Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
  • Hrvatski
  • English

Obavijest o privatnosti - za matične ustanove

Obaveza svake matične ustanove - davatelja elektroničkih identiteta u sustavu AAI@EduHr je informirati korisnike o obradi njihovih osobnih podataka. Da bismo ustanovama olakšali informiranje korisnika, priredili smo predložak obavijesti o privatnosti

Kako objaviti obavijest?

Obavijest možete objaviti na web stranicama ustanove i na nju skrenuti pažnju korisnicima prilikom otvaranja e-identiteta.

Ako imate pravilnik (ili drugi dokument) kojim uređujete postupak izdavanja e-identiteta, obavijest možete učiniti dijelom tog pravilinika i na nju posebno upozoriti korisnike prilikom izdavanja e-identiteta.

Ustanove koje LDAP imenik održavaju kroz sustav ISVU mogu prilagoditi obrazac koji se korisnicima ispisuje i uručuje prilikom otvaranja e-identiteta tako da na njega postave tekst obavijesti.

Ustanove koje održavaju imenik kroz AOSI web sučelje, mogu prilagoditi obrazac koji se ispisuje i uručuje korisnicima prilikom otvaranja e-identiteta na sljedeći način:

  1. Preuzeti obrazac koji je dostupan na adresi https://www.aaiedu.hr/sites/default/files/content_files/docs/print_report.html
    • Obrazac je HTML dokument koji možete sami prilagoditi svojim potrebama. Pri tom ne dirajte javascript u njemu koji služi tome da se na obrascu na odgovarajućem mjesti ispiše naziv ustanove (kakav je u org zapisu vašeg LDAP imenika), te korisnički podaci korisnika.
  2. Obrazac kopirati na svoj poslužitelj na kojem je AOSI web sučelje na stazu /etc/aosi-www/print_report.html

Za ustanove koje koriste uslugu udomljavanja primarnih AAI@EduHr servisa ustanove na poslužitelju u Srcu mi smo prilagodili obrazac koji se ispisuje i uručuje korisnicima prilikom otvaranja e-identiteta tako da sadrži obavijest.