Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
  • Hrvatski
  • English

Kako ustanova može postati davatelj elektroničkih identiteta u sustavu AAI@EduHr?

Svaka ustanova koja zadovoljava uvjete definirane Pravilnikom o ustroju Autentikacijske i autorizacijske infrastrukture sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj - AAI@EduHr (PDF) može postati matičnom ustanovom u sustavu AAI@EduHr. Matične ustanove imaju mogućnost dodjeljivati svojim korisnicima elektroničke identitete u sustavu AAI@EduHr. Postupak stjecanja statusa matične ustanove u sustavu AAI@EduHr opisan je u nastavku.

Da biste utvrdili ima li vaša ustanova pravo postati davatelj elektroničkih identiteta u sustavu AAI@EduHr, proučite Pravilnik o ustroju Autentikacijske i autorizacijske infrastrukture sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj - AAI@EduHr (PDF).

Ako vaša ustanova zadovoljava uvjete definirane Pravilnikom, popunite zahtjev za stjecanje statusa matične ustanove u sustavu AAI@EduHr (PDF), ovjerite ga službenim žigom i potpisom čelnika ustanove te ga pošaljite poštom na adresu navedenu na obrascu.

Osim ispunjavanja uvjeta definiranih Pravilnikom o ustroju AAI@EduHr, ustanove koje žele postati matičnom ustanovom u sustavu AAI@EduHr trebaju posjedovati poslužitelj s aktualnom stabilnom verzijom CARNet-ove distribucije Debian Linux operacijskog sustava i instaliranom odgovarajućom programskom podrškom.

Upute za instalaciju odgovarajuće programske podrške možete pronaći na stranici Programska podrška. Ustanove koje iz opravdanih razloga nisu u mogućnosti instalirati i održavati potrebnu programsku podršku mogu zatražiti udomljavanje iste na poslužiteljima u Srcu prema prema uputama dostupnim na stranici Udomljavanje primarnih AAI@EduHr servisa na računalima Srca.

Nakon što instalirate potrebnu programsku podršku, na adresu aai@srce.hr pošaljite sljedeće podatke:

  1. IP adresu poslužitelja na kojem ste instalirali lokalne LDAP, RADIUS i AOSI servise matične ustanove;
     
  2. Web adresu (URL) na kojoj je dostupna wsdl datoteka koja opisuje instalirani AOSI servis (standardno https://dns_naziv_posluzitelja:1443/wsdl);
     
  3. Web adresu (URL) na kojoj se nalazi web sučelje za administraciju sadržaja imenika (standardno https://dns_naziv_posluzitelja/ldap/);

Kada dobijemo sve potrebne podatke provjerit ćemo ispravnost rada instalirane programske podrške i nakon što utvrdimo da sve funkcionira ispravno, podesit ćemo središnje poslužitelje sustava AAI@EduHr da zahtjeve za autentikacijom korisnika s vaše ustanove proslijeđuju lokalnim AAI@EduHr servisima vaše ustanove. Time će vaša ustanova postati matičnom ustanovom u sustavu AAI@EduHr, a korisnici kojima vaša ustanova dodijeli elektronički identitet imat će mogućnost pristupa resursima koji koriste sustav AAI@EduHr za autentikaciju i autorizaciju korisnika.

Aktualni popis matičnih ustanova u sustavu AAI@EduHr dostupan je na web stranici Matične ustanove.

Ako imate bilo kakvih pitanja ili nedoumica vezanih uz stjecanje statusa matične ustanove u sustavu AAI@EduHr, kontaktirajte nas slanjem elektroničke pošte na adresu aai@srce.hr.