Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
 • Hrvatski
 • English

Pojedinosti o aplikaciji

PRO-MIL d.o.o, elektronički udžbenici


Opis resursa:

 • On-line verzije udžbenika čiji izdavač je tvrtka PRO-MIL d.o.o.

Partner federacije s kojim je resurs povezan (ako vlasnik resursa nije matična ustanova):

 • PRO-MIL d.o.o.

Web adresa (URL) na kojoj se aplikacija nalazi:

 • http://www.e-u.hr

Web stranica na kojoj se nalaze upute za korisnike (ako postoji):


Korisnički atributi koje AAI@EduHr sustav isporučuje resursu:

 • givenName
 • hrEduPersonPrimaryAffiliation
 • hrEduPersonUniqueID
 • o
 • sn

Kontakti za dobivanje dodatnih informacija o ovom servisu:

 • Naziv kontakta: PRO-MIL d.o.o. Varaždin; E-mail: udzbenici@pro-mil.hrNatrag na popis