Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
 • Hrvatski
 • English

Pojedinosti o aplikaciji

eduAdresar admin


Opis resursa:

 • Adresar ustanova iz sustava znanosti i visokog obrazovanja u RH - Administratorsko sučelje

Matična ustanova iz sustava AAI@EduHr s kojom je resurs povezan:

 • Sveučilište u Zagrebu, Sveučilišni računski centar

Web adresa (URL) na kojoj se aplikacija nalazi:

 • https://eduadresar.srce.hr/admin/

Web stranica na kojoj se nalaze upute za korisnike (ako postoji):

 • https://eduadresar.srce.hr/faq/

Korisnički atributi koje AAI@EduHr sustav isporučuje resursu:

 • facsimileTelephoneNumber
 • givenName
 • hrEduPersonCommURI
 • hrEduPersonExtensionNumber
 • hrEduPersonUniqueID
 • labeledURI
 • mail
 • mobile
 • ou
 • sn
 • telephoneNumber

Kontakti za dobivanje dodatnih informacija o ovom servisu:

 • Naziv kontakta: Miro Mačinković; E-mail: miro.macinkovic@srce.hrNatrag na popis