Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
  • Hrvatski
  • English

Pojedinosti atributa

Atribut labeledURI
Naziv atributaURI adresa
LDAP nazivlabeledURI
OpisURI (URL) adresa vezana uz osobu; može sadržavati dodatnu oznaku (labelu).
Dozvoljene vrijednostiPrema propisanoj sintaksi - vidi opis.
Primjerhttp://www.srce.hr/~ivek Home Page
PorijekloinetOrgPerson
Kategorijaopcionalan
Mogući broj vrijednostin
Natrag na popis