Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
  • Hrvatski
  • English

Pojedinosti o web-aplikaciji

CLARIN repozitorij


Opis resursa:

  • CLARIN repozitorij istraživačkih podataka

Matična ustanova-članica AAI@EduHr federacije s kojom je resurs povezan:

  • Sveučilište u Zagrebu, Filozofski fakultet

Globalni servis kojem resurs pripada (ako je dio neke veće cjeline):

  • eduroam

Adresa (URL) na kojoj se web-aplikacija nalazi:

  • https://repository.clarin.hr/

Web-stranica na kojoj se nalaze upute za korisnike (ako postoji):


Adresa (URL) na kojoj se nalazi politika privatnosti:


Korisnički atributi koje AAI@EduHr sustav isporučuje resursu:

Naziv atributaNamjena
givenNameprikaz imena korisnika u sustavu
hrEduPersonPersistentIDJedinstveni identifikator korisnika na kojem se temelji autentikacija
mailprikaz e-mail adrese korisnika na profilu korisnika i mogućnost kontaktiranja radi provjere prava pristupa podacima u sustavu, ne dijeli se sa trećim stranama
snprikaz prezimena korisnika u sustavu

Kontakti za dobivanje dodatnih informacija o ovom servisu:

  • Naziv kontakta: Vanja Štefanec; E-mail: vstefane@ffzg.hrNatrag na popis