Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
  • Hrvatski
  • English

Pojedinosti o web-aplikaciji

Dabar - Repozitorij Hrvatskog vojnog učilišta "Dr. Franjo Tuđman"


Opis resursa:

  • Završni i diplomski radovi kadeta i polaznika Hrvatskog vojnog učilišta "Dr. Franjo Tuđman" i druge publikacije HVU-a

Matična ustanova-članica AAI@EduHr federacije s kojom je resurs povezan:

  • Hrvatsko vojno učilište dr. Franjo Tuđman Ministarstva obrane RH

Globalni servis kojem resurs pripada (ako je dio neke veće cjeline):

  • Dabar

Adresa (URL) na kojoj se web-aplikacija nalazi:

  • https://repozitorij.vojni.unizg.hr

Web-stranica na kojoj se nalaze upute za korisnike (ako postoji):


Adresa (URL) na kojoj se nalazi politika privatnosti:


Korisnički atributi koje AAI@EduHr sustav isporučuje resursu:

Naziv atributaNamjena
cn
displayName
givenName
hrEduOrgMail
hrEduPersonOIB
hrEduPersonPersistentID
hrEduPersonPrimaryAffiliation
hrEduPersonUniqueIDJedinstveni identifikator korisnika na kojem se temelji autentikacija
hrEduPersonUniqueNumber
mail
o
ou
sn

Kontakti za dobivanje dodatnih informacija o ovom servisu:

  • Naziv kontakta: Alma Lušetić; E-mail: knjiznica.hvu.zagreb@morh.hrNatrag na popis