microsoft Office 365 za korisnike Metalurškog fakulteta - Sveučilište u Zagrebusimet.hrSAML
495.Microsoft Office 365 za korisnike Prirodoslovno-matematičkog fakultetapmf.hrSAML
496.Microsoft Office 365 za korisnike s Ekonomskog fakulteta u Oijekuefos.hrSAML
497.Microsoft Office 365 za korisnike s Rektorata Sveučilišta u Splituunist.hrSAML
498.Microsoft Office 365 za korisnike sa Katoličkog bogoslovnog fakulteta u Đakovudjkbf.hrSAML
499.Microsoft Office 365 za korisnike sa Učiteljskog fakultetaufzg.hrSAML
500.Microsoft Office 365 za korisnike Sveučilišta Jurja Dobrile u Puliunipu.hrSAML
501.Microsoft Office 365 za korisnike Tehničkog fakulteta u Rijeciriteh.hrSAML
502.Microsoft Office 365 za korisnike Veleučilišta "Marko Marulić" u Kninuveleknin.hrSAML
503.Microsoft Office 365 za korisnike Veterinarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebuvef.hrSAML
504.Microsoft Office 365 za osnovne i srednje školeskole.hrSAML
505.Microsoft Office 365 za Rektorat Sveučilišta u Zagrebuunizg.hrSAML
506.Microsoft software download centercarnet.hrSAML
507.Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta - Mreža ustanova u sustavu obrazovanjamzos.hrSAML
508.Mobilna aplikacija za potrebe Europske noći istraživačamzos.hrSAML
509.MoD - Sustav za e-učenje Moodle u društvusrce.hrSAML
510.Moj CARNetcarnet.hrSAML
511.Moj CARNet (interno)carnet.hrSAML
512.Moj oblaksrce.hrSAML
513.Moj oblak sslsrce.hrSAML
514.MojAAI razvojsrce.hrSAML
515.MojAAI@EduHr web sjedištesrce.hrSAML
516.Moodle - Biološki odsjek PMF-apmf.hrSAML
517.Moodle - Elektrostrojarska škola u Varaždinuskole.hrSAML
518.Moodle 2 test - Sustav za e-učenje za probni rad sa sustavom na određeno vrijemesrce.hrSAML
519.Moodle PMF Splitpmfst.hrSAML
520.Moodle sustav - Odjel za fiziku - Sveučilište JJ Strossmayera u Osijekuunios.hrSAML
521.Moodle Sveučilišta u Puliunipu.hrSAML
522.Moodle Zdravstvenog Veleučilištazvu.hrSAML
523.Mreža e-školecarnet.hrSAML
524.MSDN Academic Downloaduniri.hrSAML
525.MudRi UniRi - sustav za e-učenjeuniri.hrSAML
526.MudRi- Arhiva - sustav za pohranu kolegija Sveučilišta u Rijeciuniri.hrSAML
527.MZOS - Državne stipendijemzos.hrSAML
528.MZOS - Prijevoz učenikamzos.hrSAML
529.MZOS - Sufinanciranje prijevozamzos.hrSAML
530.MZOS (dev) - računalo za provjeru autentikacijesrce.hrSAML
531.MZOS sustav webObrascisrce.hrSAML
532.Nacionalni CERT Provjera ranjivosti sustavacarnet.hrSAML
533.Nacionalni informacijski sustav prijava i upisa u srednje školecarnet.hrSAML
534.Nacionalni informacijski sustav prijava i upisa u srednje škole - preprodukcijska admin aplikacijacarnet.hrSAML
535.Nacionalni portal za udaljeno učenje "Nikola Tesla"carnet.hrSAML
536.Nadzor IT sustava Srca (interni)srce.hrSAML
537.Nadzor IT sustava Srca iz mreže CARNetsrce.hrSAML
538.Nadzor IT sustava Srca iz mreže izvan Hrvatskesrce.hrSAML
539.Nadzor mrežne infrastrukturesrce.hrSAML
540.Nadzor StuDOM infrastrukturesrce.hrSAML
541.Nastavni materijali Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijekfdmz.hrSAML
542.Natječaj za smještaj - SC ZGsczg.hrSAML
543.NCERT wikicarnet.hrSAML
544.NIAS - Nacionalni identifikacijski i autentikacijski sustavsrce.hrSAML
545.NIAS - Razvojno okruženjesrce.hrSAML
546.NISpVUcarnet.hrFWS
547.Novi web Agronomskog fakultetaagr.hrSAML
548.NSZ.hrnsz.hrSAML
549.NSZVO Izborinsz.hrSAML
550.Oblak servis OŠ Sunjaskole.hrSAML
551.Održavanje poslužitelja ustanovasrce.hrSAML
552.Odsjek za informacijske i komunikacijske znanosti Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebuffzg.hrSAML
553.office365.skole.hrcarnet.hrSAML
554.Online baze podataka - Clarivate Analytics Web of Sciencemzos.hrSAML
555.Online baze podataka - EBSCOmzos.hrSAML
556.OrtoFLEXsfsb.hrSAML
557.osTicket sustav Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebupravo.hrCAS
558.OTRS sustav Srcasrce.hrSAML
559.PAR Moodlepar.hrSAML
560.pcchip.carnet.hrcarnet.hrSAML
561.Perseidsffzg.hrSAML
562.Pfri Isvupfri.hrSAML
563.PMFST Mentorstva Web Apppmfst.hrSAML
564.PMFST Voditeljstvapmfst.hrSAML
565.PMFST-Javna nabavapmfst.hrSAML
566.Politehnika Pula - wwwiv.hrSAML
567.Portal elektroničkih izvora za hrvatsku akademsku i znanstvenu zajednicunsk.hrCAS
568.Portal za CARNet sistem inženjerecarnet.hrSAML
569.Potvrda realizacije nastave za predstojnike zavoda ETFOsetfos.hrSAML
570.PPK helpdeskcarnet.hrFWS
571.Praksa - EFRIefri.hrSAML
572.Praksa - EFSTefst.hrSAML
573.Praksa - FKITfkit.hrSAML
574.Praksa - PBFpbf.hrSAML
575.Praksa - PTFOSptfos.hrSAML
576.Praksa - ŠUMFAKsumfak.hrSAML
577.Praksa - UNIDUunidu.hrSAML
578.Pregled statusa pristupa Internetu putem CARNetovih modemskih ulazacarnet.hrSAML
579.Pregled statusa pristupa Internetu putem DUO.CARNet uslugecarnet.hrSAML
580.Pregled statusa pristupa Internetu putem MetroCARNet uslugecarnet.hrSAML
581.Pregled statusa pristupa Internetu putem MobileCARNet uslugecarnet.hrSAML
582.Pregled statusa pristupa Internetu putem OptiCARNet uslugecarnet.hrSAML
583.Pregled statusa pristupa Internetu putem Stick2CARNet uslugecarnet.hrSAML
584.Pregled statusa pristupa Internetu putem Tele2CARNet uslugecarnet.hrSAML
585.Pregled statusa pristupa Internetu putem X/3D CARNet uslugecarnet.hrSAML
586.Prehrambeno-biotehnološki fakultet - Baza podataka djelatnikapbf.hrSAML
587.Prehrambeno-biotehnološki fakultet - Znanstveni projektipbf.hrSAML
588.Prijava na web stranicu Odjela za biologijuunios.hrSAML
589.Pristup vanjskih članova UV Srca na intwikisrce.hrSAML
590.PRO-MIL d.o.o, elektronički udžbenicipro-mil.hrSAML
591.PRO-MIL d.o.o. elektronički udžbenici - modul Testovipro-mil.hrSAML
592.Profil Klett, elektronički udžbeniciprofil-klett.hrSAML
593.ProMDM za škole - sustav za upravljanje mobilnim uređajimacarnet.hrSAML
594.Prometna učilicacarnet.hrSAML
595.PROPYXpro-mil.hrSAML
596.Proxy - bazepravo.hrSAML
597.Proxy za pristup portalu elektroničkih izvoransk.hrSAML
598.Rasip - Računalni sustav za organizaciju i razmjenu datotekaffzg.hrSAML
599.Registar resursa 2srce.hrSAML
600.registrar.carnet.hrcarnet.hrSAML
601.Rektorat Sveučilišta u Zagrebuunizg.hrSAML
602.Repozitorij Doktorske škole Sveučilišta Josipa Jurja u Osijekuunios.hrSAML
603.Repozitorij Fakulteta strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebufsb.hrSAML
604.Repozitorij Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebugrad.hrSAML
605.Repozitorij KBC Osijekkbo.hrSAML
606.Repozitorij Poslovnog veleučilišta Zagrebpvzg.hrSAML
607.Repozitorij sveučilišnih studija, centara i službi Sveučilišta u Rijeciuniri.hrSAML
608.Repozitorij Veleučilišta Marko Marulić u Kninuveleknin.hrSAML
609.Repozitorij Veleučilišta u Bjelovaruvub.hrSAML
610.Rezervacija prostorija Sveučilišta u Rijeciuniri.hrSAML
611.rezervacije.carnet.hrcarnet.hrSAML
612.RIT Croatia - digitalni repozitorijacmt.hrSAML
613.Riteh indeks - razvojno okruženjeriteh.hrSAML
614.Riteh indeks stranica s web aplikacijama namjenjenim studentima Tehničkog fakulteta u Rijeciriteh.hrSAML
615.Riznicacarnet.hrSAML
616.SCPU KONTO portal za studenteunipu.hrSAML
617.Scriptrunnercarnet.hrSAML
618.Sigus - wikicarnet.hrSAML
619.Sketchpadcarnet.hrSAML
620.Službena stranica Sveučilišta u Dubrovniku - administracijaunidu.hrSAML
621.SOZIT Redminemzos.hrSAML
622.SPEEDirb.hrSAML
623.Spot.oneSAML
624.Srce - Portal za sistemcesrce.hrSAML
625.Srce osTicketsrce.hrCAS
626.SRCE RAsrce.hrSAML
627.Srce VPSsrce.hrSAML
628.Srce Xen Orchestrasrce.hrSAML
629.Srce Xen Orchestra Portalsrce.hrSAML
630.Središnji sustav za pohranu sistemskih zapisasrce.hrSAML
631.Središnji web Geodetskog fakultetageof.hrSAML
632.SSP stres testsrce.hrSAML
633.Staro AAI@EduHr web sjedište (arhiva.aaiedu.hr)srce.hrSAML
634.STEM genijalcisfsb.hrSAML
635.STEM stipendijemzos.hrSAML
636.Studentski intranet Sveučilišta Jurja Dobrile u Puliunipu.hrSAML
637.Studentski raspored za studente FERIT-aetfos.hrSAML
638.Studij inženjerstvaunizg.hrSAML
639.StuDOM - lokalne računalne mreže studentskih domova RH (web sučelje)srce.hrSAML
640.sup-sandboxsrce.hrSAML
641.Sustav evidencije nastave Kineziološkog fakulteta Splitkifst.hrSAML
642.Sustav Puhsrce.hrSAML
643.Sustav za automatiziranu evaluaciju računalnih programariteh.hrSAML
644.Sustav za automatiziranu evaluaciju računalnih programariteh.hrSAML
645.Sustav za automatiziranu evaluaciju studentskih rješenja iz kolegija Baze podatakariteh.hrSAML
646.Sustav za automatsko podešavanje eduroam-a (instaler.eduroam.hr)srce.hrSAML
647.Sustav za automatsko podešavanje eduroam-a (installer.eduroam.hr)srce.hrSAML
648.Sustav za on-line prijavljivanje na tečajeve Srcasrce.hrSAML
649.Sustav za provjeru funkcionalnosti novih verzija programskih jezika PHP i Javasrce.hrSAML
650.Sustav za upravljanje korisnicima CRO NGI-jasrce.hrSAML
651.Sustav za webinare Centra za e-učenje Srcasrce.hrSAML
652.Sustav za webinare Centra za e-učenje Srca (webinari.srce.hr)srce.hrSAML
653.Suvremene tehnologije u obrazovanjucarnet.hrSAML
654.Sveučilište Sjever DreamSpark Premium sustav za preuzimanje besplatnog Microsoft softveraunin.hrSAML
655.Sveučilište u Rijeci, Odjel za fiziku - ISVURIuniri.hrSAML
656.Sveučilište u Splitu, Sveučilišni odjel za forenzične znanosti - E-learning portalunist.hrSAML
657.Sveučilište u Zagrebu, Centar za istraživanje, razvoj i transfer tehnologijeunizg.hrSAML
658.sys.backupcarnet.hrSAML
659.sys.dnscarnet.hrSAML
660.sys.monitorcarnet.hrSAML
661.sys.portalcarnet.hrSAML
662.Šah uz školusahklube4.hrSAML
663.Šestarirb.hrSAML
664.Školski portalskolskaknjiga.hrSAML
665.Tečajevi Srca - Sustav za udaljeno učenjesrce.hrSAML
666.Tempus OPUSunizg.hrSAML
667.UFRI ISVUuniri.hrSAML
668.Ugovoristucsb.hrSAML
669.UPS - Upravljanje pametnim senzorimacarnet.hrSAML
670.vijece.gfos.hrgfos.hrSAML
671.Vijeće korisnika CARNetacarnet.hrSAML
672.voopIXcarnet.hrSAML
673.VPN - bazepravo.hrSAML
674.Vrednovanje digitalne zrelosti školafoi.hrSAML
675.Web aplikacija - Indigo SSOhazu.hrSAML
676.Web aplikacija - Indigo SSO - ief.hrief.hrSAML
677.Web aplikacija - raspored satisfzg.hrSAML
678.Web aplikacija cvsecure za PMFpmf.hrSAML
679.WEB Aplikacija e-Uciliste za automatsku identifikaciju profesoramev.hrSAML
680.Web aplikacija scst-a za iznajmljivanje smještaja studentimaunist.hrCAS
681.Web aplikacija za glasanjesumfak.hrSAML
682.Web aplikacija za izdavanje ugovora elektroničkim putemscka.hrSAML
683.Web aplikacija za podršku poslovanja Srcasrce.hrSAML
684.Web aplikacija za pregled studentskih ugovorascsi.hrSAML
685.Web aplikacija za pregled studentskih ugovora Veleučilišta "Lavoslav Ružička" u Vukovaruvevu.hrSAML
686.Web aplikacija za sjednice Odjela za fiziku u Osijekuunios.hrSAML
687.Web aplikacija za sjednice Senata Sveučilišta u Osijekuunios.hrSAML
688.Web Centra za kulturološka i povijesna istraživanja socijalizmaunipu.hrSAML
689.Web Fakulteta ekonomije i turizma "Dr. Mijo Mirković"unipu.hrSAML
690.Web Fakulteta ekonomije i turizma "Dr. Mijo Mirković"unipu.hrSAML
691.Web Fakulteta informatike u Puliunipu.hrSAML
692.Web Fakulteta političkih znanostifpzg.hrSAML
693.Web Fakulteta za interdisciplinarne, talijanske i kulturološke studijeunipu.hrSAML
694.Web Fakulteta za odgojne i obrazovne znanostiunipu.hrSAML
695.Web Filozofskog fakulteta Sveučilišta Jurja Dobrile u Puliunipu.hrSAML
696.Web Filozofskog fakulteta u Splituffst.hrSAML
697.Web FKIT-afkit.hrSAML
698.Web Građevinskog fakultetagrad.hrSAML
699.Web Hrvatskih studijahrstud.hrSAML
700.Web Kineziološkog fakultetakif.hrSAML
701.Web Medicinskog fakulteta u Puliunipu.hrSAML
702.Web Muzičke akademije Sveučilišta u Puliunipu.hrSAML
703.Web Odjela za informacijsko-komunikacijske tehnologijeunipu.hrSAML
704.Web Odjela za interdisciplinarne, talijanske i kulturološke studijeunipu.hrSAML
705.Web Odjela za prirodne i zdravstvene studije opzs.unipu.hrunipu.hrSAML
706.Web Odjela za tehničke studijeunipu.hrSAML
707.Web Politehnike u Puliiv.hrSAML
708.Web portal Instituta Ruđer Boškovićirb.hrSAML
709.Web Pravnog fakulteta u Zagrebupravo.hrSAML
710.Web Prirodoslovno-matematičkog fakultetapmf.hrSAML
711.Web Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Zagrebupmf.hrSAML
712.Web sjedište Ekonomskog fakulteta u Rijeci na uniri.hr domeniefri.hrSAML
713.Web sjedište sustava nadzora AAI@EduHrsrce.hrSAML
714.Web sjedište wiki servisa Sveučilišta u Zagrebuunizg.hrSAML
715.Web sjedište wiki servisa Ministarstva znanosti, obrazovanja i sportamzos.hrSAML
716.Web sjedište www.eduroam.hrsrce.hrSAML
717.Web Stomatološkog fakultetasfzg.hrSAML
718.Web stranica FERIT-aetfos.hrSAML
719.Web stranica Pomorskog fakulteta u Splitupfst.hrSAML
720.Web stranice Ekonomskog fakulteta u Rijeciefri.hrSAML
721.Web stranice FERIT-aetfos.hrSAML
722.Web stranice HUP-ove inicijative za mladeefos.hrSAML
723.Web stranice Sveučilišta u Osijekuunios.hrSAML
724.Web Studija Energetike Sveučilišta u Zagrebu u Šibenikuunizg.hrSAML
725.Web Studijskog programa Vojnih studijaunizg.hrSAML
726.Web Sveučilišnog računskog i informacijskog centra u Puliunipu.hrSAML
727.Web Sveučilišta Jurja Dobrile u Puliunipu.hrSAML
728.Web Tehničkog fakulteta Sveučilišta u Rijeciriteh.hrSAML
729.Web usluge AAI@EduHr: autentikacijski proxy za društvene mrežesrce.hrSAML
730.Web-aplikacija baza projekata EFZGefzg.hrSAML
731.Web-aplikacija FOI online upisifoi.hrCAS
732.Web-aplikacija rasporedaaspira.hrSAML
733.Web-aplikacija za pregled studentskih ugovoraunizd.hrSAML
734.WebArgosypmfst.hrSAML
735.WebEd Classroom Management sustavcarnet.hrSAML
736.WebEd Democarnet.hrSAML
737.WebEd Demo Windowscarnet.hrSAML
738.WebMailcarnet.hrFWS
739.Wiki Farmaceutsko-biokemijskog fakultetapharma.hrSAML