Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
  • Hrvatski
  • English

Certificiranje matičnih ustanova u sustavu AAI@EduHr

Certificiranje matičnih ustanova za 2023. godinu

Redovita provjera usklađenosti (certificiranje) matičnih ustanova s normama sustava AAI@EduHr za 2023. godinu provedena je u vremenu od 02. listopada do 24. studenoga 2023. Dopunsko certificiranje za ustanove koje u redovnom roku nisu ispunile sve obavezne norme certificiranja provedeno je u vremenu od 14. do 31. prosinca 2023.

 

Osnovnu dokumentaciju o sustavu provjere usklađenosti (certificiranja) matičnih ustanova i davatelja usluga s normama AAI@EduHr možete pročitati u dokumentu Sustav certificiranja matičnih ustanova i davatelja usluga u sustavu AAI@EduHr (PDF, 218 KB).

Posebna pravila vezana uz certificiranje matičnih ustanova za 2023. javno su objavljena u dokumentu Posebna pravila za certificiranje matičnih ustanova za 2023. godinu (PDF, 303 KB).

Službeni rezultati certificiranja matičnih ustanova u sustavu AAI@EduHr za 2023. vidljivi su na web-stranici Rezultati certificiranja matičnih ustanova za 2023.

Što treba učiniti imenovana odgovorna osoba ustanove za sustav AAI@EduHr u postupku certificiranja?

Koje su norme ovogodišnjeg certificiranja?

Popis normi ovogodišnjeg certificiranja dostupan je u dokumentu Posebna pravila za certificiranje matičnih ustanova u sustavu AAI@EduHr za 2023, kao i u upitniku za samoprocjenu.

Kako provjeriti koje norme ustanova ispunjava, a koje ne?

U upitniku za samoprocjenu možete vidjeti popis svih normi zajedno s podatkom koju normu ustanova ispunjava, a koju ne.

Kako ispuniti normu Obavijest o privatnosti u skladu s odredbama uredbe GDPR?

Dodatne informacije o obavijesti o privatnosti nalaze se na stranici Obavijest o privatnosti - za matične ustanove.

Kako ispuniti normu vezanu uz ispravnost cerifikata AOSI web servisa (AOSI-WS ima ispravan certifikat)?

Uputa kako postaviti TCS certifikat AOSI web servisu dostupna jena poveznici Kako postaviti TCS certifikat AOSI web servisu?.

Ne ispunjavam normu vezanu uz informacije u imeniku. Kako mogu pronaći u čemu je problem?

Neispravne zapise u imeniku pronaći ćete tako da u AOSI web sučelju svoje ustanove kliknite na link Certificiranje u izborniku svog web sučelja za održavanje imenika da biste dobili popis neispravnih zapisa u imenik i detaljan opis svih pronađenih problema.

Ne ispunjavam normu "Informacijska kvaliteta imenika - OIB". Kako mogu pronaći u čemu je problem?

Pravila sustava AAI@EduHr propisuju da svi korisnici moraju imati upisan OIB. Iznimka mogu biti jedino korisnici kojima je povezanost s ustanovom "gost", ali oni moraju imati upisanu bar jednu vrijednost nekog drugog jedinstvenog brojčanog identifikatora u atributu hrEduPersonUniqueNumber.
Ako ne ispunjavate tu normu, u AOSI web sučelju svoje ustanove kliknite na link Certificiranje u izborniku da biste dobili detljniji opis pronađenih problema:

Možda je problem u neusklađenosti vrijednosti atributa hrEduPersonOIB i hrEduPersonUniqueNumber u imeniku. Problem ćete riješiti tako da kliknete na link Certificiranje u izborniku svog AOSI web sučelja što će pokrenuti akciju uklanjanja neusklađenosti vrijednosti atributa hrEduPersonOIB i hrEduPersonUniqueNumber u imeniku.
Uputa kako u web sučelju omogućiti pretraživanje po OIB-u dostupna je na poveznici Kako u web sučelju za administraciju imenika omogućiti pretraživanje po OIB-u.

Kako ispuniti normu "Imenovani predstavnici"?

Ako ste imenovana odgovorna osoba svoje matične ustanove, od AAI@EduHr tima dobili ste e-mail poruku naslovljenu "VAZNO: potvrda kontaktnih podataka odgovorne osobe za sustav AAI@EduHr". Kliknite na link iz poruke i na taj način potvrdite svoje kontaktne podatke. Ako niste dobili poruku, možda je završila u neželjenoj pošti. Ako je nema ni tamo, možda niste imenovani odgovornom osobom za sustav AAI@EduHr svoje ustanove. U tom se slučaju javite AAI@EduHr timu na adresu aai@srce.hr. Procedura imenovanja ili razrješenja s dužnosti u sustavu AA@EduHr opisana je na web-stranici Odgovorne osobe ustanove u sustavu AAI@EduHr

 

Za provedbu certificiranja matičnih ustanova koriste se:

  1. Upitnik za samoprocjenu koji omogućuje samoprovjeru matičnih ustanova i uvid u razinu usklađenosti (dostupan samo ovlaštenim osobama ustanova);
  2. odgovarajući AOSI plugin (libcertify-aosi-aai):


AOSI plugin služi provjeri u kojoj su mjeri informacije u LDAP imeniku matične ustanove usklađene s normama certificiranja. Koordinator AAI@EduHr sustava (Srce) će sa svojih središnjih poslužitelja poziva plugin i na taj način prikuplja (agregirane) podatke potrebne za provjeru usklađenosti sadržaja imenika s normama certificiranja.

AOSI plugin instalira se naredbom:

# apt-get install libcertify-aosi-aai

Želite li vidjeti izvještaj programa za analizu imenika da biste znali stanje svog imenika, te mogli popraviti eventualne nepravilnosti, u AOSI web sučelju svoje ustanove kliknite na link Certificiranje u izborniku ili sami pokrenite program naredbom:

# /usr/lib/aosi/Plugins/certify.pl

Detaljan ispis svih pronađenih problema / neusklađenosti u imeniku možete vidjeti pokrenete li program s parametrom -d.

# /usr/lib/aosi/Plugins/certify.pl -d

Popis svih parametara s kojima je moguće pokrenuti program dobit ćete pokrenete li program s parametrom -h.

# /usr/lib/aosi/Plugins/certify.pl -h

 

Certificiranje matičnih ustanova za 2022. godinu

Certificiranje je provedeno u vremenu od 1. prosinca 2022. do 31. siječnja 2023.  Dopunsko certificiranje za ustanove koje u redovnom roku nisu uspjele ostvariti prolaznu razinu usklađenosti provedeno  je u vremenu od 20. veljače do 12. ožujka 2023.  Više o postupku dostupno je u dokumentu Posebna pravila za certificiranje matičnih ustanova u sustavu AAI@EduHr za 2022. (PDF, 500 KB).

Rezultati certificiranja matičnih ustanova za 2022. dostupni su na poveznici Rezultati certificiranja matičnih ustanova za 2022.

 

Certificiranje matičnih ustanova za 2021. godinu

Certificiranje je provedeno u vremenu od 20. prosinca 2021 do 28. veljače 2022. Više o postupku dostupno je u dokumentu Posebna pravila za certificiranje matičnih ustanova u sustavu AAI@EduHr za 2021 (PDF, 500 KB).

Rezultati certificiranja matičnih ustanova za 2021. dostupni su na poveznici Rezultati certificiranja matičnih ustanova za 2021.

 

Certificiranje matičnih ustanova za 2020. godinu

Certificiranje je provedeno u vremenu od 9. studenog 2020. do 17. siječnja 2021. Više o postupku dostupno je u dokumentu Posebna pravila vezana uz certificiranje matičnih ustanova za 2020. (PDF, 334 KB).

Rezultati certificiranja matičnih ustanova za 2020. dostupni su na poveznici Službeni rezultati certificiranja matičnih ustanova za 2020. godinu.

 

Certificiranje matičnih ustanova za 2019. godinu

Certificiranje je provedeno u vremenu od 28. listopada 2019. do 14. veljače 2020. Više o postupku dostupno je u dokumentu Posebna pravila vezana uz certificiranje matičnih ustanova za 2019. (PDF, 342 KB).

Konačni rezultati certificiranja matičnih ustanova za 2019. dostupni su na poveznici Službeni rezultati certificiranja matičnih ustanova za 2019. godinu.

 

Certificiranje matičnih ustanova za 2018. godinu

Certificiranje je provedeno u vremenu od 20. listopada - 21. prosinca 2018. godine. Dopunsko certificiranje za ustanove koje nisu uspjele ostvariti prolaznu razinu usklađenosti u redovnom roku provedeno je u vremenu od 2. - 31. siječnja 2019. Više o postupku dostupno je u dokumentu Posebna pravila vezana uz certificiranje matičnih ustanova za 2018. (PDF, 325 KB).

Konačni rezultati certificiranja matičnih ustanova za 2018. dostupni su na poveznici Službeni rezultati certificiranja matičnih ustanova za 2018. godinu.

 

Certificiranje matičnih ustanova za 2017. godinu

Certificiranje je provedeno u vremenu od 15. svibnja do 15. srpnja 2017. godine. Dopunsko certificiranje za ustanove koje nisu uspjele ostvariti prolaznu razinu usklađenosti u redovnom roku provedeno je u vremenu od 1. rujna do 8. listopada 2017. godine. Više o postupku dostupno je u dokumentu Posebna pravila vezana uz certificiranje matičnih ustanova za 2017. godinu (PDF, 325 KB).

Konačni rezultati certificiranja matičnih ustanova za 2017. godinu dostupni su na web stranici Službeni rezultati certificiranja matičnih ustanova za 2017. godinu.

 

Certificiranje matičnih ustanova za 2016. godinu

Certificiranje je provedeno u vremenu od 6. lipnja do 22. srpnja 2016. godine. Dopunsko certificiranje za ustanove koje nisu uspjele ostvariti prolaznu razinu usklađenosti u redovnom roku provedeno je u vremenu od 1. do 30. rujna 2016. godine. Više o postupku dostupno je u dokumentu Posebna pravila vezana uz certificiranje matičnih ustanova za 2016. godinu (PDF, 122 KB).

Konačni rezultati certificiranja matičnih ustanova za 2016. godinu dostupni su na web stranici Službeni rezultati certificiranja matičnih ustanova za 2016. godinu.

 

Certificiranje matičnih ustanova za 2015. godinu

Certificiranje je provedeno u vremenu od 18. svibnja do 12. srpnja 2015. godine. Dopunsko certificiranje (samo) za ustanove koje nisu uspjele ostvariti dovoljnu razinu usklađenosti u prvom roku obavljeno je u vremenu od 1. do 30. rujna 2015. godine. Više o postupku dostupno je u dokumentu Posebna pravila vezana uz certificiranje za 2015. godinu (PDF, 149 KB).

Konačni rezultati certificiranja dostupni su na web stranici Službeni rezultati certificiranja matičnih ustanova za 2015. godinu.

 

Certificiranje matičnih ustanova za 2014. godinu

Certificiranje je provedeno u vremenu od 19. svibnja do 13. srpnja 2014. godine. Dopunsko certificiranje (samo) za ustanove koje nisu uspjele ostvariti dovoljnu razinu usklađenosti u prvom roku obavljeno je u vremenu od 1. do 30. rujna 2014. godine. Više o postupku dostupno je u dokumentu Posebna pravila vezana uz certificiranje matičnih ustanova za 2014. godinu (PDF, 149 KB).

Konačni rezultati certificiranja dostupni su na web stranici Službeni rezultati certificiranja matičnih ustanova za 2014. godinu.
 

Certificiranje matičnih ustanova za 2013. godinu

Certificiranje je provedeno u vremenu od 6. svibnja do 7. srpnja 2013. godine. Dopunsko certificiranje (samo) za ustanove koje nisu uspjele ostvariti dovoljnu razinu usklađenosti u prvom roku obavljeno je u vremenu od 1. do 30. rujna 2013. godine. Više o postupku dostupno je u dokumentu Posebna pravila vezana uz certificiranje matičnih ustanova za 2013. godinu (PDF, 147 KB).

Konačni rezultati certificiranja dostupni su na web stranici Službeni rezultati certificiranja matičnih ustanova za 2013. godinu.
 

Certificiranje matičnih ustanova za 2012. godinu

Certificiranje je provedeno u vremenu od 15. svibnja do 9. srpnja 2012. godine. Dopunsko certificiranje (samo) za ustanove koje nisu uspjele ostvariti dovoljnu razinu usklađenosti u prvom roku obavljeno je u vremenu od 1. do 30. rujna 2012. godine. Više o postupku dostupno je u dokumentu Posebna pravila vezana uz certificiranje matičnih ustanova za 2012. godinu (PDF, 157 KB).

Konačni rezultati certificiranja dostupni su na web stranici Službeni rezultati certificiranja matičnih ustanova za 2012. godinu.
 

Certificiranje matičnih ustanova za 2011. godinu

Certificiranje je provedeno u vremenu od 1. ožujka do 18. travnja 2011. godine. Dopunsko certificiranje (samo) za ustanove koje nisu uspjele ostvariti dovoljnu razinu usklađenosti u prvom roku obavljeno je u vremenu od 2. svibnja 2011. godine do 8. srpnja 2011. godine. Više o postupku dostupno je u dokumentu Sustav certificiranja matičnih ustanova i davatelja usluga u sustavu AAI@EduHr (PDF, 218 KB).

Konačni rezultati certificiranja dostupni su na web stranici Službeni rezultati certificiranja matičnih ustanova za 2011. godinu.