Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
 • Hrvatski
 • English

Pojedinosti o aplikaciji

Edutorij


Opis resursa:

 • Repozitorij digitalnih obrazovnih sadržaja

Matična ustanova iz sustava AAI@EduHr s kojom je resurs povezan:

 • Hrvatska akademska i istraživačka mreža - CARNet

Web adresa (URL) na kojoj se aplikacija nalazi:

 • https://edutorij.e-skole.hr

Web stranica na kojoj se nalaze upute za korisnike (ako postoji):


Korisnički atributi koje AAI@EduHr sustav isporučuje resursu:

 • dc
 • givenName
 • hrEduOrgType
 • hrEduOrgURL
 • hrEduPersonAffiliation
 • hrEduPersonExpireDate
 • hrEduPersonOIB
 • hrEduPersonPrimaryAffiliation
 • hrEduPersonUniqueID
 • l
 • mail
 • o
 • postalAddress
 • sn

Kontakti za dobivanje dodatnih informacija o ovom servisu:

 • Naziv kontakta: Renata Šimunko; E-mail: renata.simunko@carnet.hrNatrag na popis