Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
 • Hrvatski
 • English

Pojedinosti o aplikaciji

Nacionalni portal za udaljeno učenje "Nikola Tesla"


Opis resursa:

 • Moodle e-learning portal verzije 2.x

Matična ustanova iz sustava AAI@EduHr s kojom je resurs povezan:

 • Hrvatska akademska i istraživačka mreža - CARNet

Web adresa (URL) na kojoj se aplikacija nalazi:

 • https://tesla.carnet.hr/

Web stranica na kojoj se nalaze upute za korisnike (ako postoji):

 • https://tesla.carnet.hr/

Korisnički atributi koje AAI@EduHr sustav isporučuje resursu:

 • givenName
 • hrEduPersonHomeOrg
 • hrEduPersonPrimaryAffiliation
 • hrEduPersonRole
 • hrEduPersonUniqueID
 • l
 • mail
 • o
 • sn

Kontakti za dobivanje dodatnih informacija o ovom servisu:

 • Naziv kontakta: CARNet Helpdesk; E-mail: helpdesk@carnet.hrNatrag na popis