Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
 • Hrvatski
 • English

Pojedinosti o web-aplikaciji

SRCE RA


Opis resursa:

 • Javno sučelje putem kojeg korisnici podnose zahtjev za certifikatom.

Matična ustanova iz sustava AAI@EduHr s kojom je resurs povezan:

 • Sveučilište u Zagrebu, Sveučilišni računski centar

Adresa (URL) na kojoj se web-aplikacija nalazi:

 • https://ra.srce.hr/pki/pub/

Web-stranica na kojoj se nalaze upute za korisnike (ako postoji):


Adresa (URL) na kojoj se nalazi politika privatnosti:


Korisnički atributi koje AAI@EduHr sustav isporučuje resursu:

 • givenName
 • homePostalAddress
 • homeTelephoneNumber
 • hrEduPersonHomeOrg
 • hrEduPersonUniqueID
 • l
 • mail
 • o
 • ou
 • postalAddress
 • postalCode
 • sn
 • street
 • telephoneNumber

Kontakti za dobivanje dodatnih informacija o ovom servisu:

 • Naziv kontakta: hrvoje sute; E-mail: hsute@srce.hrNatrag na popis