Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
 • Hrvatski
 • English

Pojedinosti o aplikaciji

Interni informacijski servis Srca - sflow CIX


Opis resursa:

 • Interni informacijski servis Srca za CIX na kojem se prikupljaju i analiziraju sflow podaci

Matična ustanova iz sustava AAI@EduHr s kojom je resurs povezan:

 • Sveučilište u Zagrebu, Sveučilišni računski centar

Web adresa (URL) na kojoj se aplikacija nalazi:

 • https://sflow.cix.hr

Web stranica na kojoj se nalaze upute za korisnike (ako postoji):


Korisnički atributi koje AAI@EduHr sustav isporučuje resursu:

 • cn
 • givenName
 • hrEduPersonHomeOrg
 • hrEduPersonUniqueID
 • mail
 • sn
 • uid

Kontakti za dobivanje dodatnih informacija o ovom servisu:

 • Naziv kontakta: Mario Klobučar; E-mail: Mario.Klobucar@srce.hrNatrag na popis