Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
 • Hrvatski
 • English

Odgovorne osobe ustanove u sustavu AAI@EduHr

 

Osobe na dužnosti u sustavu AAI@EduHr

Stjecanjem statusa matične ustanove u sustavu AAI@EduHr svaka matična ustanova obvezuje se provesti imenovanje osoba na dužnost:

1. odgovorne osobe u sustavu AAI@EduHr

2. predstavnika u Vijeću AAI@EduHr.

1. Prava i obaveze odgovorne osobe u sustavu AAI@EduHr  definirane su Člankom 27. Pravilnika o ustroju. Osim definiranih prava i obaveza, odgovorna osoba zadužena je i za komunikaciju s koordinatorom sustava AAI@EduHr. Matična ustanova u sustavu AAI@EduHr može imenovati više osoba na tu dužnost.

Imenovane odgovorne osobe imaju pristup web-sučelju:

 • AAI@EduHr administracija u svrhu ažuriranja podataka o ustanovi u sustavu AAI@EduHr, kao npr.: postavljane zahtjeva vezanih uz status ustanove u sustavu AAI@EduHr, upravljanje postavkama vezanih uz AAI@EduHr sevise ustanove, mijenjati kontakt podatke.
 • Registru resursa u svrhu odobravanja postavljenih zahtjeva za registracijom resursa ili ažuriranjem postavki registriranog resusa.

2. Uloga predstavnika u Vijeću AAI@EduHr definirana je Člankom 38. Pravilnika o ustroju AAI@EduHr. Matična ustanova u sustavu AAI@EduHr može imenovati isključivo samo jednu osobu na tu dužnost.

Postupak imenovanja/razrješenja u sustavu AAI@EduHr

Imenovanje novih odgovornih osoba ustanove u sustavu AAI@EduHr, imenovanje novog predstavnika u Vijeću AAI@EduHr, odjavljivanje osoba koje više nisu na tim dužnostima ili ažuriranje podataka o osobi na dužnosti u sustavu AAI@EduHr obavlja se podnošenjem Zahtjeva za promjenom statusa matične ustanove kroz web-sučelje AAI@EduHr administracija.

Zahtjev je dostupan u izborniku sučelja:

 • (za matične ustanove) „Zahtjevi“  > "Promjena statusa matične ustanove“  > „Zahtjev za promjenom statusa matične ustanove“
 • (partnere) „Novi zahtjev vezan uz status“  > "Promjena statusa ustanove partnera“  > „Zahtjev za promjenom statusa ustanove partnera“.

Pristup sučelju dozvoljen je isključivo imenovanim odgovornim osobama u sustavu AAI@EduHr.

U slučaju da nitko od imenovanih osoba nije u mogućnosti pristupiti sučelju AAI@EduHr administracija, molimo da nam se javite na e-mail adresu aai@srce.hr .

Po otvaranju Zahtjeva za promjenom statusa matične ustanove prikazuju se podaci o imenovanim odgovornim osobama na dužnosti u sustavu AAI@EduHr i predstavniku u Vijeću AAI@EduHr.

Te podatke je moguće ažurirati kroz rubriku  "Akcija" na način da se u  padajućem izborniku odabere jedna od ponuđenih vrijednosti za svaku osobu pojedinačno.

 • Ako neki podatak o aktualnoj imenovanoj osobi želite promijeniti (broj telefona, e-mail adresu), unesite njegovu novu vrijednost i iz padajućeg izbornika odaberete Akciju: "Promjena".
 • Ukoliko imenovanu  osobu želite obrisati sa dužnosti u sustavu AAI@EduHr potrebno je iz padajućeg izbornika odabrati Akciju: "Brisanje". 
 • Za imenovanje nove odgovorne osobe na dužnosti u sustavu AAI@EduHr potrebno je iskoristiti znak "+" ispod teksta:

 

 • Za imenovanje novog  predstavnika u Vijeću AAI@EduHr potrebno je također iskoristiti znak "+" ispod teksta: "Novi predstavnik u Vijeću AAI@EduHr". Budući da ustanova može imati samo jednog predstavnika u Vijeću AAI@EduHr, dodavanje nove osobe na tu dužnost nije moguće bez brisanja osobe koja je trenutno imenovana na tu dužnost.

Nakon ispunjavanja podataka,  zahtjev prelazi u stanje 'podneseno' nakon čega će biti omogućen dohvat PDF verzije obrasca zahtjeva koju je potrebno ovjeriti potpisom čelnika i pečatom ustanove te poslati na adresu navedenu na obrascu.

Važne napomene:

 • Odgovorne osobe ustanove u sustavu AAI@EduHr definirane 27. člankom pravilnika nisu isto što i kontakt-osobe za podršku korisnicima ustanove izlistane na stranici s popisom matičnih ustanova. Te kontakte je moguće ažurirati izravno kroz jedinstveno korisničko web-sučelje za matične ustanove  bez slanja ovjerene PDF verzije obrasca zahtjeva
 • Tijekom godišnjeg certificiranja matičnih ustanova u sustavu AAI@EduHr, na email adrese odgovornih osoba prijavljene u gore spomenutom obrascu stići će email za potvrdu podataka. Taj email sadrži poveznicu (URL) na koju je potrebno kliknuti da bi se potvrdila točnost kontaktnih podataka odgovorne osobe ustanove u sustavu AAI@EduHr. Norma "Imenovani predstavnici" pri certificiranju matičnih ustanova ne može biti ispunjena ako imenovana odgovorna osoba nije kliknula na spomenutu poveznicu.

U nastavku se nalazi popis aktualnih odgovornih osoba ustanove u sustavu AAI@EduHr te predstavnika u Vijeću AAI@EduHr.
 

Aktualni podaci

Za pregled podataka morate biti prijavljeni. Kliknite ovdje da biste se prijavili.