Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
  • Hrvatski
  • English

Pojedinosti o web-aplikaciji

Aplikacija Asistent Školske knjige


Opis resursa:

  • Aplikacija koja pomaže nastavnicima u vođenju nastave

Partner federacije s kojim je resurs povezan (ako vlasnik resursa nije matična ustanova):

  • Školska knjiga, d.d.

Adresa (URL) na kojoj se web-aplikacija nalazi:

  • https://asistent.skolskaknjiga.hr

Web-stranica na kojoj se nalaze upute za korisnike (ako postoji):


Adresa (URL) na kojoj se nalazi politika privatnosti:


Korisnički atributi koje AAI@EduHr sustav isporučuje resursu:

  • hrEduPersonUniqueID

Kontakti za dobivanje dodatnih informacija o ovom servisu:

  • Naziv kontakta: Luka Vranješ; E-mail: luka.vranjes@3topia.hrNatrag na popis