Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
  • Hrvatski
  • English

Web aplikacije

U ovu kategoriji spadaju usluge koje koriste HTTPS/SOAP/SAML/CAS protokole. Usluge koje koriste sustav jedinstvene autentikacije korisnika označene su na popisu kraticom SAML ili CAS.

Napomena: Na popisu se nalaze isključivo usluge u produkcijskom statusu.

Za detaljnije informacije kliknite mišem na naziv usluge.

Naziv aplikacijeVlasnik aplikacijeAutentikacijski mehanizam
1.12tesla DokuWiki HomePagepmf.hrSAML
2.A1 PPK autorizacijacarnet.hrSAML
3.AAI Devsrce.hrSAML
4.AAI@EduHr autentifikacija za produkcijski vsmti.hrvsmti.hrSAML
5.AAI@EduHr Labsrce.hrSAML
6.AAI@EduHr websrce.hrSAML
7.Abuse obradacarnet.hrFWS
8.Administracija korisnika servisa za Upisnikemzos.hrSAML
9.Administracijska aplikacija prijava na visoka učilišta (admin.nispvu.hr)azvo.hrSAML
10.Administracijsko sučelje za ISSP REST APImzos.hrSAML
11.Administratorska aplikacija državne mature i upisa na fakultete (admin.ncvvo.hr)carnet.hrSAML
12.Adobe Connect 9carnet.hrSAML
13.Adobe Connect Pro 10 (SAML native)carnet.hrSAML
14.Aplikacija za administraciju prijava studijskih programaazvo.hrSAML
15.Aplikacija za istraživanje - informiranost maturanataazvo.hrSAML
16.Aplikacija za kontrolu zauzeća dvoranaefos.hrSAML
17.Aplikacija za pregled studentskih ugovorascst.hrSAML
18.Aplikacija za prijavu na natječaj za smještaj, pregled ponude poslova i izdanih studentskih ugovorascvz.hrSAML
19.Aplikacija za prijavu na natječaj za smještaj, pregled ponude poslova i izdanih studentskih ugovorastucos.hrSAML
20.Aplikacija za prijavu neprihvatljivih ponašanja u akademskoj zajedniciunizg.hrSAML
21.Aplikacija za pristup podacima usluga ISAK i ISSPsrce.hrSAML
22.Aplikacija za sinkronizaciju podataka prilikom povezivanja ISVU - LDAPsrce.hrSAML
23.Aplikacija za upravljanje virtualnim organizacijama u sustavu AAI@EduHrsrce.hrSAML
24.Aplikacija za upravljanje virtualnim organizacijama u sustavu AAI@EduHr - društvene mrežesrce.hrSAML
25.Aplikacija za web ugovore SC Sisakscsisak.hrSAML
26.Aplikacije Sveučilišta u Zagrebuunizg.hrSAML
27.Aplikacije Sveučilišta u Zagrebu (apps.unizg.hr)unizg.hrSAML
28.Aplikacije Sveučilišta u Zagrebu i web sjedište wiki servisa Sveučilišta u Zagrebu - razvojna okolinaunizg.hrSAML
29.Arhiva AAI@EduHr web sjedištasrce.hrSAML
30.Autentikacija za aplikacije Rektorata Sveučilišta u Zagrebuunizg.hrSAML
31.Autentikacija za aplikacije Sveučilišta u Zagrebuunizg.hrSAML
32.Autentikacija za web Pomorskog fakulteta u Splitupfst.hrSAML
33.Autorizacija na internet stranicu Studenskog centra Sveučilišta u Dubrovniku putem AAI@EduHrunidu.hrSAML
34.Autorizacija na internet stranicu Sveučilišta u Dubrovniku putem AAI@EduHrunidu.hrSAML
35.Autorizacija stipendijamzos.hrSAML
36.Baltazarirb.hrSAML
37.Baltazar - sustav učenja na daljinu (svi studenti osim Menadžmenta javnog sektora)bak.hrSAML
38.Baza doktoranada OBADunizg.hrSAML
39.Baza podataka znanstvenih projekata RHirb.hrSAML
40.Baza projekata FSBfsb.hrSAML
41.Broj studenatasrce.hrSAML
42.CAP AAIsrce.hrSAML
43.CARNet administracija Javnog posluziteljacarnet.hrSAML
44.CARNet Adobe Connect Procarnet.hrSAML
45.CARNet Libarcarnet.hrSAML
46.CARNet LMScarnet.hrSAML
47.CARNet Loomencarnet.hrSAML
48.CARNet Loomen v2carnet.hrSAML
49.CARNET Moodle - posebni zahtjev Ministarstva - cn1-loomencarnet.hrSAML
50.CARNET Moodle - posebni zahtjev Ministarstva - cn2-loomencarnet.hrSAML
51.CARNET Moodle - posebni zahtjev Ministarstva - cn3-loomencarnet.hrSAML
52.CARNET Moodle - posebni zahtjev Ministarstva - cn4-loomencarnet.hrSAML
53.CARNET Moodle - posebni zahtjev Ministarstva - loomen1carnet.hrSAML
54.CARNet Moodle MOOCcarnet.hrSAML
55.CARNet Remailercarnet.hrSAML
56.CARNet RTcarnet.hrSAML
57.CARNet TCR-rezervacijecarnet.hrSAML
58.CARNET-ov CRM - predprodukcijacarnet.hrSAML, FWS
59.CARNetov interni webcarnet.hrSAML
60.CARNetove interne aplikacijecarnet.hrSAML
61.Centar za cjeloživotno obrazovanje Učiteljskog fakulteta u Zagrebuufzg.hrSAML
62.Centar za elektroničko obrazovanjevss.hrSAML
63.CIP-Webtvz.hrSAML
64.Cloud aplikacije Knjižnice IRB-airb.hrSAML
65.Cloud usluga - Virtual Computing Labsrce.hrSAML
66.Cloud usluga - Virtual Private Serversrce.hrSAML
67.Cloud usluga - Virtual Private Server - Zahtjevisrce.hrSAML
68.CRM sustavcarnet.hrFWS
69.CRO NGI - Hrvatska nacionalna grid infrastruktura - web sjedištesrce.hrSAML
70.CRO NGI - Hrvatska nacionalna grid infrastruktura - wikisrce.hrSAML
71.CRO NGI HTC Cloudsrce.hrSAML
72.Croatian Internet eXchange (CIX)srce.hrSAML
73.CroRIS web aplikacija za upravljanje administrativnim poslovimasrce.hrSAML
74.CROSBIirb.hrSAML
75.CROSBI Adminirb.hrSAML
76.CROSBI Frontirb.hrSAML
77.CROSBI Front Restrictedirb.hrSAML
78.CUC prijava sudionikacarnet.hrSAML
79.CUC webcarnet.hrSAML
80.Dabar - Digitalni repozitorij Visokog učilišta Algebraracunarstvo.hrSAML
81.Dabar - Repozitorij Hrvatskog instituta za povijestisp.hrSAML
82.Dabar - default-ni produkcijski repozitorijsrce.hrSAML
83.Dabar - Digitalni akademski arhiv i repozitorij Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebusfzg.hrSAML
84.Dabar - Digitalni akademski repozitorij završnih i diplomskih radova Visoke škole za inspekcijski i kadrovski menadžment u Splituvsikmp.hrSAML
85.Dabar - Digitalni repozitorij Centra za integrativnu bioetiku Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebuffzg.hrSAML
86.Dabar - Digitalni repozitorij Hrvatskog katoličkog sveučilištaunicath.hrSAML
87.Dabar - Digitalni repozitorij Libertas međunarodnog sveučilištalibertas.hrSAML
88.Dabar - Digitalni repozitorij Međimurskog veleučilišta u Čakovcumev.hrSAML
89.Dabar - Digitalni repozitorij Muzičke akademijemuza.hrSAML
90.Dabar - Digitalni repozitorij Odjela za kulturologiju u Osijekuunios.hrSAML
91.Dabar - Digitalni repozitorij Politehnike Pulapolitehnika-pula.hrSAML
92.Dabar - Digitalni repozitorij Sveučilišta Sjeverunin.hrSAML
93.Dabar - Digitalni repozitorij Veleučilišta u Požegivup.hrSAML
94.Dabar - Digitalni repozitorij Veleučilišta u Rijeciveleri.hrSAML
95.Dabar - DJKBF repozitorijdjkbf.hrSAML
96.Dabar - EFOS repozitorijefos.hrSAML
97.Dabar - Fakultet agrobiotehničkih znanosti Osijekfazos.hrSAML
98.Dabar - GradRi repozitorijuniri.hrSAML
99.Dabar - GradRi repozitorij (repository)uniri.hrSAML
100.Dabar - Institucionalni repozitorij Pravnog fakulteta u Osijekupravos.hrSAML
101.Dabar - Institut za javne financijeijf.hrSAML
102.Dabar - javni web Dabrasrce.hrSAML
103.Dabar - KBF-Splitkbf-st.hrSAML
104.Dabar - KIFoREPkif.hrSAML
105.Dabar - Nacionalni repozitorij disertacija DRnsk.hrSAML
106.Dabar - Nacionalni repozitorij završnih i diplomskih radova ZIRnsk.hrSAML
107.Dabar - Podest – Repozitorij Instituta za povijest umjetnostiipu.hrSAML
108.Dabar - Pravni fakultet u Splitupravst.hrSAML
109.Dabar - razvojno okruženje 1srce.hrSAML
110.Dabar - razvojno okruženje 2srce.hrSAML
111.Dabar - razvojno okruženje 3srce.hrSAML
112.Dabar - razvojno okruženje 4srce.hrSAML
113.Dabar - razvojno okruženje 5srce.hrSAML
114.Dabar - razvojno okruženje 6srce.hrSAML
115.Dabar - REP ALU UNIZG - Repozitorij Akademije likovnih umjetnosti u Zagrebualu.hrSAML
116.Dabar - REPEFZG (Repozitorij radova Ekonomskog fakulteta)efzg.hrSAML
117.Dabar - Repozitorij ADUadu.hrSAML
118.Dabar - Repozitorij Agronomskog fakulteta u Zagrebuagr.hrSAML
119.Dabar - Repozitorij Akademije za umjetnost i kulturu u Osijekuuaos.hrSAML
120.Dabar - Repozitorij diplomskih radova Medicinskog fakulteta u Osijekumefos.hrSAML
121.Dabar - Repozitorij Državnog hidrometeorološkog zavodadhz.hrSAML
122.Dabar - Repozitorij Edukacijsko-rehabilitacijskog fakultetaerf.hrSAML
123.Dabar - Repozitorij Edward Bernays VŠKMbernays.hrSAML
124.Dabar - Repozitorij Ekonomskog fakulteta Rijeka ; Repozitorij EFRI ; Repository of the University of Rijeka, Faculty of Economics, FECRIuniri.hrSAML
125.Dabar - Repozitorij Ekonomskog fakulteta Sveučilišta u Splituefst.hrSAML
126.Dabar - Repozitorij Ekonomskog instituta Zagrebeizg.hrSAML
127.Dabar - Repozitorij Elektrotehničkog fakulteta Osijeketfos.hrSAML
128.Dabar - Repozitorij Fakulteta elektrotehnike i računarstva u Zagrebufer.hrSAML
129.Dabar - Repozitorij Fakulteta građevinarstva, arhitekture i geodezije, Sveučilište u Splitugradst.hrSAML
130.Dabar - Repozitorij Fakulteta kemijskog inženjerstva i tehnologije Sveučilišta u Zagrebufkit.hrSAML
131.Dabar - Repozitorij Fakulteta organizacije i informatikefoi.hrSAML
132.Dabar - Repozitorij Fakulteta političkih znanosti, sveučilište u Zagrebufpzg.hrSAML
133.Dabar - Repozitorij Fakulteta prometnih znanostifpz.hrSAML
134.Dabar - Repozitorij Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijekfdmz.hrSAML
135.Dabar - Repozitorij Fakulteta za menadžment u turizmu i ugostiteljstvuuniri.hrSAML
136.Dabar - Repozitorij Fakulteta za odgojne i obrazovne znanostifoozos.hrSAML
137.Dabar - Repozitorij Fakulteta zdravstvenih studijauniri.hrSAML
138.Dabar - Repozitorij Farmaceutsko-biokemijskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebupharma.hrSAML
139.Dabar - Repozitorij Fesb-afesb.hrSAML
140.Dabar - Repozitorij Filozofskog fakulteta Rijeka - Repozitorij FFRIuniri.hrSAML
141.Dabar - Repozitorij Filozofskog fakulteta u Osijeku (FFOS-repozitorij)ffos.hrSAML
142.Dabar - Repozitorij Filozofskog fakulteta u Splituffst.hrSAML
143.Dabar - Repozitorij Geodetskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebugeof.hrSAML
144.Dabar - Repozitorij Geotehničkog fakultetagfv.hrSAML
145.Dabar - Repozitorij GFOSgfos.hrSAML
146.Dabar - Repozitorij Gradske i sveučilišne knjižnice Osijekgskos.hrSAML
147.Dabar - Repozitorij Grafičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebugrf.hrSAML
148.Dabar - Repozitorij Hrvatskih studijahrstud.hrSAML
149.Dabar - Repozitorij Hrvatskog geološkog institutahgi-cgs.hrSAML
150.Dabar - Repozitorij Hrvatskog vojnog učilišta "Dr. Franjo Tuđman"hvu-morh.hrSAML
151.Dabar - Repozitorij Instituta za fizikuifs.hrSAML
152.Dabar - Repozitorij Katoličkoga bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebukbf.hrSAML
153.Dabar - Repozitorij Kemijsko-tehnološkog fakulteta Splitktf-split.hrSAML
154.Dabar - Repozitorij Kineziološkog fakulteta u Splitukifst.hrSAML
155.Dabar - Repozitorij Kliničkog bolničkog centra Sestre milosrdnicekbcsm.hrSAML
156.Dabar - Repozitorij Medicinskog fakulteta Rijekauniri.hrSAML
157.Dabar - Repozitorij Medicinskoga fakulteta u Splitumefst.hrSAML
158.Dabar - Repozitorij Metalurškog fakulteta Sisak, Sveučilište u Zagrebusimet.hrSAML
159.Dabar - Repozitorij Nacionalne i sveučilišne knjižnice u Zagrebunsk.hrSAML
160.Dabar - Repozitorij Odjela za biologijuunios.hrSAML
161.Dabar - Repozitorij Odjela za biotehnologiju Sveučilišta u Rijeciuniri.hrSAML
162.Dabar - Repozitorij Odjela za fiziku Sveučilišta u Rijeciuniri.hrSAML
163.Dabar - Repozitorij Odjela za fiziku u Osijekuunios.hrSAML
164.Dabar - Repozitorij Odjela za informatiku Sveučilišta u Rijeciuniri.hrSAML
165.Dabar - Repozitorij Odjela za kemijuunios.hrSAML
166.Dabar - Repozitorij Odjela za matematiku Sveučilišta u Rijeciuniri.hrSAML
167.Dabar - Repozitorij Odjela za matematiku u Osijekuunios.hrSAML
168.Dabar - Repozitorij Poljoprivrednog fakulteta u Osijekufazos.hrSAML
169.Dabar - Repozitorij Pomorskog fakulteta u Rijeci -Repozitorij PFRI - Repository of the University of Rijeka, Faculty of Maritime Studiesuniri.hrSAML
170.Dabar - Repozitorij Pomorskog fakulteta u Splitupfst.hrSAML
171.Dabar - Repozitorij Pravnog fakulteta Sveučilišta u Rijeciuniri.hrSAML
172.Dabar - Repozitorij Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebupravo.hrSAML
173.Dabar - Repozitorij Prehrambeno-biotehnološkog fakulteta u Zagrebupbf.hrSAML
174.Dabar - Repozitorij Prehrambeno-tehnološkog fakulteta Osijek, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijekuptfos.hrSAML
175.Dabar - Repozitorij Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebupmf.hrSAML
176.Dabar - Repozitorij Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Splitupmfst.hrSAML
177.Dabar - Repozitorij RGNFrgn.hrSAML
178.Dabar - Repozitorij SFSBsfsb.hrSAML
179.Dabar - Repozitorij Srcasrce.hrSAML
180.Dabar - Repozitorij Sveučilišne knjižnice Rijeka - Repozitorij SVKRI; Repository of the University of Rijeka Library - URL repositorysvkri.hrSAML
181.Dabar - Repozitorij Sveučilišnog odjela za forenzične znanosti Sveučilišta u Splituunist.hrSAML
182.Dabar - Repozitorij Sveučilišnog odjela za stručne studije Sveučilišta u Splituunist.hrSAML
183.Dabar - Repozitorij Sveučilišnog odjela za studije mora Sveučilišta u Splituunist.hrSAML
184.Dabar - Repozitorij Sveučilišnog odjela zdravstvenih studijaunist.hrSAML
185.Dabar - Repozitorij Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijekuunios.hrSAML
186.Dabar - Repozitorij Sveučilišta u Dubrovnikuunidu.hrSAML
187.Dabar - Repozitorij Sveučilišta u Splitusvkst.hrSAML
188.Dabar - Repozitorij Sveučilišta u Zadruunizd.hrSAML
189.Dabar - Repozitorij Sveučilišta u Zagrebuunizg.hrSAML
190.Dabar - Repozitorij Šumarskog fakultetasumfak.hrSAML
191.Dabar - Repozitorij Tehničkog fakulteta u Rijeciriteh.hrSAML
192.Dabar - Repozitorij Tekstilno-tehnološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebuttf.hrSAML
193.Dabar - Repozitorij Učiteljskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebuufzg.hrSAML
194.Dabar - Repozitorij UFRIuniri.hrSAML
195.Dabar - Repozitorij Umjetničke akademije u Osijekuuaos.hrSAML
196.Dabar - Repozitorij Umjetničke akademije u Splituumas.hrSAML
197.Dabar - Repozitorij Veleučilišta Baltazar Zaprešić u Zaprešićubak.hrSAML
198.Dabar - Repozitorij Veleučilišta u Karlovcuvuka.hrSAML
199.Dabar - Repozitorij Veleučilišta u Slavonskom Broduvusb.hrSAML
200.Dabar - Repozitorij Veleučilišta u Šibenikuvus.hrSAML
201.Dabar - Repozitorij Veleučilišta u Vukovaruvevu.hrSAML
202.Dabar - Repozitorij Veleučilišta VERNvernnet.hrSAML
203.Dabar - Repozitorij Veterinarskog fakulteta u Zagrebuvef.hrSAML
204.Dabar - Repozitorij VGUKvguk.hrSAML
205.Dabar - Repozitorij Visoke škole Viroviticavsmti.hrSAML
206.Dabar - Repozitorij Visoke škole za ekonomiju, poduzetništvo i upravljanje Nikola Šubić ZrinskiSAML
207.Dabar - Repozitorij Visoke škole za sigurnostvss.hrSAML
208.Dabar - Repozitorij Visoke tehničke škole u Bjelovaruvub.hrSAML
209.Dabar - Repozitorij završnih radova Filozofskog fakulteta Sveučilita u Zagrebuffzg.hrSAML
210.Dabar - Repozitorij završnih radova Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebumef.hrSAML
211.Dabar - Repozitorij završnih radova RRiF VŠrvs.hrSAML
212.Dabar - Repozitorij završnih radova Sveučilišta Jurja Dobrile u Puliunipu.hrSAML
213.Dabar - Repozitorij završnih radova Veleučilišta Nikola Tesla u Gospićuvelegs-nikolatesla.hrSAML
214.Dabar - Repozitorij Zdravstvenog veleučilišta Zagrebzvu.hrSAML
215.Dabar - SEELS Network Database (SEELSNDB)pravri.hrSAML
216.Dabar - središnji servis (čvor - karaka-dabar.srce.hr)srce.hrSAML
217.Dabar - središnji servis (čvor - karaka-template.srce.hr)srce.hrSAML
218.Dabar - središnji servis (čvor - karaka-unizg.srce.hr)srce.hrSAML
219.Dabar - središnji servis (čvor - karaka-zir.srce.hr)srce.hrSAML
220.Dabar - središnji servis (čvor karaka-inst1.srce.hr)srce.hrSAML
221.Dabar - središnji servis (čvor karaka-inst2.srce.hr)srce.hrSAML
222.Dabar - Sveučilište u Rijeciuniri.hrSAML
223.Dabar - UNIZG Arhivunizg.hrSAML
224.Dabar - Veleučilište s pravom javnosti Baltazar Zaprešićbak.hrSAML
225.Dabar - Veleučilište Velika Goricavvg.hrSAML
226.Dabar - Visoka poslovna škola Zagrebpvzg.hrSAML
227.Dabar - Visoka škola za menadžment i dizajn ASPIRA Splitaspira.hrSAML
228.Dabar - Zagreb School of Economics and Management Repositoryzsem.hrSAML
229.Dabar - Završni radovi Studija energetske učinkovitosti i obnovljivih izvora u Šibenikuunizg.hrSAML
230.Dabar - Zid : Repozitorij Sveučilišne knjižnice u Splitusvkst.hrSAML
231.DEMLASgeof.hrSAML
232.Dev - AOSIsrce.hrSAML
233.Digitalni raspored GFOSgfos.hrSAML
234.Digitalni repozitorij dokumenataracunarstvo.hrSAML
235.Digitalni udžbenici - Elementelement.hrSAML
236.DigRep - digitalni repozitorij SFSBsfsb.hrSAML
237.Distribucijski centar za Microsoftove proizvodesrce.hrSAML
238.Dreamspark Premium za korisnike Matematičkog odsjeka PMF-apmf.hrSAML
239.DreamSpark usluga za korisnike Tehničkog fakulteta u Rijeciriteh.hrSAML
240.Državne socio-ekonomske stipendijemzos.hrSAML
241.e-Dnevnik Stomatološkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebusfzg.hrSAML
242.e-Knjižnicacarnet.hrSAML
243.e-Maticecarnet.hrFWS
244.e-potvrde CARNetcarnet.hrSAML
245.e-Potvrde za učenike i roditeljecarnet.hrSAML
246.e-servisi FO Prirodoslovno-matematičkog fakultetapmf.hrSAML
247.e-sfera - digitalni sustav udžbenika Školske knjigeskolskaknjiga.hrSAML
248.e-Škole - Aplikacija za prikupljanje podataka za administracijske potrebe projekta e-Školecarnet.hrSAML
249.e-Škole - mikropodacicarnet.hrSAML
250.e-Škole - mikropodaci (razvoj)carnet.hrSAML
251.e-Škole - mikropodaci OIDC proxycarnet.hrSAML
252.e-Škole Wi-Fi - Arubacarnet.hrSAML
253.e-Škole Wi-Fi - Merakicarnet.hrSAML
254.e-učenje VuKavuka.hrSAML
255.e.udzbenikSAML
256.eBaltazar - sustav učenja na daljinu (Menadžment javnog sektora)bak.hrSAML
257.ECTS katalogagr.hrSAML
258.Edgar Online Exam Systemfer.hrSAML
259.Edgar Online Exam Systemfer.hrSAML
260.edu.hr portalcarnet.hrSAML
261.edu.hr portal (alternativna web adresa)carnet.hrSAML
262.eduAdresarsrce.hrSAML
263.eduAdresar adminsrce.hrSAML
264.eduKnjižaracarnet.hrSAML
265.Eduplanunist.hrSAML
266.EduPlan MEFSTmefst.hrSAML
267.EduPlanFFSTSplitffst.hrSAML
268.EduPlanKTFSplitktf-split.hrSAML
269.EduPlanOFZSplitunist.hrSAML
270.EduPlanOPSSSplitunist.hrSAML
271.EduPlanOSSSplitunist.hrSAML
272.EduPlanPFRijekapfri.hrSAML
273.EduPlanPFSTSplitpfst.hrSAML
274.EduPlanPVSTSplitpravst.hrSAML
275.Edupoint tečajevicarnet.hrSAML
276.eduroam - hosting RADIUS Web aplikacijasrce.hrSAML
277.Edutorijcarnet.hrSAML
278.EFZG - Sustav za anketiranjeefzg.hrCAS
279.EFZG Analyticsefzg.hrSAML
280.EFZGIzborniefzg.hrSAML
281.EFZGSmjeroviefzg.hrSAML
282.Elektroničke knjige – Kršćanska sadašnjostks.hrSAML
283.Elektrostrojarska škola Varaždin - elektronički udžbeniciskole.hrSAML
284.EMA - Aplikacija za organizaciju edukacijecarnet.hrSAML
285.EMA - Aplikacija za organizaciju edukacije - preprodukcijska aplikacijacarnet.hrSAML
286.Energetski studij Šibenikunizg.hrSAML
287.eTURmzos.hrSAML
288.Evidencija međunarodne suradnjeunizg.hrSAML
289.Evidencija studenata RiTehriteh.hrSAML
290.F-Ticks websrce.hrSAML
291.FER natprofer.hrSAML
292.FFRI ISVUffri.hrSAML
293.Filesender Aplikacijasrce.hrSAML
294.FOI Demo Anketafoi.hrSAML, CAS
295.FOI Eventsfoi.hrSAML
296.Foodle - usluga za planiranje sastanaka i provođenje jednostavnih anketa i upitnika (http://foodle.srce.hr/)srce.hrSAML
297.Fulir DATAirb.hrSAML
298.G Suite for Education za Športsku gimnazijuskole.hrSAML
299.G Suite za CARNETcarnet.hrSAML
300.G Suite za Fakultet za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijekfdmz.hrSAML
301.G Suite za Filozofski fakultet u Splituffst.hrSAML
302.G Suite za INDUSTRIJSKA ŠKOLAskole.hrSAML
303.G Suite za Pravni fakultet Osijekpravos.hrSAML
304.G Suite za Pravni fakultet u Zagrebupravo.hrSAML
305.G Suite za skole.hrskole.hrSAML
306.G Suite za Strojarski fakultet u Slavonskom Brodusfsb.hrSAML
307.G Suite za Studentski centar Rijekascri.hrSAML
308.G Suite za Sveučilište u Dubrovnikuunidu.hrSAML
309.G Suite za Sveučilište u Splituunist.hrSAML
310.G Suite za Veleučilište u Bjelovaruvub.hrSAML
311.G Suite za Veterinarski fakultet Sveučilišta u Zagrebuvef.hrSAML
312.garbin.unidu.hr - web stranica Sveučilišta u Dubrovnikuunidu.hrSAML
313.Generator Državne Maturencvvo.hrSAML
314.Gimnazijski ekološki laboratorijskole.hrSAML
315.Godišnji izvještaji ustanova članicacarnet.hrSAML
316.Google Apps Education Edition za Elektrotehnički fakultet Osijeketfos.hrSAML
317.Google Apps Education Edition za Sveučilište Jurja Dobrile u Puliunipu.hrSAML
318.Google Apps Education Edition za Sveučilište u Rijeciuniri.hrSAML
319.Google Apps Education Edition za Teološki fakultet Matija Vlačić Iliriktfmvi.hrSAML
320.Google Apps za Akademiju dramskih umjetnostiadu.hrSAML
321.Google Apps za Institut za antropologijuinantro.hrSAML
322.Google Apps za Međimursko veleučilištemev.hrSAML
323.Google Apps za Muzičku akademijumuza.hrSAML
324.Google Apps za studente Međimurskog veleučilištamev.hrSAML
325.Google Apps za Sveučilišni računski centar Sveučilišta u Zagrebusrce.hrSAML
326.Google Apps za Sveučilište Libertaslibertas.hrSAML
327.Google Apps za Sveučilište Sjeverunin.hrSAML
328.Google Apps za Visoku tehničku školu u Bjelovaruvub.hrSAML
329.Helpdesk Wikicarnet.hrSAML
330.Hrčak - Portal znanstvenih časopisa Republike Hrvatskesrce.hrSAML
331.Hrčak - Portal znanstvenih časopisa Republike Hrvatskesrce.hrSAML
332.Hrčak - Portal znanstvenih časopisa Republike Hrvatske - Razvojna okolinasrce.hrSAML
333.Hrčak - Portal znanstvenih časopisa Republike Hrvatske - Razvojna okolina (dev1)srce.hrSAML
334.Hrčak - Portal znanstvenih časopisa Republike Hrvatske - Razvojna okolina 1srce.hrSAML
335.HRN4You - online pregled hrvatskih normihzn.hrSAML
336.HZZ - Anketa o profesionalnim namjerama učenika osnovnih i srednjih školahzz.hrSAML
337.iLocksrce.hrSAML
338.Informacijski sustav studentske prehrane - web aplikacija za studentesrce.hrSAML
339.Informacijski sustav visokih učilišta (ISVU)srce.hrSAML
340.Informacijski sustav visokih učilišta (ISVU) - Studomat sučelje s virtualnom tipkovnicomsrce.hrSAML
341.Informacijski sustava visokih učilišta (ISVU) - Skladište podatakasrce.hrSAML
342.Interne CARNetove aplikacije 2carnet.hrSAML
343.Interni dokumenti fakultetapbf.hrSAML
344.Interni informacijski servis Srca - sflow CIXsrce.hrSAML
345.Interni informacijski servis Srca - sflow Srcesrce.hrSAML
346.Interni informacijski servisi - Nadzor računalnih sredstava Srcasrce.hrSAML
347.Interni informacijski servisi Srca - Gitlabsrce.hrSAML
348.Interni informacijski servisi Srca - Jirasrce.hrSAML
349.Interni informacijski servisi Srca - Network Weathermapsrce.hrSAML
350.Interni informacijski servisi Srca - NOC konfiguracije & syslogsrce.hrSAML
351.Interni informacijski servisi Srca - palunko.srce.hrsrce.hrSAML
352.Interni informacijski servisi Srca - Stari Wikisrce.hrSAML
353.Interni informacijski servisi Srca - Stari Wiki (alternativna adresa)srce.hrSAML
354.Interni informacijski servisi Srca - SysIntranet websrce.hrSAML
355.Interni informacijski servisi Srca - Wikisrce.hrSAML
356.Interni servis Srca - Remailersrce.hrSAML
357.Interni servisi Srcasrce.hrSAML
358.Interni servisi Srca - Websrce.hrSAML
359.Interni servisi za sistemcesrce.hrSAML
360.Interni web Srcasrce.hrSAML
361.Intranet autorizacija na web stranice Šumarskog fakultetasumfak.hrSAML
362.Intranet stranice Katoličkog bogoslovnog fakulteta Sveučilišta u Splitukbf-st.hrSAML
363.Intranet Sveučilišta Jurja Dobrile u Puliunipu.hrSAML
364.Inventura CARNet opremecarnet.hrSAML
365.IRB rezervacijeirb.hrSAML
366.ISSP izvještajni sustavsrce.hrSAML
367.ISVU – Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeciuniri.hrSAML
368.ISVU – Odjela za informatiku Sveučilišta u Rijeciuniri.hrSAML
369.ISVU – Sveučilišta u Rijeciuniri.hrSAML
370.ISVU – Tehničkog fakulteta Sveučilišta u Rijeciriteh.hrSAML
371.ISVURI - Fakultet zdravstvenih studija u Rijeciuniri.hrSAML
372.ISVURI – Medicinski fakultet Sveučilišta u Rijeciuniri.hrSAML
373.ISVURi – Odjel za biotehnologiju Sveučilišta u Rijeciuniri.hrSAML
374.ISVURI – Odjel za matematiku Sveučilišta u Rijeciuniri.hrSAML
375.ISVURI – Pravni fakultet Sveučilišta u Rijecipravri.hrSAML
376.ISVURI – Sveučilište u Rijeci - Studij logopedijeuniri.hrSAML
377.ISVURI – Sveučilište u Rijeci - Studij politehnikeuniri.hrSAML
378.IVRA studentska mrežaivra-student.hrSAML
379.Javne web usluge Srca - IT-UniZg, MSRef centarsrce.hrSAML
380.Javni informacijski servisi Srca - Wikisrce.hrSAML
381.Jedinstvena Studentska Sveučilišna Anketaunios.hrSAML
382.JupyterHubsrce.hrSAML, CAS
383.Katalog djelatnika Agronomskog fakultetaagr.hrSAML
384.Katalog e-kolegija ustanova u sustavu visokog obrazovanjasrce.hrSAML
385.katalog poslijediplomskog studija "Poljoprivredne znanosti"agr.hrSAML
386.Katalog projekata Agronomskog fakultetaagr.hrSAML
387.Kolegiosrce.hrSAML
388.Kolekcija web-aplikacija Sveučilišta u Zagrebuunizg.hrSAML
389.kvizovi.srednja.hrsrednja.hrSAML
390.Laboratorij Udruge Demokracija 2.0ief.hrSAML
391.lapis.unidu.hr-Intraweb stranica Sveučilišta u Dubrovnikuunidu.hrSAML
392.lektire.skole.hrcarnet.hrSAML
393.Limesurvey - upitnik.carnet.hrcarnet.hrSAML
394.LimeSurvey - Usluga za izradu anketnih upitnikasrce.hrSAML
395.LimeSurvey2srce.hrSAML
396.login za microsoft OnTheHubzvu.hrSAML
397.login.carnet.hrcarnet.hrSAML
398.Loomen integracijecarnet.hrSAML
399.mCARNetcarnet.hrSAML
400.mdm.skole.hr - predprodukcijacarnet.hrSAML
401.Meduzacarnet.hrSAML
402.Međuknjižnična posudbansk.hrSAML
403.MefZgPhDmef.hrSAML
404.MefZgSenmef.hrSAML
405.Merlin - Sustav za e-učenje (merlin.srce.hr)srce.hrSAML
406.Merlin - Sustav za e-učenje (moodle.srce.hr)srce.hrSAML
407.Merlin u školi - Sustav za e-učenjesrce.hrSAML
408.Microsoft DreamSpark Premium autorizacijski servismicrosoft.hrSAML
409.Microsoft Imagine Mathos repozitorijunios.hrSAML
410.Microsoft Office 365 za Arhitektonski fakultetarhitekt.hrSAML
411.Microsoft Office 365 za domenu srce.hrsrce.hrSAML
412.Microsoft Office 365 za korisnike PMF Splitpmfst.hrSAML
413.Microsoft Office 365 za korisnike Elektrotehničkog Fakulteta Osijeketfos.hrSAML
414.Microsoft Office 365 za korisnike Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijekfdmz.hrSAML
415.Microsoft Office 365 za korisnike Instituta za filozofijuifzg.hrSAML
416.Microsoft Office 365 za korisnike iz Akademije dramske Umjetnostiadu.hrSAML
417.Microsoft Office 365 za korisnike iz CARNetacarnet.hrSAML
418.Microsoft Office 365 za korisnike iz domene efzg.hrefzg.hrSAML
419.Microsoft office 365 za korisnike iz EFSTefst.hrSAML
420.Microsoft Office 365 za korisnike iz Fakulteta filozofije i religijskih znanostiffrz.hrSAML
421.Microsoft Office 365 za korisnike iz Fakulteta građevinarstva, arhitekture i geodezije u Splitugradst.hrSAML
422.Microsoft Office 365 za korisnike iz Fakulteta organizacije i informatike Varaždinfoi.hrSAML
423.Microsoft Office 365 za korisnike iz FER-afer.hrSAML
424.Microsoft Office 365 za korisnike iz Filozofski fakultet, Sveučilište u Splituffst.hrSAML
425.Microsoft Office 365 za korisnike iz Geotehničkog fakultetagfv.hrSAML
426.Microsoft Office 365 za korisnike iz Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebugrad.hrSAML
427.Microsoft Office 365 za korisnike iz Grafičkog fakultetagrf.hrSAML
428.Microsoft Office 365 za korisnike iz HAZUhazu.hrSAML
429.Microsoft Office 365 za korisnike iz Hrvatskog geološkog institutahgi-cgs.hrSAML
430.Microsoft Office 365 za korisnike iz Hrvatskog instituta za povijestisp.hrSAML
431.Microsoft Office 365 za korisnike iz Hrvatskog katoličkog sveučilištaunicath.hrSAML
432.Microsoft Office 365 za korisnike iz Institut za arheologijuiarh.hrSAML
433.Microsoft Office 365 za korisnike iz Institut za jadranske kulture i melioraciju kršakrs.hrSAML
434.Microsoft Office 365 za korisnike iz Institut za razvoj i međunarodne odnoseirmo.hrSAML
435.Microsoft Office 365 za korisnike iz Instituta za arheologijuiarh.hrSAML
436.Microsoft Office 365 za korisnike iz Instituta za etnologiju i folkloristikuief.hrSAML
437.Microsoft Office 365 za korisnike iz Instituta za Fizikuifs.hrSAML
438.Microsoft Office 365 za korisnike iz Instituta za javne financijeijf.hrSAML
439.Microsoft Office 365 za korisnike iz Instituta za medicinska istrazivanja i medicinu radaimi.hrSAML
440.Microsoft Office 365 za korisnike iz Instituta za povijest umjetnostiipu.hrSAML
441.Microsoft Office 365 za korisnike iz KBF-akbf.hrSAML
442.Microsoft Office 365 za korisnike iz Kemijsko-tehnološkog fakultetaktf-split.hrSAML
443.Microsoft Office 365 za korisnike iz Medicinskog fakulteta Osijekmefos.hrSAML
444.Microsoft Office 365 za korisnike iz Medicinskog Fakulteta u Zagrebumef.hrSAML
445.Microsoft Office 365 za korisnike iz Mediteranski institut za istraživanje životamedils.hrSAML
446.Microsoft Office 365 za korisnike iz Međimurskog veleučilišta u Čakovcumev.hrSAML
447.Microsoft Office 365 za korisnike iz Muzičke akademijemuza.hrSAML
448.Microsoft Office 365 za korisnike iz Nezavisnog sindikata zaposlenih u srednjim školama Hrvatskenszssh.hrSAML
449.Microsoft Office 365 za korisnike iz Poljoprivrednog instituta Osijekpoljinos.hrSAML
450.Microsoft Office 365 za korisnike iz Pravnog fakulteta Osijekpravos.hrSAML
451.Microsoft Office 365 za korisnike iz Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebupravo.hrSAML
452.Microsoft Office 365 za korisnike iz Pravnog fakulteta Svučilišta u Rijecipravri.hrSAML
453.Microsoft Office 365 za korisnike iz Pravnog Fakulteta u Splitupravst.hrSAML
454.Microsoft Office 365 za korisnike iz Prehrambeno tehnološki fakultet Osijekptfos.hrSAML
455.Microsoft Office 365 za korisnike iz Prehrambeno-biotehnološki fakultetpbf.hrSAML
456.Microsoft Office 365 za korisnike iz Pučkog otvorenog učilištapou.hrSAML
457.Microsoft Office 365 za korisnike iz Studentskog centra Šibenikscsi.hrSAML
458.Microsoft Office 365 za korisnike iz Sveučilišne knjižnice u Rijecisvkri.hrSAML
459.Microsoft Office 365 za korisnike iz Sveučilišne knjižnice u Splitusvkst.hrSAML
460.Microsoft Office 365 za korisnike iz Sveučilišta Sjeverunin.hrSAML
461.Microsoft Office 365 za korisnike iz Sveučilišta u Dubrovnikuunidu.hrSAML
462.Microsoft Office 365 za korisnike iz Sveučilišta u Osijeku (rektorat i odjeli)unios.hrSAML
463.Microsoft Office 365 za korisnike iz Sveučilišta u Zadruunizd.hrSAML
464.Microsoft Office 365 za korisnike iz Sveučilišta u Zagrebu, Fakultet kemijskog inženjerstva i tehnologijefkit.hrSAML
465.Microsoft Office 365 za korisnike iz Sveučilište u Zagrebu Farmaceutsko-biokemijski fakultetpharma.hrSAML
466.Microsoft Office 365 za korisnike iz Sveučilište u Zagrebu, Agronomski fakultetagr.hrSAML
467.Microsoft Office 365 za korisnike iz Šumarskog fakultetasumfak.hrSAML
468.Microsoft Office 365 za korisnike iz Umjetničke akademije u Splituumas.hrSAML
469.Microsoft Office 365 za korisnike iz ustanove Medicinski fakultet u Splitumefst.hrSAML
470.Microsoft Office 365 za korisnike iz ustanove: Veleučilište "Lavoslav Ružička" u Vukovaruvevu.hrSAML
471.Microsoft Office 365 za korisnike iz Veleučilišta "Nikola Tesla" u Gospićuvelegs-nikolatesla.hrSAML
472.Microsoft Office 365 za korisnike iz Veleučilišta Baltazar Zaprešićbak.hrSAML
473.Microsoft Office 365 za korisnike iz Veleučilišta Hrvatsko zagorje Krapinavhzk.hrSAML
474.Microsoft Office 365 za korisnike iz Veleučilišta u Karlovcuvuka.hrSAML
475.Microsoft Office 365 za korisnike iz Veleučilišta u Rijeciveleri.hrSAML
476.Microsoft Office 365 za korisnike iz Veleučilišta u Šibenikuvus.hrSAML
477.Microsoft Office 365 za korisnike iz Veleučilišta Velika Goricavvg.hrSAML
478.Microsoft Office 365 za korisnike iz Velučilišta u Slavonskom Broduvusb.hrSAML
479.Microsoft Office 365 za korisnike iz Visoka škola za menadžment i dizajn ASPIRAaspira.hrSAML
480.Microsoft Office 365 za korisnike iz Visoke škole za sigurnost s pravom javnostivss.hrSAML
481.Microsoft Office 365 za korisnike iz Zdravstvenog Veleučilištazvu.hrSAML
482.Microsoft Office 365 za korisnike Kineziološkog fakulteta u Splitukifst.hrSAML
483.Microsoft Office 365 za korisnike Metalurškog fakulteta - Sveučilište u Zagrebusimet.hrSAML
484.Microsoft Office 365 za korisnike Prirodoslovno-matematičkog fakultetapmf.hrSAML
485.Microsoft Office 365 za korisnike s Ekonomskog fakulteta u Oijekuefos.hrSAML
486.Microsoft Office 365 za korisnike s Rektorata Sveučilišta u Splituunist.hrSAML
487.Microsoft Office 365 za korisnike sa Katoličkog bogoslovnog fakulteta u Đakovudjkbf.hrSAML
488.Microsoft Office 365 za korisnike sa Učiteljskog fakultetaufzg.hrSAML
489.Microsoft Office 365 za korisnike Sveučilišta Jurja Dobrile u Puliunipu.hrSAML
490.Microsoft Office 365 za korisnike Tehničkog fakulteta u Rijeciriteh.hrSAML
491.Microsoft Office 365 za korisnike Veleučilišta "Marko Marulić" u Kninuveleknin.hrSAML
492.Microsoft Office 365 za korisnike Veleučilišta u Bjelovaruvub.hrSAML
493.Microsoft Office 365 za korisnike Veterinarskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebuvef.hrSAML
494.Microsoft Office 365 za osnovne i srednje školeskole.hrSAML
495.Microsoft Office 365 za Rektorat Sveučilišta u Zagrebuunizg.hrSAML
496.Microsoft software download centercarnet.hrSAML
497.Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta - Mreža ustanova u sustavu obrazovanjamzos.hrSAML
498.Mobilna aplikacija za potrebe Europske noći istraživačamzos.hrSAML
499.MoD - Sustav za e-učenje Moodle u društvusrce.hrSAML
500.Moj CARNetcarnet.hrSAML
501.Moj CARNet (interno)carnet.hrSAML
502.Moj oblaksrce.hrSAML
503.Moj oblak sslsrce.hrSAML
504.MojAAI razvojsrce.hrSAML
505.MojAAI@EduHr web sjedištesrce.hrSAML
506.Moodle - Biološki odsjek PMF-apmf.hrSAML
507.Moodle - Elektrostrojarska škola u Varaždinuskole.hrSAML
508.Moodle 2 test - Sustav za e-učenje za probni rad sa sustavom na određeno vrijemesrce.hrSAML
509.Moodle PMF Splitpmfst.hrSAML
510.Moodle sustav - Odjel za fiziku - Sveučilište JJ Strossmayera u Osijekuunios.hrSAML
511.Moodle Sveučilišta u Puliunipu.hrSAML
512.Moodle Zdravstvenog Veleučilištazvu.hrSAML
513.Mreža e-školecarnet.hrSAML
514.MSDN Academic Downloaduniri.hrSAML
515.MudRi UniRi - sustav za e-učenjeuniri.hrSAML
516.MudRi- Arhiva - sustav za pohranu kolegija Sveučilišta u Rijeciuniri.hrSAML
517.MZOS - Državne stipendijemzos.hrSAML
518.MZOS - Prijevoz učenikamzos.hrSAML
519.MZOS - Sufinanciranje prijevozamzos.hrSAML
520.MZOS (dev) - računalo za provjeru autentikacijesrce.hrSAML
521.MZOS sustav webObrascisrce.hrSAML
522.Nacionalni CERT Provjera ranjivosti sustavacarnet.hrSAML
523.Nacionalni informacijski sustav prijava i upisa u srednje školecarnet.hrSAML
524.Nacionalni informacijski sustav prijava i upisa u srednje škole - preprodukcijska admin aplikacijacarnet.hrSAML
525.Nacionalni portal za udaljeno učenje "Nikola Tesla"carnet.hrSAML
526.Nadzor IT sustava Srca (interni)srce.hrSAML
527.Nadzor IT sustava Srca iz mreže CARNetsrce.hrSAML
528.Nadzor IT sustava Srca iz mreže izvan Hrvatskesrce.hrSAML
529.Nadzor mrežne infrastrukturesrce.hrSAML
530.Nadzor StuDOM infrastrukturesrce.hrSAML
531.Nastavni materijali Fakulteta za dentalnu medicinu i zdravstvo Osijekfdmz.hrSAML
532.Natječaj za smještaj - SC ZGsczg.hrSAML
533.NCERT wikicarnet.hrSAML
534.NIAS - Nacionalni identifikacijski i autentikacijski sustavsrce.hrSAML
535.NIAS - Razvojno okruženjesrce.hrSAML
536.NISpVUcarnet.hrFWS
537.Novi web Agronomskog fakultetaagr.hrSAML
538.NSZ.hrnsz.hrSAML
539.NSZVO Izborinsz.hrSAML
540.Oblak servis OŠ Sunjaskole.hrSAML
541.Održavanje poslužitelja ustanovasrce.hrSAML
542.Odsjek za informacijske i komunikacijske znanosti Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebuffzg.hrSAML
543.office365.skole.hrcarnet.hrSAML
544.Online baze podataka - Clarivate Analytics Web of Sciencemzos.hrSAML
545.Online baze podataka - EBSCOmzos.hrSAML
546.OrtoFLEXsfsb.hrSAML
547.osTicket sustav Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebupravo.hrCAS
548.OTRS sustav Srcasrce.hrSAML
549.PAR Moodlepar.hrSAML
550.pcchip.carnet.hrcarnet.hrSAML
551.Perseidsffzg.hrSAML
552.Pfri Isvupfri.hrSAML
553.PFST - Isvupluspfst.hrSAML
554.PMFST Mentorstva Web Apppmfst.hrSAML
555.PMFST Voditeljstvapmfst.hrSAML
556.Politehnika Pula - wwwpolitehnika-pula.hrSAML
557.Portal elektroničkih izvora za hrvatsku akademsku i znanstvenu zajednicunsk.hrCAS
558.Portal za CARNet sistem inženjerecarnet.hrSAML
559.Potvrda realizacije nastave za predstojnike zavoda ETFOsetfos.hrSAML
560.PPK helpdeskcarnet.hrFWS
561.Praksa - EFRIefri.hrSAML
562.Praksa - EFSTefst.hrSAML
563.Praksa - FKITfkit.hrSAML
564.Praksa - PBFpbf.hrSAML
565.Praksa - PTFOSptfos.hrSAML
566.Praksa - ŠUMFAKsumfak.hrSAML
567.Praksa - UNIDUunidu.hrSAML
568.Pregled statusa pristupa Internetu putem CARNetovih modemskih ulazacarnet.hrSAML
569.Pregled statusa pristupa Internetu putem DUO.CARNet uslugecarnet.hrSAML
570.Pregled statusa pristupa Internetu putem MetroCARNet uslugecarnet.hrSAML
571.Pregled statusa pristupa Internetu putem MobileCARNet uslugecarnet.hrSAML
572.Pregled statusa pristupa Internetu putem OptiCARNet uslugecarnet.hrSAML
573.Pregled statusa pristupa Internetu putem Stick2CARNet uslugecarnet.hrSAML
574.Pregled statusa pristupa Internetu putem Tele2CARNet uslugecarnet.hrSAML
575.Pregled statusa pristupa Internetu putem X/3D CARNet uslugecarnet.hrSAML
576.Prehrambeno-biotehnološki fakultet - Baza podataka djelatnikapbf.hrSAML
577.Prehrambeno-biotehnološki fakultet - Znanstveni projektipbf.hrSAML
578.Prijava na web stranicu Odjela za biologijuunios.hrSAML
579.Pristup vanjskih članova UV Srca na intwikisrce.hrSAML
580.PRO-MIL d.o.o, elektronički udžbenicipro-mil.hrSAML
581.PRO-MIL d.o.o. elektronički udžbenici - modul Testovipro-mil.hrSAML
582.Profil Klett, elektronički udžbeniciprofil-klett.hrSAML
583.ProMDM za škole - sustav za upravljanje mobilnim uređajimacarnet.hrSAML
584.Prometna učilicacarnet.hrSAML
585.PROPYXpro-mil.hrSAML
586.Proxy - bazepravo.hrSAML
587.Proxy za pristup portalu elektroničkih izvoransk.hrSAML
588.Rasip - Računalni sustav za organizaciju i razmjenu datotekaffzg.hrSAML
589.Registar resursa 2srce.hrSAML
590.registrar.carnet.hrcarnet.hrSAML
591.Rektorat Sveučilišta u Zagrebuunizg.hrSAML
592.Repozitorij Doktorske škole Sveučilišta Josipa Jurja u Osijekuunios.hrSAML
593.Repozitorij Fakulteta strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Zagrebufsb.hrSAML
594.Repozitorij Građevinskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebugrad.hrSAML
595.Repozitorij KBC Osijekkbo.hrSAML
596.Repozitorij Poslovnog veleučilišta Zagrebpvzg.hrSAML
597.Repozitorij sveučilišnih studija, centara i službi Sveučilišta u Rijeciuniri.hrSAML
598.Repozitorij Veleučilišta Marko Marulić u Kninuveleknin.hrSAML
599.Repozitorij Veleučilišta u Bjelovaruvub.hrSAML
600.Rezervacija prostorija Sveučilišta u Rijeciuniri.hrSAML
601.rezervacije.carnet.hrcarnet.hrSAML
602.RIT Croatia - digitalni repozitorijacmt.hrSAML
603.Riteh indeks - razvojno okruženjeriteh.hrSAML
604.Riteh indeks stranica s web aplikacijama namjenjenim studentima Tehničkog fakulteta u Rijeciriteh.hrSAML
605.Riznicacarnet.hrSAML
606.SCPU KONTO portal za studenteunipu.hrSAML
607.Scriptrunnercarnet.hrSAML
608.Sigus - wikicarnet.hrSAML
609.Sketchpadcarnet.hrSAML
610.Službena stranica Sveučilišta u Dubrovniku - administracijaunidu.hrSAML
611.SOZIT Redminemzos.hrSAML
612.SPEEDirb.hrSAML
613.Spot.oneSAML
614.Srce - Portal za sistemcesrce.hrSAML
615.Srce DeskNowsrce.hrCAS
616.Srce osTicketsrce.hrCAS
617.SRCE RAsrce.hrSAML
618.Srce VPSsrce.hrSAML
619.Srce Xen Orchestrasrce.hrSAML
620.Srce Xen Orchestra Portalsrce.hrSAML
621.Središnji sustav za pohranu sistemskih zapisasrce.hrSAML
622.Središnji web Geodetskog fakultetageof.hrSAML
623.SSP stres testsrce.hrSAML
624.Staro AAI@EduHr web sjedište (arhiva.aaiedu.hr)srce.hrSAML
625.STEM genijalcisfsb.hrSAML
626.STEM stipendijemzos.hrSAML
627.Studentski intranet Sveučilišta Jurja Dobrile u Puliunipu.hrSAML
628.Studentski raspored za studente FERIT-aetfos.hrSAML
629.Studij inženjerstvaunizg.hrSAML
630.StuDOM - lokalne računalne mreže studentskih domova RH (web sučelje)srce.hrSAML
631.sup-sandboxsrce.hrSAML
632.Sustav evidencije nastave Kineziološkog fakulteta Splitkifst.hrSAML
633.Sustav Puhsrce.hrSAML
634.Sustav za automatiziranu evaluaciju računalnih programariteh.hrSAML
635.Sustav za automatiziranu evaluaciju računalnih programariteh.hrSAML
636.Sustav za automatiziranu evaluaciju studentskih rješenja iz kolegija Baze podatakariteh.hrSAML
637.Sustav za automatsko podešavanje eduroam-a (instaler.eduroam.hr)srce.hrSAML
638.Sustav za automatsko podešavanje eduroam-a (installer.eduroam.hr)srce.hrSAML
639.Sustav za on-line prijavljivanje na tečajeve Srcasrce.hrSAML
640.Sustav za provjeru funkcionalnosti novih verzija programskih jezika PHP i Javasrce.hrSAML
641.Sustav za upravljanje korisnicima CRO NGI-jasrce.hrSAML
642.Sustav za webinare Centra za e-učenje Srcasrce.hrSAML
643.Sustav za webinare Centra za e-učenje Srca (webinari.srce.hr)srce.hrSAML
644.Suvremene tehnologije u obrazovanjucarnet.hrSAML
645.Sveučilište Sjever DreamSpark Premium sustav za preuzimanje besplatnog Microsoft softveraunin.hrSAML
646.Sveučilište u Rijeci, Odjel za fiziku - ISVURIuniri.hrSAML
647.Sveučilište u Splitu, Sveučilišni odjel za forenzične znanosti - E-learning portalunist.hrSAML
648.Sveučilište u Zagrebu, Centar za istraživanje, razvoj i transfer tehnologijeunizg.hrSAML
649.sys.backupcarnet.hrSAML
650.sys.dnscarnet.hrSAML
651.sys.monitorcarnet.hrSAML
652.sys.portalcarnet.hrSAML
653.Šah uz školusahklube4.hrSAML
654.Šestarirb.hrSAML
655.Školski portalskolskaknjiga.hrSAML
656.Tečajevi Srca - Sustav za udaljeno učenjesrce.hrSAML
657.Tempus OPUSunizg.hrSAML
658.UFRI ISVUuniri.hrSAML
659.Ugovoristucsb.hrSAML
660.UPS - Upravljanje pametnim senzorimacarnet.hrSAML
661.vijece.gfos.hrgfos.hrSAML
662.Vijeće korisnika CARNetacarnet.hrSAML
663.voopIXcarnet.hrSAML
664.VPN - bazepravo.hrSAML
665.Vrednovanje digitalne zrelosti školafoi.hrSAML
666.Web aplikacija - Indigo SSOhazu.hrSAML
667.Web aplikacija - Indigo SSO - ief.hrief.hrSAML
668.Web aplikacija - raspored satisfzg.hrSAML
669.Web aplikacija cvsecure za PMFpmf.hrSAML
670.WEB Aplikacija e-Uciliste za automatsku identifikaciju profesoramev.hrSAML
671.Web aplikacija scst-a za iznajmljivanje smještaja studentimaunist.hrCAS
672.Web aplikacija za glasanjesumfak.hrSAML
673.Web aplikacija za izdavanje ugovora elektroničkim putemscka.hrSAML
674.Web aplikacija za podršku poslovanja Srcasrce.hrSAML
675.Web aplikacija za pregled studentskih ugovorascsi.hrSAML
676.Web aplikacija za pregled studentskih ugovora Veleučilišta "Lavoslav Ružička" u Vukovaruvevu.hrSAML
677.Web aplikacija za sjednice Odjela za fiziku u Osijekuunios.hrSAML
678.Web aplikacija za sjednice Senata Sveučilišta u Osijekuunios.hrSAML
679.Web Centra za kulturološka i povijesna istraživanja socijalizmaunipu.hrSAML
680.Web Fakulteta ekonomije i turizma "Dr. Mijo Mirković"unipu.hrSAML
681.Web Fakulteta ekonomije i turizma "Dr. Mijo Mirković"unipu.hrSAML
682.Web Fakulteta informatike u Puliunipu.hrSAML
683.Web Fakulteta političkih znanostifpzg.hrSAML
684.Web Fakulteta za interdisciplinarne, talijanske i kulturološke studijeunipu.hrSAML
685.Web Fakulteta za odgojne i obrazovne znanostiunipu.hrSAML
686.Web Filozofskog fakulteta Sveučilišta Jurja Dobrile u Puliunipu.hrSAML
687.Web Filozofskog fakulteta u Splituffst.hrSAML
688.Web FKIT-afkit.hrSAML
689.Web Građevinskog fakultetagrad.hrSAML
690.Web Hrvatskih studijahrstud.hrSAML
691.Web Kineziološkog fakultetakif.hrSAML
692.Web Medicinskog fakulteta u Puliunipu.hrSAML
693.Web Muzičke akademije Sveučilišta u Puliunipu.hrSAML
694.Web Odjela za informacijsko-komunikacijske tehnologijeunipu.hrSAML
695.Web Odjela za interdisciplinarne, talijanske i kulturološke studijeunipu.hrSAML
696.Web Odjela za prirodne i zdravstvene studije opzs.unipu.hrunipu.hrSAML
697.Web Odjela za tehničke studijeunipu.hrSAML
698.Web Politehnike u Pulipolitehnika-pula.hrSAML
699.Web portal Instituta Ruđer Boškovićirb.hrSAML
700.Web Pravnog fakulteta u Zagrebupravo.hrSAML
701.Web Prirodoslovno-matematičkog fakultetapmf.hrSAML
702.Web Prirodoslovno-matematičkog fakulteta u Zagrebupmf.hrSAML
703.Web sjedište Ekonomskog fakulteta u Rijeci na uniri.hr domeniefri.hrSAML
704.Web sjedište sustava nadzora AAI@EduHrsrce.hrSAML
705.Web sjedište wiki servisa Sveučilišta u Zagrebuunizg.hrSAML
706.Web sjedište wiki servisa Ministarstva znanosti, obrazovanja i sportamzos.hrSAML
707.Web sjedište www.eduroam.hrsrce.hrSAML
708.Web Stomatološkog fakultetasfzg.hrSAML
709.Web stranica FERIT-aetfos.hrSAML
710.Web stranica Pomorskog fakulteta u Splitupfst.hrSAML
711.Web stranice Ekonomskog fakulteta u Rijeciefri.hrSAML
712.Web stranice FERIT-aetfos.hrSAML
713.Web stranice HUP-ove inicijative za mladeefos.hrSAML
714.Web stranice Sveučilišta u Osijekuunios.hrSAML
715.Web Studija Energetike Sveučilišta u Zagrebu u Šibenikuunizg.hrSAML
716.Web Studijskog programa Vojnih studijaunizg.hrSAML
717.Web Sveučilišnog računskog i informacijskog centra u Puliunipu.hrSAML
718.Web Sveučilišta Jurja Dobrile u Puliunipu.hrSAML
719.Web Tehničkog fakulteta Sveučilišta u Rijeciriteh.hrSAML
720.Web usluge AAI@EduHr: autentikacijski proxy za društvene mrežesrce.hrSAML
721.Web-aplikacija baza projekata EFZGefzg.hrSAML
722.Web-aplikacija FOI online upisifoi.hrCAS
723.Web-aplikacija rasporedaaspira.hrSAML
724.Web-aplikacija za pregled studentskih ugovoraunizd.hrSAML
725.WebArgosypmfst.hrSAML
726.WebEd Classroom Management sustavcarnet.hrSAML
727.WebEd Democarnet.hrSAML
728.WebEd Demo Windowscarnet.hrSAML
729.WebMailcarnet.hrFWS
730.Wiki Farmaceutsko-biokemijskog fakultetapharma.hrSAML