Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
 • Hrvatski
 • English

Pojedinosti o web-aplikaciji

e-učenje VuKa


Opis resursa:

 • Sustav za e-učenje Veleučilišta u Karlovcu.

Matična ustanova iz sustava AAI@EduHr s kojom je resurs povezan:

 • Veleučilište u Karlovcu

Adresa (URL) na kojoj se web-aplikacija nalazi:

 • https://moodle.vuka.hr

Web-stranica na kojoj se nalaze upute za korisnike (ako postoji):


Adresa (URL) na kojoj se nalazi politika privatnosti:


Korisnički atributi koje AAI@EduHr sustav isporučuje resursu:

 • cn
 • dc
 • givenName
 • hrEduPersonAffiliation
 • hrEduPersonExpireDate
 • hrEduPersonHomeOrg
 • hrEduPersonOIB
 • hrEduPersonPrimaryAffiliation
 • hrEduPersonUniqueID
 • hrEduPersonUniqueNumber
 • mail
 • sn
 • uid

Kontakti za dobivanje dodatnih informacija o ovom servisu:

 • Naziv kontakta: Saša Lugar; E-mail: sasa.lugar@vuka.hrNatrag na popis