Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
  • Hrvatski
  • English

Kako ustanova može postati davatelj elektroničkih identiteta u sustavu AAI@EduHr?

Svaka ustanova koja zadovoljava uvjete definirane Pravilnikom o ustroju Autentikacijske i autorizacijske infrastrukture sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj - AAI@EduHr (PDF, 614 KB) može postati matičnom ustanovom u sustavu AAI@EduHr. Matične ustanove imaju mogućnost dodjeljivati svojim korisnicima elektroničke identitete u sustavu AAI@EduHr. Postupak stjecanja statusa matične ustanove u sustavu AAI@EduHr opisan je u nastavku.

Da biste utvrdili ima li vaša ustanova pravo postati davatelj elektroničkih identiteta u sustavu AAI@EduHr, proučite Pravilnik o ustroju Autentikacijske i autorizacijske infrastrukture sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj - AAI@EduHr (PDF, 614 KB).

Osim ispunjavanja uvjeta definiranih Pravilnikom o ustroju AAI@EduHr, ustanove koje žele postati matičnom ustanovom u sustavu AAI@EduHr trebaju posjedovati poslužitelj s aktualnom stabilnom verzijom CARNet-ove distribucije Debian Linux operacijskog sustava i instaliranom odgovarajućom programskom podrškom.

Upute za instalaciju odgovarajuće programske podrške možete pronaći na stranici Programska podrška. Ustanove koje iz opravdanih razloga nisu u mogućnosti instalirati i održavati potrebnu programsku podršku mogu zatražiti udomljavanje iste na poslužiteljima u Srcu.

Ako vaša ustanova zadovoljava uvjete definirane Pravilnikom, kroz web-sučelje AAI@EduHr administracija popunite Zahtjev za dodjelom statusa matične ustanove, ovjerite ga službenim žigom i potpisom čelnika ustanove te ga pošaljite poštom na adresu navedenu na obrascu. 

Ustanove koje nisu u mogućnosti instalirati i održavati programsku podršku, udomljavanje programske podrške mogu zatražiti prema uputama dostupnim na stranici Udomljavanje primarnih AAI@EduHr servisa na računalima Srca.

Ustanove koje će same instalirati potrebnu programsku podršku trebaju podatke navedene u nastavku unijeti kroz sučelje AAI@EduHr administracija :

  1. IP adresu poslužitelja na kojem ste instalirali lokalne LDAP, RADIUS i AOSI servise matične ustanove;
     
  2. Web adresu (URL) na kojoj je dostupna wsdl datoteka koja opisuje instalirani AOSI servis (standardno https://dns_naziv_posluzitelja:1443/wsdl);
     
  3. Web adresu (URL) na kojoj se nalazi web sučelje za administraciju sadržaja imenika (standardno https://dns_naziv_posluzitelja/ldap/);

Kada dobijemo sve potrebne podatke provjerit ćemo ispravnost rada instalirane programske podrške i nakon što utvrdimo da sve funkcionira ispravno, podesit ćemo središnje poslužitelje sustava AAI@EduHr da zahtjeve za autentikacijom korisnika s vaše ustanove proslijeđuju lokalnim AAI@EduHr servisima vaše ustanove.

Time će vaša ustanova postati matičnom ustanovom u sustavu AAI@EduHr, a korisnici kojima vaša ustanova dodijeli elektronički identitet imat će mogućnost pristupa resursima koji koriste sustav AAI@EduHr za autentikaciju i autorizaciju korisnika.

VAŽNO! Da bi korisnici kojima vaša ustanova dodijeli AAI@EduHr elektronički identitet imali mogućnost koristiti eduroam mrežu na bilo kojoj lokaciji gdje je eduroam mreža dostupna, potrebno je provesti korake opisane na internetskoj stranici Kako korisnicima omogućiti spajanje na eduroam?

Aktualni popis matičnih ustanova u sustavu AAI@EduHr dostupan je na web stranici Matične ustanove.

Ako imate bilo kakvih pitanja ili nedoumica vezanih uz stjecanje statusa matične ustanove u sustavu AAI@EduHr, kontaktirajte nas slanjem elektroničke pošte na adresu aai@srce.hr.