Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
 • Hrvatski
 • English

Pojedinosti o web-aplikaciji

Digitalni repozitorij dokumenata


Opis resursa:

 • Digitalni repozitorij dokumenata

Matična ustanova iz sustava AAI@EduHr s kojom je resurs povezan:

 • Visoko učilište Algebra

Adresa (URL) na kojoj se web-aplikacija nalazi:

 • https://results.vua.cloud

Web-stranica na kojoj se nalaze upute za korisnike (ako postoji):


Adresa (URL) na kojoj se nalazi politika privatnosti:


Korisnički atributi koje AAI@EduHr sustav isporučuje resursu:

 • cn
 • displayName
 • givenName
 • hrEduPersonAffiliation
 • hrEduPersonPrimaryAffiliation
 • hrEduPersonUniqueID
 • o

Kontakti za dobivanje dodatnih informacija o ovom servisu:

 • Naziv kontakta: Vedran Dakić; E-mail: vedran.dakic@algebra.hrNatrag na popis