Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
  • Hrvatski
  • English

Pregled šifrarnika

Ova stranica sadrži popis atributa iz hrEduPerson i hrEduOrg imeničkih shema koji smiju poprimiti samo ograničen skup vrijednosti definiran odgovarajućim šifrarnikom.
Sadržaj šifrarnika za pojedini atribut možete dobiti odabirom opcije "Prikaži".

hrEduPerson shema:

Naziv atributaLDAP nazivŠifrarnik
Temeljna povezanost s ustanovomhrEduPersonPrimaryAffiliationPrikaži
Povezanost s ustanovomhrEduPersonAffiliationPrikaži
ZvanjehrEduPersonAcademicStatusPrikaži
SpolhrEduPersonGenderPrikaži
Područje znanostihrEduPersonScienceAreaPrikaži
Položaj u ustanovihrEduPersonTitlePrikaži
Stručni statushrEduPersonProfessionalStatusPrikaži
Uloga u ustanovihrEduPersonRolePrikaži
Vrsta posla u ustanovihrEduPersonStaffCategoryPrikaži
Vrsta studentahrEduPersonStudentCategoryPrikaži

hrEduOrg shema:

Naziv atributaLDAP nazivŠifrarnik
Tip ustanovehrEduOrgTypePrikaži