Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
 • Hrvatski
 • English

Pojedinosti o web-aplikaciji

Web stranice Ekonomskog fakulteta u Rijeci


Opis resursa:

 • CMS web Ekonomskog fakulteta u Rijeci

Matična ustanova iz sustava AAI@EduHr s kojom je resurs povezan:

 • Sveučilište u Rijeci, Ekonomski fakultet

Adresa (URL) na kojoj se web-aplikacija nalazi:

 • https://www.efri.uniri.hr

Web-stranica na kojoj se nalaze upute za korisnike (ako postoji):

 • https://www.efri.uniri.hr

Adresa (URL) na kojoj se nalazi politika privatnosti:


Korisnički atributi koje AAI@EduHr sustav isporučuje resursu:

 • cn
 • hrEduPersonExpireDate
 • hrEduPersonHomeOrg
 • hrEduPersonPersistentID
 • hrEduPersonPrimaryAffiliation
 • hrEduPersonUniqueID
 • mail
 • uid

Kontakti za dobivanje dodatnih informacija o ovom servisu:

 • Naziv kontakta: Diana Ježina; E-mail: diana.jezina@efri.hrNatrag na popis