Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
  • Hrvatski
  • English

Pojedinosti o web-aplikaciji

PAR Moodle


Opis resursa:

  • Sustav za ucenje Moodle

Matična ustanova-članica AAI@EduHr federacije s kojom je resurs povezan:

  • Veleučilište PAR

Adresa (URL) na kojoj se web-aplikacija nalazi:

  • https://moodle.par.hr/

Web-stranica na kojoj se nalaze upute za korisnike (ako postoji):


Adresa (URL) na kojoj se nalazi politika privatnosti:


Korisnički atributi koje AAI@EduHr sustav isporučuje resursu:

Naziv atributaNamjena
givenNamePrikaz imena u paplikaciji
hrEduPersonAffiliationprovjera statusa logirane osobe
hrEduPersonPersistentID
hrEduPersonUniqueIDpodaci potrebni za logiranje u aplikaciju
lprikaz lokacije korisnika
mailpodaci potrebni za komunikaciju sa osobom
ouprovjera pripadnosti
snprikaz prezimena u plikaciji

Kontakti za dobivanje dodatnih informacija o ovom servisu:

  • Naziv kontakta: Dino Višnjić; E-mail: dino.visnjic@par.hrNatrag na popis