Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
 • Hrvatski
 • English

Pojedinosti o web-aplikaciji

Microsoft Office 365 za korisnike iz Leksikografskog zavoda Miroslav Krleža


Opis resursa:

 • Autentikacija putem sustava AAI@EduHr za korisnike iz domene lzmk.hr

Matična ustanova iz sustava AAI@EduHr s kojom je resurs povezan:

 • Leksikografski zavod 'Miroslav Krleža'

Globalni servis kojem resurs pripada (ako je dio neke veće cjeline):

 • Microsoft Office 365

Adresa (URL) na kojoj se web-aplikacija nalazi:

 • http://login.microsoftonline.com

Web-stranica na kojoj se nalaze upute za korisnike (ako postoji):


Adresa (URL) na kojoj se nalazi politika privatnosti:


Korisnički atributi koje AAI@EduHr sustav isporučuje resursu:

 • hrEduPersonHomeOrg
 • hrEduPersonPersistentID
 • hrEduPersonUniqueID

Kontakti za dobivanje dodatnih informacija o ovom servisu:

 • Naziv kontakta: Helpdesk; E-mail: helpdesk@lzmk.hr
 • Naziv kontakta: Zdravko Pondelak; E-mail: zdravko.pondelak@lzmk.hrNatrag na popis