Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
 • Hrvatski
 • English

Pojedinosti o web-aplikaciji

Kolegio


Opis resursa:

 • Aplikacija koja omogucuje studentima ostvarivanje popusta kod trgovaca partnera

Matična ustanova iz sustava AAI@EduHr s kojom je resurs povezan:

 • Sveučilište u Zagrebu, Sveučilišni računski centar

Adresa (URL) na kojoj se web-aplikacija nalazi:

 • http://kolegio.hr/

Web-stranica na kojoj se nalaze upute za korisnike (ako postoji):


Adresa (URL) na kojoj se nalazi politika privatnosti:


Korisnički atributi koje AAI@EduHr sustav isporučuje resursu:

 • cn
 • hrEduPersonDateOfBirth
 • hrEduPersonExpireDate
 • hrEduPersonPrimaryAffiliation
 • hrEduPersonUniqueID
 • jpegPhoto
 • l
 • o

Kontakti za dobivanje dodatnih informacija o ovom servisu:

 • Naziv kontakta: Mislav Odak; E-mail: mislav@kolegio.hrNatrag na popis