Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
 • Hrvatski
 • English

Kako korisnicima omogućiti spajanje na eduroam?

Usluga eduroam installer omogućava korisnicima sigurno i jednostavno konfiguriranje klijentskih uređaja za spajanje na eduroam mrežu. Iako vaša institucija možda nije pokrivena eduroam signalom, vaši korisnici imaju pravo koristiti eduroam mrežu na bilo kojoj eduroam lokaciji. Da biste omogućili korištenje ove usluge potrebno je provesti sljedeće korake:

 1. Pronađite rootCA certifikat na vašem RADIUS poslužitelju:

  Datoteka s CA root certifkatom u .der formatu se nalazi na putanji: /etc/freeradius/3/certs/fRcerts/cacert.der
   
 2. Preuzmite rootCA certifikat s poslužitelja:

  Pronađeni certifikat moguće je preuzeti na vlastito računalo naredbama scp/sftp ili korištenjem nekog FTP klijenta poput npr. programa Filezilla. Certifikat će Vam biti potreban pri uspostavi installer usluge.
   
 3. Unesite rootCA certifikat kroz aplikaciju za administratore installer usluge:

  U web pregledniku unesite adresu web sjedišta installer.eduroam.hr i odaberite opciju Za administratore matičnih ustanova te potom Promjena podataka o ustanovi;

  Nakon prijave Vašim AAI@EduHr elektroničkim identitetom možete napraviti upload tog certifikata zajedno s ostalim potrebnim podacima navedenim u sučelju;
   

Generiranje programske podrške i uputa

Generiranje programske podrške i uputa izvršava se jednom dnevno, na temelju informacija koje ste predali u administracijskom sučelju. Na stranici installer status možete pratiti stanje installer usluge za Vašu instituciju.

Napomena za Windows 8 operacijski sustav

Ukoliko je Vaš poslužiteljski certifikat generiran prije 26.02.2013. korisnici Windows 8 operacijskog sustava neće se moći spojiti na eduroam mrežu. Detaljan opis i upute za uklanjanje ovog problema dane su u odgovoru na 23. pitanje: Kako prilagoditi installer.eduroam.hr uslugu za Windows 8 operacijski sustav?