Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
  • Hrvatski
  • English

Pojedinosti atributa

Atribut hrEduPersonUniqueNumber
Naziv atributaBrojčani identifikator osobe
LDAP nazivhrEduPersonUniqueNumber
OpisVrijednost atributa je brojčani identifikator osobe. Koristi se za dodatnu provjeru identiteta kod autorizacije/accountinga.
Sintaksa: tip_identifikatora:<vrijednost>.
tip_identifikatora ima kontrolirani skup vrijednosti i one mogu biti: OIB, JMBG, JMBAG, MBZ, OIB, PASSPORT_NO, LOCAL_NO;
OIB označava OIB broj građana, JMBG označava jedinstveni matični broj građana, JMBAG označava jedinstveni broj u akademskom sustavu (ISVU), MBZ označava matični broj znanstvenika (prema MZOŠ), OIB označava osobni identifikacijski broj, PASSPORT_NO je broj putovnice, a LOCAL_NO identifikacijski broj osobe na matičnoj ustanovi (za studente - broj indeksa).
Ukoliko je jedna od vrijednosti ovoga atributa OIB osobe tada ta vrijednost mora odgovorati vrijednosti atributa hrEduPersonOIB. Također, ako vrijednost atributa hrEduPersonOIB nije 'NONE' tada jedna od vrijednosti atributa hrEduPersonUniqueNumber mora biti odgovarajući OIB.
Dozvoljene vrijednostiPrema propisanoj sintaksi - vidi opis.
PrimjerJMBG: 3110900330134
PorijeklohrEduPerson
Kategorijaobvezan
Mogući broj vrijednostin
Natrag na popis