Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
  • Hrvatski
  • English

Pojedinosti o web-aplikaciji

Digitalni repozitorij dokumenata


Opis resursa:

  • Digitalni repozitorij dokumenata

Matična ustanova-članica AAI@EduHr federacije s kojom je resurs povezan:

  • Visoko učilište Algebra

Adresa (URL) na kojoj se web-aplikacija nalazi:

  • https://results.vua.cloud

Web-stranica na kojoj se nalaze upute za korisnike (ako postoji):


Adresa (URL) na kojoj se nalazi politika privatnosti:


Korisnički atributi koje AAI@EduHr sustav isporučuje resursu:

Naziv atributaNamjena
cnPrikaz imena i prezimena studentu prilikom prijave, te prikaz imena i prezimena profesoru prilikom pregleda materijala studenta
displayNamePrikaz imena studentu prilikom prijave, te prikaz imena profesoru prilikom pregleda materijala studenta
givenNamePrikaz imena studentu prilikom prijave, te prikaz imena profesoru prilikom pregleda materijala studenta
hrEduPersonAffiliationPrikaz povezanosti sa ustanovom profesoru/povjerenstvu prilikom pregleda materijala studenta
hrEduPersonPrimaryAffiliationPrikaz povezanosti sa ustanovom profesoru/povjerenstvu prilikom pregleda materijala studenta
hrEduPersonUniqueIDJedinstveni identifikator korisnika na kojem se temelji autentikacija
oPrikaz naziva matične ustanove studentu/profesoru/povjerenstvu prilikom pregleda materijala studenta

Kontakti za dobivanje dodatnih informacija o ovom servisu:

  • Naziv kontakta: Vedran Dakić; E-mail: vedran.dakic@algebra.hrNatrag na popis