Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
 • Hrvatski
 • English

Pojedinosti o web-aplikaciji

Aplikacija za pretraživanje i pregled hrvatskih normi


Opis resursa:

 • Web-aplikacija digitalnog repozitorija HZN-a za pristup, pretraživanje i pregled hrvatskih normi

Partner federacije s kojim je resurs povezan (ako vlasnik resursa nije matična ustanova):

 • Hrvatski zavod za norme

Adresa (URL) na kojoj se web-aplikacija nalazi:

 • https://repozitorij.hzn.hr

Web-stranica na kojoj se nalaze upute za korisnike (ako postoji):


Adresa (URL) na kojoj se nalazi politika privatnosti:

 • https://repozitorij.hzn.hr/hr/1/Uvjeti+kori%C5%A1tenja

Korisnički atributi koje AAI@EduHr sustav isporučuje resursu:

 • dc
 • givenName
 • hrEduOrgOIB
 • hrEduOrgUniqueNumber
 • hrEduPersonAffiliation
 • hrEduPersonHomeOrg
 • hrEduPersonUniqueID
 • mail
 • sn

Kontakti za dobivanje dodatnih informacija o ovom servisu:

 • Naziv kontakta: Podrška korisnicima; E-mail: repozitorij@hzn.hrNatrag na popis