Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
  • Hrvatski
  • English

Pojedinosti o web-aplikaciji

Konto web


Opis resursa:

  • Web aplikacija za pristup modulima: Kadrovska evidencija, Putni nalozi, Zahtjevi za nabavu,...

Matična ustanova-članica AAI@EduHr federacije s kojom je resurs povezan:

  • Sveučilište u Splitu

Adresa (URL) na kojoj se web-aplikacija nalazi:

  • https://konto-web.unist.hr:8443/iz

Web-stranica na kojoj se nalaze upute za korisnike (ako postoji):


Adresa (URL) na kojoj se nalazi politika privatnosti:


Korisnički atributi koje AAI@EduHr sustav isporučuje resursu:

Naziv atributaNamjena
hrEduOrgMailkomunikacija s korisnikom
hrEduPersonOIBprovjera korisnika
hrEduPersonUniqueIDJedinstveni identifikator korisnika na kojem se temelji autentikacija

Kontakti za dobivanje dodatnih informacija o ovom servisu:

  • Naziv kontakta: Predrag Gredelj; E-mail: predrag@konto.hrNatrag na popis