Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
  • Hrvatski
  • English

Pojedinosti šifrarnika

Dopuštene vrijednosti za atribut hrEduPersonProfessionalStatus
dr.sc.
KV
magistar / magistar inženjer / doktor struke
mr.sc.
NKV
NSS
PKV
SSS
stručni pristupnik
stručni prvostupnik / prvostupnik inženjer
stručni specijalist / stručni specijalist inženjer / diplomirani medicinske struke
sveučilišni prvostupnik / prvostupnik inženjer
sveučilišni specijalist / sveučilišni magistar
VKV
VS
VSS
VŠS

Natrag na popis XML datoteka