Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
  • Hrvatski
  • English

Pojedinosti o web-aplikaciji

AAI@EduHr web


Opis resursa:

  • Web sjedište AAI@EduHr

Matična ustanova-članica AAI@EduHr federacije s kojom je resurs povezan:

  • Sveučilište u Zagrebu, Sveučilišni računski centar

Adresa (URL) na kojoj se web-aplikacija nalazi:

  • http://www.aaiedu.hr

Web-stranica na kojoj se nalaze upute za korisnike (ako postoji):


Adresa (URL) na kojoj se nalazi politika privatnosti:


Korisnički atributi koje AAI@EduHr sustav isporučuje resursu:

Naziv atributaNamjena
cnNaslovljavanje prijavljenog korisnika u web-sučelju ili u email-obavijesti
hrEduPersonHomeOrgDohvat domene za identifikaciju matične ustanove
hrEduPersonPersistentID
hrEduPersonRoleAutorizacija unosa podataka vezanih za matičnu ustanovu
hrEduPersonUniqueIDPrikaz prijavljenog korisnika
mailOmogućavanje slanja obavijesti vezanih za korisnički račun

Kontakti za dobivanje dodatnih informacija o ovom servisu:

  • Naziv kontakta: Srce, AAI@EduHr tim; E-mail: aai@srce.hrNatrag na popis