Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
  • Hrvatski
  • English

Pojedinosti o web-aplikaciji

EFRI e-referada


Opis resursa:

  • Sustav za slanje zahtjeva od strane studenata u referadu Ekonomskog fakulteta u Rijeci te primanje obavijesti od strane studentske referade o statusu zaprimljenog zahtjeva.

Matična ustanova-članica AAI@EduHr federacije s kojom je resurs povezan:

  • Sveučilište u Rijeci, Ekonomski fakultet

Adresa (URL) na kojoj se web-aplikacija nalazi:

  • https://efri-admin.e-referada.com

Web-stranica na kojoj se nalaze upute za korisnike (ako postoji):


Adresa (URL) na kojoj se nalazi politika privatnosti:


Korisnički atributi koje AAI@EduHr sustav isporučuje resursu:

Naziv atributaNamjena
cnPrikaz na profilu
displayNamePrikaz na profilu
hrEduOrgUniqueNumberPristup samo studentima koji su upisani u specificni fakultet (efri)
hrEduPersonAffiliationZa raspoznavanje studenata i djelatnika i dodjeljivanja pristupa sustavu
hrEduPersonHomeOrgPristup samo studentima koji su upisani u specificni fakultet (efri)
hrEduPersonRoleRestrikcije unutar sučelja sustava
hrEduPersonUniqueIDJedinstveni identifikator korisnika na kojem se temelji autentikacija
hrEduPersonUniqueNumberIdentifikacija korisnika u sustavu za djelatnike referade
mailSlanje emaila
mobileDirektno kontaktiranje
telephoneNumberDirektno kontakitranje
uidIdentifikacija korisnika u sustavu

Kontakti za dobivanje dodatnih informacija o ovom servisu:

  • Naziv kontakta: Oxygen Tech; E-mail: accounts@oxygen-tech.comNatrag na popis