Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
  • Hrvatski
  • English

Pojedinosti o web-aplikaciji

Web Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti


Opis resursa:

  • Glavna web stranica Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti na kojoj se objavljuju sve informacije o oragnizaciji, povijesti, radu, zaposlenicima, članovima, izdavačkoj djelatnosti i događanima u HAZU, kao i pravni akti, dokumentacija za javnu nabavu i ostale javno dostupne informacije. Autorizacija se koristi samo za registrirane korisnike koji imaju pravo pristupa servisu za unos i promjenu sadržaja, kao i pristup sadržaju za koji nije dozvoljen javan pristup

Matična ustanova-članica AAI@EduHr federacije s kojom je resurs povezan:

  • Hrvatska akademija znanosti i umjetnosti

Adresa (URL) na kojoj se web-aplikacija nalazi:

  • https://www.info.hazu.hr/

Web-stranica na kojoj se nalaze upute za korisnike (ako postoji):


Adresa (URL) na kojoj se nalazi politika privatnosti:

  • https://www.info.hazu.hr/politika-kolacica/

Korisnički atributi koje AAI@EduHr sustav isporučuje resursu:

Naziv atributaNamjena
hrEduPersonUniqueIDJedinstveni identifikator korisnika na kojem se temelji autentikacija

Kontakti za dobivanje dodatnih informacija o ovom servisu:

  • Naziv kontakta: Ivan Gladović; E-mail: igladovic@hazu.hrNatrag na popis