Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
 • Hrvatski
 • English

Pojedinosti o web-aplikaciji

EFRI e-referada


Opis resursa:

 • Sustav za slanje zahtjeva od strane studenata u referadu Ekonomskog fakulteta u Rijeci te primanje obavijesti od strane studentske referade o statusu zaprimljenog zahtjeva.

Matična ustanova iz sustava AAI@EduHr s kojom je resurs povezan:

 • Sveučilište u Rijeci, Ekonomski fakultet

Web-stranica na kojoj se nalaze upute za korisnike (ako postoji):


Adresa (URL) na kojoj se nalazi politika privatnosti:


Korisnički atributi koje AAI@EduHr sustav isporučuje resursu:

 • cn
 • displayName
 • hrEduOrgUniqueNumber
 • hrEduPersonAffiliation
 • hrEduPersonHomeOrg
 • hrEduPersonRole
 • hrEduPersonUniqueID
 • hrEduPersonUniqueNumber
 • mail
 • mobile
 • telephoneNumber
 • uid

Kontakti za dobivanje dodatnih informacija o ovom servisu:

 • Naziv kontakta: Oxygen Tech; E-mail: accounts@oxygen-tech.comNatrag na popis