Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
 • Hrvatski
 • English

Pojedinosti o web-aplikaciji

Broj studenata


Opis resursa:

 • Aplikacija za prikupljanje podataka na visokim učilištima, o upisima i ispisima studenata, školarinama i ostalim statistikama

Matična ustanova iz sustava AAI@EduHr s kojom je resurs povezan:

 • Sveučilište u Zagrebu, Sveučilišni računski centar

Adresa (URL) na kojoj se web-aplikacija nalazi:

 • https://app.mzos.hr/brstud/

Web-stranica na kojoj se nalaze upute za korisnike (ako postoji):


Adresa (URL) na kojoj se nalazi politika privatnosti:


Korisnički atributi koje AAI@EduHr sustav isporučuje resursu:

 • cn
 • dc
 • givenName
 • hrEduOrgMember
 • hrEduOrgOIB
 • hrEduOrgType
 • hrEduOrgUniqueNumber
 • hrEduPersonAffiliation
 • hrEduPersonHomeOrg
 • hrEduPersonOIB
 • hrEduPersonPersistentID
 • hrEduPersonPrimaryAffiliation
 • hrEduPersonRole
 • hrEduPersonStaffCategory
 • hrEduPersonUniqueID
 • hrEduPersonUniqueNumber

Kontakti za dobivanje dodatnih informacija o ovom servisu:

 • Naziv kontakta: Dunja Radović; E-mail: dunja.radovic@srce.hrNatrag na popis