Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
 • Hrvatski
 • English

Pojedinosti o web-aplikaciji

Aplikacija za pristup podacima usluga ISAK i ISSP


Opis resursa:

 • Centralni AAI modul za autorizaciju CAP web aplikacija

Matična ustanova iz sustava AAI@EduHr s kojom je resurs povezan:

 • Sveučilište u Zagrebu, Sveučilišni računski centar

Adresa (URL) na kojoj se web-aplikacija nalazi:

 • https://issp.srce.hr

Web-stranica na kojoj se nalaze upute za korisnike (ako postoji):


Adresa (URL) na kojoj se nalazi politika privatnosti:


Korisnički atributi koje AAI@EduHr sustav isporučuje resursu:

 • cn
 • hrEduPersonOIB
 • hrEduPersonPersistentID
 • hrEduPersonUniqueID
 • mail

Kontakti za dobivanje dodatnih informacija o ovom servisu:

 • Naziv kontakta: Srce, Centar za autorizaciju prava; E-mail: cap@srce.hrNatrag na popis