Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
 • Hrvatski
 • English

Pojedinosti o web-aplikaciji

Aplikacija za web ugovore SC Sisak


Opis resursa:

 • web aplikacija koja omogućuje izdavanje ugovora za studente

Partner federacije s kojim je resurs povezan (ako vlasnik resursa nije matična ustanova):

 • Sveučilište u Zagrebu Studentski centar u Sisku

Adresa (URL) na kojoj se web-aplikacija nalazi:

 • http://www.scsisak.hr

Web-stranica na kojoj se nalaze upute za korisnike (ako postoji):

 • http://www.scsisak.hr

Adresa (URL) na kojoj se nalazi politika privatnosti:

 • http://www.scsisak.hr

Korisnički atributi koje AAI@EduHr sustav isporučuje resursu:

 • cn
 • hrEduOrgMail
 • hrEduOrgOIB
 • hrEduPersonOIB
 • hrEduPersonUniqueID
 • mail
 • uid

Kontakti za dobivanje dodatnih informacija o ovom servisu:

 • Naziv kontakta: Bojan Škreblin; E-mail: info@scsisak.hrNatrag na popis