Autentikacijska i autorizacijska infrastruktura sustava znanosti i visokog obrazovanja u Republici Hrvatskoj
 • Hrvatski
 • English

Pojedinosti o aplikaciji

PAR Moodle


Opis resursa:

 • Sustav za ucenje Moodle

Matična ustanova iz sustava AAI@EduHr s kojom je resurs povezan:

 • Visoka poslovna škola PAR

Web adresa (URL) na kojoj se aplikacija nalazi:

 • https://moodle.par.hr/

Web stranica na kojoj se nalaze upute za korisnike (ako postoji):


Korisnički atributi koje AAI@EduHr sustav isporučuje resursu:

 • givenName
 • hrEduPersonAffiliation
 • hrEduPersonUniqueID
 • l
 • mail
 • ou
 • sn

Kontakti za dobivanje dodatnih informacija o ovom servisu:

 • Naziv kontakta: Dino Višnjić; E-mail: dino.visnjic@par.hrNatrag na popis