Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
 • Hrvatski
 • English

Pojedinosti o web-aplikaciji

Baza podataka znanstvenih projekata RH


Opis resursa:

 • Baza podataka znanstvenih projekata RH - upravljanje podacima i API pristup normativi

Matična ustanova iz sustava AAI@EduHr s kojom je resurs povezan:

 • Institut Ruđer Bošković

Adresa (URL) na kojoj se web-aplikacija nalazi:

 • https://pdb.irb.hr

Web-stranica na kojoj se nalaze upute za korisnike (ako postoji):

 • https://pdb.irb.hr

Adresa (URL) na kojoj se nalazi politika privatnosti:


Korisnički atributi koje AAI@EduHr sustav isporučuje resursu:

 • cn
 • dc
 • givenName
 • hrEduOrgMail
 • hrEduOrgMember
 • hrEduOrgUniqueNumber
 • hrEduOrgURL
 • hrEduPersonAcademicStatus
 • hrEduPersonAffiliation
 • hrEduPersonGender
 • hrEduPersonHomeOrg
 • hrEduPersonOIB
 • hrEduPersonPersistentID
 • hrEduPersonPrimaryAffiliation
 • hrEduPersonProffesionalStatus
 • hrEduPersonRole
 • hrEduPersonScienceArea
 • hrEduPersonUniqueID
 • hrEduPersonUniqueNumber
 • jpegPhoto
 • mail
 • o
 • ou
 • postalAddress
 • postalCode
 • sn
 • street
 • telephoneNumber
 • uid

Kontakti za dobivanje dodatnih informacija o ovom servisu:

 • Naziv kontakta: Centar za znanstvene informacije IRB-a; E-mail: knjiznica@irb.hrNatrag na popis