Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
  • Hrvatski
  • English

Pojedinosti o web-aplikaciji

Web aplikacija za stručne prakse - FSB Zagreb


Opis resursa:

  • Web aplikacija za stručne prakse FSB fakulteta u Zagrebu koja služi za vođenje evidencije svih stručnih praksi na fakultetu

Matična ustanova-članica AAI@EduHr federacije s kojom je resurs povezan:

  • Sveučilište u Zagebu, Fakultet strojarstva i brodogradnje

Adresa (URL) na kojoj se web-aplikacija nalazi:

  • https://prakse.fsb.hr

Web-stranica na kojoj se nalaze upute za korisnike (ako postoji):

  • https://prakse.fsb.hr

Adresa (URL) na kojoj se nalazi politika privatnosti:

  • https://prakse.fsb.hr

Korisnički atributi koje AAI@EduHr sustav isporučuje resursu:

Naziv atributaNamjena
cnPrikaz imena i prezimena korisnika unutar aplikacije
hrEduPersonOIBID korisnika, Povezivanje sa ISVU sustavom
hrEduPersonUniqueIDJedinstveni identifikator korisnika na kojem se temelji autentikacija
mailSlanje obavijesti vezanih za stručnu praksu

Kontakti za dobivanje dodatnih informacija o ovom servisu:

  • Naziv kontakta: Tihana Damić; E-mail: Tihana.Damic@fsb.hrNatrag na popis