Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
  • Hrvatski
  • English

Pojedinosti o web-aplikaciji

Kolegio


Opis resursa:

  • Aplikacija koja omogucuje studentima ostvarivanje popusta kod trgovaca partnera

Partner federacije AAI@EduHr s kojim je resurs povezan:

  • kolegio d.o.o.

Adresa (URL) na kojoj se web-aplikacija nalazi:

  • http://kolegio.hr/

Web-stranica na kojoj se nalaze upute za korisnike (ako postoji):


Adresa (URL) na kojoj se nalazi politika privatnosti:


Korisnički atributi koje AAI@EduHr sustav isporučuje resursu:

Naziv atributaNamjena
cn
hrEduPersonDateOfBirth
hrEduPersonExpireDate
hrEduPersonPrimaryAffiliation
hrEduPersonUniqueIDJedinstveni identifikator korisnika na kojem se temelji autentikacija
jpegPhoto
l
o

Kontakti za dobivanje dodatnih informacija o ovom servisu:

  • Naziv kontakta: Mislav Odak; E-mail: mislav@kolegio.hrNatrag na popis