Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
 • Hrvatski
 • English

Pojedinosti o web-aplikaciji

Mreža e-škole


Opis resursa:

 • Administracija za Meraki

Matična ustanova iz sustava AAI@EduHr s kojom je resurs povezan:

 • Hrvatska akademska i istraživačka mreža - CARNet

Adresa (URL) na kojoj se web-aplikacija nalazi:

 • https://mreza.e.skole.hr

Web-stranica na kojoj se nalaze upute za korisnike (ako postoji):


Adresa (URL) na kojoj se nalazi politika privatnosti:


Korisnički atributi koje AAI@EduHr sustav isporučuje resursu:

 • hrEduPersonHomeOrg
 • hrEduPersonRole
 • hrEduPersonUniqueID
 • mail
 • uid
 • wtAdminType

Kontakti za dobivanje dodatnih informacija o ovom servisu:

 • Naziv kontakta: Ivan Keleković; E-mail: Ivan.Kelekovic@CARNet.hrNatrag na popis