Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
  • Hrvatski
  • English

Pojedinosti o web-aplikaciji

Web-aplikacija za prijavu HRZOO resurse Supek i Vrancic.


Opis resursa:


Matična ustanova-članica AAI@EduHr federacije s kojom je resurs povezan:

  • Sveučilište u Zagrebu, Sveučilišni računski centar

Web-stranica na kojoj se nalaze upute za korisnike (ako postoji):


Adresa (URL) na kojoj se nalazi politika privatnosti:


Korisnički atributi koje AAI@EduHr sustav isporučuje resursu:

Naziv atributaNamjena
cnU samom korisnickom sucelju, biti ce prikazani podatci iz imenika maticne ustanove.
givenNameU samom korisnickom sucelju, biti ce prikazani podatci iz imenika maticne ustanove.
hrEduPersonAffiliationStudenti i djelatnici ce imati razlicite uloge u samoj web-aplikaciji pa je potrebno razlikovati tko je to.
hrEduPersonOIBNa osnovu OIB-a, raditi ce se matchmaking s podatcima korisnika u CroRIS. Nadalje, biti ce slucajeva kada ista osoba, vec od ranije registrirana u aplikaciji, mijenja ustanovu pa je potrebno takvu osobu povezati sa postojecim korisnickim racunom.
hrEduPersonPersistentIDJedinstveni identifikator korisnika na kojem se temelji autentikacija
hrEduPersonUniqueIDUID koji ce se spremati u bazu podataka i koji ce jedinstveno identificirati korisnika.
mailKorisnik ce dobivati obavijesti o korisnickim racunima na email registriran u imeniku maticne ustanove.
oU samom korisnickom sucelju, biti ce prikazani podatci iz imenika maticne ustanove.
ouU samom korisnickom sucelju, biti ce prikazani podatci iz imenika maticne ustanove.
snU samom korisnickom sucelju, biti ce prikazani podatci iz imenika maticne ustanove.

Kontakti za dobivanje dodatnih informacija o ovom servisu:

  • Naziv kontakta: Daniel Vrcic; E-mail: dvrcic@srce.hrNatrag na popis