Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
  • Hrvatski
  • English

Pojedinosti o web-aplikaciji

Digitalni repozitorij dokumenata


Opis resursa:

  • Digitalni repozitorij dokumenata

Matična ustanova-članica AAI@EduHr federacije s kojom je resurs povezan:

  • Visoko učilište Algebra

Adresa (URL) na kojoj se web-aplikacija nalazi:

  • https://results.vua.cloud

Web-stranica na kojoj se nalaze upute za korisnike (ako postoji):


Adresa (URL) na kojoj se nalazi politika privatnosti:


Korisnički atributi koje AAI@EduHr sustav isporučuje resursu:

Naziv atributaNamjena
cnPrikaz imena i prezimena
displayNamePrikaz imena
givenNamePrikaz imena
hrEduPersonAffiliationPrikaz povezanosti sa ustanovom
hrEduPersonPrimaryAffiliationPrikaz povezanosti sa ustanovom
hrEduPersonUniqueIDJedinstveni identifikator korisnika na kojem se temelji autentikacija
oPrikaz naziva ustanove

Kontakti za dobivanje dodatnih informacija o ovom servisu:

  • Naziv kontakta: Vedran Dakić; E-mail: vedran.dakic@algebra.hrNatrag na popis