Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
 • Hrvatski
 • English

Pojedinosti o web-aplikaciji

Dabar - Repozitorij Sveučilišne knjižnice Rijeka - Repozitorij SVKRI; Repository of the University of Rijeka Library - URL repository


Opis resursa:

 • Namjena repozitorija je pohrana, trajno čuvaje i diseminiranje intelektualne produkcije Sveučilišne knjižnice Rijeka koju čine: 1. izdanja čiji je nakladnik Knjižnica; 2. autorski radovi zaposlenika Knjižnice i završni radovi poslijediplomskih studija na Sveučilištu i 3. radovi koji govore o Knjižnici i njezinim zaposlenicima. Pored navedenih zbirki, u repozitorij namjeravamo uvrštavati i druge tematske zbirke potrebne za djelatnost Knjižnice (zbirke digitalne ili digitalizirane građe u fondu Knjižnice), koje su u našem vlasništvu ili zu koje imamo pravo objavljivanja.

Matična ustanova iz sustava AAI@EduHr s kojom je resurs povezan:

 • Sveučilište u Rijeci, Sveučilišna knjižnica Rijeka

Globalni servis kojem resurs pripada (ako je dio neke veće cjeline):

 • Dabar

Adresa (URL) na kojoj se web-aplikacija nalazi:

 • https://repository.svkri.uniri.hr

Web-stranica na kojoj se nalaze upute za korisnike (ako postoji):


Adresa (URL) na kojoj se nalazi politika privatnosti:


Korisnički atributi koje AAI@EduHr sustav isporučuje resursu:

 • cn
 • displayName
 • givenName
 • hrEduOrgMail
 • hrEduPersonOIB
 • hrEduPersonPersistentID
 • hrEduPersonPrimaryAffiliation
 • hrEduPersonUniqueID
 • hrEduPersonUniqueNumber
 • mail
 • o
 • ou
 • sn

Kontakti za dobivanje dodatnih informacija o ovom servisu:

 • Naziv kontakta: Senka Tomljanović; E-mail: stomljan@svkri.hrNatrag na popis