Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
  • Hrvatski
  • English

Pojedinosti o web-aplikaciji

Moodle 2 test - Sustav za e-učenje za probni rad sa sustavom na određeno vrijeme


Opis resursa:

  • Testni sustav za nastavnike da se mogu pripremiti za Moodle 2

Matična ustanova-članica AAI@EduHr federacije s kojom je resurs povezan:

  • Sveučilište u Zagrebu, Sveučilišni računski centar

Adresa (URL) na kojoj se web-aplikacija nalazi:

  • http://moodle2test.srce.hr

Web-stranica na kojoj se nalaze upute za korisnike (ako postoji):

  • http://moodle2test.srce.hr

Adresa (URL) na kojoj se nalazi politika privatnosti:


Korisnički atributi koje AAI@EduHr sustav isporučuje resursu:

Naziv atributaNamjena
cn
givenName
hrEduPersonOIB
hrEduPersonUniqueIDJedinstveni identifikator korisnika na kojem se temelji autentikacija
l
mail
o
sn

Kontakti za dobivanje dodatnih informacija o ovom servisu:

  • Naziv kontakta: Zvonko Martinović; E-mail: Zvonko.Martinovic@srce.hrNatrag na popis