Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
  • Hrvatski
  • English

hrEdu imeničke sheme

Sustav AAI@EduHr temelji se na distribuiranom sustavu imenika utemeljenih na LDAP tehnologiji. Kako bi taj distribuirani sustav imenika bio jasno definiran, pouzdan i efikasan nužno je definirati odgovarajuću imeničku shemu odnosno precizan popis atributa s jasnim opisom, semantikom i sintaksom.

Za potrebe AAI@EduHr infrastrukture definirane su dvije imeničke sheme, hrEduPerson (za podatke o osobama) i hrEduOrg (za podatke o ustanovama). Prve inačice tih imeničkih shema objavljene su 2005. godine, a aktualna specifikacija hrEdu imeničkih shema (verzija 1.3.1) objavljena je u srpnju 2010. godine.

Najnovije verzije hrEduPerson i hrEduOrg imeničkih shema izrađene su na temelju aktualnih standarda za imeničke sheme person, orgPerson, inetOrgPerson, eduPerson i SCHAC, a prilikom izrade nastojali smo uvažiti i sugestije korisnika te iskoristiti dosadašnja iskustva u razvoju i održavanju sustava AAI@EduHr i njegovog povezivanja sa srodnim sustavima u zemlji i svijetu.

Na stranici Pregled atributa možete vidjeti detaljne informacije o sadržaju hrEduPerson i hrEduOrg imeničkih shema, a na stranici Pregled šifrarnika možete vidjeti popis dozvoljenih vrijednosti za pojedine atribute.

Prijedloge eventualnih dopuna i izmjena hrEduPerson i hrEduOrg imeničkih shema te pripadajućih šifrarnika možete nam slati elektroničkom poštom na adresu aai@srce.hr