Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
  • Hrvatski
  • English

Pojedinosti atributa

Atribut hrEduPersonPersistentID
Naziv atributaTrajna korisnička oznaka
LDAP nazivhrEduPersonPersistentID
OpisVrijednost atributa je jedinstvena i trajna korisnička oznaka osobe u sustavu AAI@EduHr. Izvodi se, automatizmom uz primjenu hashing postupka, od vrijednosti atributa hrEduPersonUniqueID te datuma i vremena kreiranja elektroničkog identiteta. Vrijednost ovoga atributa ne može se naknadno mijenjati.
Dozvoljene vrijednosti
Primjer123ODFGC45ZADHFF223559
PorijeklohrEduPerson
Kategorijaobvezan
Mogući broj vrijednosti1
Natrag na popis