Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
  • Hrvatski
  • English

Pojedinosti o web-aplikaciji

HMD - Online Natjecanja


Opis resursa:

  • Web-aplikacija za organiziranje natjecanja iz matematike u organizaciji Hrvatskog matematičkog društva

Partner federacije AAI@EduHr s kojim je resurs povezan:

  • Hrvatsko matematičko društvo

Adresa (URL) na kojoj se web-aplikacija nalazi:

  • https://natjecanja.math.hr/

Web-stranica na kojoj se nalaze upute za korisnike (ako postoji):

  • https://natjecanja.math.hr/hmok/

Adresa (URL) na kojoj se nalazi politika privatnosti:

  • https://natjecanja.math.hr/zastita-podataka/

Korisnički atributi koje AAI@EduHr sustav isporučuje resursu:

Naziv atributaNamjena
cnPrikaz imena i prezimena korisnika unutar aplikacije
hrEduOrgMailSlanje obavijesti korisnicima
hrEduPersonOIB
hrEduPersonUniqueIDID korisnika
mailSlanje obavijesti korisnicima

Kontakti za dobivanje dodatnih informacija o ovom servisu:

  • Naziv kontakta: Matija Bašić; E-mail: mbasic@math.hrNatrag na popis