Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
 • Hrvatski
 • English

Pojedinosti o web-aplikaciji

PPK helpdesk


Opis resursa:

 • Podrška za provjeru statusa korisnika pojedinačnog pristupa Internetu

Matična ustanova iz sustava AAI@EduHr s kojom je resurs povezan:

 • Hrvatska akademska i istraživačka mreža - CARNet

Adresa (URL) na kojoj se web-aplikacija nalazi:

 • http://www.carnet.hr/interne_usluge_aaieduhr

Web-stranica na kojoj se nalaze upute za korisnike (ako postoji):

 • http://www.carnet.hr/interne_usluge_aaieduhr

Adresa (URL) na kojoj se nalazi politika privatnosti:


Korisnički atributi koje AAI@EduHr sustav isporučuje resursu:

 • cn
 • dc
 • hrEduOrgMail
 • hrEduOrgType
 • hrEduOrgUniqueNumber
 • hrEduOrgURL
 • hrEduPersonExpireDate
 • hrEduPersonHomeOrg
 • hrEduPersonPrimaryAffiliation
 • hrEduPersonRole
 • hrEduPersonUniqueID
 • l
 • mail
 • mobile
 • o
 • postalAddress
 • postalCode
 • street
 • telephoneNumber
 • uid

Kontakti za dobivanje dodatnih informacija o ovom servisu:

 • Naziv kontakta: CARNet Helpdesk; E-mail: helpdesk@carnet.hrNatrag na popis