Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
  • Hrvatski
  • English

Pojedinosti atributa

Atribut hrEduPersonTitle
Naziv atributaPoložaj u ustanovi
LDAP nazivhrEduPersonTitle
OpisPoložaj osobe u organizacijskoj shemi ustanove (primjerice voditelj odjela ili ravnatelj).
Dozvoljene vrijednostiDefinirano šifrarnikom
Primjerravnatelj
PorijeklohrEduPerson
Kategorijaopcionalan
Mogući broj vrijednosti1
Natrag na popis