Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
  • Hrvatski
  • English

Pojedinosti o web-aplikaciji

Dabar - Repozitorij Sveučilišne knjižnice Rijeka - Repozitorij SVKRI; Repository of the University of Rijeka Library - URL repository


Opis resursa:

  • Namjena repozitorija je pohrana, trajno čuvaje i diseminiranje intelektualne produkcije Sveučilišne knjižnice Rijeka koju čine: 1. izdanja čiji je nakladnik Knjižnica; 2. autorski radovi zaposlenika Knjižnice i završni radovi poslijediplomskih studija na Sveučilištu i 3. radovi koji govore o Knjižnici i njezinim zaposlenicima. Pored navedenih zbirki, u repozitorij namjeravamo uvrštavati i druge tematske zbirke potrebne za djelatnost Knjižnice (zbirke digitalne ili digitalizirane građe u fondu Knjižnice), koje su u našem vlasništvu ili zu koje imamo pravo objavljivanja.

Matična ustanova-članica AAI@EduHr federacije s kojom je resurs povezan:

  • Sveučilište u Rijeci

Globalni servis kojem resurs pripada (ako je dio neke veće cjeline):

  • Dabar

Adresa (URL) na kojoj se web-aplikacija nalazi:

  • https://repository.svkri.uniri.hr

Web-stranica na kojoj se nalaze upute za korisnike (ako postoji):


Adresa (URL) na kojoj se nalazi politika privatnosti:


Korisnički atributi koje AAI@EduHr sustav isporučuje resursu:

Naziv atributaNamjena
cn
displayName
givenName
hrEduOrgMail
hrEduPersonOIB
hrEduPersonPersistentID
hrEduPersonPrimaryAffiliation
hrEduPersonUniqueIDJedinstveni identifikator korisnika na kojem se temelji autentikacija
hrEduPersonUniqueNumber
mail
o
ou
sn

Kontakti za dobivanje dodatnih informacija o ovom servisu:

  • Naziv kontakta: Senka Tomljanović; E-mail: stomljan@svkri.hrNatrag na popis