Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
 • Hrvatski
 • English

Pojedinosti o web-aplikaciji

Web-aplikacija za pregled studentskih ugovora


Opis resursa:

 • Web aplikacija za pregled i preuzimanje studentskih ugovora na temelju AAI korisničkog računa

Matična ustanova iz sustava AAI@EduHr s kojom je resurs povezan:

 • Sveučilište u Zadru

Adresa (URL) na kojoj se web-aplikacija nalazi:

 • https://sc.unizd.hr

Web-stranica na kojoj se nalaze upute za korisnike (ako postoji):


Adresa (URL) na kojoj se nalazi politika privatnosti:


Korisnički atributi koje AAI@EduHr sustav isporučuje resursu:

 • givenName
 • hrEduOrgUniqueNumber
 • hrEduPersonOIB
 • hrEduPersonPersistentID
 • hrEduPersonUniqueID
 • mail
 • o
 • sn

Kontakti za dobivanje dodatnih informacija o ovom servisu:

 • Naziv kontakta: Tomislav Sruk; E-mail: tsruk@unizd.hrNatrag na popis