Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
  • Hrvatski
  • English

Pojedinosti o web-aplikaciji

Online baze podataka - EBSCO


Opis resursa:

  • Web sučelje za pristup EBSCO bazama znanstvenih radova, u slučaju da korisnik ne pristupa iz CARNetove mreže autorizacija korisnika vrši se putem sustava AAI@EduHr

Matična ustanova iz sustava AAI@EduHr s kojom je resurs povezan:

  • Ministarstvo znanosti i obrazovanja

Adresa (URL) na kojoj se web-aplikacija nalazi:

  • http://search.ebscohost.com/

Web-stranica na kojoj se nalaze upute za korisnike (ako postoji):


Adresa (URL) na kojoj se nalazi politika privatnosti:


Korisnički atributi koje AAI@EduHr sustav isporučuje resursu:

  • hrEduPersonAffiliation
  • hrEduPersonHomeOrg
  • hrEduPersonUniqueID
  • ou

Kontakti za dobivanje dodatnih informacija o ovom servisu:

  • Naziv kontakta: Ivana Pavlaković; E-mail: ivana.pavlakovic@mzos.hrNatrag na popis