Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
  • Hrvatski
  • English

Pojedinosti o web-aplikaciji

CAS za CPEU BBB analitiku


Opis resursa:

  • Web aplikacija za BigBlueButton analitiku se koristi za provjeru statusa usluge videokonferencijskog alata na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.

Matična ustanova-članica AAI@EduHr federacije s kojom je resurs povezan:

  • Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet

Adresa (URL) na kojoj se web-aplikacija nalazi:

  • https://scalestat.ffzg.hr

Web-stranica na kojoj se nalaze upute za korisnike (ako postoji):


Adresa (URL) na kojoj se nalazi politika privatnosti:


Korisnički atributi koje AAI@EduHr sustav isporučuje resursu:

Naziv atributaNamjena
hrEduPersonUniqueIDJedinstveni identifikator korisnika na kojem se temelji autentikacija
uidPrijava na servis i identifikacija korisnika

Kontakti za dobivanje dodatnih informacija o ovom servisu:

  • Naziv kontakta: Podrška korisnicima; E-mail: cpeu@ffzg.hrNatrag na popis