Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
  • Hrvatski
  • English

Pojedinosti o web-aplikaciji

mCARNet


Opis resursa:

  • backend za mCARNet mobilne aplikacije (android / iOS)

Matična ustanova-članica AAI@EduHr federacije s kojom je resurs povezan:

  • Hrvatska akademska i istraživačka mreža - CARNet

Adresa (URL) na kojoj se web-aplikacija nalazi:

  • http://www.carnet.hr/interne_usluge_aaieduhr

Web-stranica na kojoj se nalaze upute za korisnike (ako postoji):

  • http://www.carnet.hr/mcarnet

Adresa (URL) na kojoj se nalazi politika privatnosti:


Korisnički atributi koje AAI@EduHr sustav isporučuje resursu:


Kontakti za dobivanje dodatnih informacija o ovom servisu:

  • Naziv kontakta: Bojan Mauser; E-mail: bmauser@carnet.hrNatrag na popis