Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
 • Hrvatski
 • English

Pojedinosti o web-aplikaciji

Dabar - Repozitorij Hrvatskog vojnog učilišta "Dr. Franjo Tuđman"


Opis resursa:

 • Završni i diplomski radovi kadeta i polaznika Hrvatskog vojnog učilišta "Dr. Franjo Tuđman" i druge publikacije HVU-a

Matična ustanova iz sustava AAI@EduHr s kojom je resurs povezan:

 • Hrvatsko vojno učilište dr. Franjo Tuđman Ministarstva obrane RH

Globalni servis kojem resurs pripada (ako je dio neke veće cjeline):

 • Dabar

Adresa (URL) na kojoj se web-aplikacija nalazi:

 • https://repozitorij.vojni.unizg.hr

Web-stranica na kojoj se nalaze upute za korisnike (ako postoji):


Adresa (URL) na kojoj se nalazi politika privatnosti:


Korisnički atributi koje AAI@EduHr sustav isporučuje resursu:

 • cn
 • displayName
 • givenName
 • hrEduOrgMail
 • hrEduPersonOIB
 • hrEduPersonPersistentID
 • hrEduPersonPrimaryAffiliation
 • hrEduPersonUniqueID
 • hrEduPersonUniqueNumber
 • mail
 • o
 • ou
 • sn

Kontakti za dobivanje dodatnih informacija o ovom servisu:

 • Naziv kontakta: Alma Lušetić; E-mail: knjiznica.hvu.zagreb@morh.hrNatrag na popis