Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
 • Hrvatski
 • English

Pojedinosti o web-aplikaciji

Web Fakulteta prirodnih znanosti u Puli


Opis resursa:

 • Web Fakulteta prirodnih znanosti u Puli

Matična ustanova iz sustava AAI@EduHr s kojom je resurs povezan:

 • Sveučilište Jurja Dobrile u Puli

Adresa (URL) na kojoj se web-aplikacija nalazi:

 • http://fpz.unipu.hr

Web-stranica na kojoj se nalaze upute za korisnike (ako postoji):


Adresa (URL) na kojoj se nalazi politika privatnosti:


Korisnički atributi koje AAI@EduHr sustav isporučuje resursu:

 • hrEduPersonOIB
 • hrEduPersonPersistentID
 • hrEduPersonPrimaryAffiliation
 • hrEduPersonUniqueID
 • hrEduPersonUniqueNumber
 • mail
 • uid

Kontakti za dobivanje dodatnih informacija o ovom servisu:

 • Naziv kontakta: Podrška korisnicima; E-mail: helpdesk@unipu.hrNatrag na popis