Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
  • Hrvatski
  • English

Pojedinosti o web-aplikaciji

Praksa - EFRI


Opis resursa:

  • Aplikacija za stručnu praksu - EFRI

Matična ustanova iz sustava AAI@EduHr s kojom je resurs povezan:

  • Sveučilište u Rijeci, Ekonomski fakultet

Adresa (URL) na kojoj se web-aplikacija nalazi:

  • https://praksa.efri.hr

Web-stranica na kojoj se nalaze upute za korisnike (ako postoji):


Adresa (URL) na kojoj se nalazi politika privatnosti:


Korisnički atributi koje AAI@EduHr sustav isporučuje resursu:


Kontakti za dobivanje dodatnih informacija o ovom servisu:

  • Naziv kontakta: Darko Grabar; E-mail: darko.grabar@foi.hrNatrag na popis